Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opdracht bbl jaar 1 N2 (2015 2016) Veehouderij Inventarisatieformulier Inleveren uiterlijk 18 april 2016

Dovnload 3.68 Mb.

Opdracht bbl jaar 1 N2 (2015 2016) Veehouderij Inventarisatieformulier Inleveren uiterlijk 18 april 2016Pagina4/8
Datum05.12.2018
Grootte3.68 Mb.

Dovnload 3.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Veevoeding
  1. Hoe worden de droogstaande koeien gevoerd?
  1. Welk rantsoen krijgen de melkgevende koeien?
  1. Hoeveel ds vreet een koe, van welke producten?
  1. Hoeveel VEM per kg ds heeft het rantsoen?
  1. Hoeveel Re zit er in het rantsoen?
  1. Hoeveel OEB heeft het rantsoen?
  1. Worden droogstaande koeien gewend aan het rantsoen van de melkkoeien?
  1. Geef een zintuiglijke beoordeling van het voer, zie ook www.mijnrantsoenwijzer.nl
  1. Samenvattend: Waar stuurt de veehouder op en hoe doet hij dat? 1. Fokkerij
  1. Hoeveel dekkingen/inseminaties zijn er nodig om de koeien drachtig te krijgen?
  1. Wat is het fokdoel van de veehouder?
  1. Hoe probeert hij/zij dat te realiseren?
  1. Welke stieren worden er met name gebruikt (bij ki)?
  1. Hoeveel dagen na afkalven worden de dieren drachtig?
  1. Wanneer wordt er weer begonnen met insemineren?
  1. Wat is het aandeel jongvee per 10 koeien? 1. Gezondheid
  1. Komen er stofwisselingsziektes voor? (melkziekte, slepende melkziekte, pensverzuring, lebmaagdraaiingen, tympanie, kopziekte)?
  1. Komt er mastitis voor? Zo ja welke vorm van mastitis?
  1. Hoe wordt mastitis behandeld?
  1. Zijn er klauwproblemen? Zo ja welke?
  1. Hoe worden klauwproblemen behandeld?
  1. Wanneer worden de klauwen bekapt?  1. Welke andere (infectie)ziektes komen er voor? IBR, BVD, Leptospiro, Toxoplasmose, ParaTBC)


 1. Melkcontrole
  1. Wat is de gezondheidsstatus van het bedrijf?
  1. Wordt er aan melkcontrole gedaan?  1. Welke gegevens van de melkcontrole vindt de veehouder belangrijk?
  1. Wat doet de veehouder met de melkcontrolegegevens?
  1. Wat zijn: Melktijden, BSK, NO, Diverse Celgetalgegevens, LW, vet-eiwit (%), eiwit %? 1. Graslandgebruik en grasproductie
  1. Wanneer wordt het grasland bemest?
  1. Hoeveel mest wordt er per ha. aangewend?
  1. Welke kwaliteit mest (soort en samenstelling)?
  1. Hoe ziet het graslandgebruik van de veehouder er uit?
  1. Welk beweidingssysteem is van toepassing?
  1. Hoeveel ha. wordt gebruikt voor beweiding?
  1. Wanneer gaan de koeien voor het eerst de wei in?
  1. Bij hoeveel gras per ha. worden de koeien ingeschaard?
  1. Wat doet de veehouder, als de koeien in een ander perceel komen, met het “oude” perceel?
  1. Hoeveel gras groeit er per dag?
  1. Wanneer is de grasgroei het grootst?
  1. Hoe varieert de kwaliteit van het gras over het jaar?
  1. Werkt de veehouder ook met klaver?
  1. Hoeveel blijvend grasland is er?
  1. Als de veehouder doet aan graslandvernieuwing:

   1. wanneer doet hij aan graslandvernieuwing?

   2. hoe past dat in zijn bedrijfsvoering?

   3. welke voorbereidingen treft hij/zij?

   4. welke gras/klavermengsels gebruikt hij/zij?

   5. hoeveel gras/klaverzaad gebruikt hij (per ha)?

   6. wanneer staat er een eerste snede?

   7. hoe coacht hij/zij het gras de eerste maanden?
  1. Welke kwaliteit “kuilen” probeert de veehouder te oogsten?

(ds per ha, ds %, VEM, RE, RC, andere kengetallen)


  1. Wat kun je aan oude graslandgebruikskalenders aflezen?
  1. Wat is het maaipercentage?
  1. Hoe ziet het rantsoen van de melkkoeien er in de zomer uit?
  1. Waarom voert de veehouder dat rantsoen?
  1. Wat is het ureumgehalte van de melk in de zomer?
  1. Is er schaduw voor de koeien?

1   2   3   4   5   6   7   8

 • Melkcontrole

 • Dovnload 3.68 Mb.