Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek

Dovnload 0.74 Mb.

Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoekPagina25/27
Datum04.04.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

VRWB Onderzoeksopdracht ‘Science Sharing’

Inventarisatie projectgegevens Donoren

Inleiding


In het kader van deze VRWB onderzoeksopdracht20 verzamelen wij een aantal gegevens in over recente onderzoeksprojecten met ontwikkelingsrelevantie die door uw organisatie worden gesponsord of begeleid. Natuurlijk moeten de gegevens van de verschillende donoren in een formaat gebracht worden dat vergelijkingen en analyses toelaat. Daartoe dienen de volgende instructies.

Indien er nog vragen zijn, contacteer dan de coördinator:Lou Dierick, ICRH, lou.dierick@rug.ac.be, 09/240.35.64

1. Wat wordt er van u verwacht ?


U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

 1. ofwel stelt u ons de ruwe gegevens over relevante projecten ter beschikking (welke velden ? zie punt 4)

 2. ofwel doet u zelf de analyse en geeft u ons de resultaten hiervan. (zie punt 3)


2. Welke projecten zijn relevant voor de studie ?


volgende criteria zijn tegelijk van toepassing:

 1. onderzoeksprojecten, of (ontwikkelings)projecten met een belangrijke (> € 100,000) onderzoekscomponent

 2. research in ontwikkelingslanden, of in partnership met organisatie(s) in ontwikkelingslanden, of desk research die in functie staat van ontwikkelingslanden

 3. ontwikkelingsrelevant: de research kan op een of andere manier bijdragen tot de ontwikkeling van het derdewereldland

 4. recent: criterium hier is dat het project in 2002 en/of 2003 aan de gang was. Met andere woorden afsluitdatum van de activiteiten nà 1 januari 2002.


3. Welke gegroepeerde21 gegevens wensen wij te kennen over de relevante projecten ?

Op het niveau van de projecten22:

 1. totaal researchbudget per onderzoeksteam, opgedeeld per onderzoeksgebied en eventueel per hoofdmethodologie

 2. totaal researchbudget per (ontwikkelings)land, opgedeeld per onderzoeksgebied en eventueel per hoofdmethodologie

 3. contactgegevens en principal investigator(s) per onderzoeksteam


Op het niveau van het volledige pakket / programma

 1. totaal relevant researchbudget, desgevallend opgedeeld per programma / budgetlijn, per geografisch werkgebied en per thema of methodologie23

 2. selectiecriteria van projecten, motivering / (wettelijke) fundering van de programma’s (bvb. uit mission statements, decretale bepalingen of budgetverantwoording)

 3. beschrijving van de evolutie van het programma qua omvang en geografische gebieden (bvb uit jaarrapporten)

 4. plannen voor de toekomstige evolutie van het programma (bvb. uit beginselteksten of beleidsverklarigen)

 5. welke andere donoren of programma’s zijn in Vlaanderen actief op uw domein(en) ? Welke zijn de voornaamste actoren (donoren, programma’s) op internationaal vlak ?


4. Minimumgegevens over projecten24
 • IDENTIFICATIE: titel, unieke identificatiecode(s), behorende tot welk programma / budgetlijn / pakket

 • WANNEER: start- en einddatum

 • WIE: identificatie van de samenwerkende onderzoeksteams (team + instituut/organisatie, nationaliteit)

  • coördinerend team en Vlaamse partners: contactgegevens (e-mail of telefoon/fax), naam van de principal investigator(s)

 • WAAR: ontwikkelingsland(en) waar de activiteiten zich afspelen of op gericht zijn; eventueel (sub)continent of ‘alle ontwikkelingslanden’

 • WAT: hoofdonderzoeksgebied, eventueel FWO classificatie, anders zo gedetailleerd mogelijk (herclassificatie gebeurt achteraf)

 • HOE: hoofdtype van researchmethodologie, zoals gedefiniëerd door de onderzoekers (herclassificatie gebeurt achteraf)

 • BUDGET: researchbudget van deze donor voor dit project, opgedeeld per onderzoeksteam

5. Bijkomende informatie (welkom, maar niet noodzakelijk)
 • historische projectgegevens (over projecten afgesloten voor 2002)

 • WIE: adressen en bijkomende gegevens over de onderzoeksteams

 • WAAR: informatie over onderzoekssites, locaties buiten ontwikkelingslanden

 • WAT: bijkomende onderzoeksgebieden

 • HOE: bijkomende methodologieën, andere classificaties

 • BUDGET: fondsen van andere donoren, totaalbudget van het project, eigen contributies, budgetopdeling

 • PERSONEEL: aantal FTE wetenschappelijk personeel, andere ingezette middelen


Datadefinities


Onderstaande tabel tracht inzicht te geven in de mogelijke structuur van de projectgegevens, en op welk niveau zich de basiseenheden bevinden die een grondige analyse toelaten.

VRWB-onderzoek Science Sharing

Opgevraagde informatie bij de DONOREN van Researchactiviteiten1. Informatie op PROJECTniveau 

WIE

WAAR

WAT

HOE

HOEVEEL

onderzoeksteams

geografisch

thema

methodologie

ingezette middelen

NODIG

1) coordinator 2) VL partner

locaties in ontw.land(en)

hoofd-onderzoeksgebied

hoofdtype van research

fondsen van deze donor

secundair

andere partners

andere locaties

secondaire gebieden

secundaire types

mensen / natura, fondsen van andere donoren

Niveau's:


supra-indeling

universiteiten / hogeschool / privé / ...

bvb ACP / Commonwealthbudget van het programma

hoofd-indeling

instituut / organisatie

groepering per continent

natural, cultural, social, life sciences

classificatie van researchmethodologie

totaalbudget van het project

tussen-indeling

faculteit / vakgroep / afdeling enz.

groepering per regioniet-researchfondsen, eigen contributie...

basiseen-heden

onderzoeksteam

land

onderzoeksgebied

hoofd-
methodologie


researchbudget

onder-verdeling

subteam / individu

site, localiteit of regio intra-staatbudgetverdeling


WANNEER

enkel recente projecten (in 2002 of 2003 aan de gang)historische gegevens secundair2. Informatie op het niveau van de researchprogramma's / pakketten:


WAAROM

selectiecriteria van projectenmotivering van de donor voor zijn programma(s)


VAN WAAR

evolutie van het programma qua omvang en domeinen
WAARHEEN

plannen voor de toekomst
WIE NOG ?

gegevens over andere belangrijke donoren in België en buurlanden


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

 • 1. Wat wordt er van u verwacht
 • 2. Welke projecten zijn relevant voor de studie
 • 3. Welke gegroepeerde 21 gegevens wensen wij te kennen over de relevante projecten
 • Op het niveau van het volledige pakket / programma
 • 4. Minimumgegevens over projecten 24
 • 5. Bijkomende informatie (welkom, maar niet noodzakelijk)
 • Datadefinities

 • Dovnload 0.74 Mb.