Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Oorzaken wo1 gs militaire uitgave (door Industriële uitgave) Nationalisme -> overdreven vaderlandsliefde > onafhankelijk willen zijn Volken in Oost-Hongarije willen zelfstandig worden Imperialisme Bondgenootschappen > Triple Entente

Dovnload 28.04 Kb.

Oorzaken wo1 gs militaire uitgave (door Industriële uitgave) Nationalisme -> overdreven vaderlandsliefde > onafhankelijk willen zijn Volken in Oost-Hongarije willen zelfstandig worden Imperialisme Bondgenootschappen > Triple EntenteDatum02.08.2017
Grootte28.04 Kb.

Dovnload 28.04 Kb.

Oorzaken WO1 GS

 1. Militaire uitgave (door Industriële uitgave)

 2. Nationalisme -> overdreven vaderlandsliefde

-> onafhankelijk willen zijn

Volken in Oost-Hongarije willen zelfstandig worden 1. Imperialisme

 2. Bondgenootschappen

-> Triple Entente -> Frankrijk, Rusland en Engeland

-> Triple Alliantie -> Duitsland, Italië en Oost-Hongarije


Aanleiding van de oorlog

 • Hertog Franz Ferdinand en familie

 • Moordaanslag -> Sarajevo

 • De moordenaar -> Gavrilo Princip


Verloop WO1

 1. Uitbreken

  • 28-6-1914 -> Aanslag Frans Ferdinand Sarajevo

  • 23-7-1914 -> Ultimatum Oost-Hongarije aan Servië

  • 28-7-1914 -> Oost-Hongarije verklaart oorlog aan Servië

  • 30-7-1914 -> Mobilisatie Rusland (legers klaarzetten)

  • 31-7-1914 -> Ultimatum aan Rusland van Duitsland om mobilisatie te stoppen

-> Duitsland ook ultimatum aan Frankrijk om neutraal te

blijven (Fransen zijn bondgenoten van Rusland)  • 1-8-1914 -> Franse mobilisatie

-> Duitsland verklaart Rusland de oorlog
 1. De aanval

 • Van Schlieffen plan
 1. Westerse front

 • Loopgraven oorlog

 • Bewegingsoorlog

 • Biltzkrieg -> snelle aanvalsoorlog van Duitsland op Polen 1. Koloniale fronten
 1. Loopgraven

-> verpleegster

-> bij russen ook vrouw-soldaten

1917 -> Amerika doet mee! -> onbeperkte duikbotenoorlog

1917 -> Rusland stop! • Februari -> tsaar afgezet (februari revolutie)

 • Communistische oktober revolutie Rusland

 • 15-12-1917 -> wapenstilstand en vredesonderhandeling

 • Maart 1918 -> Vrede van Brest-Litowsk

 • 11-11 om 11:00 -> Wapenstilstand in Compeigne

1919 -> Vrede van Versailles (Das Diktat) • Duitsland -> herstelbetalingen

-> landverlies

-> minimaliseren leger • Volkenbond opgericht -> grote oorlogen voorkomen


Verschillen WO1 en WO2


WO1

WO2

Geen angst, maar optimisme

Angst voor weer oorlog, herinneringen WO1

Nederland neutraal

Nederland bezet

Oorlog vooral via loopgraven Vlammenwerper, duikboot, tank, vliegtuig was heel speciaal

Oorlog vooral via luchtruim

Vliegtuigen massaal ingezet
Oorzaken economische crisis jaren ‘30


 • Schuldenlast (herstelbetalingen)

 • Hollende inflatie (1923) -> prijzen omhoog, lonen niet

 • Ex-soldaten werkloos


Gevolgen economische crisis jaren ‘30


 • Dawesplan (1924-1929)

VS Frankrijk
oorlogsschulden
Engeland

Financiele steunHerstel betalingen

Duitsland


Totalitaire ideologieën (toen Hitler aan de macht kwam)


 • Communisme = politieke stroming waarbij de gelijkwaardigheid en het gemeenschappelijk bezit bovenaan staan

In de periode tussen WO1 en WO2 -> het Interbellum


-> grote voorbeeld voor laagste klassen (arbeiders en landarbeiders), zij wouden macht en bezittingen eerlijk verdeeld hebben

-> eerste communistische leider Lenin overleed, Stalin volgde hem op

-> In de Sovjet-Unie van Stalin werd alles hardhandig doorgevoerd

-> particulier eigendom was verboden

-> tegenstanders werden opgesloten in concentratiekampen in Siberië = in de

Goelag • Fascisme = extreem nationalistische stroming

-> tegenbeweging van het communisme

-> mensen die over eigendom beschikte schrokken van het communisme

-> fascisten zochten naar herstel van orde en rust door een sterk gezag

-> Mussolini aan de macht in Italië

-> teleurgesteld over resultaten van WO1 en bang voor het communisme


Kenmerken nationaalsocialisme
Sterke leider Hitler -> fascisme

 • NSDAP

 • Voegde 1 kenmerk toe aan fascisme -> antisemitisme -> Jodenhaat

 • Tegenstanders meteen opgesloten in concentratiekampen

 • Onderwijs, rechtspraak, massamedia en culturele instellingen waren gelijk

 • Planeconomie -> functioneert op basis van de staat gemaakte plannen

 • Propaganda -> reclame voor ideeën/activiteiten, vooral via radio toen

 • Indoctrinatie -> gedachten beïnvloeden

 • Censuur -> controle op verboden dingen op vooral media en die weghalen


Racisme


 • Duitsers afkomstig van Germaansevolk -> Herrenvolk

 • Mensen met joods bloed -> Untermenschen

 • Antisemitisme = Jodenhaat

-> Holocaust = Jodenvervolging tijdens WO2

-> goede = verzet

-> foute = collaboratie (was klein deel van de bevolking) = samenwerken

met vijand

-> beter is: aanpassen -> collaboratie -> verzet
 • 5 fasen Jodenvervolging

 1. Registratie (wie is jood)

 2. Isolatie

-> dingen werden verboden vooral bij Joden

-> joodse boeken verbranden
 1. Concentratie

-> bijeengedreven

-> speciale Jodenwijken (ghetto’s) 1. Deportatie

-> ghetto’s -> doorgangskampen -> vernietigingskampen

 1. Eliminatie

-> gaskamers
Gebeurtenissen WO2 (volgorde)

 • Eerste fase (mei 1940 – eind februari 1941)

-> geleidelijke nazificatie

-> meeste Nederlanders passen zich aan of werken samen

-> vervolging Joden begint (zie 5 fasen)


 • Tweede fase (eind februari 1941 – april 1943)

-> Duitsers gaan harder optreden

Verplicht werken in Duitsland

Landbouw- en industrieproducten inleveren

-> NSB enige politieke partij (leider is Anton Mussert)

-> toename Jodenvervolging

-> kleine toename van verzet tegen Duitsers
 • Derde fase (april 1943 – september 1944)

-> april/mei- stakingen

Reactie van de Duitsers -> executies -> radio inleveren

Deportatie van de joden ->zorgt voor nog meer verzet


 • Vierde fase (september 1944 – mei 1945)

-> Zuid-Nederland werd ‘front gebied’

-> Hongerwinter-> steeds meer verzet en terreur in de rest van NL

Gevolg: Duitsers namen nog hardere maatregelen

 • Aanleiding van de oorlog
 • Verschillen WO1 en WO2 WO1
 • Oorzaken economische crisis jaren ‘30
 • Totalitaire ideologieën
 • Kenmerken nationaalsocialisme
 • Gebeurtenissen WO2

 • Dovnload 28.04 Kb.