Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina15/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27
JLj

fil

562

XXXVIII

dj jj

.1 y-Tr-Ci

Donderd.25 Sept.schreef David van der Vliet my of ik Zaterdag 27 by hem wilde komen jagen,echter onder deze voorwaarde dat ik hem op de Keizersgracht b/d Leidsestraat,waar hy toen woonde,en waar Anna de geboorte vanjjfBmma wachtende was,met een vigilante afhaalde ! ! Ik schaamde my dat zulk een rijke kerel my zó iets durfde vragen,maar ik had te veel lust in de partij om te weigeren,te meer daar ik voor 't laatst in '55,dus 7 jaar te voren,in het duin van Elswout gejaagd had. Ik trof het echter slecht,daar ik slechts 1 haas,2 konijnen en 2 hoenders schoot. De volgende dag ging ik op Leyduin eten,waar Papa en Mama logeerden. Het was drukkend heet als in Juli en het onweerde.

/Die Emma v.d.Vliet werd 25 Oct '62 geboren; zy trouwde Frits Egi- dius,kreeg kinderen,werd weduwe,woonde te Fremburg,later te Zeist,en hertrouwde in 1912,oud 49 jaar met Jhr P,J.Repelaer,die 32 was.)

Daar ik voor de volgende Zaterdag weer by van der Vliet te jagen gevraagd was,ging ik Donderdag naar S.en B.om Lore te zien. Zy had my op 29 Sept.o.a.geschreven:" Veux-tu dire à Betje que la petite est si "gentille dans ses habits courts,si facile et si smakelijk à tenir et "à manier. C'est un chou et tu ne te fais pas d'idée comme elle était "jolie à côté d'un horrible petit monstre que la femme d'Evert Jansen est venue nous montrer hier. C'est un petit gardon de dix mois et demi, "tout maigre et fluet,sans cheveux et avec des pieds de gôtéatoi,mais "par contre il marchait déjà; il avait l'air d^un petit orapaud et "Micky ressemblait à une petite reine à côté dé lui. " (Ik vermoed dat dit Zacharias Jansen is,die de weilanden in het Sticht in huur heeft.)

"Nous ne savons encore rien de l'arrivée des Elout,mais je crains "que nous ne resterons pas longtemps dans ce blessed ignorance. Anna "et Tane aimeraient nous garder quand-même mais je trouve que c'est "trop hasardé."

De tweede keer schoot ik in Elswout 9 hazen,1 konijn en 2 patrijzen, en daar David v.d.Vliet slechts 8 hazen schoot,hoeveel moeite hy zich ook gaf om er een 9de by te krijgen,was hy niet best te spreken. Jaloerser jager heb ik nooit ontmoet. De volgende ochtend Zondag 5 Oct.kwam Jansje van buiten met een brief van Lore,die my wanhopig maakte,daar haar vrees van weer zwanger te zyn zich bevestigd had.

Ik schreef haar:" Arme ziel ! wat moeten wy beginnen,en dat juist in "Juni,terwijl wy met Mei moeten verhuizen en jij je dan niet moogt "vermoeien, 't Is om te schreien! Ik moest je eigenlijk opbeuren en ik "ben er niet toe Én staat,want ik ben zelf desperaat. Bestel nu maar "in vredes naam Bach weer eer de week om is. Ik ben bedroefd en heb "lust om te huilen en heb zoveel moeite om te begrijpen dat dit de "wil des Heren is en wy ons daaraan moeten onderwerpen."

Op 15 Oct.schreef Lore my dat Mama ernstig ziek was geworden,

maar beterende was " Je t'avoue que j'ai été trés inquiète pour

"ta Maman,et qu'à présent un grand poids est tombé de mon coeur.

"Henkie était aussi si heureux de la bonne nouvelle et m'a demandé "de rendre grâces avec lui le soir. J'espère qu'on la tiendra tranquille aussi longtemps que possible,et qu'on la soigne comme une "accouchée. Oh cher chou d'amour,je suis si incomfortablement misse- "lijk pendant toute la journée,et je pense que ces désagréables sensations ne cesseront que pour faire place au wind in de keel en meer "van die aangename gewaarwordingen.Je suis dégoûtée de tout et si
"ennuyée,me sentant fatiguée et épuisée et ayant mal au coeur par dessus le marché. J'aimerais pouvoir me dédoubler tout à coup sans for- "me de procès."

" Sais-tu que Mad.Calame,après être partie à son corps défendant "pour Bruxelles^est revenue chez Ceejet à la grande indignation des "enfants,qui étaient tout heureux d'être délivrés d'elle ?" (Calame dronk.)

Mama bleef lang convalescent en de gehele winter thuis. Eerst de terugkomst van Willem,die 31 Juli Java verlaten had en 23 Sept.te St.Helena,14 Hov.te Brouwershaven en 15 Nov.te Amsterdam gearriveerd was,werkte mede tot haar herstel.

Lore's 29ste verjaardag viel in '62 op een Zondag en wy vierden die te S.en B. Van haar cadeaux herinner ik my alleen een bracelet die zy van Hendrik kreeg. Op 21 Oct.vierde Marietje haar eerste verjaardag, en Lore schreef my dat zy met Henkie een speelgoeddoos in het dorp voor Zus gekocht had. " Tu comprends que cette partie était "du goût de Henk.Agnes lui donna 10 sous pour acheter un cadeau pour

"elle pour Zus et cela l'amusa royalement et malgré le vent qui nous "renversait presque il eut un immense plaisir; naderhand had hy er "ook niet weinig drukte over."

"Gelukkig kreeg ik vandaag een fraaie brief van Bach,een fijn "product van stijl ! De hoofdzaak is dat zy tegen Juni '63 vrij is."

C A propos van die brief herinner ik my dat zy eens^in Amsterdam by ons zijnde,een brief aan haar man geschreven had,en toen Lore haar vroeg of zy hem verzonden had,antwoordde zy dat zy er nog niet toe kon besluiten omdat zy hem zó mooi vond dat zy hem telkens overlas !)

Lore was van plan geweest 23 of 24 Oct.met de kinderen in Amst. teruj^g te komen,maar ik kreeg een briefje van Anna om te zeggen dat Lore te bed lag en Lore schreef my die avond:" N'est-ce pas ennuyeux "que ces indispositions reviennent si souvent et toujours à 1'improviste? J'étais très bien après le diner et ne sentais rien du tout, "mais quand,après avoir couché les enfants,je voulus finir une lettre, "toutes les lettres commencèrent a danser devant moi et je pris tout- "à-coup de tels éblouissements que je ne vis plus rien. J'essayai de "fermer les yeux et de dormir,mais bientôt je montai et me mis au lit, "où le plus affreux mal de tête vint m'assaillir. Au commencement de "la nuit je me sentis très malade et rejetai tout mon diner,mais ensuite je dormis bien. Aujourd'hui je restai la plus grande partie de "la journée au lit pour transpirer,(car hier soir j'avais eu de nouveau un peu de fièvre) et je pus ainsi échapper au diner,qu'on don- "nait aux Six et aux van Weede. Tout de même je suis si ennuyée de "ces rechûtes et aimerais tant en savoir la cause."
.Jcoy


"Micky a été charmante hier. Tu aurais dû la voir,un bouquet "attaché au bras,une couronne sur la tête,assise dans une chaise ornée, "shouting for joy; elle étaœt si fière dans sa chaise que lorsqu'on "voulait la prendre elle se mettait à pleurer. Quant-à ses cadeaux "elle n'a eu d'yeux que pour le petit service en bois qu'Agnes lui a "donné. Les garçons étaient heureux et excités et l'accablaient de "caresses."

"Je suis bien aise que Bach puisse venir mais j'aimerais mieux "que ce ne fut pas nécessaire !". ( Welk een zegen dat Lore toen niet wist dat zy later nog 5 keer de baker zou nodig hebben !)

JcrzrJL Ik schreef natuurlijk aan Lore hoe bedroefd ik was dat zy weer

die duizeling gehad had en ik hoopte altyd dat die van lieverlede zouden verdwijnen,maar het tegendeel gebeurde. Herhaaldelijk keerden zy terug en altyd op het onverwachts zonder dat zy er in 't minst door enig symptoom op voorbereid was. Dikwijls had zy uitmuntend geslapen en overviel het haar opeens onder het kleden,en het enige wat er opzat was onmiddellijk naar bed te gaan en dan vroeg zy gewoonlijk om een kop sterke koffie. Gebeurde het overdag dan gunde zy zich de tyd niet om zich te ontkleden,maar ging zy gekleed te bed,liet alle licht afsluiten en kreeg zy een hevige hoofdpijn,zodat zy er op stond dat men haar niet stoorde. Hoe menigmaal ben ik van het Parket pf later van het Hof thuis gekomen,en vond ik haar in bed,terwijl ik haar 's oxhtends gezond en wel had verlaten. Gewoonlijk duurde het twee of drie dagen eer zy weer kon beneden komen. Geen medicus heeft er ooit een middel tegen weten aan te wenden en geen hunner heeft het ooit kunnen verklaren,daar zy er de oorzaak niet van konden gissen.

J5-o-ir3 Zaterdag 25 Oct. schreef L0re my dat zy de vorige dag nog maag

krampen gehad had maar nu beter was en zelfs met Agnes had gewandeld. Voorts dat zy Maandag 27 Oct.voor goed zou terugkomen en wel met het rytuig van haar moeder,die ook naar Amst.moest gaan. Zy vervolgde:

" Ik hoop dat Zusje's bedje klaar zal zyn,want de kleine poes is zó "vlug dat zy uit haar wieg zou vallen; zo even was zy by my op de "grond by de canapé en nu ligt zy by de turfmand naast de schoorsteen; "zy doet niets als rollen. Gisteren is Beels gekomen en Max heeft hem "gezegd dat hy met hem naar Amsterdam wil gaan om Papa te zien. Ook "vroeg hy zeer bezorgd waarom je vandaag niet hier kwaamt. Gisteren "was hy zo Mamatje's gek dat hy maar niet kon dulden dat ik even de "kamer verliet en de gehele wandeling door gehuild en om my geroepen "heeft. Hy werd dan ook door Jansje als heel stout toegesproken en "moest gedurig excuus vragen en beterschap beloven,ce qui ne 1'empêchait "pas de recommencer une minute après en dan werd hy weer onbarmhartig "geknord alsof hy een grote misdaad gepleegd had, Ik geloof dat het arme kind weer door beestjes geplaagd wordt en het niet helpen kan

,

"uit eigen beweging en hardop aan onze Lieve Heer of Max toch wat "zoeter mocht worden."

Ik kreeg dus gelukkig myn vrouwtje en de kindertjes Dinsdag 28 Oct.terug,maar moest die dag met Lore by Insinger eten,wat my niet paste en een affreuse nacht bezorgde,dewijl er een temperatuur van 80® Eahr .heerste en de spijzen ontzettend echauffant waren. Ik heb er dan ook later byna nooit meer willen dineren.
Jrtm V "maar Henkie,die het knorren had bijgewoond,vroeg in zyn avondgebed


Ik ging er nu de volgende dagen met Lore op uit om huizen te zien en het geluk wilde dat wy er op de Prinsengracht b/d Amstel een vonden dat ons aanstond. Het bevatte meer ruimte dan het vorige omdat het onderhuis niet verhuurd was. My heeft ons eerste huis echter altyd beter voldaan. Het huis by de Amstel behoorde de Heer van Maesland toe,die een oude 80-jarige Jezuiet bleek te zyn. Op het bordje stond namelijk Huurprijs ƒ 750-,te bevragen by de makelaar en timmerman Go-
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

  • dj jj .1 y-Tr-Ci
  • !)
  • .Jcoy
  • J
  • Jrtm

  • Dovnload 2.62 Mb.