Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek

Dovnload 0.74 Mb.

Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoekPagina22/27
Datum04.04.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

7.Hoofdactoren

Selectie van teams


We voerden een (rudimentaire) selectie uit van researchteams die waarschijnlijk een rol van een zeker belang spelen, op basis van het aantal projecten van dit team in onze steekproef (cutoff: minstens 5 recente projecten). Dit leverde 60 teams op, die elk een korte vragenlijst kregen (model in annex) en ook gevraagd werden de lijst van hun projecten (zoals per ons databestand) te verifiëren, te valideren en aan te vullen.

Deze selectie werd mogelijks beïnvloed door: • een negatieve bias (niet-selectie van belangrijke teams):

 • grotendeels buitenlandse of privé-financiering

 • niet vertegenwoordigd in de IWETO database (niet universitair)

 • IWETO-fiches niet up-to-date

 • researchwerk dat deel vormt van groter geheel en niet als dusdanig geklasseerd wordt (bvb deel van ontwikkelingswerk, privé-onderneming of onderwijsinstelling)

 • teams toegewijd aan 1 of 2 grote projecten

 • uitsplitsing van teams op té gedetailleerd niveau (bvb 3 labo's van 1 afdeling)

 • uitbesteden van projectvoorstellen aan promotoren van andere vakgroepen (om jaloezie te verminderen en selectiekansen te verhogen)

 • observer-bias

 • een positieve bias (selectie van niet-relevante teams of overrepresentatie van bepaalde groepen)

 • teams met een groot aantal kleine projecten

 • IWETO-aangiftebeleid van de verschillende universiteiten

 • inclusie van een aantal perifere domeinen (HIV-basisonderzoek, archeologie) waar veel research gebeurt.

 • observer-bias

Waar mogelijk werden hiervoor correctieve maatregelen genomen, maar we moeten er toch rekening mee houden dat de lijst onvolkomen is.

Respons


60 teams kregen de questionnaire toegestuurd. Slechts 15 van de aangeschrevenen gaven helemaal geen respons of lieten weten niet te zullen of kunnen antwoorden (overbevraging was een regelmatig gehoorde kritiek). In een aantal gevallen werden we doorverwezen naar de echte promotor of eenheid (emeriti, grote vakgroepen, herstructurering...). Op basis van die respons bleek het nodig een aantal projecten te hergroeperen in een andere structuur. Ook vielen er bij enkele teams zoveel projecten weg dat ze onder de 5-projecten grens vielen. De uiteindelijke lijst bevat daardoor 55 teams, en dient met de nodige omzichtigheid gehanteerd, want de naam van de verantwoordelijke is niet noodzakelijk de drijvende teamleider achter het pakket projecten met ontwikkelingslanden, maar bvb de vakgroepvoorzitter of de administratief verantwoordelijke.

Hier volgt de lijst:Instituut

Contactpersoon
Team

expertisevelden


Natuur- en Exacte Wetenschappen, Technologie

IMEC

Decoutere

Stefaan

IMEC

Halfgeleiders, CMOS-technologie, optische electronica

KMMA

Gryseels

Guido

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Natuurwetenschappen

Taxonomie van dieren, Dierlijke en aquatische ecologie, Visbeheer, Entomologie, Plantenanatomie, Geofysika, Geologie, Geomorfologie, Petrologie, Klimaatsveranderingen, Milieu-monitoring

KULeuven

Coppin

Pol

Laboratorium voor bos, natuur en landschap

Tropische bosbouw

KULeuven

Darras

Veerle

Afdeling vergelijkende fysiologie en morfologie der dieren

Entomologie, Locusta spp.

KULeuven

Feyen

Jan

Laboratorium voor bodem en water

Bodemkunde, waterbeheer

KULeuven

Langouche

Guido

Afdeling kern- en stralingsfysica

Halfgeleiders, Cristallografie

KULeuven

Merckx

Roeland

Laboratorium voor bodemvruchtbaarheid en -biologie

Bodem- en waterbeheer

KULeuven

Muchez

Philippe

Afdeling Fysico-chemische geologie

Fysico-chemische geologie, sedimentologie

KULeuven

Ollevier

Frans

Afdeling ecologie en systematiek der dieren, Laboratorium voor aquatische ecologie

Aquatische Biologie / Ecologie

KULeuven

Poesen

Jean

Afdeling fysische en regionale geografie

Historische geografie

KULeuven

Smets

Eric

Afdeling systematiek en ecologie der planten

Evolutionaire biologie, plantkunde, morfologie

KULeuven

Swennen

Rony

Laboratorium voor tropische plantenteelt

fytopathologie, Plantbiotechnologie, Musa spp.

KULeuven

Van Gool

August

Centrum voor microbiële en plantengenetica

Bio-fertilisatie, Rhizobium, Azospirillum

UA

Devreese

Jozef

Functionele morfologie
UA

Eens

Marcel

Ethologie

Zoölogie, Zoölogische Ecologie / Ethologie

UA

Leirs

Herwig

Evolutionaire Biologie

Evolutionaire biologie, fytopathologie

UGent

De Wulf

Robert

Afdeling Bosbeheerregeling en Ruimtelijke Informatietechnieken

teledetectie, ecomanagement, environmental monitoring

UGent

Gheysen

Godelieve

Instituut voor Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden (IPBO) en Afdeling Toegepaste Moleculaire Genetica

Plant biotechnologie, Plantensystematiek, moleculaire analyse van tropische plantenbiodiversiteit

UGent

Henriet

Jean Pierre

Afdeling Mariene Geologie

Mariene geologie, global change, geofysica

UGent

Hofman

Georges

Afdeling Bodemvruchtbaarheid en Bodeminformatieverwerking

Bodemvruchtbaarheid en nutriëntenbeheer, bodemfysica, bodemverontreiniging, bodemerosie en bodembehoud, Geostatistiek

UGent

Sorgeloos

Patrick

Laboratorium voor Aquacultuur en Artemia referentiecentrum

Aquacultuur, artemia

UGent

Swings

Jean

Laboratorium voor Microbiologie

Plantenziekten, biofertilisatie, biodiversiteit, aquacultuur, bioactieve componenten, rijstbacteriologie

UGent

Van Cleemput

Oswald

Afdeling Toegepaste Fysico-chemie

Fysico-chemische bodemkunde

UGent

Van Damme

Patrick

Tropische Landbouw en Etnobotanie

Etnobotanie, (sub)tropische landbouw, plattelandsontwikkeling, opzetten / evaluatie van projecten, informele spaar- en kredietsystemen

UGent

Van Ranst

Eric

Labo voor Bodemkunde, Geologisch Instituut, iTC-Physical land resources

Bodemkunde, landgebruiksplanning, landevaluatie, beheer van tropische gronden

UGent

Vyverman

Wim

Onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie

aquatische ecologie, limnologie, paleo-ecologie, algenkweek

VITO

Fransaer

Dirk

VITO

Global change, teledetectie

VUB

Koedam

Nico

Biologie, incl. Algemene Plantkunde en Natuurbeheer

evolutionaire biologie, mariene biologie, mangrove, ranidae, aquacultuur, remote sensing
Gezondheidswetenschappen
ITG

Buvé

Anne

SOA/HIV research en interventie-eenheid

SOA, HIV& AIDS: preventiemethodes, diagnose, (toegang tot) therapie (ARV), resistentie, interventie-onderzoek, epidemiologie, diensten

ITG

Geerts

Stanny

Departement Diergeneeskunde ITG

Diergeneeskunde: parasitologie (tryps): epidemiologie, diagnose, controle, resistentie; cysticercose, BVO

ITG

Coosemans

Marc

Departement Parasitologie

Parasitologie: Malaria, Leishmaniose, Trypanosomiase, Schistosomiase: preklinisch, epidemiologie, controle, therapie, gezondheidsdiensten

ITG

Kegels

Guy

Departement Volksgezondheid

volksgezondheid: gezondheidssystemen, epidemiologie, voeding, behandelingen, HIV, Reproductieve gezondheid

ITG

Portaels

Françoise

Eenheid Mycobacteriologie

TB: diagnose, preventie, therapie, resistentie; Buruli

itg

van der Groen

Guido

Eenheid Virologie

Virologie, HIV: preklinisch onderzoek, vaccin

KULeuven

De Clercq

Erik

Afdeling virologie en chemotherapie

HIV: preklinisch onderzoek, therapie, resistentie

KULeuven

Vandamme

Anne-Mieke

Afdeling Klinische en epidemiologische virologie

HIV: preklinisch onderzoek, therapie, resistentie, HIV/SIV en HTLV/STLV: virus evolutie, moleculaire epidemiologie

UA

Meheus

Andre

Epidemiologie en sociale geneeskunde

Volksgezondheid: vaccinatie; klinische studies + HIV/AIDS/SOI; Reproductive Health

UA

Vlietinck

Arnold

Farmacognosie en fytochemie

Farmacologie, medicinale planten, traditionele geneesmiddelen, malaria

UGent

Leroux-Roels

Geert

Afdeling Evaluatie en Onderzoek van Vaccins

Virologie: HBV, HCV, HIV

UGent

Temmerman

Marleen

Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid

Reproductieve gezondheid, SOA, HIV/AIDS, cervixkanker, gezondheidsdiensten, beleid en advocacy; conflicten: preventie en management, vluchtelingen, mensenrechten, HIV, vrouwenstudies, ontwikkelingsbeleid

UGent

Vercruysse

Jozef

Parasitologie en parasitaire ziekten

Diergeneeskunde, parasitologie; humane parasitologie

VUB

De Baetselier

Patrick

Cellulaire Immunologie

Trypanosomiase en TB: immunologie, moleculaire biologie
Sociale en Culturele Wetenschappen
KMMA

Gryseels

Guido

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Culturele teams

Kunst, Archeologie, Geschiedenis, Cultuurstudies, Literatuur, Musicologie, Talen, Linguïstiek, Antropologie, Public Policy

KULeuven

Berlage

Lodewijk

Departement economie, Werkgroep Ontwikkelingseconomie

Civiele participatie in beleidvorming en -uitvoering, rurale economie, capaciteitsopbouw, migratie, conflicten: preventie en management, armoede, handel

KULeuven

Delmartino

Frank

Afdeling Internationale Betrekkingen en Europees Beleid - Inst. voor Internationaal en Europees Beleid (IIEB)

Conflicten: preventie en management, democratisering, vredesstudies

KULeuven

Foblets

Marie-Claire

Departement sociale en culturele antropologie

Sociale en culturele anthropologie, postkoloniale studies, volksgezondheid, mensenrechten, midden-Oosten

KULeuven

Lemmens

Paul

Afdeling publiek recht

Mensenrechten

KULeuven

Van Lerberghe

Karel

Afdeling Het oude nabije oosten

Archeologie, Egyptologie

KULeuven

Waelkens

Marc

Afdeling archeologie

Archeologie, biochemie

UA

Reyntjens

Filip

Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB)

Ontwikkelingsstudies (development evaluation and management, institutional aspects of development, globalisation, risks and opportunities for DC, state, market and society), Ontwikkelingseconomie, armoede, handel, sociale diensten

UGent

Blommaert

Jan

Afdeling Afrikaanse talen en culturen

Afrikaanse cultuur en educatie, talen, postkoloniale studies

UGent

Doom

Ruddy

Afdeling Studie van de Derde Wereld

Conflicten: preventie en management, islam, midden-oosten, vredesstudies, ontwikkelingsbeleid, duurzame ontwikkeling

UGent

Pinxten

Rik

Afdeling Vergelijkende Cultuurwetenschappen

Vergelijkende ethnologie, conflicten: preventie en management

UGent

Soetaert

Ronald

Afdeling Onderwijskunde

Cultuur & educatie, vergelijkend onderwijs, ICT & onderwijs, project management

Profiel


Een korte doorlichting van deze 55 teams (op basis van de verzamelde gegevens plus eventuele feedback):

 • 12 teams uit de Sociale en Culturele wetenschappen, 14 Gezondheidswetenschappen, 29 Natuur- en Exacte wetenschappen en Technologie

 • Deze teams nemen ongeveer 2/3 van alle projecten in de steekproef voor hun rekening

 • De meeste teams (14) willen op hetzelfde peil doorgaan met dit soort research, 8 willen meer doen op dit vlak, en slechts 1 team wil minder .

 • Samen staan zij in voor ongeveer 70 % van het geschatte researchbudget

 • Ze werken samen met meer dan 53 ontwikkelingslanden (28 in Afrika, 4 in Midden-Oosten, 9 in Azië, 12 in Latijns-Amerika).

  • 22 teams werken samen met Zuid-Afrika, 13 met China, 12 met D.R. Congo, 11 met Vietnam

  • tussen 5 en 10 teams werken samen elk van de landen Ethiopië, Zambië, Kenia, Rwanda, Senegal, Tanzania, Brazilië, Mexico en Ecuador

 • Researchbudgetten:

< € 500,000

10 teams

€ 0,5M - € 1M

12 teams

€ 1M - € 2M

11 teams

€ 2M - € 3M

8 teams

€ 3M - € 4M

7 teams

> € 4M

7 teams


Ervaringen


Op de vraag

Uw ervaring uit afgelopen / lopend onderzoekswerk (opmerkingen bvb over financieringsmogelijkheden, selectiecriteria, regionale en thematische focus van de verscheidene programma’s, verhouding administratief en inhoudelijk werk, kwaliteit van opvolging en disseminatie...)komen de volgende elementen aan bod (22 teamleiders beantwoordden deze vraag):

Algemeen:


 • excellent ! (1 team)

 • zeer enthousiast (1 ander team)

Visie, Beleid


 • de aanbodzijde is ondoorzichtig

 • geen lange-termijn en consistent beleid in België / Vlaanderen

 • de regionale concentratie is onterecht

Financiering


 • te weinig mogelijkheden voor financiering binnen België, grote concurrentie op de internationale markt

 • de specificiteit van programma's (fundamenteel v. toegepast, mandaten v. werkingskosten, verplichting van bepaalde partners te nemen) leidt tot beperking financieringsmogelijkheden

 • EU-financiering zal voor sommige domeinen afgesloten worden (6e KP)

 • budgetten worden kleiner, financieringsmogelijkheden zijn beperkt

 • gebrek aan core-funding leidt tot struggle for funds

Ondersteuning, administratie


 • VLIR administratie gaat de goede richting op

 • Vlaanderen biedt weinig capaciteitsondersteuning en behoud expertise en continuïteit worden daardoor problematisch

 • administratief werk en management-overhead neemt verontrustend toe (vele teams) "dit project is, gezien de enorme administratie, niet voor herhaling vatbaar"

 • internationale samenwerking is belangrijk, maar niet eenvoudig: administratie, logistiek, visums

 • beheer van projecten is niet flexibel genoeg

 • goede ervaringen met beheersovereenkomst / raamakkoord DGOS (ITG-team)

 • voorstellen schrijven kost veel academische tijd, die niet vergoed wordt

 • werken met ontwikkelingslanden brengt veel extra werk met zich mee, ook ATP werk, dat niet of onvoldoende vergoed wordt (verscheidene teams).

Inhoud, structuur


 • moeilijkheden om donoren te (blijven) overtuigen van het belang van de eigen niche of de eigen aanpak (verscheidene teams) (bvb moeilijkheden om sociaal-culturele projecten als ontwikkelingsrelevant aanvaard te krijgen; bvb "ook fundamenteel onderzoek is belangrijk")

 • selectiecriteria zijn minder en minder aangepast aan de realiteit van de tropen

 • selectiecriteria zijn onduidelijk tot ongekend

Carrière


 • werk in ontwikkelingslanden biedt lage wetenschappelijke return, en is niet bevorderlijk voor A1-publicaties en het CV van medewerkers en dat is alles wat blijkbaar telt op dit ogenblik, dit leidt tot een afbouw van projecten met ontwikkelingslanden

 • geen Noord-projectleider meer mogelijk op sommige projecten

Motivatie


 • "om dit werk te blijven doen moet je een idealist zijn, of een idioot, of beide"

 • het wordt echt moeilijk om nog opvolgers te motiveren

Disseminatie en follow-up


 • evaluatie, opvolging, en disseminatie van onderzoeksresultaten is niet optimaal (meerdere teams)

 • er is een kloof tussen onderzoeksresultaten en hun omzetting in de praktijk


Aanbevelingen


Op de vraag:

Uw structurele aanbevelingen om Vlaamse research ten bate van ontwikkelingslanden te bevorderen:kwamen de antwoorden:

Algemeen

Visie, Beleid


 • Vlaanderen: ontwikkel eerst een visie: waarin, waar en met wie, en zet er dan voldoende middelen achter

 • langdurige contacten, langere termijnprojecten met groei van lokale capaciteit (meerdere teams)

 • verschillen tussen universiteiten, instituten en hogescholen wegwerken

 • beperkt aantal recipiënt-landen

 • resultaatgerichte beheersovereenkomsten voor 'soliede' teams: responsabiliseren, flexibele werking (naar analogie met raamakkoord ITG-DGOS)

 • betere coördinatie tussen researchteams: van een competitieve positie (voor dezelfde grants) naar netwerken die complementair en additief zijn

Financiering


 • core funding (meest gemelde aanbeveling)

 • verschillende financiering voor kleine / nieuwe teams (via calls for proposals en kleine, korte grants) en voor centres of excellence (via beheerscontracten of programmafinanciering)

 • meer kanalen voor mogelijke financiering stimuleren, onderzoek in België beter financieren

Ondersteuning, administratie


 • betere officiële ondersteuning (Vlaams niveau)

 • aanbodzijde: transparanter (1 loket), gecentraliseerde structuur

 • projectadministratie stroomlijnen, verbeteren en vereenvoudigen

 • meer ondersteuning vanuit de centrale administratie (van de instelling)

 • eenvoudige administratie (geen logframes ed)


Inhoud, structuur


 • prioriteiten bepalen met inspraak van de wetenschappers

 • grondige discussies met wetenschappers met duidelijke ervaring in de tropen om te evalueren welk onderzoek wel relevant en mogelijk is in de tropen

 • beperkt aantal expertise-domeinen, maar liefst een niche zoeken waar onze Vlaamse expertise het verschil kan maken

 • domeinen kiezen waar Vlaanderen sterk is, en dat dan als focuspunt nemen

 • ook fundamenteel onderzoek met niet direct economisch belang

 • meer aandacht voor [eigen niche]

Carrière


 • carrierekansen bieden aan Vlaamse onderzoekers

 • meer mogelijkheden om Vlaamse projectverantwoordelijken te sponsoren on-site

 • permanente Vlaamse deskundigen kunnen aanwerven, leidend tot PhD, parallel met counterparts, waar ook PhD uit voortvloeit. Dit versterkt capaciteit in ontwikkelingslanden en behoudt expertise in Vlaanderen

 • uitsturen laatstejaars

 • meer beurzen

 • hier getrainde mensen uit ontwikkelingslanden laten terugkeren met een project

Motivatie


 • meer middelen en respect

Disseminatie en follow-up


 • opvolging na einde projecten, disseminatie verbeteren

 • info rond videoconferencing

 • intens nieuwskanaal (website) met info over lopend onderzoek in ontwikkelingslanden
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

 • Algemeen: excellent ! (1 team) zeer enthousiast (1 ander team) Visie, Beleid
 • Ondersteuning, administratie
 • Disseminatie en follow-up
 • Algemeen Visie, Beleid
 • Motivatie meer middelen en respect Disseminatie en follow-up

 • Dovnload 0.74 Mb.