Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek

Dovnload 0.74 Mb.

Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoekPagina21/27
Datum04.04.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

F. Gezondheidswetenschappen


De eerste opdeling hier is tussen veterinaire disciplines en de humane gezondheidswetenschappen. Slechts bij de bestrijding van één bepaalde tropische ziekte (trypanosomiase) lopen de expertisevelden in elkaar over. Een ander raakvlak is het gebruik van proefdiermodellen bij fundamenteel en klinisch onderzoek. De veterinaire wetenschappen leunen dan weer aan bij de veeteelt en biologische wetenschappen, die onder Natuurwetenschappen besproken zijn.

De expertisevelden, beschikbare budgetten en wetenschappelijke teams zijn, zoals te verwachten, veel kleiner en meer overschouwelijk voor de diergeneeskunde dan voor de menselijke.


Diergeneeskunde


Op basis van de steekproef aan projecten kunnen we de volgende expertisevelden onderscheiden:

aantal projecten:

16-20

geografisch:

voornamelijk sub-Sahara Afrika

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M

belangrijkste teams:

 • ITG, Diergeneeskunde, S. Geerts

 • VUB, Cellulaire Immunologie, P. De Baetselier

 • UGent, Parasitologie en parasitaire ziekten, J. Vercruysse

Andere aandoeningen waarrond op kleinere schaal gewerkt wordt:

 • parasitologie: polyparasitisme, nematoden

 • virologie: East Coast Fever (o.a. vaccin), bovine viral diarrhea (behandeling)

 • batterijkippen: voedingsdeficiënties (Zuid-Afrika) en infecties (Azië)

 • infecties overgedragen door varkens (Vietnam)

Op het vlak van capacity building geven de Vlaamse teams ondersteuning aan o.a.

 • Veterinary services in Zambia

 • National Veterinary Laboratory, Rwanda

 • Centre for Ticks and Tickborne Diseases, Malawi

 • International Centre for Zoonosis, Ecuador

 • Univ. of Pretoria, ZA

 • Zoo van Antwerpen (tropische diersoorten)

Humane Gezondheidswetenschappen

Parasitologie


De Vlaamse wetenschappelijke teams zijn goed thuis in vier klassieke tropische parasitaire ziekten:

malaria

aantal projecten:

11-15

geografisch:

sub-Sahara Afrika, Z.O.Azië

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M

belangrijkste teams:

leishmaniosis

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Afrika, Latijns Amerika, Midden Oosten

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M

belangrijkste teams:

schistosomiasis

aantal projecten:

5-10

geografisch:

sub-Sahara Afrika

geschat researchbudget:

€ 250.000 - € 500.000

belangrijkste teams:

 • ITG, eenheid Helminthologie

trypanosomiasis (zie ook diergeneeskunde)

aantal projecten:

5-10

geografisch:

sub-Sahara Afrika, Z.O.Azië

geschat researchbudget:

€ 500.000 - € 1.000.000

belangrijkste teams:

 • ITG, departement Parasitologie

 • UA, Medicinale chemie

 • Institute of Cellular Pathology (ICP)

 • VUB, CIMM en DBIT

Meer dan 5 projecten liggen op het gebied van ontwikkeling van antiparasitaire middelen.

Voor elk van deze vier ziektes zijn de teams ingeschakeld in Europese samenwerkingsverbanden. De research gebeurt veelal met ondersteuning van academische partners in ontwikkelingslanden (o.a. UPCH, Peru (Leishmania), NIMPE, Vietnam, Laos en Cambodja (Malaria))


Bacteriologie


Hier is Tuberculose veruit de belangrijkste ziekte, en een sterke expertise-niche voor Vlaamse researchteams

aantal projecten:

16-20

geografisch:

sub-Sahara Afrika, Latijns-Amerika

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M (belangrijke toelage Damiaanaktie)

belangrijkste teams:

 • ITG, eenheid Bacteriologie

 • WIV-(Pasteurinstituut)

 • UGent, Laboratorium farmaceutische biotechnologie

 • VUB, CIMM

Naast TB wordt ook nog onderzoek gewijd aan lepra (M. leprae), het Buruli-ulcer (eveneens veroorzaakt door Mycobacterium spp.) en cholera.

Virologie


De virologische aandoeningen krijgen het leeuwendeel van de aandacht van zowel donoren als wetenschappers. In de eerste plaats is de HIV-epidemie hiervoor verantwoordelijk. Ook de doorbraken op het gebied van hepatitisbestrijding spelen een rol.

In de internationale strijd tegen HIV spelen Vlaamse wetenschappers een belangrijke rol. Bij onze steekproef stelden we vast dat het fundamenteel onderzoek zich afspeelt op het grensdomein immunologie - virologie - moleculaire biologie, waar de resultaten van belang zijn voor zowel (retro-)virale aandoeningen als kankeronderzoek. We gebruikten als inclusienorm voor de steekproef 1) specifiek op HIV/AIDS gericht onderzoek én 2) een directe bruikbaarheid / impact van onderzoeksresultaten op de HIV-epidemie. Toch weerhielden we in het basiswetenschappelijke veld nog 22 virologische projecten en 16 farmacologische projecten, dubbel zoveel projecten als de HIV-projecten die direct met ontwikkelingslanden te maken hadden (preventie, epidemiologie, behandeling, klinische trials). We vatten dit samen in 2 tabellen:fundamenteel HIV-onderzoek

aantal projecten:

41-50

geografisch:

niet van toepassing

geschat researchbudget:

€ 10M - € 20M

belangrijkste teams:

 • KULeuven, afdeling Virologie en chemotherapie, afdeling Klinische en epidemiologische virologie en Laboratorium voor farmacotechnologie en biofarmacie

 • ITG, eenheid Virologie

 • UA, Hematologie en bloedtransfusie

 • UGent, afdeling Immunologie en afdeling Evaluatie en onderzoek van vaccins

 • verschillende farmaceutische firma'sklinisch en epidemiologisch HIV-onderzoek

aantal projecten:

21-30

geografisch:

sub-Sahara Afrika

geschat researchbudget:

€ 10M - € 20M

belangrijkste teams:

 • ITG, SOA/HIV research en interventie-eenheid

 • UGent, Internationaal centrum voor reproductieve gezondheid

Het klinisch en epidemiologisch HIV-onderzoek leunt dicht aan bij de algemene aanpak van SOA (zie verder onder Volksgezondheid).

Ook rond de hepatitisvirussen (waarvan vooral hepatitis-B en -C een probleem vormen in ontwikkelingslanden) is er heel wat expertise aanwezig, vooral wat betreft fundamenteel onderzoek en vaccins.aantal projecten:

11-15

geografisch:

sub-Sahara Afrika, mediterraan bekken

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M

belangrijkste teams:

 • UGent, afdeling Immunologie en afdeling Evaluatie en onderzoek van vaccins

 • UA, Epidemiologie en sociale geneeskunde

 • KULeuven, afdeling Virologie en chemotherapie

 • Innogenetics NV

Andere virussen die bestudeerd worden en die van belang zijn voor ontwikkelingslanden:

 • adenovirussen

 • flaviviridae

 • papillomavirus (HPV) (deze projecten zijn geklasseerd bij cervixkanker, onder Volksgezondheid)

 • Marburgvirus

 • poliovirus

 • Toxoplasma gondii

 • gele koorts

Het betreft hier telkens 1 of 2 projecten die meestal door een van de boven genoemde teams gevoerd worden.

Daarnaast bevat onze steekproef ook nog een aantal onderzoeksprojecten gericht op het ontwikkelen van niet-specifieke antivirale middelen of op betere toedieningswijzen.


Niet-overdraagbare aandoeningen


Onder deze noemer klasseren we de gezondheidsproblemen die niet infectieus van aard zijn, en bovendien slechts zelden typisch zijn voor ontwikkelingslanden. Het betreft hier een pakket van een twintigtal projecten in onze steekproef. Voor het overgrote deel gaat het hier om samenwerking tussen Vlaamse artsen en hun collega's uit ontwikkelingslanden in het kader van bilaterale samenwerking. Een overzicht:

aandoening

aantal projecten

budgetklasse

cardiologie

1

< € 100,000

endocrinologie

1

< € 50,000

gastro-enterologie

1

< € 100,000

genetica

2

< € 400,000

haematologie

3

< € 200,000

hypertensie

2

< € 150,000

toxicologie/schorpioengif

5

< € 400,000

psychosomatische problemen

2

< € 150,000

radiotherapie

1

< € 100,000


Volksgezondheid


Onderzoek naar de gezondheidssystemen, -organisatie en dienstverlening en hoe die te verbeteren en te bestendigen met schaarse middelen is een belangrijke expertise-niche, die kan teruggrijpen op een lange traditie in België. Ook vanuit de sociaal-culturele hoek komen er initiatieven.

aantal projecten:

16-20

geografisch:

ontwikkelingslanden, geen echte concentratie

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M

belangrijkste teams:

 • ITG, departement Volksgezondheid

 • KULeuven, departement Sociale en culturele antropologie

Ook rond de algemene thema's epidemiologie, preventie en vaccinatie is ruim expertise beschikbaar, die uiteraard meer aan bod komt bij de specifieke aandoeningen zoals hierboven beschreven.

Een derde cluster betreft Reproductieve gezondheid en Sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Hieronder vallen eveneens studies rond cervixkanker/HPV, zwangerschap, obstetrie en moeder-en-kindzorg.aantal projecten:

16-20

geografisch:

vooral sub-Sahara Afrika, ook Latijns-Amerika en Azië

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M

belangrijkste teams:

 • ITG, SOA/HIV research en interventie-eenheid en departement Volksgezondheid

 • UGent, Internationaal centrum voor reproductieve gezondheid


Farmacologie en diagnostica


Zowel bij de parasitaire ziektes als de virologische en bacteriologische ziekteverwekkers zagen we dat een belangrijk deel van het onderzoek gericht is op het ontwikkelen en testen van geneesmiddelen. Naast onderzoek naar specifiek antiparasitaire, antivirale of antimicrobiële middelen groeperen we hier een aantal projecten die met geneesmiddelen of diagnostica te maken hebben:

onderwerp

aantal projecten

budgetklasse

basisonderzoek geneesmiddelen

3

< € 300,000

resistentie

2

< € 400,000

productie (recombinant)

1

< € 200,000

promotie van onderzoek naar middelen tegen verwaarloosde ziekten

1

< € 20,000

pijnbestrijding (bilateraal)

1

< € 100,000

traditionele geneesmiddelen

1

< € 10,000

medicinale planten

4

< € 450,000

diagnostica (mycotoxines)

1

< € 350,000


Capaciteitsondersteuning


Tegenwoordig gebeurt het leeuwendeel van de medische research in ontwikkelingslanden in een lange-termijn samenwerking met lokale partners. Hierbij komt steeds een element van wetenschappelijke groei van die partner. Een aantal projecten hebben die capaciteitsvergroting tot direct doel. We onderscheiden:

soort ondersteuning

aantal projecten

budgetklasse

coaching en onderwijsmodules

10

< € 2,000,000

afstandsonderwijs

2

< € 200,000

infrastructuur (vooral laboratoria)

5

< € 1,500,000

informatieverspreiding over onderzoek

2

< € 300,000
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

 • Diergeneeskunde
 • Humane Gezondheidswetenschappen
 • Bacteriologie
 • Virologie
 • Niet-overdraagbare aandoeningen
 • Volksgezondheid
 • Farmacologie en diagnostica
 • Capaciteitsondersteuning

 • Dovnload 0.74 Mb.