Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opdracht bbl jaar 1 N2 (2015 2016) Veehouderij Inventarisatieformulier Inleveren uiterlijk 18 april 2016

Dovnload 3.68 Mb.

Opdracht bbl jaar 1 N2 (2015 2016) Veehouderij Inventarisatieformulier Inleveren uiterlijk 18 april 2016Pagina5/8
Datum05.12.2018
Grootte3.68 Mb.

Dovnload 3.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Kwaliteit van het voer.
  1. Hoe ziet het rantsoen van de melkkoeien er in de winter uit (VEM, DVE, OEB)?
  1. Worden er ook voeders aangekocht? Zo ja welke en waarom?
  1. Welke voeders worden wanneer gevoerd?
  1. Hoe en wanneer worden de koeien dan gevoerd?
  1. Zit er broei in het ruwvoer?
  1. Wat is de voersnelheid?
  1. Hoe gaat de veehouder om met boterzuur in de kuil?
  1. Geef een zintuiglijke beoordeling van het kuilvoer!
  1. Wanneer is de melkprijs het hoogst?  1. Houdt de veehouder daar rekening mee in zijn

bedrijfsvoering?


  1. Welke opmerkingen kun je maken over het klimaat in de stal?
  1. Eenmalige opdracht: Hoeveel van de koeien die 2 uur na voeren liggen zijn werkelijk aan het herkauwen, absoluut en procentueel?


1   2   3   4   5   6   7   8


Dovnload 3.68 Mb.