Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek

Dovnload 0.74 Mb.

Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek



Pagina26/27
Datum04.04.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Annex 3: Programma en deelnemerslijst


Workshop

Vlaams Wetenschappelijk Onderzoek en Science Sharing
PROGRAMMA

Vrijdag 5 december
Monasterium Poortackere, Oude Houtlei 56, 9000 Gent


(zaal: ex-kloosterkerk St. Autbertus)

9:30 Registratie, welkomstkoffie

10:00 Welkom en Inleiding (R. Dillemans, M. Temmerman)

10:15 Ontwikkelingsrelevant onderzoek: een schets van de problematiek (R.


Soetaert)

10:45 Relevante onderzoekscapaciteit in Vlaanderen:


voorstelling van de onderzoeksresultaten: in welke niches van de wetenschap zijn Vlaamse onderzoeksteams gespecialiseerd en wie zijn de belangrijkste Vlaamse actoren?
(L. Dierick, W. Van Hove)

12:15 Voorbereiding werk in parallelle sessies

12:30 Middagpauze (broodjes, ter plaatse)

13:30 Parallelle sessies:



Hoe de capaciteiten beter laten aansluiten op de noden ?

A. De minst ontwikkelde landen en onderzoek rond basisbehoeften: een centrale plaats ! ?

Science Sharing op andere domeinen (dan A): een perifere plaats ! ?

B. Organisatie van het onderzoek: structuren, strategieën, oriëntaties, programma’s en
budgetten voor Vlaams ontwikkelingsonderzoek

16:30 koffiepauze

17:00 Verslag van de rapporteurs: naar aanbevelingen voor de Vlaamse Overheden

18:00 Sluiting van de workshop


















DEELNEMERS










Mevrouw

Anne

Adams

UA

Dept. Onderzoek

Prof.

Jean

Berlamont

KULeuven

Voorzitter VLIR-werkgroep UOS

Prof.

Jan

Blommaert

UGent

Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen

De Heer

Peter

Bossier

UGent

Lab aquacultuur en ARC

Dr.

Patricia

Claeys

UGent

ICRH

De Heer

Jan

Coenen

ITG




Dr.

Jacqueline

Couder

VUB

Onderzoeksbeleid

Mevrouw

An

De bisschop

UGent

team VRWB

De Heer

Dirk

De Craemer

UGent

Onderzoekscoördinatie

De Heer

Hugo

de Craen

UA

IOB

Mevrouw

Eva

De Vlieger

UA

student Human Ecology

Prof.

Rob

De Wulf

UGent

LA04/FCTBW

Mevrouw

Janniek

Declercq

UGent

team VRWB

Prof.

Jan

Dequeker

KULeuven




Prof.

Steven

Dessein

KULeuven

Laboratorium voor systematiek

De Heer

Lou

Dierick

UGent

ICRH

Prof. Em.

Roger

Dillemans

KULeuven




Mevrouw

Lieve

Dillen

Min. Vl. Gemeenschap

Aminal

Prof.

Luc

Duchateau

UGent

Fysiologie, Biochemie en Biometrie

Mevrouw

Marie-Anne

Fivez

UA

Dienst Internationale Relaties

Prof.

Godelieve

Gheysen

UGent

Vakgroep Moleculaire Biotechnologie

Prof.

Bruno

Gryseels

ITG




De Heer

Rudy

Herman

Min. Vl. Gemeenschap

Dept. WIM, AWI

Mevrouw

An

Huts

KULeuven

Dienst Internationale Relaties

De Heer

Philippe

Jacobs

VIB

Technology protection manager

Prof.

Paul

Janssen

LUC

Onderzoeksraad

Prof.

Nico

Koedam

VUB

Eenheid DBIO

Prof.

Guido

Langouche

KULeuven




Prof.

Ignace

Lemahieu

UGent

Onderzoeksaangelegenheden

Mevrouw

Els

Leye

UGent

ICRH

De Heer

Carl

Michiels

VLIR

UOS

Dr. Ir.

Elisabeth

Monard

Min. Vl. Gemeenschap

VRWB

Prof.

M.

Pallemaerts

VUB

VLIR- stuurgroep UOS

Mevrouw

Ann

Peters

UGent

Afdeling Onderzoekscoordinatie

Mevrouw

Anne Marie

Pieters

VLIR




De Heer

Kris

Rutten

UGent

team VRWB

De Heer

Chris

Simoens

VLIR

UOS

Prof.

Ronald

Soetaert

UGent

Vakgroep Onderwijskunde

Dr.

François

Stepman




Prof.

Georges

Stoops

UGent

Vakgroep Geologie en Bodemkunde

De Heer

Marnix

Surgeon

Min. Vl. Gemeenschap

Dept. WIM

De Heer

Hugo

Tas

VITO




Prof.

Marleen

Temmerman

UGent

ICRH

Mevrouw

Nancy

Terreyn

UGent

IPBO

Dr.

Els

Torreele

Artsen Zonder Grenzen




Prof. Ir.

Patrick

Van Damme

UGent

Vakgroep Plantaardige Productie

De Heer

Dirk

Van der Roost

ITG




Prof.

Patrick

Van der Stuyft

ITG en UGent

Volksgezondheid

Dr.

Kathia

van Egmont

UGent

ICRH

Mevrouw

Ann

Van Gysel

VIB

Communicatiemanager

De Heer

Wouter

Van Hove

UGent

team VRWB

Dr.

Jens

Van Roey

Tibotec




Mevrouw

Kristien

Verbruggen

VLIR

UOS

Mevrouw

Kristien

Vercoutere

Min. Vl. Gemeenschap

VRWB

De Heer

Koen

Verlaeckt

Min. Vl. Gemeenschap

Dept. WIM, AWI
















VERONTSCHULDIGD










De Heer

Willy

Blockx

VVOB

Secretaris-Generaal

Mevrouw

Claire

Bosch

Fevia-Vlaanderen




Mevrouw

Annick

Clauwaert

ABVV




Prof.

Jan

Cornelis

VUB




Mevrouw

Martine

Dekoninck

KULeuven

Ontwikkelingssamenwerking

Mevrouw

Ann

Demeulemeester

ACW




De Heer

Patrick

Develtere

KULeuven

HIVA - Duurzame ontwikkeling

Prof.

Ruddy

Doom

UGent

Vakgroep Studie van de Derde Wereld

Prof.

Vik

Doyen

KULeuven




Prof.

Jan

Feyen

KULeuven




Prof.

Marie-Claire

Foblets

KULeuven

Dept. Soc. en Cult. Antropologie

De Heer

Dirk

Fransaer

VITO




De Heer

Benno

Hinnekint

FWO-Vlaanderen




De Heer

Alwin

Loeckx

Coprogram




De Heer

Philippe

Mettens

Federale Overheid

DWTC

Prof.

Maurice

Moens

CLO

Lab. Agrozoölogie

Prof.

Marc

Nyssen

VUB

VLIR-Ontwikkelingssamenwerking

De Heer

Jean

Pauwels

Vlaamse Milieumaatschappij




Prof.

Rik

Pinxten

UGent




Mevrouw

Monika

Sormann

Min. Vl. Gemeenschap

Dept. WIM, AWI

Mevrouw

Barbara

Tan

Vlaams Economisch Verbond




De Heer

José

Traest

FWO-Vlaanderen




Mevrouw

Marie-Claire

Van de Velde

UGent

Onderzoeksraad

Prof. Em.

Marc

Van Montagu

UGent

I.P.B.O.

Prof.

Eric

Van Ranst

UGent

Labo voor bodemkunde

De Heer

Ludo

Verhoeven

Agfa-Gevaert Group




Prof.

Wim

Vyverman

UGent

Biologie, Protistologie en aquatische ecologie

De Heer

Peter

Wollaert

KAURI vzw




De Heer

Paul

Zeeuwts

IWT




















1 Deze drie modi van bijdrage vinden we terug in het Vijfjarenplan van de VLIR voor universitaire ontwikkelingssamenwerking 2003-2007. We sluiten ons bij deze pijlers aan.

2 Latijns-Amerika en Sub-Sahara Afrika volgen de armoedereductietrend niet, andere landen maakten voor wat hun industriële capaciteit betreft de sprong naar de eerste wereld.

3 “Environmentalism in the North is oriented by leisure values of a post-scarcity society, while a green and conservatist movement rejects the modern capitalism production system and lifestyle. Environmentalism in the South is surging as a rebellion of the poor for survival: thus peasants and indigenous peoples are mobilizing because of extreme poverty generated by degradation of the environment, their resistance to marginalization and their claims to recover their cultural rights and control over their natural resources.” Leff, E. (1996) From ecological economics to productive ecology: perspectives on sustainable development from the South. In: Constanza, R; Segura, O & Martinez-Alier, J. (eds.) Getting down to earth. Practical applications of ecological economics. Island Press, Washington DC.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

  • Hoe de capaciteiten beter laten aansluiten op de noden
  • VERONTSCHULDIGD

  • Dovnload 0.74 Mb.