Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina13/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27
A Adieu! ik houd van je en verlang naar je. Je liefh.M."

Wat ik aan Lore niet schreef,maar later vertelde,was dat er, terwijl ik aan myn brief bezig was,op myn deur getikt werd en er,nadat ik "Herein" geroepen had,een mooi jong meisje binnentrad,dat my bloemen te koop aanbood. Ik zeide dat ik er geen verlangde,waarop zy hernam dat ik misschien iets anders begeerde en my daarby met een paar ogen aankeek,waarvoor mefpig jong man,die niet als Jozef vast in zyn schoenen staat,zou bezweken zyn. Ik herhaalde dat ik aan niets behoefte had,maar zy bleef om me heen draaien en legde haar hand op myn schouder. Toen stond ik op,opende de deur en verzocht haar te verteek- ken. Toen ik aan de table d'hôte myn verbazing over het gebeurde aan myn buurman te kennen gaf,zeide deze my,dat dit Hamburgsche Sitte was en de Hotelhouders toelieten dat zulke meisjes zich by dömannelijke gasten aanmeldden. Hy waarschuwde my voorts op de wandeling voorzichtig te zyn daar men ook dan door jonge deernen wordt aangeklampt.

Zaterdagmiddag 12 Juli schreef ik aan Lore:" Heden heb ik my "nogal goed geamuseerd voorzoveel dit my zonder jou mogelijk is.

"Heden ochtend ben ik naar Blankenese gereden,een dorp aan de Elbe, uur rijden van Hamburg. De weg is heel mooi,aan weerszijden liggen "de buitenverblijven der Hamburgers en men heeft steeds het uitzicht "op de rivier. Van Hamburg rijdt men eerst tot Altona,dat in Holstein "ligt en dus in Denemarken. Men ziet dan ook voor de winkels zowel "Deense als Duitse opschriften,voorts Deense militairen en de Deense "vlag. Te Blankeneseis een Faehrhaus (Veerhuis) waar wy stalden. Ik "beklom er de enige berg,die in de nabijheid van Hamburg is,de Süllberg, die ongeveer 800 voet hoog is,en vanwaar het uitzicht wunderschön is "by helder weer,maar nu was het donker en begon het te regenen,zodat "ik het rytuig moest laten dichtmaken. De voerman was zeer spraakzaam "en goed op de hoogte van de namen van de buitenplaatsen,van het getal "hunner paarden en millioenen Mark banco."
Xtj 8Z


"Gisteravond na het eten ben ik naar de Uhlenhorst gewandeld,

"waar een tuin is,maar om het ongunstige weer was er geen muziek,zo- "dat ik naar het Hotel terugkeerde en in Louise Mühlbachs Napoleon heb "zitten l«zen,dat my zeer interesseert. De winkels zyn niet byzonder "mooi,het eten is heel goed. Gisteren zat ik over een Zweed aan tafel, "die my aansprak en te vergeefs naar myn nationaliteit raadde. Hy hield "my voor een Hannoveraan en eindelijk voor een Deen."

"De toer naar Blankenese heeft my tot 2\ bezig gehouden. Te 3 "uur heb ik gegeten,en nu is het 5 uur. Heden avond denk ik te 10£

"naar Berlijn terug te keren,waar ik zeker een brief van je vind,waarnaar ik enorm verlang. Het brood is hier infaam zuur. Vaarwel liefste,

"beste; ik heb het gevoel dat ik myn vacantie verkwist door op reis "te zyn. Vandaag zag ik een kind dat op zyn duim zoog en dacht ik "aan de Mück (Max).Je M."
b Y


Lore schreef myio.a.:" Cher,bien cher enfant de mon coeur. Je "viens d'écrire à ta Maman pour la distraire un peu par ce temps froid "et humide et lui donner de tes nouvelles,et à présent je viens cau- "ser un instant avec toi et te remercier de ta lettre qui m'est parvenue hier 1'après midi,mais qui aurait dû venir beaucoup plus tôt,

"si elle n'avait pas d'abord été envoyée à. la Haye malgré la peine "que tu t'es donnée d'écrire 's Graveland aussi distinctement que possible. Comme je ne sais pas quelle est la vertu des eaux de Kissingen "je ne puis juger du conseil que Bârensprung t'as donné,seulement il "faut me promettre une chosejé, c' est qu'au cas que Langenbeck te conseille la même cure tu partes instantanément pour Kissingen. La cure "ne pourra être que fort courte,mais ce serait mieux que rien et tu ".pourrais la compléter l'année prochaine. Inutile de te dire combien "je souffrirais de ne pouvoir t'accompagner et de devoir être séparée "de toi pendant toute la vacance,maar geen zorgen véér de tijd. "

" J'ai rep une réponse de Ered.Hartsen,qui se disculpe et me "demande pardon,mais il me semble qu'il est aussi un peu choqué."

"Cisteren hebben de kinderen een beetje wijn gehad behalve Max, "omdat hy er niet van houdt. Dit beviel hem echter niet en hy voelde "zich verongelijkt. " Als Makkie groot is dan houdt Makkie ook wel "van wijn en dan krijgt Makkie ook een glaasje," se répétait-il à, "lui-même. Ta Lore."

Zondagavond 13 Juli schreef ik weer uit Berlijn aan Lore dat ik de vorige avond te 10-g- uit Hamburg vertrokken en Zondagochtend te 5^ weer in het Hotel Petersburg aangeland was. Ik had myn koffer natuurlijk aan het goederenbureau te Hamburg aangegeven,maar by het instappen in de tweede klasse,zeide de conducteur my dat ik ook myn reiszak moest aangeven,dewijl hy anders aan de Pruissische grenzen zou worden in beslag genomen. Ik protesteerde,maar daar de conducteur my niet toeliet in te stappen,was ik verplicht myn tas naar het bureau terug te brengen,hetgeen my niet weinig agiteerde daar de trein op het punt van vertrek stond. In de haast vergat ik myn pet uit de tas te nemen, en daar het in de trein hevig tochtte,moest ik myn hoge hoed ophouden en kon ik dus niet achterover leunen om te slapen.

Toen het dag werd las ik tot myn schrik op een in de wagen aangeplakt billet:" Spielkarten dürfen durchaus nicht eingeführt werden" op straffe van 10 Thaler voor elk spel. En nu had ik twee patience spellen in myn reisaak. En myn ontsteltenis vermeerderde toen ik vlak tegenover my een man zag zitten,die ik aan zyn pet voor een beambte aanzag. De visitatie liep echter beter af dan ik vreesde,misschien zocht men in myn tas niet omdat ik enig speelgoed aangaf dat ik in Hamburg gekocht en in myn koffer had.

De conducteur reed niet tot Berlijn mede maar slechts tot Witten- berg,en het amuseerde my dat hy al een paar stations te voren was binnengekomen om ons dit aan te kondigen:"Sogleich verlasse ich den Zug "meine Herren," terwijl hy de nodige Verbeugungen maakte. Een ogenblik later vertoonde hy zich opnieuw om zyn woorden te herhalen en te Wit- tenberg zeide hy:"Also glückliche Reise meine Herren. Ich empfehle mich. Het was natuurlijk om een fooi te doen en die kreeg hy dan ook.

In het hotel was alles bezet,ook myn vorig kamertje,maar ik kreeg er toch een even lelijk,even hoog en met hetzelfde uitzicht op de binnenplaats. Ik legde my terstond ter ruste en sliep nog heerlijk van 6-10 en na ontbeten te hebben reed ik te 11 uur naar het Potsdammer Station,waar het zé vol was dat ik zonder dringen en vechten geen billet kon krijgen.

Ik kwam te kwart voor 1 te Potsdam aan en accordeerde met een koetsier voor 15 Groschen in het uur. Ongelukkig was alleen het Heue Palais te zien,waar de Marmer-en Schelpenzalen zyn,daar Sans-Souci, Babelsberg en het Marmorpalais bewoond waren. Ik sloot my by twee heren aan,die my o.a.zeiden dat de Hohenzollerns zeer rijk waren. De tuinen en parken zyn magnifiek en goed onderhouden en het uitzicht overal prachtig. Ik vond Potsdam veel mooier dan Versailles. Het regende gedurig. Per trein van 5 uur reed ik naar Berlijn terug,waar ik en passant by Prof L.aanbelde en vernam dat hy uit Warschau terug was.

Ik schreef een en ander aan Lore onder byvoeging dat ik wel degelijk myn Bijbel had meegenomen en bovendien nog een boek van Gunning.


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

  • 2\
  • b Y

  • Dovnload 2.62 Mb.