Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opdracht bbl jaar 1 N2 (2015 2016) Veehouderij Inventarisatieformulier Inleveren uiterlijk 18 april 2016

Dovnload 3.68 Mb.

Opdracht bbl jaar 1 N2 (2015 2016) Veehouderij Inventarisatieformulier Inleveren uiterlijk 18 april 2016Pagina1/8
Datum05.12.2018
Grootte3.68 Mb.

Dovnload 3.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8Opdracht BBL jaar 1 N2 (2015 2016)

Veehouderij Inventarisatieformulier

Inleveren uiterlijk 18 april 2016
De grote opdracht is voor studenten met specialisatie veehouderij

Op de laatste pagina vind je een korte opdracht voor diegenen die niet op een veehouderijbedrijf stage lopen.
Diegenen die N3 doen krijgen een extra opdracht van de docent.Gegevens cursist.
Naam deelnemer: ________________________________________
Telefoon: ________________________________________
E-mail: ________________________________________
Datum inleveren: ____________________

Basisgegevens:

Naam bedrijf: _________________________________________


Naam bedrijfsopleider: _________________________________________
Adres bedrijfsopleider: _________________________________________

Het is gelegen in de gemeente: ………………….. provincie: ……………


Het bevat de volgende bedrijfstakken:


 • __________________________________ • __________________________________ • __________________________________

De hoofdtak is: ___________________________________


Grondsoort: ______________________________
Aantal bedrijfshoofden: ___________
Aantal medewerkers: ___________
In het navolgende kun je, in gesprek met de veehouder, een flink aantal kengetallen invullen. Het is bedoeld als een opmaat voor een gesprek met de veehouder over de bedrijfsvoering en de resultaten. In veel situaties kun je ook door kunnen vragen over de kengetallen, waarom dit niveau en zitten er ook verschillen in gedurende het jaar of in de loop van de tijd.


 1. Algemeen.

  1. Hoeveel ha. omvat het bedrijf?
  1. Hoeveel ha. omvat het erf en de gebouwen?
  1. Welk soort vee heeft de veehouder?
  1. Hoeveel melk produceert het bedrijf per jaar?
  1. Wat zijn daarbij de gehaltes aan vet en eiwit? 1. Gedrag

Kijk naar de kudde als geheel en beantwoord de volgende vragen:

  1. Hoe druk oogt de stal?
  1. Hoeveel ruimte is er voor de dieren?
  1. Kunnen ze elkaar goed passeren?
  1. Zie je ergens opstoppingen (bv bij de waterbak)
  1. Zijn er doodlopende hoeken?
  1. Zie je rangorde gedrag, zo ja, hoe ziet dat eruit?
  1. Hoe zijn de koeien 2 uur na melken verdeeld over de ruimte? Liggen er koeien, staan ze in de boxen, staan er aan het voerhek, staan ze op de roosters of liggen ze op de roosters?
  1. Als g.), maar dan bij weidegang.
  1. Hoeveel van de liggende koeien zijn aan het herkauwen? De norm is 70 %.
  1. Zie je positief sociaal gedrag, bijvoorbeeld koeien die elkaar likken?
  1. Zie je koeien die kreupel lopen?
  1. Zie je tochtige koeien/ beschrijf wat je ziet.
  1. Kijk naar een paar koeien let eens op de volgende signalen: Hoe alert oogt de koe? Past dit bij haar gedrag, rusten/herkauwen/lopen/grazen/liggen.

Glanst ze of heeft ze een doffe vacht?

Is ze schoon of vuil?

Is ze mager of vet?

Zie je huidbeschadigingen of wonden, zoals dikke hakken van de ligboxen of strepen van hoorns?

Is de pens goed gevuld (bekijk de hongergroeve aan de linkerzijde van de koe.

Zie je bij bovenstaande verschillen tussen koeien?
  1. Beschrijf hoe een koe opstaat en gaat liggen, let daarbij vooral op de ruimte die een koe aan de voorkant nodig heeft.
 1. Opbouw van de veestapel


Indien anders dan melkvee probeer je daar waar mogelijk onderstaande vragen te beantwoorden met betrekking tot de andere diersoort!


  1. Welk ras melkvee heeft de veehouder?  1. Wat zijn de kenmerken van dit ras?

Kijk zelf naar het vee, is het groot/klein/rustig/levendig, melk/vlees/dubbeldoel en zoek gegevens over het ras op internet of vraag de veehouder.


  1. Hoeveel melkkoeien heeft de boer?
  1. Hoeveel kalveren (tot 1 jaar)?
  1. Hoeveel pinken ( 1 – 2 jaar) ?
  1. Hoeveel vaarzen?
  1. Wat is zijn vervangingspercentage?
  1. Wat is het percentage jongvee?
  1. Wat is het sterftepercentage bij het jongvee?
  1. Wat is het afkalfpatroon?
  1. Wat is de productie per afgevoerde koe?
  1. Wat is de gemiddelde levensproductie?


  1   2   3   4   5   6   7   8

 • Diegenen die N3 doen krijgen een extra opdracht van de docent.
 • Gegevens cursist.
 • Gedrag Kijk naar de kudde als geheel en beantwoord de volgende vragen
 • Opbouw van de veestapel

 • Dovnload 3.68 Mb.