Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opdracht 1 Digitaal Digitaal betekent cijfermatig

Dovnload 83.08 Kb.

Opdracht 1 Digitaal Digitaal betekent cijfermatigDatum29.04.2017
Grootte83.08 Kb.

Dovnload 83.08 Kb.

Bok 1 H1http://escdn.nl/img/products/large/720667982d37595b57e5ba64118645e5.jpg

Opdracht 1 Digitaal 1.  Digitaal betekent cijfermatig.

 2. Digitale apparaten laten getallen zien en analoge hebben bijvoorbeeld wijzers. Een digitale klok laat de cijfers zien hoelaat het is. Een analoge klok laat met wijzers zien hoelaat het is. Opdracht 2.                   Combinaties van bits

Aantal bits

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

Macht van 2

23

24

25

26

27

28

29

210

211

212

216

Aantal mogelijke waarden

8

16

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

65.536

 

 1. Een voorbeeld van configuraties is memory. Memory gebruikt machten van 2. Bijvoorbeeld dat 1GB=1024MB is. Zo zijn er ook 32 en 64 bits CPU(processor)

Paragraaf 2:


Opdracht 1 Van binair naar decimaal

 1. Schrijf de decimale notatie van het binaire getal 00100101.

1+4+32=37


 1. Doe hetzelfde voor het binaire getal 10011110.

2+4+8+16+128=158


 1. Doe hetzelfde voor het binaire getal 11111010011.

1+2+16+64+128+256+512+1028=2007
Opdracht 2 Van decimaal naar binair


 1. Schrijf de decimale getallen 63 en 85 als binair getal.

63 = 01100101

85 = 01010101
 1. Schrijf 1000 als binair getal.

1000 = 512+256+128+64+32+8

1111101000


Opdracht 3 Binair optellen

 1. Tel de binaire getallen 00100101 en 10011110 binair op. Controleer je antwoord door de getallen en de uitkomst ook decimaal te maken.

00100101 + 10011110 = 11000011

37 + 158 = 195 1. Tel de getallen 01110011 en 11000111 binair op. Past het resultaat in één byte?

01110011+11000111=100111010

Dus nee het past niet in 1 byte.

Opdracht 4 Hexadecimale notatie


 1. Schrijf het decimale getal 87 als hexadecimaal getal.

#57

 1. Schrijf het hexadecimale getal A2 als decimaal getal.

126

 1. Schrijf het hexadecimale getal FF als decimaal getal en ook als binair getal.

Dec:255

Binair: 11111111 1. Schrijf 0101111100111011 als hexadecimaal getal.

0101 1111 0011 1011

1+4=5 / 1+2+4+8=15 / 1+2=3 / 1+2+8=11

#5F3B

Opdracht 5 Gemengd 1. Schrijf het getal 01011010 als decimaal getal en als hexadecimaal getal.

2+8+16+64=90

0101 1010

1+4 / 2+8=10

Hex: #5A 1. Schrijf het hexadecimale getal 81A3CC als decimaal getal.

11X1=11+(11*16)+(3*16 tot de 2e)+(10*16 tot de 3e)+(1*16 tot de 4e)+(8*16 tot de 5e)=

Dec: 8496059 1. Welke drie decimale getallen krijg je als je de cijfers in 81A3CC in groepjes van twee (dus 81-A3-CC) samen neemt?

Dec:129

Dec:163


Dec: 204
Paragraaf 3

Opdracht 1

a         


A

B

C

Uit

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

 

b         A

B

C

Uit

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Opdracht 2

A= Nagemaakt

Opdracht 3

A Tekening nagemaakt

B image002

    


C


getal1

getal2

uitkomst (binair)

uitkomst (decimaal)

0

0

00

0

0

1

01

1

1

0

01

1

1

1

10

2

Paragraaf 4

Opdracht 1


 1. Wat is de decimale ASCII-code van het vraagteken? Geef die code ook als binair getal.

63 00111111


 1. Welke delen van de ASCII-tabel zijn gereserveerd voor de zesentwintig letters van het alfabet?

65 t/m 90 en 97 t/m 122


 1. De ASCII-codes van de tekens voor de cijfers 0 tot en met 9 verschillen van de binaire voorstelling van de getallen 0 tot en met 9. Wat is het verschil?
 1. De ASCII-codes van de tekens voor de cijfers 0 tot en met 9 verschillen van de binaire voorstelling van de getallen 0 tot en met 9. Wat is het verschil?

30


 1. Wat is de ASCII-code van het TAB-teken

11


 1. Noem enkele veel voorkomende tekens die niet in de ASCII-tabel voorkomen.

Bijvoorbeeld de Euro of een pond.
Opdracht 2


 1. 0020— 007F
 1. 0E01
 1. 20AC

Opdracht 3
 1. Wat zijn de HTML-codes voor à, ñ, ç, ó en ©?

#192, #209, #199, #211, #169,

Veel browsers kunnen ook een deel van de Unicode-tekens afbeelden. Dit lukt niet met alle tekens, omdat op je computer de lettertypes (fonts) voor veel tekens ontbreken.
 1. Wat zijn de decimale Unicodes voor de tekens ῴ, ⁘ en ‰ ?

8180, 8240
Paragraaf 5
Opdracht 1


 1. Wat is - in Nederland - de afspraak over de betekenis van verkeerslichten? Rood is stoppen, groen is doorrijden en oranje is stoppen maar als het niet meer kan doorrijden
 1. In sommige landen is het gebruikelijk dat verkeerslichten even rood-oranje zijn, voordat het verkeerslicht op groen springt. Wat is de betekenis hiervan? Geef een voor- en nadeel van deze afspraak. Je weet dat je kan gaan rijden. Het nadeel is dat mensen te snel gas geven.
 1. Sommige mensen zijn kleurenblind. Kunnen deze mensen toch de juiste boodschap in verkeerslichten zien? Waarom wel/niet? Ja, want ze staan op verschillende hoogtes.
 1. Bij voetgangerslichten zijn er voorzieningen voor blinden. Waaruit bestaan die en wat is de betekenis van de gebruikte tekens? Door het tikken. Als hij langzaam tikt is hij rood. Als hij snel tikt is hij groen

Opdracht 2
 1. Datums zijn gedeeltelijk numeriek. Wat is de Nederlandse standaard om datums numeriek te noteren? DD-MM-JJ
 1. Door verschillen tussen landen zijn er geen echte internationale standaards voor het numeriek noteren van datums. Bij sommige datums kan dan verwarring ontstaan, bijvoorbeeld bij '1-2-2008'. Leg uit hoe die verwarring ontstaat. Dan is het MM-DD-JJ
 1. Noem nog enkele voorbeelden van numerieke informatie, al dan niet gestandaardiseerd.

De tijd.

Opdracht 3


A Spreek met een medeleerling een codering af voor de stand in een spelletje boter, kaas en eieren. gebruik daarvoor een rij getallen.

gedaan 1. Test de codering door een willekeurige stand in getal vorm door te geven aan je medeleerling. Controleer of hij/zij de goede stand tekent.

het is goed gegaan

Opdracht 4 Standaardisatie
 1. Wat is het nummer van de nieuwste HTML-standaard?

html5


 1. Het ISO maakt allerlei standaards, zowel op het gebied van computers als allerlei andere technische gebieden. Noem enkele voorbeelden van ISO-standaards.

Een voorbeeld is een ISO bestand. Hierin staat bijvoorbeeld een setup voor windows.
Paragraaf 6
Opdracht 1


 1. Vergelijk een wekker, een horloge en een stopwatch, alle drie digitaal. Wat kun je zeggen over de fijnheid van de discrete schaal?

Die is goed precies.

Je ziet dat vaak het woord analoog gebruikt wordt, als tegengestelde van digitaal
 1. Zoek informatie over het woord analoog, bijvoorbeeld op Wikipedia, en geef aan wat de overeenkomst is met de woorden die we in dit onderdeel gebruiken: en continu.

De een is traploos. De ander is glijden.
Paragraaf 7

Opdracht 1


a Er zijn allerlei kleuren grijs, van licht tot donker. Hoe moet je de rood-, groen- en blauwwaarden instellen om een kleur grijs te krijgen? 

Ze moeten alle 3 hetzelfde zijn rgb=200,200,200

Wat zijn de waarden van de tint, verzadiging en helderheid van deze kleuren grijs?

Tint moet 0 zijn. Verzadiging moet 0 zijn. Helderheid varieert tussen 0 en 1
 1. Met rood, groen en blauw kun je alle kleuren maken, ook oranje, paars en bruin. Probeer de RGB-waarden te vinden voor de kleuren in de tabel hieronder. Noteer ook de tint, verzadiging en helderheid van deze kleuren.

Kleurnaam

Kleur

Rood   

Groen 

Blauw 

Tint    

Verzadiging

Helderheid

Bruin
148

69

0

0,08

1

0,58

Diepblauw
135

0

0

0,67

1

0,53

Zand
225

225

125

0,13

0,51

1

Lila
255

140

182

0,94

0,45

1

Petrol
108

196

108

0,33

0,45

0,77

Zalm
255

99

99

0

0,61

1

Opdracht 2

a        Tint staat op 0        Groen gaat van 0 naar 255
Tint staat op 0,17    Rood gaat van 255 naar 0
Tint staat op 0,33    Blauw gaat van 0 naar 255
Tint staat op 0,50    Groen gaat van 255 naar 0
Tint staat op 0,67    Rood gaat van 0 naar 255
Tint staat op 0,83    Blauw gaat van 255 naar 0
Tint staat op 1,00
b        De waarden van groen en blauw halveren.
c        Tint staat op 0        Groen gaat van 127 naar 255
Tint staat op 0,17    Rood gaat van 255 naar 127
Tint staat op 0,33    Blauw gaat van 0 naar 127
Tint staat op 0,50    Groen gaat van 127 naar 0
Tint staat op 0,67    Rood gaat van 127 naar 255
Tint staat op 0,83    Blauw gaat van 127 naar 0
Tint staat op 1,00
d        Tint staat op 0        Groen gaat van 63 naar 127
Tint staat op 0,17    Rood gaat van 127 naar 63
Tint staat op 0,33    Blauw gaat van 63 naar 127
Tint staat op 0,50    Groen gaat van 127 naar 63
Tint staat op 0,67    Rood gaat van 63 naar127
Tint staat op 0,83    Blauw gaat van 127 naar 63
Tint staat op 1,00

e   Verzadiging bepaalt de ondergrens van de RGB waarden. Hoe hoger de verzadiging, des te lager de ondergrens.


Helderheid bepaalt de bovengrens van de RGB waarden. Hoe hoger de helderheid, des te hoger de bovengrens.
De waarde van Tint bepaalt, tussen de door verzadiging en helderheid bepaalde grenzen, de kleur.

Opdracht 3

De waarden van de Tint, Helderheid en Verzadiging kunnen in de HSB-kleurenmenger variëren van 0 tot 1.Bij Paint is dat van 0 tot 240 (239 voor de Tint)
In plaats van Verzadiging wordt Intensiteit gebruikt.
Als je in het grote veld de cursor verticaal beweegt, verandert alleen de intensiteit.
Beweeg je de cursor horizontaal, dan verandert alleen de Tint.
De verticale schuifbalk rechts laat ten slotte alleen de Helderheid veranderen.

Opdracht 4

Gedaan.

Opdracht 5  1. Start Irfanview en open een gif-plaatje met 256 kleuren. Beperk het aantal kleuren tot 16 en bewaar het bestand onder een nieuwe naam. Is het bestand veel kleiner?

ja

  1. Open een foto met IrfanView. Bewaar deze foto in verschillende andere formaten. Vergelijk de omvang van de bestanden.

Bestand type

Gif

Ico

Jpg

tif

grootte

112kB

473kB

57kB

454kB

  1. Comprimeer een eigen Word-document met Zip. Hoeveel kleiner is het gezipte bestand?

2kB

  1. Maak met Word een document strafwerk.doc met een paar honderd strafregels 'Ik mag niet chatten tijdens de informatica les'. Zip dit bestand. Hoeveel kleiner wordt het?

4kB
Paragraaf 8

Opdracht 1

a         Gedaan

b         Gedaanc        Mp3 is zeer klein. Aiff is het audioformaat van een normale muziek-cd. Dit is zeer groot, omdat het niet gecomprimeerd is.


Dovnload 83.08 Kb.