Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksvraag in opdracht van de wg Groepsmaatschappelijk Werk ?

Dovnload 11.85 Kb.

Onderzoeksvraag in opdracht van de wg Groepsmaatschappelijk Werk ?Datum31.12.2018
Grootte11.85 Kb.

Dovnload 11.85 Kb.

Onderzoeksvraag in opdracht van de wg Groepsmaatschappelijk Werk ?
De mogelijkheid bestaat een onderzoek te laten doen door een afstudeerkring van de faculteit Sociale Studies van Hogeschool Zuyd. 1 , opleiding Social Work m.b.t. groepsmaatschappelijk werk.
Een eerste indicatie voor onderzoek dat we bedachten is:

  1. Onderzoek doen naar het groepsmaatschappelijk werk bij maatschappelijk werkinstellingen. In kaart brengen + beschrijven welke vormen vaan groepsmaatschappelijk werk worden aangeboden volgens onze ordening (in laatste overleg samen bedacht):


Overige onderwerpen die voor ons van belang kunnen zijn om aan een afstudeerkring voor te leggen:


  1. Iny: wat is nu de meerwaarde van groepsmaatschappelijk werk t.o.v. individueel maatschappelijk werk, is daar wel eens onderzoek naar gedaan?
  1. Sander: In ons ziekenhuis gaan studenten het komende jaar onderzoek doen naar groepswerk op de afdeling psychiatrie. Wat ik altijd boeiend vind om te weten is: waarin onderscheidt het maatschappelijkwerk zich nu met andere disciplines die groepswerk aanbieden. Ik merk dat bij de trainingen die ik volgens de PEP (patienten educatie programma) geef. Dit is  een wetenschappelijk onderzocht programma wat gebruikt is bij parkinsonpatienten en hun partners. Wij zijn dit nu aan het omzetten naar huntingtonpatienten, chronisch zieken etc. Om dese methdoe toe te passen kun  ook curssussen volgen. Deze cursussen worden aan een variatie van disciplines gegeven zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten, artsen. Deze vorm van groepswerk wordt ook door iedereen aangeboden. Mijn vraag blijft dan ook,  zit er verschil tussen de disciplines en waar onderscheiden wij ons dan? Mijn idee is dat wij ons onderscheiden in de methoden en technieken, maar dit is een vooronderstelling. Dus als het mogelijk is vind ik dit een relevante onderzoeksvraag.


Beleid vanuit de NVMW in deze:

Vanaf september 2010 bieden wij vanuit het NVMW stafbureau weer de mogelijkheid om via een "meerjarig lopend traject/onderwerk" een opdracht uit te kunnen zetten (zoals de afgelopen 2 jaar is gedaan rond het thema multiculturele diversiteit). Omdat wij ons zeer bewust zijn van de noodzaak om afstuderende studenten MWD tegemoet te komen hebben wij voor de tussenliggende periode de volgende overbrugging bedacht:  1. er zijn een aantal functiegroepen binnen de NVMW aan het nadenken over een onderzoeksvraag

  2. op het moment dat zij een vraag hebben en deze uit willen zetten, zullen wij hier melding van maken op onze website bij "vacatures" en/of in de lopende regel op de homepage.

  3. studenten kunnen dan reageren op deze oproep.

  4. de begeleiding wordt verzorgd door de functiegroep zelf; een van de leden zal deze voor zijn/haar rekening nemen

  5. het NVMW bureau (stafmedewerker) kijkt op afstand mee en is betrokken bij de presentatie van het eindresultaat

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een afstudeeropdracht vanuit de NVMW (functiegroep of bureau) is een helder uitgewerkt afstudeerplan, waar verantwoordelijkheden van studenten, school en opdrachtgever helder in zijn verwoord; een globale begeleidingstijd vanuit de opdrachtgever van ongeveer 20 uur. Reiskostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden; alle overige kosten (telefoonkosten, papierkosten e.d.) kunnen op het bureau worden gedaan en kunnen niet apart worden gedeclareerd.

Dag allen,

 

Ik denk dat ook bij de HU nog wel studenten een afstudeeronderzoek willen doen. Als een van jullie als opdrachtgever wil fungeren, wil ik de begeleiding vanuit de HU wel op me nemen. 

Ik hoor het graag

 

groet


Will


1 Miriam Stuijts gaat hier over, die de afstudeernota voor de faculteit heeft geschreven, en Ella Lemmens die bij de faculteit de coördinatie van de afstudeerkringen verzorgt.

Miriam gaf aan dat er nog opdrachten aangedragen kunnen worden. Daartoe is op 23 september een afstudeermarkt waarin opdrachtgevers een stand kunnen hebben om hun opdracht aan te bieden.

  • Beleid vanuit de NVMW in deze

  • Dovnload 11.85 Kb.