Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op God vertrouwen 1

Dovnload 114.82 Kb.

Op God vertrouwen 1Pagina3/3
Datum05.12.2018
Grootte114.82 Kb.

Dovnload 114.82 Kb.
1   2   3

Laat ik hier enkele verzen behandelen. Man, ik heb wel vijf of zes bladzijden vol verzen die ik vanochtend van mijn computer heb gehaald over vrees. Ik kan die onmogelijk allemaal bespreken. Maar bijvoorbeeld Genesis 15:1. Abraham had in hoofdstuk 14 net miljoenen dollars buit weggegeven. Hij was tegen dit leger ten strijde getrokken en had het verslagen. En de koning van Sodom had gezegd: ‘Neemt u maar al het geld en de bezittingen, als ik mijn mensen maar terug kan krijgen’. Abraham had vele malen multimiljonair kunnen worden. Maar hij zei: Genesis 14:22 Doch Abram zei tot de koning van Sodom: Ik zweer bij de HERE, bij God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde: 23 Zelfs geen draad of schoenriem, ja niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen: Ik heb Abram rijk gemaakt! Dat staat allemaal in hoofdstuk 14. En direct het volgende vers, Genesis 15:1 zegt: Hierna - Na wat? Nadat hij voor miljoenen aan buit had weggegeven en zei: ‘God is mijn bron’. Na die dingen - kwam het woord des HEREN tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn. En God ging hem zegenen en voorspoedig maken, en sprak tot hem hoe Hij hem voorspoedig ging maken, zowel in zijn fysieke lichaam, maar ook in financiële zaken.
En ik denk dat de reden dat dit onmiddellijk wordt geplaatst nadat Abram miljoenen aan buit had weggeven, waarschijnlijk is omdat Abram toch iets had van: ‘Wat heb ik nu weer gedaan. Man, ik had rijk kunnen zijn.’ Hij twijfelde, er was angst en er was vrees. Angst begon toe te slaan, of in ieder geval was daar de verleiding dat dit op hem af kwam. En daarom verscheen God aan hem en zei: ‘Vrees niet, Abram, vertrouw op Mij. Laat Mij je schild en je bron zijn.’ En wij hebben natuurlijk het voordeel dat wij terug kunnen kijken op de geschiedenis. En Abram was voorspoedig en welvarend als bijna niemand ooit is geweest tot die tijd, vanwege zijn relatie met God.

En hetzelfde zal jou overkomen, als jij op God vertrouwt. Er zijn gewoon zoveel verzen hierover. Het gebeurde zo vaak dat de Heer tegen Mozes en Jozua zei om niet bang en niet ontmoedigd te zijn. Laat ik uit Jozua 1 de volgende verzen aan je voorlezen: De Heer verscheen aan Jozua toen Mozes was gestorven en zei hem dat hij niet bang moest zijn. Iedere plaats waar hij zijn voetzool neerzette zou van hem zijn. God zou hem voorspoedig maken. God zou hem bovennatuurlijk helpen te overwinnen en al deze volken verslaan. En dan staat er in Jozua 1:7 Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit is niet beperkt tot financiële voorspoed, maar het zit erbij ingesloten. Er staat hier dat het op God vertrouwen en het Hem zoeken deze voorspoed gaat voortbrengen.


In Jozua 1:8 staat: Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dán zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. - Dit is toch wat iedereen wil? Ze willen allemaal voorspoed en succes. Maar ze denken het te verkrijgen door het bestuderen van al die financiële tabellen en dat soort dingen. En ze zijn totaal doordrenkt en in beslag genomen door de filosofie van deze wereld over financiën. Dit vers zegt dat als je het Woord van God voor je houdt en er dag en nacht op mediteert, dán zul je voorspoedig zijn en dán zul jij je doel bereiken.

Nou, de aandelenmarkt zal schommelen. De financiële markten komen en gaan. Bepaalde mensen worden gekozen en anderen verliezen. En al die dingen zijn aan verandering onderhevig, maar het Woord van God verandert nooit. En als jij dag en nacht op het Woord mediteert, zal God je voorspoedig maken. En dan maakt het mij niets uit wat het wereldsysteem doet. Sommigen van jullie denken: ‘Ik geloof gewoon niet dat het zo gebeurt’. Nou, dan zal het voor jou ook niet werken! Maar ik verzeker je, als jij christen bent, zou je blij moeten zijn, je zou je moeten verheugen en God prijzen, ongeacht wat de wereld aan het doen is. Laat hén in paniek raken. Maar jij hoeft niet in paniek te raken. Wij hebben geloof in God. Wij vertrouwen op God.


En het volgende vers zegt: 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat. Man, dit is een rechtstreeks bevel! Wees niet bang, noch verschrikt! Het woord verschrikt betekent eigenlijk ontmoedigd. Is iemand van jullie ontmoedigd vanwege de dingen die er zijn gebeurd? Is iemand ontmoedigd geraakt vanwege zijn pensioen, zijn plannen voor de toekomst? Hier is een gebod om niet ontmoedigd te zijn. Waarom? Omdat de Heer met ons is. En God heeft beloofd dat Hij ons nooit zal loslaten of verlaten en Hij zal ons voorspoedig maken.

Ik zeg je, dat jij je leven niet in stukjes moet verdelen. Je moet niet aan de ene kant een geestelijke afdeling hebben waar je God prijst als iemand je aanvalt omwille van het Evangelie. Of waar als er iets op je afkomt, als het te maken heeft met de hemel en hel, dan vetrouw je hier op God. Maar als het op financiën aankomt, dan moet je met je poten in de modder. En je moet het allemaal net zo doen als de ongelovigen het doen. En als de aandelenmarkt instort, als ze de rentetarieven verhogen, en als de brandstofprijzen omhoog gaan, en als dit of dat gebeurt, dan raak je in paniek net als ieder ander. Dat stoort me werkelijk. Ik weet gewoon niet hoe ik het anders moet zeggen. Het stoort me hoe christenen zich zó laten beïnvloeden door het wereldsysteem.

Nu weet ik wel, ik ben hier ook in deze wereld, en natuurlijk word ik er ook door beïnvloed. Waarschijnlijk ook meer dan zou moeten. Maar ik zeg: God heeft mijn leven veranderd, mijn vreugde, mijn vrede, mijn vooruitzichten, mijn hoop, mijn toekomst, mijn vertrouwen, mijn verwachtingen. Alles in mijn leven is op God gebaseerd, en Hij is dezelfde, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Hij verandert niet. En daarom verandert mijn hoop ook niet. Ik handel niet uit angst. En ik maak me echt niet zo druk over wat er in de wereld gaande is. Het maakt me in zoverre uit dat ik levens van mensen veranderd wil zien worden en aangeraakt, ik hou me daarom wel op de hoogte van dingen. Maar ook al stort dit hele wereldsysteem in elkaar, ik zal nog steeds vreugde en blijdschap hebben, en vrede in de Heer. Amen?
Ik weet dat sommigen van jullie denken: zo kun je gewoon niet leven. Nou, maak mij niet wakker, want zo leef ik. En heel wat christenen denken hier niet eens over. Heel wat christenen denken: ‘Oh, het is allemaal verschrikkelijk en we zouden ons druk móeten maken’. Ik zag ooit een bumpersticker die zoiets zei als: ‘Als je niet depressief bent…’, ik ben vergeten hoe het er precies stond, maar er stond zoiets als ‘…dan ben je niet erg slim’, of ‘dan let je niet goed op.’ Of iets dergelijks. En ik geef toe dat er in het wereldsysteem heel veel akelige dingen gebeuren. Er zijn echt heel veel dingen waar ik me druk om zou kunnen maken.

Maar mijn geloof is niet op deze wereld gevestigd. Paulus leefde in een veel erger politiek klimaat, een veel erger economisch klimaat. Hij had niet de technische voordelen, hij had niet de gemakken die wij hebben. Het is gewoon niet met elkaar te vergelijken. Wij zijn er echt ongelooflijk veel beter aan toe. En toch was de apostel Paulus in staat om te zeggen dat hij maar een lichte verdrukking kende. Alles wat hem was overkomen, schipbreuk lijden, vervolging, gestenigd, voor dood achtergelaten, in de gevangenis gegooid en ga zo maar verder, het was voor hem maar een lichte verdrukking. Niet omdat het zo licht was, maar vanwege de manier waarop hij er tegenaan keek.5 Hij zei dat hij besefte dat het allemaal maar voor een ogenblik was. Hij plaatste het in het licht van de eeuwigheid. Paulus keek niet alleen maar met fysieke ogen naar de natuurlijke dingen die je kon zien. Hij keek met geestelijke ogen in 2 Korintiërs 14:17 en 18.

En dat is wat ik doe. En ik geloof dat christenen dit ook zouden moeten doen. Wij zijn in deze wereld, ja, wij moeten ermee omgaan. Jazeker, je moet plannen voor je toekomst, je moet het geld dat je hebt verstandig gebruiken en beheren, en verstandig investeren. Maar ik verzeker je dat je vertrouwen en je zekerheid niet in dit wereldsysteem moet liggen. Als jij vol vrees bent, depressief, ontmoedigd, als jij een van die reacties hierop hebt, als je hoop is verdwenen, als jij ‘s nachts niet meer kunt slapen, dan zeg ik dit in liefde, niet om je te veroordelen, maar ik verzeker je dat je meer vertrouwd hebt op dit wereldsysteem dan je zou moeten. Het enige dat je ooit zal laten zakken zijn die dingen waarop je hebt geleund. Je zou moeten steunen op de eeuwige armen. Je zou op Jezus moeten steunen en niet op je eigen inzicht.
Laat ik hier enkele verzen nemen: ‘Psalm 27:1 Van David De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? 2 Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden – zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. 3 Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij,

nochtans blijf ik vertrouwen. De Heer is mijn licht, waarom zou ik bang zijn? Ik weet dat sommige van jullie zeggen: “Maar dat slaat niet op financiën, dat heeft niets te maken met investeren. Het heeft niets te maken met mijn levensloopregeling, het heeft niets te maken met mijn pensioenrekening, het gaat hier over geestelijke dingen.
Ik heb geen tijd om een getuigenis te geven, maar een van de geweldigste ervaringen die ik ooit heb gehad, kwam doordat ik dit vers zóng! Jamie en ik kregen een ontruimingbevel, vlak nadat wij getrouwd waren. We waren nog maar enkele maanden getrouwd. En ik maakte fouten. Ik begreep een aantal dingen niet. Ik dacht dat als je predikant was, je geen wereldse baan mocht aannemen. Ik dacht dat je van God afvallig was, als je God niet volledig voor je financiën vertrouwde. En dat was fout, ik begreep het in die tijd niet goed. En daarom gaf ik al het geld weg dat ik voor ons huwelijk had gespaard. We waren failliet en kregen een ontruimingsaankondiging.

We gingen die avond naar een samenkomst. En onderweg daarheen stonden Jamie en ik op het punt onze vreugde en blijdschap kwijt te raken. Ons geloof kwijt te raken. Hier stonden wij, een pasgetrouwd stel op het punt om uit onze woning te worden gezet. Het zag eruit of wij mislukt waren. Maar weet je, ik nam deze verzen en begon ze te zingen. Jamie en ik zongen ze de hele weg naar de samenkomst. Het is een lang verhaal, ik zal niet in detail treden, maar God heeft de situatie wonderbaarlijk gekeerd. De volgende ochtend om 03:00 uur voorzag God bovennatuurlijk in mijn nood en daarom zeg ik dat dit niet alleen op geestelijke zaken betrekking heeft. Dit werkt ook op het gebied van financiën.


Je kunt zeggen: De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Moet ik vrezen voor de aandelenmarkt? Zal ik vrezen voor de mensen die het monetaire systeem beheersen? Moet ik vrezen voor al die ‘chicken-littles’6 die denken dat de hemel naar beneden komt en dat alles in elkaar stort? Of vrees ik God? Je kunt God vertrouwen.

Kijk ook hier naar Psalm 46:2 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 3 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. 4 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. sela. Nou lees dit gewoon, dit zegt: wij zullen niet vrezen. En er staat zelfs dat we niet zullen vrezen al zou de aarde zelf zich verplaatsen. Wát een uitspraak! Weet je, nogmaals, ik wil niet beweren dat er geen enkel probleem is. Ik wil niet ontkennen dat sommige mensen behoorlijk in de knel zitten. Maar ik zeg wel dat de problemen die we nu zien, de financiële problemen waardoor mensen in paniek raken en in zoveel ongeloof en vrees gaan handelen, en ik denk dat de meesten van jullie het er mee eens zijn, dat dit probleem lang niet zo erg is als dat de aarde uit elkaar zou spatten of verbranden en ophouden te bestaan. Dat zou voor mij toch een beetje erger zijn dan de crisis die we op dit moment zien.3 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Denk er gewoon eens aan wat dat zou bewerken. Mensen hebben het over de opwarming van de aarde en dat het zeeniveau een paar centimeter zou stijgen of zo. Maar wat zou er gebeuren als iedere berg van deze aarde in de zee gestort zou worden? Denk eens aan de vloedgolven, de tsunami’s die dat zou veroorzaken! Denk je eens in hoe de oceanen dan zouden stijgen. Denk eens aan de steden in de kustlanden die daardoor zouden worden verwoest! Het zou zelfs mogelijk zijn, dat als de bergen verdwenen, de hele aarde onder water zou komen te staan, als alle bergen in de zee zouden storten.

En hij zegt dan: ik zal niet vrezen, ook al zou dat gebeuren. 4 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Als David kon zeggen dat hij niet zou vrezen, zelfs al zou de aarde verplaatsen, al zouden de bergen in de zee storten, als hij zozeer vertrouwen en geloof in God kon hebben, dan kan ik je verzekeren dat dit in vergelijking met de kleine en onbetekenende problemen van nu niets voorstelt. En ik weet dat sommigen van jullie boos worden omdat je vindt dat ik de situatie te lichtvaardig opvat. Ik zeg dat dit in vergelijking met elkaar niets voorstelt.


Ik moet aan een vers denken. Ik kan me de verwijzing op dit moment herinneren, maar de Heer spreekt ergens tegen Zijn volk ‘als het voetvolk je al afmat, hoe denk je ooit de ruiterij aan te kunnen?7 Met andere woorden, als dit kleine probleem je al zo dwars zit, hoe kun je dan ooit problemen aan als de grond die zich verplaatst en de bergen in zee storten en zo? Ik verzeker je, broeders en zusters, het feit dat zoveel christenen van de kaart zijn, en ontmoedigd en vol angst, spreekt van ongeloof, ze zijn hun hoop kwijt. Ze zijn niet in staat geweest te slapen. Dat is een enorme aanklacht tegen ons gebrek aan vertrouwen in de Heer. Er zou echt helemaal geen enkel, maar dan ook geen enkel verschil in jouw leven moeten zijn vanwege de financiële situatie.

Iemand roept: ‘Ik ben al mijn spaargeld kwijtgeraakt’. Nou, je hebt een lesje geleerd. Als je vertrouwen in de Heer is, God kan alles wat je verloren hebt weer aan je teruggeven. Je hebt nu wijsheid ontvangen, dat je er geen ongezonde businesspraktijken meer op na houdt, en je kunt hier van leren en profiteren. Je bent nu gewoon beter af! Dank je wel voor die oorverdovende stilte. Laat ik dit even snel doorlopen. Er zijn zoveel verzen hierover, ik heb gewoon geen tijd om ze allemaal te behandelen. Maar ik wil op sommige van deze verzen nog even wijzen.


Kijk in Spreuken 3:21 Mijn zoon, laat ze niet wijken uit uw ogen, - dat gaat over de woorden van God - bewaar overleg en bedachtzaamheid, 22 dan zullen wij het leven voor uw ziel zijn, een sieraad voor uw hals. 23 Dan zult gij uw weg veilig gaan, zonder dat uw voet zich stoot. Heel wat mensen hebben hun voet gestoten (of zijn gestruikeld) vanwege de financiële crisis, omdat ze hun leven niet baseerden op het Woord van God en geen gezonde, vaste Bijbelse principes volgden in de manier waarop ze met hun geld omgingen. 24 Indien gij u nederlegt, zult gij niet opschrikken, maar gij zult u nederleggen en uw slaap zal zoet zijn. Dat is iemand wiens vertrouwen op de Heer is. Ik wil je vragen, kun jij misschien niet slapen vanwege de financiële situatie? Heeft het je ‘s nachts wakker gehouden? Als dat zo is, ik ben niet boos op je, ik ben niet kwaad, ik probeer alleen maar over te brengen dat je niet op God vertrouwt op het gebied van financiën.

Jij kijkt naar het wereldsysteem. En als het wereldsysteem de hik heeft, als het een neergang kent, dan reageer jij daarop en raakt beangstigd en al dat soort dingen. Dat zou helemaal niet zo moeten zijn. Je zou in staat moeten zijn lekker in je bed te liggen en je slaap zou zoet moeten zijn. En je zou niet bang moeten zijn voor plotselinge vrees. 25 Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. 26 Want de HERE zal uw betrouwen zijn, Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt.


Kijk als contrast hiermee ook eens in het Hooglied 3:7-8. Salomo schrijft dit en hij was de rijkste mens, zozeer dat de Heer zegt dat er nooit zo iemand vóór hem was, noch dat er ooit zo iemand na hem zou komen die zó rijk was. Kijk dan naar de rijkste persoon in de wereld van tegenwoordig, en Salomo was nog veel rijker. Hij had nog veel meer geld en kijk wat hij hier schrijft. De schrijver beschreef de rijkdom en de voorspoed die Salomo allemaal begeleidde. En de schrijver zegt in Hooglied 3:7-8: Zie, dat is Salomo’s draagstoel, omringd door zestig helden, uit de helden van Israël, 8 allen het zwaard houdend, geoefend ten strijde, elk met het zwaard aan zijn heup vanwege de verschrikking in de nacht.

Hier heb je de rijkste mens ter wereld. Zijn levensloopregeling was volmaakt. Hij had een pensioen klaarliggen, waarmee hij zich nooit zorgen om geld hoefde te maken. Geld stelde voor hem gewoon niets voor. Maar toch moest hij 60 man rond zijn draagstoel (eigenlijk bed)8 hebben, met getrokken zwaard, uit zoveel angst dat mensen hem misschien zouden willen vermoorden. In contrast daarmee is er zijn vader David, van wie geen aanwijzing bestaat dat er ook maar iemand bij zijn bed de wacht moest houden. David had natuurlijk ook een paleis en ik ben er zeker van dat daar ook wachters waren en allerlei van dat soort dingen. Maar David leefde niet in de angst waar Salomo in leefde. En hier kan ik zoveel verschillende dingen uit halen.

Als jouw vertrouwen in rijkdom is, als jouw vertrouwen in de fysieke en natuurlijke dingen is, dan zul je gewoon nooit vrede kennen. Want er zal altijd het risico zijn dat er iets mee gebeurt. Nogmaals, ik heb niet veel geld. Ik heb wel wat geld, maar mijn vertrouwen is daar gewoon niet in. Als ik alles wat ik had kwijt zou raken, zou ik nog steeds blij zijn. Ik zou nog steeds in de Heer vertrouwen, en ik zou het allemaal terugkrijgen. Want God is mijn bron. God is nog steeds de persoon waar al die welvaart vandaan kwam. Ik zou nog steeds op Hem vertrouwen, en als ik het allemaal kwijt zou raken, zou ik het allemaal terugkrijgen. Sommigen van jullie betwijfelen dat en zeggen: ‘Ja het zal wel, dat is voor jou gemakkelijk te zeggen’.
In 2002 hadden we hier in Colorado bosbranden en het vuur kwam binnen een kilometer van mijn huis. En er was een gedwongen evacuatie. Wij moesten weg. En we hadden onze foto’s gepakt en onvervangbare documenten. En we hebben even nagedacht om al onze spullen in een vrachtwagen te laden en te verhuizen. Maar we besloten gewoon op God te vertrouwen. En toen we weggingen baden we voor ons huis, geloofden dat het zou blijven staan, en dat was ook zo. We zijn aan het vuur ontsnapt, maar toen we wegreden zei Jamie, en ik was het 100% met haar eens: ‘Dit is allemaal maar materie, het is niet belangrijk. Onze relatie met God, die is belangrijk’. En: ‘We hebben plezier gehad met deze dingen te verkrijgen en ook al verbrandt het allemaal, ook al verliezen we het allemaal, we zullen het allemaal weer terug krijgen en ik zal er van genieten het weer terug te krijgen’.

Je kunt mij er niet van beschuldigen dat ik gemakkelijk praten heb. Ik heb er naar geleefd. Ik heb echt dingen meegemaakt en kan in alle oprechtheid zeggen dat het er niet toe doet wat mensen doen. Ik zal voorspoedig zijn, mijn hoop is in de Heer. En als jouw vertrouwen geschokt is, dan is dat een zeker teken dat het in iets anders was gevestigd dan in God. Ik zeg het niet om te kwetsen maar om te helpen, zodat we ons geloof weer op het juiste spoor kunnen zetten.


Jesaja 41:10 zegt: 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Dat zijn sterke verzen! Ik weet dat sommigen van jullie geld hebben verloren op de aandelenmarkt. Misschien ben je in paniek, misschien vraag jij je af wat er gaat gebeuren, maar denk terug aan waar en wie je was vóórdat God je al dat geld gaf? Er is een periode geweest waarin de meeste van jullie niets hadden. En door je geloof in God en je vertrouwen in God heeft God je voorspoedig gemaakt en je hogerop gebracht. En als je nu wat van je kapitaal bent verloren, ik zeg niet dat je daarom een feestje moet gaan bouwen, maar het zou je ook niet moeten verpletteren. God is degene die je op de eerste plaats al die dingen heeft gegeven, en God is je kracht! Wees niet ontmoedigd. Hij zal ons versterken.
Vers 11 zegt: Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om; 12 gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken; zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren. 13 Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. 14 Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israel! Ik ben het, die u help, luidt het woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israels. Man, dat vind ik leuk! Vrees niet, gij wormpje Jakob. Dat wil zeggen, je hoeft helemaal niet het slimste jongetje uit de klas te zijn! Misschien zeg jij wel: ‘Je hebt gemakkelijk praten Andrew, jij kunt dit en jij dient al zolang de Heer’. Wij plaatsen mensen zo gemakkelijk in verschillende categorieën, dit zal voor jóu werken, maar voor mij werkt het niet.

De Heer zegt: ‘Vrees niet gij wormpje Jakob’. Israël had echt niet de allerbeste geschiedenis met de Heer! Ze hadden ongeloof gehad in Hem, hadden tegen Hem gerebelleerd, waren tot afgoderij vervallen, ze hadden alles verkeerd gedaan! Ze hebben fout na fout, na fout, na fout gemaakt en toch zegt de Heer hier: ‘Ik ben met je! Vrees niet gij wormpje Jakob, hier ben ik de Heer uw Verlosser, de heilige Israëls’!


Jesaja 43:1 Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn. 2 Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u. Heeft iemand van jullie het gevoel dat je door diep water heen gaat? Onrustig water, dat er stormen in je leven zijn, dat je problemen hebt? Hij zegt: ‘Ik ben met je’, en: ‘gaat u door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als u door het vuur gaat, zult u niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.’ Zie je, neem deze verzen in geloof aan, als je misschien wel door een vuur heen gaat. Ik geloof echt dat misschien de meerderheid van de mensen die naar dit programma kijken niet echt een belangrijke daling van hun inkomen hebben gezien. Persoonlijk ken ik helemaal niemand die een daling van zijn inkomen heeft gezien. Ik ken wel iemand die heel veel geld in de aandelenmarkt had geïnvesteerd en veel heeft verloren. Maar als hij gewoon bezig blijft, krijgt hij dat allemaal weer terug. Uiteindelijk komt het allemaal weer terug. Maar buiten die persoon ken ik zelf helemaal niemand die zijn baan is kwijtgeraakt. Ik weet dat er heus wel mensen zijn voor wie dit geldt, maar het is gewoon niet de meerderheid.
Maar zelfs al ga jij door zoiets heen, deze tekst zegt dat de vlam je niet zal verbranden. God belooft dat als jij je tot Hem wendt, dat Hij je hier doorheen zal halen. En Hij zal de dingen die satan van je heeft gestolen aan je terugbezorgen. En je zult een wijzer mens zijn geworden door dat alles heen. Er is gewoon geen reden om in deze situatie in paniek te raken. Vanwege de tijd zal ik het een en ander over moeten slaan.

Maar laat ik in ieder geval nog Jesaja 51:7 met je delen: Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vreest niet voor de smaad van stervelingen, wordt niet verschrikt vanwege hun beschimpingen. Vers 12: Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen; 13 dat gij vergeet de HERE, uw Maker, die de hemel uitspande en de aarde grondvestte; dat gij bestendig, de gehele dag, verschrikt zijt vanwege de grimmigheid van de verdrukker, wanneer hij uit is op verderven? Waar is nu de grimmigheid van de verdrukker? Wat een geweldige verzen. De Heer zegt: ‘Ik ben degene die je troost, waarom ben je bang voor mensen? Waarom ben je bang voor die dingen’? En kijk naar Jesaja 51:13 ‘En je vergeet de Heer je Maker’?


Laat me dit in liefde zeggen, ik wil niet de ernst van de dingen waar ik wat over ga zeggen kleineren, het is niet mijn bedoeling je te kwetsen en ik ben er niet op uit je te beledigen, ik zeg dit uit liefde, maar broeders en zusters, mensen die in paniek zijn geraakt, mensen die ’s nachts niet kunnen slapen, mensen die hun hoop zijn kwijtgeraakt, die nu ontmoedigd zijn, somber over hun toekomst, mensen die zich bezorgd maken. Waar gaat dit allemaal naar toe? Alles is buiten beheersing geraakt. Mag ik dit met liefde en respect zeggen? Je bent God vergeten. Je bent vergeten dat God degene is geweest die je alles had gegeven wat je nu denkt te hebben verloren. Je bent vergeten dat God onze bron is, niet deze wereld. Filippenzen 4:19 zegt dat de Heer in al mijn behoeften zal voorzien naar Zijn rijkdom en heerlijkheid door Christus Jezus. Het is dus niet gebaseerd op de economie van deze wereld.
Onze bediening hier functioneert heel anders dan de meeste bedieningen. De meeste bedieningen spreken erover dat er in de zomertijd zo’n afname van inkomsten is. En daar houden ze in hun planning rekening mee. Ik geloof God me altijd en overal gezegend heeft. En op de een of andere manier, en ik begrijp heus wel de logica dat mensen met vakantie gaan en hun geld voor vakanties gebruiken, daar is heus wel een logica voor, maar op de een of andere manier omzeilt God dat allemaal en wij zijn ook in de zomer voorspoedig. Ik begrijp dat andere mensen dan problemen hebben, en ik geef geen kritiek op hen. Maar ik zeg dat God míjn bron is, en dat God in mijn behoefte voorziet naar Zijn rijkdom en heerlijkheid in Christus Jezus. En prijs God, wij zullen voorspoedig zijn, maakt niet uit wat deze wereld doet. Dat is mijn belijdenis, dat is wat ik geloof en ik kom er niet op terug. En ik nodig je uit om met mij in geloof te gaan staan.
Besef dat de hemel niet uit de lucht valt, dit is niet het einde van de wereld. Hou toch op met naar de ‘chicken-little’s’ daarbuiten te luisteren die maar dingen zeggen voor de kijkcijfers en om jouw geld te krijgen. Ik verzeker je dat dit je van nut kan zijn.Hebt u vragen of commentaar n.a.v. deze studie of vertaling, stuur een mail naar: familyvossen@versatel.nl
Indien u bent gezegend door deze studie, geef haar door aan anderen van wie u denkt dat ze erdoor gezegend kunnen worden. Ook kunt u de verspreiding van het onderwijs van Andrew Wommack in NL ondersteunen door een gift over te maken op rekening 11.41.76.485 t.n.v. Stichting AWM Nederland, Petten. De stichting is door de belastingdienst erkend (ANBI)
Inmiddels zijn de volgende studies van Andrew Wommack in boekvorm in het Nederlands verschenen:


  • De nieuwe jij / De Heilige Geest

  • De ware aarde van God

  • Hardheid van hart.

Voor informatie hoe u aan deze boeken kunt komen verwijs ik u graag naar de website www.AWME.net Klik op de NL vlag voor de NL versie.

Jan Vossen1 Filippenzen 4:19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

2 Lucas 21,26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.

3 Spreuken 13: 22 De goede doet zijn kindskinderen erven, maar het vermogen van de zondaar

wordt weggelegd voor de rechtvaardigen.4 Romeinen 13: 1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, 2 zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. 3 Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult lof van haar hebben. 4 Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. 5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. 6 Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. 7 Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

5 2 Korintiërs 4:17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

6 Chicken-Little: lett. Kuikentje klein. Kinderverhaaltje over een klein kuikentje dat dacht dat de hemel naar beneden kwam omdat er een regendruppel op zijn kopje viel en gauw bij mama kip ging schuilen.

7 Jeremia 12:5 Als gij met voetgangers loopt, maken zij u moede; hoe zult gij dan een wedloop beginnen met paarden? In een vredig land voelt gij u niet veilig; hoe zult gij het dan maken in de pronk van de Jordaan?

8 Statenvertaling: Hooglied 3: 7 Ziet, het bed, dat Sálomo heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israël; 8 Die altemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege den schrik des nachts.

Deel 1 van 2: ‘De hemel valt niet naar beneden’ blz.
1   2   3


Dovnload 114.82 Kb.