Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op God vertrouwen 1

Dovnload 114.82 Kb.

Op God vertrouwen 1Pagina1/3
Datum05.12.2018
Grootte114.82 Kb.

Dovnload 114.82 Kb.
  1   2   3

Op God vertrouwen– Andrew Wommack

Op God vertrouwen - 1


Andrew Wommack
Waarin, of op wie vertrouw jij? De meeste gelovigen zullen zeggen dat hun vertrouwen in God is. Maar zodra ze in moeilijke financiële tijden komen, vervult vrees hun hart en storten ze als een kaartenhuis in elkaar. Dat zou niet zo moeten zijn. Deze tweedelige serie zal je helpen die vrees te overwinnen en je vertrouwen op de juiste plek te houden.
Dit is een vertaling van onderwijs gedownload van: http://www.awmi.net/extra/audio/1059

Oorspronkelijke titel: In God We Trust

Vertaling: Jan Vossen 2009
Deze serie bevat twee delen:


The Sky Is Not Falling

De hemel stort niet omlaag!

Sowing In A Time Of Famine

Zaaien in een tijd van hongersnood


Deel 1: De hemel stort niet omlaag!

Vandaag begin ik met een nieuwe serie. En dit zal een beetje afwijkend onderwerp voor mij zijn. Wat ik vooral doe is gewoon rechtstreeks het Woord van God onderwijzen, vanuit de Schrift. En ik maak van daaruit opmerkingen over de maatschappij en dergelijke dingen. Ik probeer de waarheden die God me heeft geopenbaard uit de Schrift uit te leggen aan de hand van wat mensen meemaken. Maar in wezen is het gewoon recht voor zijn raap Bijbelonderwijs.


Wat ik nu wil doen, is waarheden vanuit het Woord van God onderwijzen, maar heel specifiek ga ik commentaar geven op de economische situatie waarin wij ons op dit moment bevinden. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar over heel de wereld. En ik verwijs vooral naar de maand oktober (2008) toen de aandelen markten in elkaar zakten, en al die banken in de problemen kwamen en de Federale overheid moest ingrijpen. En dit geldt niet alleen voor de Verenigde Staten. Maar over de hele wereld.
In de maand oktober ben ik op rondreis geweest naar Engeland, Nederland en Rusland. En in elk van die landen sprak men over de wereldwijde economische crisis. En normaal spreek ik niet over dat soort dingen. Maar er zijn hier wat dingen aan de hand, en ik hoop dat je me wilt verdragen, maar het ergert me werkelijk verschrikkelijk. De manier waarop mensen hierover spreken maakte me echt boos. En tot op zekere hoogte kan ik begrip opbrengen voor de ongelovigen. Want ongelovigen weten niet beter. Zij hebben het Woord van God niet. Maar ik verzeker je dat zelfs onder christenen, christelijke televisie, christelijke sprekers, ze het hebben over deze verschrikkelijke crisis. En volgens mij blazen ze dit allemaal volledig buiten proporties op. Op zijn minst mag ik beweren dat er christenen zijn die op dezelfde manier in angst en vrees leven voor deze crisis als de ongelovigen. En ik verzeker je dat dat niet klopt.
Er zou een enorm verschil moeten zijn in de manier waarop christenen op deze wereld reageren en de manier waarop ongelovigen dat doen. Maar als het om deze financiële zaken gaat, zijn er christenen die volledig in paniek zijn en precies hetzelfde doen als de ongelovigen. Ik heb deze dingen gezien en ik heb er natuurlijk een mening over. En normaal houd ik mijn mening over politiek en zo voor me. Dit is op zich geen politiek natuurlijk, maar over mijn mening in actuele zaken doe ik normaal geen serie. Maar toen ik hierover nadacht, gaf de Heer mij onderricht dat ik genoemd heb: ‘In God we trust’. En dit zal speciaal ingaan op de situatie waarin wij ons bevinden. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar over de hele wereld hebben mensen met deze zelfde dingen te maken. En dit zal vooral een christelijke reactie hierop zijn.
Hoe moet een christen reageren? Ik geloof dat er een enorm verschil zou moeten zijn tussen de manier waarop een christen reageert en de manier waarop ongelovigen reageren. En als ik hier doorheen ga, en we verzen behandelen, gaan we het heel speciaal hebben over hoe Isaac zaaide in een jaar van hongersnood en een honderdvoudige opbrengst ontving. Hij ging totaal tegen de algemene trend in. Hij deed dingen die in het natuurlijke volkomen dwaas leken om te doen, maar omdat hij geloof in God had, hij had een Woord van God ontvangen, en omdat hij daarnaar handelde, werd Isaac voorspoedig en haalde een honderdvoudige oogst binnen in een jaar dat helemaal niemand anders gezaaid had, omdat er een droogte was.

Hij kreeg dus niet alleen deze honderdvoudige oogst, maar had in wezen ook nog eens geen enkele concurrentie. Hij kreeg de allerhoogste prijs voor zijn producten op de markt en daardoor werd hij zó welvarend, dat er in Genesis 26 staat dat de koning Abimelech naar hem toe kwam en hem vroeg om weg te gaan. Omdat deze ene man die God vertrouwde en deed wat God hem had gezegd om te doen, meer welvarend was dan de hele natie. Daarom stuurden ze hem weg! Ik verzeker je, een geweldig voorbeeld van zegening en welvaart.


En ik zeg je, broeders en zusters, dat het nu niet de tijd is om in angst en vrees te handelen. Het is nu niet de tijd om te luisteren naar degenen die angst en vrees verspreiden en die de waarheid verdraaien. Ik weet dat als ik deze dingen zeg, ik sommige mensen woedend zal maken. Niet dat ik dat anders nooit doe, maar het is nog een ander ding als het gaat om een Bijbelvers, en je staat op een leerstellige waarheid van het Woord van God en dat mensen je daarover bekritiseren. Maar ik ga enkele dingen zeggen over houdingen, instellingen, waarvan ik meen dat God me die uit de Schrift heeft gegeven. Ik ga nu commentaar geven op sommige dingen die in onze maatschappij plaatsvinden. En niet alleen in de Amerikaanse maatschappij, maar zoals ik al eerder heb gezegd kom ik net terug uit Europa, en precies dezelfde dingen gebeuren daar en christenen reageren op dezelfde manier in die andere landen, in angst en vrees. En ik zal kritiek krijgen omdat ik dingen zeg die buiten de Schrift om gaan, maar ik geloof dat die gewoon gezegd moeten worden.
God heeft me een podium gegeven om het Woord van God te spreken en misschien zal ik niet in staat zijn de ongelovigen te beïnvloeden. Maar ik geloof dat God me heeft geleid om dit podium te gebruiken om de gelovigen te beïnvloeden om niet in angst en vrees te handelen, maar op God te vertrouwen, zelfs al is de markt en de financiële situatie erg kwetsbaar en roepen mensen maar dat het de volgende depressie is. Zelfs dan zouden wij niet van stuk moeten raken. Op God vertrouwen wij. In de Verenigde Staten drukken wij dit op ons geld. En toch is het verbazingwekkend hoeveel mensen eigenlijk vertrouwen in de almachtige dollar, of vertrouwen op de aandelenmarkt, of hun goud of in al die andere dingen vertrouwen. Dit is de tijd dat wij onszelf moeten heroriënteren en laten zien dat in werkelijkheid ons vertrouwen op God is. En ik ben enthousiast en ik weet zeker dat dit onderwijs je zal helpen.
Laat ik je eerste enkele verklaringen voorlezen. Dit is een kop die in ‘US News’ en in ‘World Report’ stond. Er staat: ‘Recessie maakt slachtoffers. Zal het leiden tot een nieuwe krach’? En een uitrekstel van dat artikel zegt: ‘Er zijn zorgen dat de kwakkelende economie op de rand van instorting staat’. Man, dat is een ferme uitspraak! Dat niet alleen de Verenigde Staten, maar de wereldwijde economie op de rand van instorting zou kunnen staan. Dit is nog een citaat. De kop zegt: ‘Het geld raakt op’. En het artikel zegt: ‘De Verenigde Staten en haar bondgenoten stevenen af op een wereldwijde financiële ramp. Ministers van financiën van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland kwamen vorige week bijeen in Frankfurt om manieren te zoeken om een wereldwijde economische ineenstorting te voorkomen’. Dat zijn nogal beroerde voorspellingen!

Laat ik zeggen dat dit nog niet eens de allerergste voorspellingen zijn. De afgelopen twee maanden hebben we mensen de huidige financiële situatie horen vergelijken met de tijd van de grote depressie. Ik heb mensen letterlijk horen praten over dat mensen weer in de rij moeten staan voor gaarkeukens. Mensen die wanhopig zijn en alles kwijtraken wat ze hadden. En dit wordt totaal buiten proporties geblazen. Laat ik hier iets zeggen waarvan ik denk dat het je écht zal helpen. Het zal je helpen om dit allemaal weer in het juiste perspectief te zien. Deze twee citaten die ik je voorlas uit US News en World Report van Newsweek zijn citaten uit november 1974 en december 1982! En ik weet dat de meeste van jullie dachten: ‘Dat ging toch over de húidige toestand’? Want dit zijn precies dezelfde dingen die tegenwoordig gezegd worden en zoals ik al zei, vergelijken mensen dit met de grote depressie.

Maar dit helpt ons om het in perspectief te plaatsen, door te beseffen dat we al vaker ups en downs hebben gehad. In 1974 en in 1982 waren er ook vreselijke problemen in de economie. Maar in mijn zienswijze herinner ik me het eind van het presidentschap van Carter, en toen Ronald Reagan net president werd, dat we toen een werkloosheid hadden van 10.8% en op dit moment is de werkloosheid rond 6%. En ook al is die 6% misschien hoger dan ze geweest is in de laatste twee jaar, het is nog lang niet de 10,8%. En toch hebben we dat toen ook overleefd. En in het begin van de Reagan jaren, toen hij dingen begon recht te trekken, met die hoge rente tarieven en zo, wij hadden eind jaren 70 rentetarieven van meer dan 20%! En zo kan ik wel door gaan. Het is niet mijn bedoeling om econoom te zijn en dit allemaal door te spitten, maar dit is om er op te wijzen dat de situatie toen veel erger was met rentetarieven van 20%, een gierende inflatie, en in deze citaten, die ik je gaf, zeiden ze in 1982 dat ze probeerden een wereldwijde economische ineenstorting te voorkomen.

Diegenen van jullie die vertrouwd zijn met wat er gebeurde, er werd niet alleen een wereldwijde ineenstorting voorkomen, maar kende de rest van de 80er jaren de grootste economische groei in vredestijd van ons land in de geschiedenis van de Verenigde Staten. En hetzelfde effect werkte wereldwijd door. En de 80er jaren waren zó beroerd begonnen, veel beroerder dan het laatste stuk van 2008. De jaren 80 werden uiteindelijk de meest welvarende economische groei die we ooit hebben gehad. En ik zeg dit om dingen in hun perspectief te plaatsen.


Ik zal deze verzen uit Genesis 26 over Izaäk, die zaaide in het jaar van hongersnood, veel gaan gebruiken. Maar laat ik eerst naar het 1e vers gaan van Genesis 26:1 waar staat: Eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood, die er geweest was in de dagen van Abraham; en Izaäk ging naar Abimelek, de koning der Filistijnen, naar Gerar. We zullen hier verder gaan lezen en over verschillende dingen spreken. Er zitten enkele geweldige waarheden in deze verzen. Maar laat ik eerst zeggen dat God geen woorden verspilt. De Heer heeft niets in de Bijbel gezet alleen maar om ruimte te vullen. Als er iets in de Schrift staat, dan heeft het een reden dat het er staat. Kijk eens naar de manier waarop dit hele verhaal over voorspoed in het jaar van een hongersnood beschreven wordt. En hoe Isaac zo welvarend werd dat een koning hem uit zijn land wegstuurde, omdat deze ene man meer bezittingen had dan het hele land bij elkaar.
Dit hele verhaal wordt in gang gezet met dit eerste vers waar staat: Eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood, die er geweest was in de dagen van Abraham. Waarom denk je dat dit hier staat? Nogmaals, laat me er op wijzen dat God geen woorden verspilt. Er is gewoon een reden voor alles wat in het Woord staat. Ik geloof, toen ik hierop mediteerde, dat er een bedoeling mee is dat God uitlegt dat er eerder al een hongersnood was geweest. En als je een beetje bekend bent met de Schrift weet je dat later Jacob en zijn zonen naar Egypte gingen. En er was ook een hongersnood in Egypte. En dat was toen de aanleiding dat Jozef de heerser van het land werd, en de kinderen van Israel gingen in Egypte wonen. Er was dus een hongersnood vóór deze hongersnood en er kwamen nog hongersnoden ná deze hongersnood. Ik geloof dat de betekenis hiervan is, dat als je een moeilijke periode meemaakt, dat als je in een crisissituatie zit, je gewoon alles in het juiste perspectief moet blijven zien.
Er zijn eerder hongersnoden geweest, en er komen nog hongersnoden later. Mensen hebben de hongersnoden vóór de tijd van Isaac overleefd. Isaäcs vader Abraham had een hongersnood overleefd, Isaac zou het overleven. Zijn afstammelingen zouden zoiets overleven. En laat me hier enkele uitspraken aan verbinden. Dit zul je niet op het nieuws horen, omdat ze daar graag alles als het allerergst denkbare scenario presenteren, omdat slecht nieuws nu eenmaal goed verkoopt. Ik ga over heel wat dingen erg kritisch spreken. Je hoort deze dingen over de hele wereld, het is niet alleen maar kritiek op de media in de Verenigde Staten, maar dit is kritiek op de media wereldwijd. Ik ben net in Europa geweest. Ik was in Rusland, Nederland en Engeland, vlak voor de presidentsverkiezingen van 2008. En je staat gewoon versteld als je hoort wat er over de hele wereld wordt verteld. Het komt zelfs niet een beetje in de buurt van de waarheid! Dingen worden maar beweerd en de mensen in die landen luisteren hier maar naar en ze vormen zich meningen. Ik kan je verzekeren dat de doorsnee Amerikaan zoiets zelfs nog niet eens heeft gehoord! In deze landen zijn de Media nog eenzijdiger en nog linkser dan hier in de Verenigde Staten. Ze vormen zich een mening op basis van de informatie die ze krijgen. Hoe kun je anders een mening vormen?

Je vormt je meestal een mening op basis van de feiten die je worden verteld. Maar als je alle feiten verdraait en niets vermeldt van wat jouw standpunt niet bevestigt, dan kun je manipuleren en de mening van mensen veranderen. En dat is er gaande. Ik verzeker je dat dit over de hele wereld gebeurt. Je hoort niet veel mensen dit zeggen, maar in de Verenigde Staten hebben we vaker ergere periodes meegemaakt dan wat er nu gebeurt. Maar toch zijn er mensen die dit vergelijken met de grote depressie en gewoon wereldvreemde uitspraken doen!


Laat ik je wat feiten geven die je niet zult horen op de nieuwsmedia. Maar ik geloof dat dit gewoon moet gebeuren, zoals de Schrift zegt in Genesis 26:1 dat er eerder hongersnoden zijn geweest, dit was niet de eerste hongersnood en het zou niet de laatste hongersnood zijn. Luister hier eens naar, dit plaatst het in het juiste perspectief en in de juiste context. Tijdens het tijdperk van de depressie, waar zoveel mensen deze financiële crisis mee vergelijken, waren er dingen gaande. De werkloosheid steeg naar 24,75% in 1933. Dat was het hoogtepunt. En het duurde tot 1939. Ik dacht dat het in 1939 nog steeds 18% was. In tegenstelling daarmee, was in augustus 2008, dat is het laatste werkloosheidcijfer dat ik heb gehad, het werkloosheidpercentage in de Verenigde Staten 6,1% En dat is een enorm verschil met de 25% die er was tijdens de grote depressie, en die duurde 10 jaar. En nogmaals wijs ik op het feit dat in 1982 het werkloosheidpercentage in de VS 10,8% was. Dat was dus bijna vier keer zo hoog als waar we nu mee te maken hebben. Maar mensen trekken vergelijkingen en beweren dat dit erger is dan toen! Het is helemaal niet erger dan toen! Het komt zelfs niet in de buurt van hoe het toen was!
Ik verzeker je broeders en zusters dat we systematisch worden misleid, als je het politiek correct wil zeggen. Maar het zijn gewoon regelrechte leugens. Mensen blazen problemen op en proberen dingen op de meest slechte manier af te schilderen, omdat angst verkoopt! Slecht nieuws verkoopt. En het gaat allemaal om de almachtige dollar en mensen proberen kijkcijfers te halen en zo veel mogelijk mensen afgestemd te krijgen, en ze weten dat ze kunnen inspelen op een crisis. Ze gebruiken mensen hun emoties om mensen op hun zender afgestemd te krijgen. En ik verzeker je dat we systematisch worden voorgelogen!
Als er op dit moment 4.4% werkloosheid is in de Verenigde Staten, nu op dit moment, ook al is het enigszins gestegen, het komt bij lange na niet in de buurt van de 25% van het tijdperk van de grote depressie of zelfs van de 10,8% uit 1982. Maar wat het werkloosheidpercentage van dit moment ook is, het betekent dat rond de 94% of 96% van de bevolking van de Verenigde Staten werk heeft! En ik kan je vertellen vanuit het omgaan met veel mensen die werkloos zijn, dat heel wat van hen uit eigen keuze werkloos zijn! Dat is écht zo! Er zijn er heel wat van die 4% of 5% die best aan het werk zouden kunnen zijn.

Kijk daarom eens naar de mensen die het nu echt moeilijk hebben, en die geen werk hebben. Ik zeg dus niet dat dit onbelangrijk is. Ik geloof dat iedereen die door een financiële crisis heen gaat ons medeleven moet hebben en dat we moeten proberen hen te helpen. Ik zeg dus niet dat 6% wel aanvaardbaar is, en dat we dat maar moeten accepteren en die mensen verder maar vergeten. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Maar ik zeg wel, dat het volkomen verkeerd wordt voorgesteld alsof dit de allerergste crisis is die ooit heeft plaats gevonden, dat mensen hun baan verliezen en dat soort dingen. Er zijn veel ergere crisissen geweest in 1933 en zelfs in de jaren 80 hadden we veel hogere werkloosheid percentages. Ik herinner me trouwens heel wat keren dat we hogere werkloosheid percentages hebben gehad dan 6%.


In 1929 zakte de Dow Jones Industrial Index van de New York Aandelenbeurs van haar hoogtepunt van 381,17 punten in naar een dieptepunt van 41,22 punten Oktober 1929. Dat was een daling van 85%. En ook al hebben we enkele enorme afnamen gehad, en heel wat verliezen in de aandelenmarkt, het komt zelfs niet in de buurt in vergelijking hiermee. Laat me dit aan je voorlezen. Deze man, Marvin Goodfriend, professor in de Economie aan Carnegie Milham Universiteit School of Business in Pittsburgh sprak op de nationale radio omroep. Dat was in oktober 2008. En hij verklaarde dat er gewoon geen echte dreiging bestaat van een grote depressie. Die depressie duurde wel 10 jaar. Hij denkt dat dit al binnen enkele maanden gaat keren, al na de eerste paar maanden van 2009. Hij zegt, op een schaal van 1 tot 10, met de grote depressie als een 10 ziet hij dit als een drie of vier.
Probeer ik daarmee te beweren dat er niets aan de hand is? Nee, dat is niet wat ik zeg, maar ik zeg wel dat het probleem buiten proportie wordt opgeblazen en dat op die manier angst en vrees in de harten van mensen wordt gewekt. En nogmaals, ik kan dat een ongelovige niet echt verwijten, want die heeft gewoon God niet om op te vertrouwen. Zij hebben geen beloften dat God in al hun behoeften gaat voorzien, naar Zijn rijkdom en Zijn heerlijkheid in Christus Jezus, Filippenzen 4:19.1 Zij hebben geen beloften dat als je gezaaid hebt, dat God hen honderdvoudig zal laten oogsten. Ze hebben gewoon niet dezelfde beloften die wij hebben. En ik kan daarom tot op zekere hoogte de reactie van ongelovigen begrijpen.
Maar broeders en zusters, het ergert me werkelijk enorm, de manier waarop christenen als een kaartenhuis in elkaar storten en gewoon in de overdreven en opgeblazen voorstelling van deze problemen trappen. Er zijn mensen die gewoon in paniek zijn. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen: ‘Nou, het is niet erg als je een probleem overdrijft. Als het niet anders is, maakt het mensen wat voorzichtiger. Soms is het beter aan de veilige kant te zitten dan in de hoek waar de klappen vallen’. Dat is de houding die veel mensen hebben. Maar het maakt wel degelijk verschil! Ik kan je verzekeren dat je angst in iemands hart zaait. Ik ga hier nog meer in detail op in als we in deze serie hierover spreken. Maar angst en geloof zijn tegengestelde krachten.
De Bijbel zegt dat in de laatste dagen de harten van de mensen zullen bezwijken van angst als ze naar de dingen kijken die op aarde plaatsvinden.2 En ik zeg je dat het er wel toe doet. Er zijn mensen die doodgaan aan angst. Er zijn mensen die domme beslissingen nemen uit angst. Als je de geschiedenis bestudeert, zie je dat in moeilijke tijden, in economische neergang de meeste miljonairs pas echt hun geld verdienen. Want terwijl de meeste mensen hun aandelen verkopen en hun bezittingen wegdoen, omdat ze uit angst handelen en in paniek, zijn er altijd enkele mensen die beseffen dat dit allemaal maar tijdelijk is, dat de tijden weer zullen veranderen en zij maken gebruik van de gelegenheid, en daarom komen de meeste miljonairs naar boven in moeilijke tijden. Ze kopen dingen voor een schijntje van wat ze waard zijn, omdat ze in ‘geloof’ handelen, terwijl ieder ander in paniek is.
En ik zeg je dat de christen, en dan heb ik het hier niet alleen over een goed zakenbesluit, zou moeten investeren. Ik spreek vanuit een christelijk perspectief. Onze hoop zou zó op God gevestigd moeten zijn en ons geloof zou zó op God gericht moeten zijn, dat ook al zijn wij onderdeel van deze wereld, en ook al hebben wij geld, en moeten we wijsheid gebruiken, wij zouden moeten investeren, en met dingen van deze wereld omgaan. Wij zouden niet in paniek mogen raken. Wij zouden ons vertrouwen niet moeten stellen in dit wereldsysteem, als dat de hik krijgt bij iedere hobbel onderweg, en in elkaar storten en in vrees gaan handelen. Er zou verschil moeten zijn tussen de manier hoe christenen over deze financiële situatie spreken en de manier waarop ongelovigen over deze situatie spreken. En het heeft me echt teleurgesteld dat ik christenen precies hetzelfde zie doen. Zij gooien hun handen in de lucht en raken in paniek, net zoals de ongelovigen in paniek raken.
Geneis 26:1 Eens kwam er een hongersnood in het land, behalve de eerste hongersnood, die er geweest was in de dagen van Abraham. Ik heb erop gewezen dat dit niet maar opvulling van dit vers is. Er is een reden waarom dit vers erop wijst dat er eerder al een hongersnood was geweest. En ik geloof dat de zin hiervan is, dat als je dit in perspectief plaatst, dat het betekent dat er eerder neergangen zijn geweest en er zullen wel vaker neergangen komen. En die hebben we ook overleefd. We hebben veel zwaardere tijden overleefd en dat plaatst dingen in hun perspectief. Het weerhoudt je van in paniek raken en in het ongeloof en de vrees gaan handelen waar andere mensen in handelen.

Ik heb enkele statistische feiten gegeven, er zijn mensen die deze financiële crisis vergelijken met de grote depressie, terwijl ze in feite niet te vergelijken zijn. Ik heb ernaar gekeken dat er een hypotheekprobleem was, dat aan al deze bankproblemen voorafgegaan is. Banken hebben riskante leningen verstrekt. De niet betaalde hypotheken werden uitzonderlijk hoog en daardoor kwamen deze banken in de problemen en gingen dicht. En vervolgens stortte de aandelenmarkt in elkaar. Deze hele wereldwijde crisis kwam in feite voort uit de hypotheekmarkt. Maar tijdens de grote depressie was er een percentage van 50% van de hypotheken die niet konden worden betaald. Mensen die hun aflossing niet konden betalen en wiens huis onteigend werd. In augustus 2008 was het percentage hypotheken dat niet betaald kon worden 4,4%!

En het punt is dat sommige mensen beweren dat dit de meest vreselijke situatie is. Ik heb echt artikelen gelezen waarin mensen beweren dat dit de allerergste hypotheekcrisis is die we ooit hebben meegemaakt! Nogmaals, de grote depressie kende een percentage van 50% van niet betaalde hypotheken en in augustus 2008 was dit hier 4,4%. Het is wellicht toegenomen, en er zullen nog wel dingen gebeuren, waarschijnlijk groeit het naar een maximum van 5 of 6% toe. Maar er is nog steeds een enorm verschil tussen een percentage van 50% niet af te lossen hypotheken en 6%.
Ik verzeker je, broeders en zusters, de dingen worden gewoon buiten proportie opgeblazen, uitvergroot, en het komt feitelijk neer op leugens, vanwege de kijkcijfers en het verkopen van nieuws, en de aandacht trekken. En dat verwekt angst en vrees in de harten van mensen en het is gewoon niet zo erg! Ik zeg daarmee niet dat er geen problemen zijn, maar dat dit wereldsysteem gewoon altijd perioden van opgang en neergang zal kennen. Dit is niet de ineenstorting die vele mensen beweren dat het is. En ik geloof dat alle cijfers die ik geef dat gewoon aantonen.

  1   2   3

  • Deel 1: De hemel stort niet omlaag!

  • Dovnload 114.82 Kb.