Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ontmoetingskerkbrief van de Protestantse gemeente te Nieuwveen

Dovnload 79.28 Kb.

Ontmoetingskerkbrief van de Protestantse gemeente te NieuwveenDatum21.09.2017
Grootte79.28 Kb.

Dovnload 79.28 Kb.

Ontmoetingskerkbrief


van de Protestantse gemeente te Nieuwveen

4’ jaargang nr. 40: zondag 6 juli 2014

kopij volgende brief: uiterlijk 3 september 2014

redactie: j.vervark@ziggo.nl

DatumPredikantBijzonderhedenCollectes6 juli 2014 9:30Mevr. C. Romeijn

Ter Aarkoffiedrinken1. diaconie (JOP)

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk13 juli 2014 9:30Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijn1. kerk

2. predikantsplaats

3. orgelfonds20 juli 2014 9:30Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijnpreekbespreking1. kerk

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen27 juli 2014 9:30Ds. T.C. Wielsma

Uithoorn1. diaconie

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werk3 aug. 2014 9:30Ds. P. Wilschut

Alphen aan den Rijnkoffiedrinken1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds10 aug. 2014 9:30Ds. J. Kaai

Giesenburg1. kerk

2. predikantsplaats

3. orgelfonds17 aug. 2014 9:30Ds. Dennis Verboom

Leiden1. diaconie

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen24 aug. 2014 9:30Ds. J. de Goei

Amersfoort1. kerk

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds31 aug. 2014 9:30Mevr. C. Romeijn

Ter Aar1. diaconie

2. predikantsplaats

3. alg. kerkelijk werkAls wij op reis gaan.
Als wij op reis gaan, God,

is het alsof we een beetje anders worden:

wij worden mensen met tijd en ruimte voor plezier.

Dan zijn wij blij met de vrijheid om ons heen;

genieten van een ander landschap,

onbekende steden en haast vergeten stilte.

Soms zullen wij maar klein zijn

in al die vrije tijd, die verre ruimte,

en het gescheiden zijn van

wie en wat vertrouwd is in ons leven.


Ook als wij thuis blijven en niet weggaan

is het alsof wij een beetje anders worden.

De veiligheid in onze huizen,

de kleine en vertrouwde dingen die ons lief zijn,

staan ons dan zo helder voor ogen.

Maar ook de vrees van nooit-meer-weg,

van achterblijven en alleen gelaten zijn;

de vraag, of wie op reis ging,

terug zal keren.

Doe ons dan tijd ervaren,

die boven elke tijd van afscheid en van terugkeer staat:

Uw tijd, die ons bijeenhoudt,

die ons en alle leven draagt.

En geef ons rust, wanneer wij blijven

en rust, wanneer wij gaan,

omdat wij altijd weer

terug zullen keren rond uw naam,

uw tafel en uw brood en wijn.
Gij, die alle sterren houdt

in uw hand gevangen,

behoed ons,

in de troost en de liefde van uw geest,

in de vrijheid en de blijdschap van uw aanwezig-zijn,

en in de diepe vreugde om uw zegen op ons leven.


Auteur onbekend
Wel en wee

We hebben een behoorlijk grote reeks gemeenteleden met ziekte en andere lichamelijke ongemakken. Dhr. Ies Bos van de Sfeerstal heeft een schouderoperatie gehad en is herstellende. Dhr. Jan van Dam, Kerkstraat 46 heeft allerlei nare onderzoeken gehad en hoopt op een goede uitslag. We hopen dat het meevalt. Dhr. Ries v.d. Hul, Oude Nieuwveenseweg 11d, heeft een kwaal aan zijn goede oog, waardoor hij bijna niets meer kan ondernemen. Mw. Marianne v.d.Berg-Koster, Roggeveldweg 25, heeft ook een ingreep achter de rug.

Mevr. Jeanet v.’ t Kruis, Uranusstraat 220 in Alphen is aan haar heup geopereerd en de operatie is gelukkig goed geslaagd. Inmiddels is zij naar verpleeghuis Oudshoorn, afd. de Brug, gegaan om te herstellen. Mevr. Dicky Langeveld, Parkstraat 12, is na een kort verblijf in Oudshoorn alweer een heel aantal weken thuis. Dankzij veel hulp gaat dat nog.

Mevr. M. Zemel-Koetscherenko is weer terug verhuisd van Nieuwkoop, waar ze verbleef tijdens de bouw van de nieuwe Aarhoeve, naar J.M. Halkesstraat 33 - 208, 2461RT Ter Aar. Een hele onderneming wanneer je al zo op leeftijd bent! We hopen dat zij weer met plezier in haar nieuwe huis zal wonen.

Allen stellen meeleven vanuit de gemeente vast op prijs. Natuurlijk kunnen er meer mensen zijn die iets mankeren. Leef met elkaar mee, bidt voor elkaar. God zij met allen.
De diaconie wil graag de volgende collectes onder uw aandacht brengen:
Zomercollecte 6 juli: JOP: Geloofsopvoeding

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van veel ouders en grootouders voor hun (klein)kinderen. En van JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk). Voor dat ideaal zetten ze zich met hart en ziel in.

Pagina-inhoud

De kerk is daarvoor een belangrijke plek, maar belangrijker is dat kinderen en jongeren hier ook iets van ervaren in de momenten van alledag. Geloofsopvoeding gaat over het hele leven.

JOP ontwikkelt daarom verschillende manieren om hiermee als gezin met elkaar aan de slag gaan. Zo ontwikkelde JOP de basiscursus geloofsopvoeding, het magazine Moments (voor ouders van kinderen tussen de 8 en 18 jaar) en samen met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de nieuwe Samen lees-bijbel voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.
Zomercollecte 17 augustus:ken je buren”!!!

In Israël brengt de christelijke organisatie JCJCR kinderen van Joodse en Arabische afkomst met elkaar in contact. Kerk in Actie steunt hen met deze Zomerzendingscollecte.

'Ik dacht dat ik een heel ander soort mensen zou ontmoeten. Maar ze waren net als wij!' Dit ontdekte een Joodse jongen nadat hij een Palestijns-christelijke school had bezocht. Kerk in Actie steunt in Israël de christelijke organisatie JCJCR die kinderen van Joodse en Arabische afkomst met elkaar in contact brengt. De organisatie heeft een uitwisselingsprogramma voor kinderen van 10 tot 15 jaar. Op hun eigen school krijgen ze lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Vervolgens gaan de schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen van de bij dit project betrokken docenten.
Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst.
Collecte 31 augustus: Woord en Daad

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. In Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika wordt samen met onze partnerorganisaties armoede aangepakt.

Het werk van Woord en Daad betreft vier aspecten:

Onderwijs;

Vakonderwijs, –training en arbeidsbemiddeling;

Landbouw- en Bedrijfsontwikkeling;

Basisvoorzieningen; gezondheidszorg (sinds 2013 in afbouw); water, sanitatie en hygiëne en vanaf 2014;

voedselzekerheid.


Inloopochtenden

In juli starten wij, de Protestantse Kerk, samen met de RK kerk van Nieuwveen, met inloopochtenden in Het Anker (A.H. Kooistrastraat 29). Deze ochtenden zijn voor iedereen: kerkelijk, niet-kerkelijk, jong, oud, kortom voor ieder die zin heeft in een praatje, gewoon gezellig met een bakje koffie of thee.

Neem gerust je breiwerk mee! Ook kun je dan een boek lenen, dat je weer eens terug brengt als je het uit hebt. Of een puzzel of een spelletje.

De eerste inloopochtend is maandag 14 juli van 9.30 tot 11 uur. Wij willen de inloopochtenden om de 14 dagen houden. Nodig ook gewoon iemand (je buurvrouw/-man of vriend(in)) uit en kom gezellig samen. U bent van harte welkom!

Bovendien zoeken wij nog mensen die zo af en toe 1 ½ uur een handje willen helpen als vrijwilliger. Aanmelden kan per mail coby.jansen@ziggo.nl of even een belletje naar Coby Jansen tel. 538715.
Wij hopen tot ziens!
De diaconie.
Boeken welkom

Heeft u thuis nog boeken die u wel kwijt wilt? Tijdschriften die u uit hebt? Of puzzels of spelletjes die u geschikt acht voor de inloopochtenden? Neem contact op met Annet Hoogerwerf, email: a.n.hoogerwerf@gmail.com of tel. 538102.


Eindexamenkandidaten

Nadine v/d Vis, Merel Visser en Lieneke v/d Wulp zijn alle drie geslaagd voor hun eindexamen. Gefeliciteerd meiden! Namens de kerkenraad is hen een kleine attentie gebracht. Dan willen wij jou als kerkelijke gemeente heel hartelijk feliciteren en je een fijne vakantie toewensen.


Informatie ook beschikbaar via de Kerk-app

Naast de website van de gemeente kunt u alle informatie tegenwoordig ook via uw smartphone ontvangen. U kunt n.l. gratis de kerk-app downloaden via de app store of de play store. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=mavie.nl.protestant Apple: https://itunes.apple.com/us/app/protestant/id727593086?mt=8 Door vervolgens de app te openen en bij de zoekfunctie Nieuwveen in te vullen komt u bij de informatie van onze kerk. Na een jaar zal de kerkenraad evalueren of er voldoende gemeenteleden gebruik maken van de kerk-app.


Vanuit de kerkenraad

De kerkenraadsvergadering van 16 juni begon met een brainstorm over de stelling ‘De kerk moet meer aan reclame doen’. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat de diaconie goed bezig is door de organisatie van de inloopochtenden. Heel fijn ook dat dit een oecumenisch gebeuren wordt. U leest er verderop meer over. Daarnaast is de commissie ‘Gezonde Gemeente’ hard aan het werk om meer gemeenteleden te betrekken bij onze kerk. U hoort er t.z.t. meer over. De diensten van Hemelvaart en Pinksteren werden geëvalueerd. Fantastisch dat er zoveel mensen naar de Sfeerstal waren gekomen. De muzikale bijdrage van Voices of Bliss en Melvin van der Vis op Hemelvaart en van Sarina Rijlaarsdam en Piet van Rikxoort met Pinksteren werden zeer gewaardeerd. De komende diensten met een bijzonder tintje werden ook besproken. Zo moest er, vanwege de zomervakantie, nu al gesproken worden over de ziekenzondag en het startweekend in september. De kerkenraad heeft zich positief uitgesproken om in december een Kerstzangavond met de RKK te houden en volgend jaar een (openlucht)dienst met Ipse de Bruggen. Naast de website is er een kerk-app in het leven geroepen die u via uw smartphone kunt downloaden. Verderop leest u er meer over. Er was weer een classisvergadering en een Sage-vergadering geweest (Samenwerking kleine Gemeentes), waarvan in de kerkenraadsvergadering verslag werd gedaan. Zo geven diverse gemeentes tegenwoordig aan elkaar door wanneer er een jeugddienst of andere activiteit voor jongeren wordt gehouden, waar iedereen uit de regio welkom bij is. Helaas ontbreekt het ons aan een jeugdouderling die dit met onze jongeren communiceert. Zoals gebruikelijk werd het pastoraat en de zorg rond gemeenteleden gedeeld. Belangrijk blijft het dat niet alleen de kerkenraad of het pastorale team oren en ogen openhoudt, maar dat ieder gemeentelid signalen die worden opgevangen doorgeeft aan de predikant, de pastoraal ouderlingen of de pastoraal werkers. Verheugend was het om te mogen horen dat Riet Karens, nadat zij eerst tot 1 juli het ambt nog wilde vervullen, bij gebrek aan een opvolger, dit nu verlengd heeft tot 1 september. Natuurlijk hoopt de kerkenraad dat haar functie in het College van Kerkrentmeesters dan echt door een ander wordt opgepakt. Tenslotte konden we nog noteren dat ds. Prosman uit Nieuwkoop en ds. Wielsma uit Uithoorn onze predikant vervangen tijdens zijn vakantie.


Preekbespreking 25 mei

Aan de hand van Daniël 7: 2-14 (4 dreigende dieren en het doden van het 4e dier door de komst van een oude wijze (God) en de mensenzoon (Jezus) die de macht krijgt) en de combinatie van Mattheus 28:18-20 (Jezus krijgt alle macht en is met ons om te voltooien) kregen wij een hele duidelijke preek. Dit met het oog op het boek van ds. Ter Linden over twijfel (wat dicht bij geloof staat), was het heel bemoedigend. Dit in een niet goed functionerende maatschappij, waar we de aanwezigheid van de 3 nog resterende dieren (hen is tijd gegeven) zien en voelen. Toch is Jezus Heer (goede baas en vader) de bron van onze vreugde en dit pasten we in verschillende situaties toe. Met de heer Karstens hadden we een goede tijd en we zien uit naar 20 juli om over de preek van ds. Wilschut onze ervaringen te delen. Voel je welkom om uw of jouw deel te laten horen!!


Hans Spelt.
Terugblik op Hemelvaart

Hoewel het een koude Hemelvaartsdag was (het was te koud en te miezerig om buiten te zitten) was het in één woord geweldig. Dita Bos had geregeld dat we in de Sfeerstal terecht konden. Ondanks het slechte weer bleven er maar mensen komen. Ik moest denken aan vakantie ervaringen van vroeger, toen dat ook zo was: stromen mensen naar de kerk. De Sfeerstal was uiteindelijk bomvol. Het koor de Voices of Bliss werd zeer gewaardeerd. Melvin van der Vis heeft echt mooi gespeeld. André van ‘t Wout heeft de samenzang prima begeleid. Ik had echt het gevoel van een gemeente als herberg. Na de dienst was er ook nog voor iedereen koffie. De fam. Bos wordt heel hartelijk bedankt voor hun gastvrijheid!


Ten slotte

Het is de tijd na Pinksteren. In het kerkelijk jaar wordt deze tijd ook wel de groene tijd genoemd omdat de kleur van het kanselkleed alle zondagen groen is. Het is de tijd waarin we overdenken welke zegen van de Drie-enige God ontvangen. Deze tijd stopt pas tegen het einde van het kerkelijk jaar in november. Met de eerste Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Moge de Here God ons door Zijn Geest de tijden door helpen in vertrouwen.

ds.Piet Wilschut.
Een mooi boekje

In de serie: Geloven op goede gronden is er pas geleden een mooi boekje uit gekomen over de betekenis van de Heilige Geest. Het boekje telt in totaal 71 bladzijden en kost € 8,90. Het boekje volgt de Apostolische Geloofsbelijdenis en bespreekt vragen als: wat moet ik mij bij de Heilige Geest voorstellen? Zonder kerk geen geloof? Is de kerk wel een gemeenschap van heiligen? Zonder eeuwig leven geen leven? Het is eenvoudig geschreven en bevat 12 hoofdstukken. Aan het eind van elk hoofdstuk staan gespreksvragen. Het is een mooi boekje voor gespreksgroepen en ook om thuis gewoon eens te lezen. Elk hoofdstuk is geschreven door 12 auteurs uit onze Protestantse Kerk. Het is wellicht geschikt voor onze gespreks-groepen in het nieuwe seizoen. De titel van het boekje is:12 artikelen over de Heilige Geest.


Gespreksgroepen komende seizoen

Aan alle gespreksgroepen is via de leiding voorgesteld om bovenstaand boekje als gespreksmateriaal te gebruiken. Momenteel heb ik mijn exemplaar in Nieuwveen en gaat het bij de leiding van de verschillende groepen rond, om te kijken of het geschikt is voor een jaar gespreksstof. Mij lijkt van wel. Maar we doen het met elkaar en dus wacht ik de reacties af. Als het doorgaat zullen we een jaar lang over ons geloof praten vanuit het werk en de persoon van de Heilige Geest.


Oecumene

Zowel met de Nicolaasparochie als met de geestelijke verzorging van Ursula heb ik onlangs gesprekken gehad. Die gesprekken betroffen een gezamenlijke zangavond in de kersttijd samen met de parochie en een kennismaking met de geestelijke verzorging van Ursula. Tijdens dat gesprek kwam ook de wens naar voren van meer contact tussen kerk en stichting. Ik zeg het wat vaag, maar eerst moet de kerkenraad zich uitspreken. Het is fijn dat we onderling goede contacten aan het opbouwen zijn.


Nieuwe liedboeken vermist

De kerk heeft een aantal liedboeken voor gasten aangeschaft. Helaas worden er daarvan al drie vermist. Heeft u per ongeluk een liedboek mee naar huis genomen? Wilt u het dan a.u.b. weer terugleggen in de kerk? Bij voorbaat dank.


De scriba, Annet Hoogerwerf-Teitsma.
Verantwoording collecten mei en juni 2014

Diaconie “Rudolf stichting” € 57.94 ; Diaconie Oekraïne €81.25; Kerk € 345.69; Predikantsplaats € 245.80; Onderhoud gebouwen € 43.05; Orgelfonds € 70.20 ; Restauratie fonds € 52.50; Zendingsbussen € 31.70. Gift voor de kerk € 6,00. Iedereen die bijgedragen heeft hartelijk dank namens diaconie en kerkrentmeesters.

Diaconie “Balkan” € 111.90 ; Diaconie “De Regenboog €8”6.75; Diaconie Avondmaal “DE Hoop” € 199.30; Kerk € 151.65; Predikantsplaats € 275.22; Onderhoud gebouwen € 56.40; Orgelfonds € 68.00 ; Restauratie fonds € 104.35; Zendingsbussen € 9.80.

Iedereen die bijgedragen heeft hartelijk dank!


Namens diaconie en kerkrentmeesters.
Inleveren oude pennen en viltstiften

Vanwege het succes heeft de St. Elim besloten voorlopig nog door te gaan met het inzamelen van oude pennen en viltstiften. Er zijn al 15.000 exemplaren ingeleverd, hoorde ik toen ik 17 juni j.l. onze ‘oogst’ kwam brengen! De inzamelboxjes blijven dus voorlopig nog achter in de kerk staan. Maakt ook u het bekend in uw omgeving? Alle beetjes helpen!


De St. Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. De twee voornaamste activiteiten zijn het onderhouden van een kinderhuis en een agrarische school. De zusterorganisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten. St. Elim werkt uitsluitend met vrijwilligers, dus er blijft niets aan de strijkstok hangen.

De naam Elim is afgeleid van de

Hebreeuwse naam voor een bron van

Levend water. Deze bron kwamen de

Israëlieten tegen tijdens hun uittocht

uit Egypte. In Elim waren 12 bronnen

en 70 palmbomen.

In kinderhuis Elim kunnen de kinderen

Kracht opdoen. De kracht die zij nodig

hebben voor de rest van hun leven.

Water is hoop, beweging, leven. Hoop

op een betere toekomst en kans op een

beter, menswaardig bestaan.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen. Daarnaast proberen ze ook zelf actief aan geld te komen door presentaties over het werk te geven, door op braderieën e.d. met een kraam te staan, door bijv. een Benefietconcert en door het inzamelen van oude pennen en viltstiften. Deze worden door een bedrijf verwerkt tot plantengieters. Elke pen levert de St. Elim 2 cent op. Dat lijkt niet veel maar onlangs kon de stichting melden dat er tot dat moment maar liefst 15.000 lege pennen en viltstiften waren ingezameld. Dit is goed voor een bedrag van €300,00 dat anders in de prullenbak zou verdwijnen!

In de Ontmoetingskerk in Nieuwveen en in Wereldwinkel de Toren op het Reghthuysplein in Nieuwkoop worden sinds vorig jaar pennen en viltstiften ingezameld.

Wilt u er eens over nadenken of ook u in uw gemeente aan deze inzameling wilt gaan meewerken? Wanneer u dit doet hoeft u alleen een inzamelbak in uw kerkgebouw te zetten en enige informatie in uw zondagsbrief/kerkblad te zetten. Wanneer u een behoorlijke hoeveelheid pennen en viltstiften heeft verzameld, ben ik bereid ze te komen ophalen. Neemt u dan contact op met ondergetekende via de mail a.n.hoogerwerf@gmail.com of telefonisch 0172 538102. Bij voorbaat hartelijk dank.

Annet Hoogerwerf-Teitsma.
Bedankje

Wat een hartelijke felicitaties, ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk, kregen wij van velen uit onze gemeenschap. Zoiets geeft je een heel fijn gevoel. Dank daarvoor. Lenie en Jaak Zwaan.


Jarigen in juli en augustus

In deze periode hopen de volgende leden van onze gemeente hun verjaardag te vieren. Alvast gefeliciteerd en we hopen dat u dit in goede gezondheid met al degene die u lief zijn mag beleven.
Huwelijksjubileum

Op 30 juli hopen dhr. en mevr. Dick en Miep van Leeuwen, Oude Nieuwveenseweg 38, de dag te vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Zo lang samen met elkaar lief en leed gedeeld hebben, stemt tot dankbaarheid. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met deze dag.


Ledenmutaties

Dhr. G.J. van den Hul, die volgens onze ledenlijst woonde op Oostkanaalweg 5, is verhuisd naar Langeraarseweg 34, 2461CK Ter Aar. Hij blijft bij ons ingeschreven staan. Mevr. M. Zemel - Koetscherenko is verhuisd van Dorpsstraat 33 in Nieuwkoop naar J.M. Halkesstraat 33 - 208, 2461RT Ter Aar. Dan zijn er enige verhuizingen binnen Nieuwveen: mevr. T. Pijper is verhuisd van Kerkstraat 37 naar Schoterveld 14. Dhr. Menno Moerdijk is verhuisd van Ursulapad 16 naar Jan Sassestraat 41. Mevr. Mariëlle Maliekhadien-v/d Boon is verhuisd van Oude Nieuwveenseweg 3  naar Jan Sassestraat 47. Allemaal veel woongenot in de nieuwe huizen toegewenst!


Aan het woord…….Dicky Langeveld

Op 23 maart 1927 ben ik geboren in Hazerswoude-Rijndijk, als vierde kind in een gezin. Na mij werden er nog 3 kinderen geboren. Mijn vader was timmerman. Hij wilde graag dat de kinderen leerden maar de jongens gingen voor. Toen ik van de lagere school afkwam moest ik dan ook thuis komen om mijn moeder te helpen die niet gezond was. In huis en ook in de moestuin. Ik leek erg op mijn moeder. We hadden vaak net hetzelfde bedacht wat de ander al zei; dat maakte me soms kriegelig. Mijn ouders hebben me een goede opvoeding gegeven. De kinderen van Langeveld stonden er om bekend dat ze beleefd waren. Mijn vader was eerst diaken en later ouderling in de kerk. Ook had hij een taak in de mannenvereniging. Zelf ging ik natuurlijk naar de meisjesvereniging.

Na enige jaren kon ik buiten de deur gaan werken. Eerst bij de Spar, maar toen de zoon van de eigenaar mij een klap verkocht, pakte ik mijn jas en ging naar huis. Daarna op een boerderij waar het heel hard werken was maar waar ik ook veel gelachen heb met de onderduikers. Doordat het oorlog was maakte je bijzondere dingen mee. Ik ging eens met een bus die aangedreven werd door een houtgestookte kachel naar Alphen a/d Rijn. Omdat er een avondklok was ingesteld kon ik niet meer terug naar huis. Gelukkig had ik een tante in Alphen wonen (die had een winkel) en daar mocht ik blijven slapen.

Pas toen ik 20 jaar was raadde mijn ouders mij aan om de verpleging in te gaan. Dat wilde ik al jarenlang. Ik had er wel moeite mee om bij de boerderij weg te gaan en ging naar de dominee om raad. Die raadde mij gelukkig aan om te gaan solliciteren want: ‘op de boerderij vinden ze wel weer een ander’. Toen heb ik gesolliciteerd bij Vogelenzang in Bennebroek, een psychiatrische stichting. De opleiding was intern en duurde drie jaar. Ik bleek goed te kunnen leren. Ik heb daar wel narigheid gehad, maar die moet je maar gauw weer vergeten. Ik ben er weleens bang geweest voor de patiënten maar ik heb er ook veel gelachen.

Vervolgens ben ik naar het Academisch ziekenhuis in Leiden gegaan. Daar heb ik veel plezier gehad. Onder-tussen deed ik allerlei opleidingen o.a. de kinderaantekening, ’t Ooievaartje en ‘de wijk’. Toen ik daarmee klaar was heb ik als wijkverpleegster in Zwammerdam gewerkt. De volgende stap was het werken met verstandelijk gehandicapten, bij Ons Thuis en de Hooge Burgh in Zwammerdam. Omdat ik ook nog geleerd had voor hoofd-verpleegster werd ik hoofd van een paviljoen. Op een gegeven moment had ik wel 30 man personeel onder me. Ik heb altijd genoten van mijn werk.

Ik heb in Zwammerdam en in Alphen in dezelfde straat als ds. Wilschut gewoond. Daarna ben ik naar Nieuwveen verhuisd. De huizen in de Parkstraat waren n.l. door de Johannes Stichting gebouwd voor hun personeel; we woonden met allemaal personeel op een rij.

Ik heb nooit veel kennissen gehad. Vrouwen van mijn leeftijd gingen altijd trouwen en kregen een gezin. Dat strookte niet met mijn leven; ik heb altijd moeten werken. De kennissen die ik wel had zijn vaak weer uit Nieuwveen verhuisd, zoals Anneke de Vries, de familie Warnaar en de familie Wijers. Ook zijn er veel mensen overleden; ik was het vierde kind in ons gezin maar ben nu de oudste.

In Nieuwveen ging ik altijd trouw naar de Gereformeerde kerk, twee keer per zondag, als ik tenminste geen dienst had. Zo was ik opgevoed. Toen we vele jaren later verhuisden naar de Hervormde kerk had ik moeite met de trap. Ook ben ik tot drie keer toe, in drie verschillende kerken, onwel geworden. Daarna ben ik niet meer naar de kerk gegaan. Op zondagmorgen luister ik altijd via mijn i-pad naar de kerkdienst in Koudekerk. Daar zitten twee zusters van me in de kerk. Als ik hen dan spreek, vind ik het fijn om daarover te kunnen praten. De kerkdienst van onze kerk kan ik ook beluisteren maar nog niet op zondagmorgen. Dat vind ik jammer. Ik probeer wel op de hoogte te blijven door het kerkblad en de kerkbrief te lezen.

Het is moeilijk om steeds meer achteruit te gaan. Ik heb gewoon geen vut meer. Ook laat mijn geheugen me in de steek. Ik wil graag in mijn eigen huis blijven wonen. Dankzij de hulp van Activite, mijn huishoudelijke hulp, de mantelzorgster, de lieve buren en de tuinman lukt dat nog. Ik ga alleen één keer per week naar Noorderbrink in Alphen. Maar ik heb een goed leven gehad. Ik kan er positief op terug zien.
Annet Hoogerwerf-Teitsma
Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar juli t/m september 2014
Vrij 4juli

20.00Musical “SAUL”Ter AarGereformeerde kerk, Oostkanaalkade 2. Za 5 juli

15.00 +

20.00Musical “SAUL”Ter AarGereformeerde kerk, Oostkanaalkade 2Zo 6 juli 9.30GezinsdienstWoerdense VerlaatGereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17Zo 20 juli 9.30Dienst met preekbesprekingNieuwveenOntmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 10 aug18.30Zangdienst

NieuwkoopHervormde kerk

ReghthuyspleinZo 24 aug

11.00 Open lucht dienstZwammerdamTerrein Ipse de Bruggen Spoorlaan 19Zo 24 aug18.30Zangdienst

NieuwkoopHervormde kerk

ReghthuyspleinZo 31 aug

18.30 Sing-inWoubruggeGebouw Immanuël

Kerkstraat 1Zo 7 sept10.30StartzondagWoubruggeGeref.kerk

Dr. A. Kuijperweg 1Zo 7 sept

18.30Zangdienst.

NieuwkoopHervormde kerk

ReghthuyspleinZo 7 sept18.30Sing-inNieuwveenOntmoetingskerk

Kerkstraat 45Vrij12, zat 13, zo 14 sept.

?

9.30 Opening winterwerkWoubruggeDorpskerkComriekade 7Zat 13 sept10.00-16.00Open monumentendagTer AarGereformeerde kerk

Oostkanaalkade 2Zo 14 sept 9.30 Start winterwerkZwammerdamProtestantse Kerk

Molenstraat 64Zo 14 sept 9.30ZiekenzondagNieuwveenOntmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 14 sept

10.00Startdienst CJVAarlanderveen Hervormde kerk

Dorpsstraat 38Za 20

Zo 21 sept17.00

9.30StartweekendNieuwveenOntmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 21 sept 9.30 Startzondag

NieuwkoopHervormde kerk

ReghthuyspleinZo 21 sept 9.30 Dienst

m.m.v. het koor VivitZwammerdamProtestantse Kerk

Molenstraat 64Zo 21 sept. 18.30WelkomthuisdienstWoubruggeDorpskerk

Comriekade 7Zo 21 sept19.00 Oecumenische viering Ter AarGereformeerde kerk

Oostkanaalkade 2Zo 28 sept 9.30Radio Bloemendaal WoubruggeGeref.kerk

Dr. A. Kuijperweg 1Zo 28 sept 9.30Dienst

met preekbesprekingNieuwveenOntmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 28 sept.18.30VerdiepingsdienstWoubruggeDorpskerkComriekade 7

Toelichting:

Woubrugge: de Herv. gemeente ‘huist’ tot nader bericht in 2014 in het Geref. kerkgebouw vanwege een renovatie aan de Dorpskerk. Om die reden heeft Woubrugge op de zondagochtenden 2 diensten achter elkaar: om 9.00 uur en om 10.30 uur.
Ter Aar: de Herv. gemeente houdt vanaf 12 maart de diensten in het oude postsorteercentrum aan de Middelweg 1 (achterzijde brandweergarage) i.v.m. restauratie van het Herv. Kerkgebouw.
4 en 5 juli Musical “SAUL” Ter Aar: Een groep enthousiaste mensen is maanden druk bezig geweest om de musical “Saul” in te studeren. In dit weekend kunt u komen genieten van het verhaal over Saul, Samuel, David, Jonathan en vele anderen.De kaarten kosten 5 euro en voor kinderen onder de 12 jaar 3,50 euro en zijn te bestellen via de mail: musical@gereformeerdekerkteraar.nl of bel: 0610440096
6 juli Gezinsdienst Woerdense Verlaat: m.m.v. ds. R. Mager.
20 juli en 28 sept. Dienst met preekbespreking Nieuwveen: na de dienst is er een preekbespreking o.l.v. Hans Spelt in de consistorie. Uiteraard met een kopje koffie erbij, bent u in de gelegenheid met elkaar nader in te gaan op wat de verkondiging van deze morgen u te zeggen had. In juli is de voorganger ds. P. Wilschut en in sept. ds. W.van der Geer, beide uit Alphen a/d Rijn.
10 en 24 aug. en 7 sept. Zangdiensten Nieuwkoop: 10 aug. voorganger ds. F. Bos, Waddinxveen , 24 aug. voorganger ds. A.C. Verweij, Lisse en 7 sept. voorganger ds. P.L. Smilde, Alphen a.d. Rijn.
24 aug Openluchtdienst Zwammerdam: o.l.v. F. Bos en P. Wilschut. Bij slecht weer wordt de dienst verplaatst naar het Dorpshuis van Ipse de Bruggen
31 aug.Sing-in Woubrugge: geen voorganger.
7 sept. Sing-in Nieuwveen: zingen staat centraal! Er is wel ruimte voor gebed, een Bijbellezing en een korte meditatie maar het gaat vooral om het zingen. Sinds de invoering van het Nieuwe Liedboek staat dit centraal. Maar ook uit de eigen bundel van de Ontmoetingskerk mogen de aanwezigen liederen kiezen.
12,13,14 sept.Opening winterwerk Woubrugge: Thema: Vieren en verbinden. Voorafgaand vrijdagavond 12 sept. voor clubs festiviteiten, zaterdag 13 sept. ´s middags activiteiten met daarna Barbecue. Zondag 14 sept. om 7 uur dauwtrappen met daarna de kerkdienst. Voorganger ds. W.J. van Schaik. Met als afsluiting koffie/thee drinken.
13 sept. Open Munumentendag Ter Aar: de kerk is open tijdens Open monumentendag. Er is van alles te doen: muziek, fotoreportage van oud Ter Aar, kraampjes van bijv. de Creatieve club, Wereldwinkel ed. De hele dag krijgt u gratis koffie en thee en veel gezelligheid.
14 sept. Ziekenzondag Nieuwveen: omzien naar elkaar: als gemeente maar ook naar de mensen om ons heen in het dorp. De gemeenteleden brengen bloemen en plantjes mee naar de dienst en na afloop worden deze weggebracht naar hen die een bloemetje kunnen gebruiken.
14 sept. Startdienst CJV Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Geref. kerk en de Herv. Gemeente.
20 en 21 sept.Startweekend Nieuwveen: op zaterdag is er in het Anker een gezellig samenzijn met maaltijd. Er staat dan ook een kraam van de Wereldwinkel. Op zondag is het thema van de dienst “met hart en ziel – vieren en verbinden’. Aan deze dienst werkt het koor United uit Uithoorn mee. Na de koffie zorgt de activiteitencommissie voor het programma. We horen op tijd of we daar de fiets weer voor nodig hebben. De dag eindigt met een lunch.
21 sept Startzondag Nieuwkoop: Ontmoetingsdienst met voorganger ds. H.J Prosman.
21 sept.Welkomthuisdienst Woubrugge: door ds. Mosterd uit Willige Langerak.
21 sept. Oecumenische viering Ter Aar: i.v.m. de vredesweek wordt een oecumenische viering gehouden i.s.m. de Katholieke gemeenschap. Thema: Wapen je met vrede. Het interkerkelijk koor “Nooit Alleen” zal de liederen begeleiden en ook zelf een paar liederen zingen.
28 sept Radio Bloemendaal Woubrugge: deze dienst, waarin ds Aart Mak zal voorgaan, wordt verzorgd, opgenomen en uitgezonden door Radio Bloemendaal. Om die reden is er geen ‘dubbele’ dienst (hervormd/gereformeerd).
28 sept.Verdiepingsdienst Woubrugge: door ds. W.J. van Schaik.


Regionale jeugd agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar juli t/m sept 2014.
Zo 7 sept10.30Tienerdienst de BrugclubWoubruggeBlokhut kerkplein Geref.kerk

Dr. A. Kuijperweg 1Zo 28 sept.18.30JeugddienstTer AarHerv. Kerk ( tijdelijke locatie Middelweg 1 )Toelichting:

7 sept Tienerdiensten Woubrugge: in de Blokhut: elke eerste zondag van de maand wordt een tienerdienst georganiseerd in de Blokhut op het kerkplein onder de naam De Brugclub. Voor jongeren vanaf de eerste klas middelbare school. De jongeren starten in de reguliere dienst en gaan na de schriftlezingen op hun eigen plek en op hun eigen manier verder met hun dienst.
28 sept Jeugddienst Ter Aar: voorganger ds. C. v.d. Berg, Nieuw Vennep.

Persbericht voor alle kerken in Nederland Elburg/Rotterdam – 20 juni 2014
Nieuw christelijk webmagazine:Cvandaag

Onlangs is een nieuw christelijk webmagazine van start gegaan: Cvandaag.

Het heeft een verrassende vorm, verschijnt twee keer per week en staat vol boeiend christelijk nieuws. Een ‘horizon vol christelijk nieuws’ noemen de makers het zelf. Daarmee verwijzen ze naar de vorm van het magazine: de lezer swipet of klikt als het ware door het blad heen. Cvandaag is zowel geschikt voor koppensnellers als voor diepgravers, want je kiest zelf of je bij een nieuwsitem aan de skyline de diepte in gaat of aan de oppervlakte blijft.

Opvallend zijn de prachtige beeldvullende foto’s die elk artikel vergezellen. Naast binnen- en buitenlands christelijk nieuws (ongeveer 70%) bevat Cvandaag ook andere rubrieken, waaronder een overdenking van Jos Douma en een actuele vraag aan een min of meer bekende christen. Ook zijn er regelmatig weekendspecials, waaronder de cultuureditie met veel boeken, films en muziek.

Het gratis blad wordt gemaakt door een professionele vierkoppige redactie. Speciaal voor alle christenen in Nederland.

Cvandaag is een uitgave van internetbureau Spring, bekend van ondermeer de vacaturesite Jobfish.Neem een kijkje op www.cvandaag.nl.
Persbericht 12 juni 2014
Gebed en geld gevraagd voor kritieke situatie Zuid-Soedan

Door de onrust van de afgelopen maanden in Zuid-Sudan is de situatie voor 4 miljoen mensen zeer nijpend geworden. Op diverse plaatsen is sprake van acute hongersnood. Meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op dit moment nog niet bereikt met de nodige hulp. Gebed en noodhulpsteun zijn zeer dringend nodig.
Sinds 15 december 2013 zijn verschillende delen van Zuid-Soedan getroffen door gevechten tussen regeringtroepen en rebellen. Meer dan een miljoen mensen zijn binnen Zuid-Soedan op de vlucht geslagen naar veiliger plekken. Zij zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de staten Jonglei, Unity en Upper Nile, in het noordoostelijke deel van het land. Het merendeel van de vluchtelingen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, verspreid over het land. Daarnaast zijn meer dan 367.000 mensen naar buurlanden gevlucht.
Door de onveilige situatie hebben veel boeren in de afgelopen maanden nauwelijks voedsel kunnen verbouwen, waardoor de voedselschaarste ernstig is vergroot. Het begin van het regenseizoen plaatst Zuid-Soedan daarnaast voor diverse problemen, zoals de uitbraak van cholera en andere ziekten. Ook zijn wegen op veel plaatsen moeilijk begaanbaar, waardoor noodhulporganisaties gehinderd worden om vluchtelingen in afgelegen gebieden te bereiken. Op verschillende plaatsen zijn gevallen gerapporteerd van overlijden door ondervoeding en ziekten.
Op dit moment is zeer dringend behoefte aan voedselhulp en drinkwater voor zowel vluchtelingen als bewoners van de conflictgebieden. Ook medische zorg, hygiëneartikelen en huishoudelijke artikelen zijn hard nodig. Daarnaast moet op veel plaatsen gewerkt worden aan het opruimen van landmijnen.
LUISTEREND DIENEN en LIGHT FOR THE WORLD roepen hun achterban op tot voorbede voor de vier miljoen noodlijdende mensen in Zuid-Soedan. Daarnaast doen zij een dringende oproep om financieel bij te dragen aan de noodhulp die verleend wordt.
LIGHT FOR THE WORLD verleent noodhulp via lokale partners, die zich richten op medische zorg aan gehandicapte personen in de noodlijdende gebieden. Bijdragen aan LIGHT FOR THE WORLD kunnen gestort worden op giro 131 (NL10INGB 0000 0001 31) t.n.v. LIGHT FOR THE WORLD te Veenendaal, onder vermelding van ‘ noodhulp Zuid-Soedan’.
LUISTEREND DIENEN verleent noodhulp via lokale partners in Zuid-Soedan, die zich voornamelijk bezig houden het uitdelen van voedsel, water, huishoudelijke en hygiëneartikelen, maar ook traumasupport en gezinshereniging. Bijdragen aan LUISTEREND DIENEN kunnen gestort worden op giro 76035 (NL18INGB0000076035) t.n.v. LUISTEREND DIENEN te Utrecht, onder vermelding van ‘noodhulp Zuid-Soedan’.


 • De diaconie wil graag de volgende collectes onder uw aandacht brengen: Zomercollecte 6 juli: JOP: Geloofsopvoeding
 • Zomercollecte 17 augustus: “ken je buren”!!!
 • Collecte 31 augustus: Woord en Daad
 • Informatie ook beschikbaar via de Kerk-app
 • Gespreksgroepen komende seizoen
 • Nieuwe liedboeken vermist
 • Verantwoording collecten mei en juni 2014
 • Inleveren oude pennen en viltstiften
 • Jarigen in juli en augustus
 • Aan het woord …… .Dicky Langeveld
 • Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar juli t/m september 2014
 • 4 en 5 juli
 • 6 juli
 • 10 en 24 aug. en 7 sept.
 • 12,13,14 sept.
 • 14 sept.
 • 21 sept
 • 28 sept
 • Nieuw christelijk webmagazine:Cvandaag
 • G ebed en geld gevraagd voor kritieke situatie Zuid-Soedan

 • Dovnload 79.28 Kb.