Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ontdek Lectio Divina

Dovnload 21.84 Kb.

Ontdek Lectio DivinaDatum15.06.2017
Grootte21.84 Kb.

Dovnload 21.84 Kb.

Ontdek Lectio Divina


“Speciaal wil ik in herinnering roepen en aanbevelen de oude traditie van de Lectio Divina: deze zorgvuldige lezing van de Heilige Schrift die gepaard gaat met gebed, leidt tot die intieme dialoog waarin degene die leest de sprekende God hoort, en waarin hij biddend antwoord geeft met een vertrouwensvolle openheid van het hart. Als deze Lectio Divina op effectieve wijze wordt verbreid, dan zal deze geestelijke oefening – daarvan ben ik overtuigd – een nieuwe geestelijke lente brengen.”Uitspraak van Benedictus XIV (2005)

“Ik ben ooit begonnen met stille tijd te houden, zoals de woestijnvader ons dat hebben overgeleverd. We spreken van de Lectio Divina. Deze Lectio is een speciale manier van omgaan met het heilige Woord. Lectio Divina is een periode van persoonlijke stille tijd waarbij je stap voor stap in gebed een proces door wandelt waarin je de leiding volgt van de Heilige Geest. (…) In wezen ging het de woestijnvaders om een luisteren naar wat God door de tekst in het hart te zeggen heeft, waarbij lezen, overdenken en gebed voortdurend worden afgewisseld. Net als bij de heilige monniken in de woestijn lezen wij de tekst diverse keren hardop, niet om de tekst goed te begrijpen, maar om hem beter te horen. (…) Het herhaald hardop lezen van de Heilige Schrift stelt de Heilige Geest in staat om door te dringen en om op een ander niveau te leren luisteren. Herhaald lezen maakt ons hart gewillig voor God. (…) De herhaalde structuur maakt het mogelijk dat we meer ter beschikking van de Geest komen te staan. Op deze wijze maakt het geschreven Woord van God ons wakker voor het innerlijke Woord van God. Deze twee kunnen elkaar nooit tegenspreken, maar werken hand in hand.”Benjamin Louwerse, Thomas a Kempis, een kroniek, blz. 187

De verschillende aspecten van de cisterciënzer levenswijze zoals gehoorzaamheid, nederigheid, ascese, eenzaamheid en stilte, voeren alle op hun manier naar die innerlijke vrijheid waardoor men de zuiverheid van harten de ononderbroken aandacht voor God bereikt.Toch herkent men het cisterciënzer charisma vooral aan het heel eigen en delicaat evenwicht tussen lectio, liturgie en arbeid.

Vooral door hun lectio divina waaraan zij zich trouw op welbepaalde uren wijden, ontwaken monniken en monialen tot geloof in Gods aanwezigheid in hen en rondom hen. Op die manier wordt lectio die leidt tot meditatie, gebed en contemplatie, bron van voortdurend gebed en leerschool in de beschouwing. Hierdoor ontvangt de lezende de genade Gods Woord te incarneren in zijn leven dat zo helemaal omgevormd wordt. Als ascese van het verstand opent de lectio ook het hart tot een ononderbroken luisteren naar God.

Ratio Institutionis (Cisterciënzer Orde, 1990)

“Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.”Bijbel, Psalm 1

De Lectio Divina in vier stappen (trappen, dimensies, bewegingen, aspecten)


Lectio

Lezen

to Read

de

tekst

Ik lees de tekst langzaam en liefdevol, zorgvuldig en nauwkeurig.

  • hardop lezen, opschrijven, memoriseren, analyseren, uitleggen, doordenken

Meditatio
Overdenken
to Reflect


de woord-werkelijkheid

Ik overdenk de woordwerkelijkheid waar de tekst naar verwijst intensief.

Oratio
Bidden
to Respond


de

stem

Ik luister naar de stem die mij aanspreekt, ik antwoord en ik vraag.

Contemplatio
Aanschouwen
to Rest


het

gelaat

Ik aanschouw het heilige en liefdevolle gelaat van de Heer die mij zegenend aankijkt.


Het ‘achtvoudige pad’
LECTIO <> SILENTIO

Tijdens en rond de Lectio Divina speelt ook de stilte (silentio) een belangrijke rol. Voor het oefenen van de stilte helpt deze aanwijzing: “Kies een gebedswoord dat voor jou symbool staat voor je actieve verlangen om in de tegenwoordigheid van de Heer te zijn en open te staan voor zijn vernieuwende werkzaamheid. Als je ontspannen zit en merkt dat je bezig bent met gedachten of andere prikkels, keer dan telkens weer zachtjes terug naar het gebedswoord.”


MEDITATIO <> COLLATIO

Wanneer de Lectio Divina gezamenlijk wordt beoefend kan er ook een moment zijn waarin datgene wat geleerd en ervaren wordt gedeeld met elkaar: collatio (geloofsgesprek).


ORATIO <> ACTIO

In het doordenken en beoefenen van de Lectio Divina is er ook altijd aandacht voor geweest dat de Lectio Divina vrucht moet dragen in de praktijk van het dagelijkse leven en de ontmoeting met andere mensen. Daarvoor wordt het begrip actio gebruikt (of: participatio, operatio).


CONTEMPLATIO <> TENTATIO

De contemplatio duidt op een positieve ervaring van rusten in Gods aanwezigheid. De praktijk leert dat er tijdens de Lectio Divina juist ook weerstanden kunnen zijn en negatieve gedachten en gevoelens. Het is leerzaam om te zien dat Maarten Luther niet spreekt over de vierslag van de Lectio Divina maar een drieslag introduceert waarin in plaats van het begrip contemplatio gesproken wordt over tentatio (aanvechting): oratio, meditatio, tentatio.

Bijbelstudie

Bijbelmeditatie

Centrale vraag: wat staat er en wat betekent het?


Centrale vraag: hoe word ik aangesproken en wat doet het met me?


Het gaat om informatie: Bijbelstudie heeft als doel groei in inzicht in en kennis van de Bijbel.


Het gaat om transformatie: bijbelmeditatie heeft als doel dat ik groei in mijn relatie met Christus, dat ik steeds meer word omgevormd tot zijn beeld.


Er worden lijnen in de Bijbel getrokken: tekst met tekst vergelijken.


Er wordt allereerst een lijn gelegd van de tekst naar het leven.


Grotere Bijbelgedeelten worden bestudeerd.


De meditatie richt zich op een kortere kerntekst.


De Bijbeltekst fungeert als object: ik stel vragen aan de tekst.


De Bijbeltekst fungeert als subject: de tekst stelt vragen aan mij.lectio

lezen

oratio

bidden

contemplatio

aanschouwen

meditatio

mediteren
LECTIO DIVINA

LEZEN: hardop lezen, schrijven, memoriseren, analyseren, uitleggen

OVERDENKEN: persoonlijk maken, doordringen, waar raakt dit mijn leven en dat van anderen

BIDDEN: luisteren, antwoorden, smeken, vragen, klagen, danken, aanbidden, zoeken, verlangen

AANSCHOUWEN: wijsheid, stilte, liefde, gezegend worden, ziel, rust  • Meditatio Overdenken to Reflect
  • Oratio Bidden to Respond
  • Contemplatio Aanschouwen to Rest

  • Dovnload 21.84 Kb.