Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina18/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27
comme son ombre et la préfère de beaucoup à moi. "Jansje est paresseuse,se lève tard et lambine. Hoe komen onze meiden "toch allemaal zo lui?"
/ 8 i>2>

XXXIX

Op Vrijdag 10 Juli schreef ik o.a.Ik zou dolgraag morgen met "Willem mee naar buiten gaan om je te omhelzen en te zien of je weer "beter zijt,maar ik geloof beter te doen van de maand Juli stil hiefc "te blijven. Er is veel,ja heel veel te doen,en daar ik er Hartogh van "zou moeten verwittigen,kon hy wel eens een zuur gezicht zetten en "daaraan wil ik my niet bloot stellen. Daarenboven zou het deze week "volstrekt niet gaan,omdat ik heden myn dag heb moeten verliezen met "het aanhoren van pleidooien in een zaak,waarin ik moet conclusie ne- "men,en a.s.Woensdag en Donderdag grote zaken heb,waarvoor ik my moet "prepareren. Je kunt niet geloven hoe vreemd het is als men er een "jaar uit geweest is,plotseling weer in al die zaken gedompeld te zyn, "en er behoort enige tijd toe eer men er weer aan gewend is. Gisteren "en eergisteren hebben de zittingen tot half vijf geduurd tot gro£e "woede van Broeder Boudewijn (Ploos),die in de laatste 4 jaren niet -j ry s' "aan de correctie gezeten heeft, en dus niet wist dat men tegenwoordig

"altyd lang zit. Hy zou zich daarover by President en Minister beklagen, "maar ik heb hem gezegd dat het heel gezond voor hem is weer eens by "het strafbataillon te zyn.

"Papa eet weer beneden maar gaat by deze Noordewind niet uit.

"Hy loopt trouwens ook nog moeilijk. De volgende week hopen Papa en "Mama naar de Steeg te gaan. Je trouwe Man."

De volgende dag schreef Lore my:"Je zult wel vinden dat ik je "fameus lang zonder tijding laat,en dat vind ik ook,maar ik had een "stille hoop dat je heden hier zoudt komen. Donderdag bracht ik in "bed door,na my Woensdag koortsig gevoeld te hebben en daar ik benauwd "droomde,rustte dit my niet uit. Ik was zó moe dat ik niet wist hoe te "liggen,maar gisteren was ik beter en nu ben ik genezen op wat hoesten "na. De baker zei dat ik het te druk had gehad en overspannen was. Hu "gevoel ik ook wel dat ik nog niet heel sterk ben en zo even was ik "nog niet in staat Anna naar Prancisca Blaauw te vergezellen,en moest "ik halverwege omkeren,omdat ik duizelig werd. Mama wil my IJslandsche "most voeren,maar dat vind ik horrible,of Driburgsch water,maar dat "verliest zyn kracht als het in kruiken vervoerd wordt. Ik zal my dus "maar by de kina bepalen."

" Jansje,après avoir été très bien jusqu'ici,a de nouveau tout "rejeté ce matin. La garde s'est empressée de se remettre à soupçonner "de plus belle,mais après l'avoir vue s'habiller,elle est revenue pour J v‘i o "me dire qu'elle est plate comme une crêpe et qu'elle y perdait son "latin."

H

" Hier nous fimes „toeren la garde,Jansje et les enfants par Gooi- "lust,Hilversum et Hilverbeek; la garde revint ravie,émerveillée,enthousiasmée, n' ayant jamais rêvé que pareille scenery existât au monde "et Jansje dit:"Het was heus te mooi om er zo stil by te zitten." "Elles remercièrent Maman et racontèrent que Arie leur avait fait les "honneurs du quartier et leur avait tout bien montré. Baker se fait "une fête de raconter à son mari cette partie toute unique pour elle "dans son genre."
Deze brief beantwoordde ik Maandag en ik schreef dat het goed was van Zaterdag niet naar buiten te zyn gegaan,daar ik 's avonds een brief uit Huizen had gekregen met de tijding dat er iemand overleden was,van wie het gerucht ifiep dat hy mishandeld was. Ik had toen Zondag Rechter-Comm, Griffier en Dokter kunnen verzoeken om Maandag naar Huizen te gaan. De tocht liep nogal fataal af,ofschoon het gezelschap amusant was; het bestond uit de Rechter-Commissaris Suringar,die meer dan één ui verkocht,de doktoren Brevet en Boom,die destijds altyd met de autopsiën belast werden,en de Klerk ter Griffie Westerman,een geboren caligraaf,terwijl de Majoor Staats op de bok zat. Maar de paarden waren slecht en de voerman kende de weg niet. Wy reden te 2 uur weg en kwamen eerst te half zes te Huizen aan,waar de halve bevolking ons opwachtte.
je if S


Het lijk van de 10-jarige jongen werd opgegraven en geschouwd, zyn vader en de heelmeester,die hem behandeld had,werden verhoord,en de 19-jarige kwekeling bekende de jongen een klap gegeven te hebben.

De woedende vader had hem met de dood bedreigd,zodat ik hem ried Huizen voor een tijd te verlaten. Te 8 uur verlieten wy Huizen,en daar ik te Weesp een Rijksveldwachter moest spreken,besloten wy aldaar thee te drinken,maar de voerman reed ons van Naarden uit op een verkeerde/SéJ

XXXIX 572

weg,die doodliep,zodat hy moest terugkeren,daarna van Muiden uit opnieuw over een verkeerde weg,die niet meer dan een spoor door de akkers bleek te zyn,ten gevolge waarvan hy niet verder kon en opnieuw moest keren,waarvan het slot was dat wy nimmer te Weesp gekomen zyn, maar verplicht waren te Muiden te pleisteren. Doer dat gesukkel was het 101 geworden en te Muiden lag de bevolking al te bed. Het gelukte ons echter de meid van het logement op te kloppen en brood,thee en wijn te krijgen,want wy rammelden van de honger. Te 11 uur verlieten wy Muiden en eerst te 1 uur waren wy te Amsterdam. Al de tolbazen slie pen,het was stikdonker en zé koud dat ik in myn winterjas bibberde, en de anderen in hun rokjes bevroren,want wy hadden een open rijtuig en wy hadden de H.W.wind vlak in 't gezicht.

Lore schreef my Dinsd.14 Juli:" Si jamais tu vas à Haarden dis- "le moi et je viendrai t'y voir,mais Huizen est trop loin et quand- o même la course ne serait pas trop longue pour les chevaux,elle me

"fatiguerait trop moi-même. Quel ennui pour toi de la faire en voi- "ture; a ta place j'aurais préféré aller en bateau,j'espère que tu "n'as pas été trop échauffé et que tu as bien dormi cette nuit. Piet "Six est venu nous raconter que le médecin Dankerts les envoyé tous "à Nauheim. Tu comprends son désespoir à l'idée de ce qu'il a à faire "et de tout ce qu'il laisse inachevé. Il m'a suppliée (en me disant "que tu l'avais plechtig beloofd) de venir habiter Hilverbeek pendant "leur absence,gouverner leurs domestiques et manger leurs légumes et "leurs fruits."

" Maman m'a fait donner du bouillon à midi ce que je trouve délicieux. Les enfants sont bien et assez sages. Seulement Henkie a "beaucoup de peihe à se remettre à ses leçons. Max a répondu à Anna, "qui lui demandait combien il m'aimait:" Ö van de hoofd tot de voeten! "Il a aussi voulu colorer et pour l'amuser j'ai dessiné une grande pou "pée et lui ai permis de la colorer; dommage que tu n'aies pas vu "cette production,mais Henkie a fait une autre gravure presque sans "aide et si joliment; c'est tout-à-fait netjes et nous la mettrons "dans le plakboek."

Woensdag schreef ik aan Lore o.a.:"....Saar heeft aan Mama ver- "teld dat zy geschrokken is van je uitzien en je te weinig in de lucht "komt. Waarom blijf je zoveel thuis? Daar doe je my geen pleizier mee, "liefste. Ik wou dat ik een middel wist om je sterker te maken,maar "ik weet er geen beter dan rust en geen 5de kind. De bel-itage is ge- "schilderd en Zaterdag zal ik de voorkamer leeg maken en jou kast zelf "opruimen."

(Het was nogal natuurlijk dat Lore weinig buiten kwam,want er was geen enkel pleizierig zitje. Achter het huis was het te zonnig,onder de grote beuk te bedompt,en voorts waren er niets dan ijzeren stoelen of harde banken,voor een zwakke ziel als Lore niet gemakkelijk.)

Vrijdag 17 Juli schreef Lore my:" Je ne sais pas pourquoi je "rêve toutes les nuits si désagréablement,et cela toujours de toi. "L'autre nuit je rêvais que tu étais engagé avec Anna Elias,et que je "te voyais te promenant avec elle,et que dans l'angoisse de mon coeur "I clung to the children en criant dat ik die niet kon afstaan en zy "die niet mocht hebben. La nuit suivante je rêvai que,notre mariage "étant annulé,nous devions nous remarier. Ensuite je rêvai que tu "étais parti avec une dame van der Ley et que tu m'avais plantée là."
iT /


(Dit gold de gevangene van die naam,die door Anna en Agnes vertroeteld werd,en met wier dochter Helene Henriette Jan Doef op de loop ging.) " Tous ces rêves sont fort réjouissants n'est ce pas? mais

"je ne comprends pas pourquoi ces bêtises me trottent par la tête %a "nuit,car Dieu sait que le jour aucune de ces sottes d'idées ne me "trouble ni me traverse l'esprit."

" Louise Elout a écrit qu'elle voudrait arriver avec les 4 cadets "le 27. Anna et moi nous eûmes là-dessus une longue conférence parce "que,comme ®jé et Agnes viennent toutes les deux,il n'y aurait pas "assez de place pour toute cette bande. Anna avait peur de l'offenser, "mais je répliquai que ce m'est tellement zuwider d'être ici en même "temps qu'eux à cause du mauvais exemple qu'ils donnent à nos enfants "et de la jalousie que Louise éprouve pour Adèle vis-à-vis de Henkie./ S U


SosZ


" Anna lui a dond écrit de remettre sa venue d'une semaine,alors "nous serons soit a Stenia,soit sur le point de nous y rendre,mais "elle a demandé si Anna et Maurice ont envie de venir déjà le 28,dabord "pour donner un peu de repos à Louise,puis à cause de la vacance de "ces enfants,qui finit le 10 Août. Si Louise n'est pas là Anna est "moins difficile à gouverner. J'espère que Jean et Constance nous "voudront un peu vite à Stenia,à cause de la place que nous occupons "ici,car quand Louise et Anna seront parties pour Pyrmont, Melle Malo "viendra ici avec Jettie et Lou et les petites resteront ici avec la "bonne. Wat een huishouden ! Het onze begint er fameus op te lijken "en wy worden ook indiscreet talrijk "

> Op een avond in Juni had ik een samenkomst van de Chr.Broederkring
Jo r

ên>sy

3 t> sc

J


tot Afschaffing van de sterke drank in de Schotse Kerk bijgewoond,omdat Ds Gunning er sprak,en zyn rede had my zo begeistert dat ik onmiddellijk contribuant à ƒ 10- 's jaars werd,en dit ben ik jaar in jaar uit gebleven. Van der ^ans,destijds procureursklerk,later zelf procureur,was penningmeester,een onbeschrijflijk pedant individu,by wie vele jaren later de advocaat Worst op 't kantoor kwam,ten gevolge waarvan men he-n de Hansworsten noemde. Deze Worst trouwde met Juffr. Kalff,die haar naam zé lelijk vond dat zy altyd hoopte een man te krijgen met een gedistingeerder naam. En toch werd zy nu van een kalf een wordt !

Ik schreef aan Lore:..." Heden middag heb ik met behulp van Le- "gras en Avis,die ik daartoe besteld had,de voorkamer geledigd en de "provisiekast. Je byzondere artikelen,als brieven,boeken,werkdozen,

"enz.heb ik in myn getralied boekekastje geborgen,dat ik daartoe had "geledigd en daarna behoorlijk gesloten heb,de provisiën in de glazen "kast op de grond (ook gesloten) en het overige,als porcelein,ledige "potjes,glazen,vaatjes en kinderspeelgoed in de zilverkast en in een "der kasten boven,de meubels zowat overal. Daarna heb ik aan Avis en "Legras,aan ieder een hamer en nijptang gegeven om het tapijt los te "maken,en nu zal de schilder morgen beginnen. De suite is klaar en "Maandag zal de behanger komen."

" Daar Croockewit,griffier by een der Kantongerechten en collega "van Jacob Ploos,rechter te Amersfoort geworden is,heb ik Willem ge- "radeh om naar die betrekking te solliciteren. Hy had er wel oren naar, "maar omdat hy zo weinig energie heeft,heb ik hem aangeboden hem by "Hartogh,die de voordracht opmaakt,te vergezellen. Deze hebben wy gisteren bezocht. Hartogh was zeer vriendelijk maar zeide dat alles af- "hing van de aanbeveling van de Kantonrechter Jeronimo de Vries, de "huisheer van de Insingers. Willem zal nu ook deze bezoeken en een verzoekschrift indienen."

" Gisteren heb ik met David en Willem by Moes Willet gegeten en "onbedaarlijk gelachen. Zy had weer veel te veel geschaft,want David "noch Willem aten,ofschoon zy zeer presseerde. Er waren twee fijne "wijnén en champagne ! Willem had zo'n hoofdpijn dat hy na het eten "naar bed trok."

Uit een brief van Lore:"...De van Weede's hebben hier Vrijdag "gegeten en waren geënchanteerd van Mieky; elles n'en tarissaient pas "en fait d'éloges en zy vonden haar juist een klein katje met een beel- "dig gezichtje. Elles me damandèrent si tout le monde n'était pas "épris d'elle et si Marie surtout n'était pas amoureuse de sa filleule?

''Henkie a demandé à la fermière de lui voir faire du beurre et celle-ci "lui dit de venir ce matin tôt et que sa fille Jansje viendrait le "prendre lorsqu'elle apporte le lait. Henk était ivre de joie en entendant ce plan, se leva ce matin à 6-5-, s' habilla à la hâte,mangea trois "beurrées et attendit 1'arrivée de Jansje pour partir avec elle à 7^.

"Il faisait encore beau alors,mais bientôt une pluie torrentielle "tomba sans discontinuer,et elle n'avait pas encore cessé quand notre "petit chéri revint à 10 h. Je lui fis vite changer de souliers,car "imagine-toi comme on a été bête à la ferme; on s'est mis à le reconduire en char à boucs,après lui avoir permis de chercher les boucs "au pré; in dat natte gras te laten lopen en daarna stil in een wagen- "tje te laten zitten is juist een goede manier om hem een ziekte te "bezorgen. Ik heb hem warme water en melk gegeven en in bed gestopt, "maar hy heeft niet kunnen slapen,en nu zit hy met de blokjes naast "my te schrijven."/ 6>U

XXXIX

J^oS'cj Later schreef Lore my dat zy een consult met Dr van Hasselt van

/ Naarden gehad had,die haar,behalve de kina,staalpillen,5 keer per dag, had voorgeschreven. Zy schrijft: "Anna aimerait me prendre avec elle "à Pyrmont,et Agnes m'envoyer avec son mari à Badenweiler. (Wie zou "dat het vervelendst vinden,Beels,Agnes,jij of ik ?) Les Six partent "aujourd'hui. Henriette restera à Bonn avec les enfants pendant que "Pierre cherche des ehambres à Nauheim. J'aurais peur qu'il ne revint "pas; avec tel émissaire je ne seraisipas tranquille. Mr.van Hasselt "croyait que ^an Willem avait près de trois mois et n'en revenait pas "de la mine florissante qu'il a; Mieky aussi; il la trouvait charmante, "zo'n schoon kind ! On a volé un bel encrier en argent chez Tante Ca- "teau. La police soupçonne un des domestiques. N'est ce pas affreux?"

Ik antwoordde devolgende ochtend dat ik geen tijd had om te schrijven en het daarom toch deed,wat my zeer agiteerde,daar ik te 10 uur aan de zitting moest zyn. Ik ging voort:" De diefstal van de inktkoker Jo 6"was my bekend. Dientengevolge hebben onze dienaren Cotius en Verboom, "(zo qualificeerde hen de Comm.van Politie Heilbronn), reeds Dinsdag "de inktkoker in een der pandjeshuizen teruggevonden. Ik heb althans "aan Tante een beschrijving daarvan gezonden en gisteravond antwoordde "zy my dat zy geen ogenblik aan de identiteit twijfelt. Zy voegt erby "dat zy vooral hecht aan de cachetten,pennehouder enz.,die er op lagen "en gaarne de naam van de dief zou vernemen. Maar de dief is nog onbekend en de kleinere voorwerpen heeft hy waarschijnlijk weggeworpen. "Ik heb nu weer aan Tante geschreven met verzoek iemand te zenden,die "de inktkoker kan herkennen. Haar gewezen knecht is tot heden buiten "verdenking."

" Iedereen trekt naar de baden. Gobbee heeft Willem cito cito "naar Homburg gezonden. Hy is dan ook allermiserabelst,zit of ligt de "gehele dag thuis,heeft hoofdpijn,koorts,een stijve nek en geen eet- "lust. Hy denkt morgen reeds te vertrekken. Ik zal dan elders myn fofc- "tuin zoeken."

" Ik zou het verstandig vinden als je Anna en Louise naar Pyr- "mont vergezeldet,want de kuur zou je zeker versterken,maar het zou "my natuurlijk enorm kosten je alweer een maand te moeten missen. Jan "Willem zou je dan moeten spenen. Denk er nog eens over na."

" Heb je gezorgd dat Jansje precies op de hoogte is van het was- "sen,kleden en de gewoonten van J.W.,opdat haar de handen niet scheef "staan als de baker vertrekt? Is hy 's nachts rustig en is er varen "in de kussens? Anders breng ik er een mee."

Lore antwoordde Ik hoop dat Homburg Willem goed moge doen,

"maar hy moet niet te veel water drinken,want dat verzwakt de ingelanden zeer. Zyn toestand vind ik toch wel inquiétant. Het plan van "Pyrmont kan niet doorgaan: vooreerst zou Max wegkwijnen en ook ik "zou hem niet kunnen verlaten. En nam ik hem mee,wat zou Henkie dan "beginnen? En hoe zou ik gerust zyn,en sachant JW.aux soins de 1'inexpérimentée Jansje,et Marietje et henkie en compagnie des Elout sans "que personne d'autre que Tane soit à S.en B.pour prendre soin d'eux.

"Tu vois donc qu'il faut y renoncer. L'acier et le kina me rendront "mes forces,ne t'en inquiète doné pas."

"Mieky is zo aardig,geheel en al een jongen; zy speelt de gehele "dag met paard jes en gaat er zo j^andig mee om. Wat JW. betref t, ik denk "hem zelf te wassen en te kleden als de baker vertrokken is. Nu neem "ik afscheid want ik heb pijn in myn rug en heb behoefte om in myn "stoel te leunen."

Zaterdag 25 Juli schreef L&re:" A few words to teil you that we "are well and happy,though I for my part begin to have a terrible "longing and heimweh after you,and to think that this séparation never "ehds. Mama vroeg my of jij ook een beetje naar ons begint te verlangen,maar ik antwoordde natuurlijk:"Ik geloof het niet; misschien een "beetje naar Mieky,maar meer niet!"- Mieky is weer erg gevallen op "haar achterhoofd,zodat zy geheel bleek werd,maar spoedig werd zy "Goddank weer heel wel en vrolijk en wist zy er niets meer van. Dr.van "Hasselt kwam heden zien of ik de pillen kan verdragen. Hy vond myn "pols kalmer maar zeide dat ik verduveld zwak ben."Dat is,"vervolgde "hy,"dan ook niet te verwonderen,want je lichaam is sinds je huwelijk "altyd bezig geweest,je waart èf zwanger èf je zoogt."- En dat is waar, "want van de 77 maanden die wy getrouwd zyn,ben ik er slechts 14 vrij "geweest." ^fâél

XXXIX 575

" Céest ce que je ne te dis pas comme un reproche,chéri;dat lijkt "er niet naar,car si quelqu'un a été considerate and kind c'est toi! "J'espère que nous en resterons là,et je ne comprends pas que moi,qui "suis pauvre de sang,soi4 si vatbaar. La garde me demande tous les jours "pourquoi tu ne viens pas et regarde chaque diligence dans l'espoir "de t'en voir sortit. J'ai beau lui dire que tu es trop occupé,je crains "qu'elle ne croie ton amour conjugal en péril !".

En Lore twijfelde er helaas ook aan. Zy wist dat ik zelfs niet één nacht de stad kon verlaten,maar het baatte niet. Zy kon niet by my komen omdat zy JW.zoogde en ik kon haar niet bezoeken. Niet in dit , maar in een ander jaar werd ik er in de maand Augustus telkens op een Zondag uitgehaald voor een brand,een doodslag enz. Toen L^re in 1865 te S.en B. was en ik in Juli de atrafzaken had,verliet ik^de laatste dag der maand Amsterdam 's avonds laat,daar Backer de volgende ochtend in stad zou komen om de zaken waar te nemen,en zie! juist in die nacht werd Saartje te half drie opgescheld en verzocht de politie my te wekken en te verzoeken onmiddellijk te komen. Ik zou buiten geen minuut rust gehad hebben.

Lore vervolgt haar brief:" JW.ne fait que crier pour des bagatel- "lws,mais pendant la nuit il est rustig. Henkie a appris si joliment "aujourd'hui, Max est sage et emploie beaucoup son pouce; Charles Beels "est très lebenslustig,mais comme il n'est pas spirituel,son bonheur "consiste à crier et à faire des grimaces,que les nôtres imitent à qui "mieux mieux. Jan en Constance zyn naar Soden vertrokken omdat Aggy "zo hoestte; zo zal er van onze logerie te Zeist wel niets komen. "Schrijf toch ook eens dat je van my houdt en naar my verlangt; ik "honger en dorst naar die woorden maar krijg ze niet. Ik weet het wel, "maar moet het toch horen."
JoéH

Job?.

joL?


Ik zond daarop aan Lore een brief vol liefdesbetuigingen,maar deze schijnt zy z$ goed bewaard te hebben,dat ik hem niet heb teruggevonden. Dit komt er minder op aan want uit Lore's antwoord blijkt dat myn brief haar voldeed. Zo schrijft zy o.a.:..." Je brief van gisteren heeft my onbeschrijflijQc gelukkig gemaakt. Wees niet boos op "my dat ik zo exigeant ben en altyd weer opnieuw wil horen dat je van "my houdt; 't is niet dat ik aan twijfel,o neen! (ik zou sterven "als ik dat deed,)maar je moet maar denken dat ik een heel zwak vat "ben en je dus heel indulgent met my moet wezen om my heel gelukkig "te maken. Myn zenuwen zyn niet sterk meer,en het minste heeft zo'n "invloed op my dat ik er uren lang om zou kunnen huilen. Nu weet je wel "dat het alleen myn affectie voor jou is,die my zo zwak heeft gemaakt, "en als ik niet zo onbeschrijflijk veel van je gehouden had,zou ik my "al het gebeurde (in '53) niet zo hebben aangetrokken en had je my "nooit gekregen. Als ik je dus wel eens exigeant en zwaar op de hand "voorkom,denk dan daar maar aan liefste "

" La garde pense devoir partir Samedi le 8 Août et alors Betje "devra la remplacer. JW.est zogziek; il refuse la bouteille et le lait "de vache et préfère crier de faim que d'en prendre,mais la garde le "force avec beaucoup de patience et de getob. Quel bonheur que je puis- "se le nourrir trois fois par jour,car sans cela nous devrions pren- "dre une nourrice. J'espère que tu diras avec extase dat hy aangekomen "is,car la garde serait malheureuse si tu ne &'extasiais pas. Ta Lore."

Vrijdag 31 Juli kwam ik dus na een verbazend drukke maand op S.enB. waar ik niet weinig verbaasd was Willem Borski te vinden. Lore had er my niets van geschreven,want zy wist niet dat Willem hem op eens geïnviteerd had om de eendenjacht met hem te openen. Het toeval wilde dat Willem door een vergadering van het Polderbestuur verhinderd was zelf te gaan en zo ging ik er met W.Borski op uit. Hy had nog nooit op de Horstermeir gejaagd en was opgetogen. Hy had zyn twee geweren meegenomen en schoot goed,ofschoon het altyd min of meer onvaste staan in de schuit hem vreemd was. Wy sloegen die dag het record,daar wy 45 vogels thuisbrachten. Terwijl ik 's avonds met hem in de plaats liep,hy met zyn geweer. ,schoot hy er nog 4,waarvan 2 op het eiland,die over het water op het weiland dood vielen. Er was geen pont,zodat wy moesten omlopen om ze te halen,en toen wy er kwamen hadden de varkens van Vogel ze al opgegeten.
Half Augustus kreeg Lore een brief van Hansje v.d.Brugghen dat haar vader een duizeling had gehad en men zich inquieteerde. Ik las tussen de regels door dat ik niet onwelkom zou wezen en Lore vond met my dat het vriendelijk zou zyn om te vragen of ik hem mocht komen zien. Ik schreef dus en vroeg of ik geen belet deed en kreeg daarop een bepaalde uitnodiging. Ik besloot toen daaraan een bezoek aan myn ouders te verbinden en spoorde Maandag 17 Aug.naar Arnhem,waar ik de diligence naar Zutphen zo bezet vond,dat er zes bijwagens nodig waren om de passagiers te bergen,en wy eerst te lly,dus een uur te laat wegreden.

Drie kwartier later stapte ik by Papa en Mama af,die niet weinig verrast waren van my te zien. Gelukkig was er nog een ruime bovenkamer onbezet,waar ik logeren kon. Na het dejeuner ging ik met Papa in Rhe- deroord wandelen en later voor het logement zitten,waar ik ook Mevrouw Rengers aantrof,Papa's oude belle,by wie ik 16 jaar vroeger,in Aug.'47 met Herman te Leeuwarden de dag gepasseerd had. Wy aten te 4 uur en maakten daarna nog een korte wandeling met Mama in de regen,waarna wy thee dronken,een hombretje speelden en reeds te half elf alle drie naar bed trokken. Papa had nogal pijn aan de rechtervoet,maar liep toeft op pantoffels vrij vlug en goed. Mama vond ik veel beter en zy zeide my dat zy onbeschrijflijk genoot en er nog wel maanden zou willen blijven. Maar Papa moest over 14 dagen weer in Amsterdam zyn.

De volgende ochtend brachten zy my beiden met een wagentje naar Arnhem,vanwaar ik te 11 uur per diligence naar Nymegen reed. Daar werd ik opgewacht door de pakjesdrager Peer,de agent van politie Volstar,de veerman van Meurs en enige andere intimi. Bernard stond met de vigilante by Ariëns en wy reden bovenover naar het Chalet,langs twee nieuw gebouwde forten. Het regende de ganse dag. De toestand van de Heer v.d.B. viel my mede,maar Dr van Egmond,die ik daar aantrof,zeide my in stilte dat hy bepaald een attaque gehad had,waardoor de zenuwen der kaak waren aangedaan. Hy vond het inquietant,maar de familie zag het niet zwaar in.

Ik schreef een en ander aan Lore en kreeg de volgende dag van haar een brief,waarby zy een invitatie voegde van Tante Antje,Kees en Sophie,Aernout en Hans en Herman en Mina,die ons tegen Zaterdag. 29 Aug.

/<9L1

XXXIX

Joyo

3 ö bCj

$Jl**.,AoaMP Leyduin ten eten vroegen tfes o,.,, van Amerongen. Lore schreef

o-n wir rlan

ter ere van het bruidspaar Sylvia
en Taets my dat zy heel veel lust had om aan te ne-

en wy dan Zaterdagochtend van S.en B.naar Haarlem zouden moeten Cl^c^ gaan,aldaar een rytuig nemen om naar Leyduin te rijden en dit by ons houden, terwijl wy dan per trein van lü-i- naar Amst.konden terugkeren.

J© y.

Jansje en JW.zouden ons natuurlijk tot Amsterdam moeten vergezellen.

Zy schreef:" lou think this a mad plan,mais j'ai grande envie "aussi de revoir Leyduin,où je n'ai pas été depuis notre engagement, '"puis aussi d'aller à Amsterdam,avant d'y venir avec tous les enfants "et d'y faire mes préparatifs. D'un autre côté la journée serait très "fatiguante et peut-être par là peu advisable. Je regretterais d'y renoncer,mais si tu le trouves trop fatigant,trop omslachtig,trop druk , "je le trouve aussi et tu n'as qu'à refuser. Ne crains pas de me faire "de la peine en refusant; je crois que tu aurais raison,maar op myn "oude dag word ik gedissipeerd en heb ik lust in een pretje. Wees dus "voor ééns een tyran,volg voor één keer je wil en doe wat je het beste "oordeelt,ik zal er voor ééns mee instemmen."

" Mieky roept de gehele dag Mama en Anna,et est toute fiére de "ce nouveau mot qu'elle a appris. Max,après avoir prié (my nazeggende) "pour toi, a ajouté de lui-ipême une supplication pour moi, ce qui m'a "touchée."

Ik antwoordde: " Je kunt niet begrijpen,liefste,in welk een verlegenheid je brief van gisteren my gebracht heeft en in welk moeilijk "dilemma ik my bevonden heb. In 't eerst betreurde ik diep dat je niet "zelf de decisie genomen had,maar aan de andere kant begreep ik dat "je daarvan misschien berouw zoudt gehad hebben. Intussen wat zou ik "doen? Bedankte ik voor een partij,die je kwaad zou doen en je toch "amuseert,dan deed ik je verdriet en nam ik aan,waardoor je je mis- "schien een ziekte op de hald haalde,dan zou ik my dit eeuwig verwijten. "Ik heb my toen tot Mevr.v.d.B.gewend,en deze heeft my zé sterk aange- "raden om voor het feest te bedanken dat ik daartoe ten slotte beslopen en een weigerend antwoord verzanden heb. Zo je dié: moeite doet, "bedenk dan dat ik alle egoïste consideratiën heb ter zijde gesteld

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

 • 8 i>2>
 • -j
 • J v
 • H
 • /SéJ
 • "te
 • %a
 • / S U
 • a
 • Jo
 • J
 • / 6>U
 • JoéH Job.
 • /
 • bCj $Jl**.,AoaMP
 • Cl^c^

 • Dovnload 2.62 Mb.