Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opdracht: Moord op de Romanovs Onderwerp: de Russische Revolutie in 1917 Activiteit

Dovnload 34.47 Kb.

Opdracht: Moord op de Romanovs Onderwerp: de Russische Revolutie in 1917 ActiviteitDatum01.08.2017
Grootte34.47 Kb.

Dovnload 34.47 Kb.

Opdracht: Moord op de Romanovs

Onderwerp: de Russische Revolutie in 1917

Activiteit: Leerlingen gaan aan de hand van een mysterie op zoek naar de schuldigen voor de dood op de Romanov familie.
Tijdsduur: 50 minuten

Leerdoelen:

 • De verschillen herkennen tussen verschillende groepen in Rusland.

 • Zich inleven in Russische maatschappij tijdens de Russische revolutie.

 • Constructief samenwerken.

 • Een hoeveelheid materiaal selecteren en te classificeren.

 • Aangeven welke denkstappen zij hebben gezet en hoe zij tot de oplossing met argumentatie zijn gekomen.


Beginsituatie: VWO3-klas, die les over de Russische Revoluties hebben gehad. De docent moet vooraf de les goed “in zijn hoofd” georganiseerd hebben. Alle procedurele kanten rondom deze les moeten helder zijn. Daarnaast moet de docent enige ervaring hebben met “samenwerkend leren” en alert en direct kunnen reageren op groepsprocessen.

Voorbereiden: Bij 30 leerlingen die werken in tweetallen:

 • 16 x sets mysteriekaarten kopiëren, losknippen, lamineren en in enveloppen doen.

 • 32x het opdrachtenblad kopiëren.

 • Instructie duidelijk uitwerken in een PowerPoint


Instrueren:

Mede aan de hand van de PowerPoint geeft de docent de volgende instructie: • Wat gaan we doen? Een moord oplossen in de Russische revolutie. We gaan op zoek naar de dader en het bewijsmateriaal dat hem/ haar als schuldige aanwijst. Daarbij is belangrijk dat we kunnen vertellen hoe we ons moordonderzoek hebben gedaan.

 • Waarom doen we dit?

  • We leren veel over de Russische revolutie.

  • We leren in groepjes van twee samenwerken

  • We leren met argumenten/bewijs een antwoord te geven.

  • We hebben afwisselende les

 • Hoe gaan we het doen? In duo’s losse kaartjes op de goede volgorde leggen.

  • Schrijf je antwoorden duidelijk op je antwoordenblad.

  • Soms klassikaal bespreken.


Uitvoeren:
Leerlingen gaan vrij aan de slag met de opdracht (max. 10 min.)
Tussenbespreking 1: Wat doen jullie en aanwijzingen om te selecteren op persoon (5 min).
Leerlingen gaan verder, maar nu proberen ze bruikbare informatie te selecteren (10 min.)
Tussenbespreking 2: Lukt het? Uitwisseling van ervaringen en aanwijzingen geven om leerlingen keuze te laten maken op basis van argumenten (5 min).
Leerlingen komen tot een antwoord en vullen opdrachtenblad in. (10 min).

Nabespreken:
De nabespreking met de leerlingen kent drie fases:

 1. Wie is de moordenaar van de Romanov familie.

 2. Hoe hebben we de moord opgelost?

 3. Waarom hebben we het gedaan?

De docent vraagt aan de groepjes leerlingen: “Wie is bij jullie de moordenaar?”. Leerlingen lezen hun antwoorden voor. De docent zegt niet of dit goed of fout is, maar vraagt of de andere groepjes dit ook hebben. De docent vraagt vervolgens naar verklaringen bij verschillen en laat de groepjes met elkaar discussiëren. Antwoord: Er zijn meerdere antwoorden goed, maar het meest voor de hand ligt is Lenin. Op dezelfde manier komen de redenen voor de moord aan bod. Hier kun je als docent ingaan op de inhoud.

Antwoord: Het witte Leger kwam dichtbij om de Romanovs te bevrijden

Vervolgens kan de docent vragen: ”Wat heb je gedaan om tot het antwoord te komen?”
Antwoord: Lezen, selecteren/ categoriseren en antwoord op basis van bewijs/ argumenten.
De docent geeft nu aan dat dit voor het vak geschiedenis (maar ook voor andere vakken) een belangrijke vaardigheid is. Geef aan dat het een onderzoeksvaardigheid is.

Andere mogelijke vragen voor dit gedeelte: • “Waarin verschilde jullie aanpak met die van de andere groepjes?”

 • “Wat vonden jullie verrassend/ anders/ voor verbetering vatbaar bij jullie aanpak?”

 • “Hoe zouden jullie het een volgende keer aanpakken?”Richtvragen voor het Waarom gedeelte van de nabespreking:

 • “Wat hebben we nu eigenlijk geleerd?”

 • “Is dit een goede manier om te leren dat het selecteren/ categoriseren belangrijk is bij geschiedenis?”

 • “Is dit een goede manier om te leren dat je een bepaald antwoord moet onderbouwen met bewijs of argumenten?”


De moord op de Romanovs

Het is 17 juli om 2 uur ’s nachts in Jekaterinenburg, de zeven Romanovs werden met vier bedienden in het Ipatjevhuis naar de kelder geleid door een groep mannen. In de kelder moesten de Romanovs en hun bedienden omgekeerd naar de muur blijven staan, echter kon de jongste zoon niet staan door een ziekte en kreeg een stoel om op te zitten. De mannen kregen van een onbekende persoon het bevel om de tsaren familie te fusilleren.


Het Mysterie:

Wie gaf het bevel om de tsarenfamilie te vermoorden?

Wat is de reden van de moord op de familie?

Chionia Goeseva
7. De monnik Iliodor

In 1907 werd Raspoetin uitgenodigd op het hof omdat de vorige spiritueel raadgever overleden was. Hij ging zijn belofte nakomen om Aleksei te genezen met zijn helende gaven. Maar het was uiteindelijk het verbieden van aspirine die het werk deden, omdat het een tegenwerkend effect had bij hemofilie. Hij wist hiermee vertrouwen te winnen bij tsarina Alexandra.6. Lenin

Lenin keerde in 1905 tijdelijk terug naar Rusland door de revolutie van 1905 die slecht afliep in de bloedige zondag. De tsaar gaf het volk een Doema(volksvertegenwoordiging) maar die hief hij al snel op en kreeg daardoor weer alle macht. Lenin vluchtte in 1907 naar Zwitserland.5. Alexandr Kerenski

In 1905 voegde Kerenski zich tot de revolutionairen aan de kant van de mensjewieken.4. De Monnik Iliodor

In 1905 kwam Raspoetin in contact met tsarina Alexandra, hij had haar beloofd zijn zoon te genezen van hemofilie.3. Lenin

In 1903 ontstaat een scheuring in de RSDAP met aan de ene kant mensjewieken onder leiding van Julius Martov en aan de andere kant de bolsjewieken met Lenin als leider. De partij zat in Londen in ballingschap, omdat ze in Rusland vervolgd werden.2. Lenin

Lenin voegt zich in 1893 bij een groep marxistische sociaal democraten in Sint-Petersburg, in 1895 wordt hij gearresteerd en leefde tot 1900 in Siberië in ballingschap.1. Lenin

In 1887 werd de broer van Lenin (Alexandr) in verband gebracht met de geplande moordaanslag op tsaar Alexander III, de broer had grote interesse in de socialistische stroming en studeerde ook socialistische grondleggers. Lenin werd na de ter dood veroordeling van zijn broer ook een marxist.

8. Alexandr Kerenski

In 1912 werd Kerenski gekozen in de Doema, die vrijwel geen macht had, voor de Troedoviken een groep revolutionairen middenklassers.

9. De monnik Iliodor

Raspoetin werd populair, maar dat bracht ook jaloezie met zich mee. In 1911 wilde de monnik Iliodor dat Raspoetin stopte met zijn immorele handelingen en anders werd hij gechanteerd voor alle misdaden die hij had begaan. Raspoetin wist dit te voorkomen en Iliodor werd gevangen gezet. In 1914 was Raspoetin op bezoek bij zijn vader neergestoken door Chionia Goeseva, een zwaar gelovige vrouw en aanhanger van de monnik Iliodor. Raspoetin overleefde de moord aanslag en Chionia Goeseva werd opgesloten. De monnik Iliodor vluchtte naar Noorwegen door betrokkenheid met de moord en ging daar door met de strijd tegen Raspoetin en de Romanovs.


11. Keizer Wilhelm II

Oostenrijk-Hongarije begon de aanval op Servië, omdat zij de Serven verantwoordelijk hielden van de moord op Frans Ferdinand. Duitsland viel Frankrijk aan en zo begon de Eerste wereld oorlog.10. Keizer Wilhelm II

Op 28 juni 1914 werd kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije vermoord, de spanningen liepen internationaal hoog op.


12. Keizer Wilhelm II

Het Von Schlieffenplan heeft niet gewerkt op het Westfront en de oorlog liep daar vast in een loopgravenoorlog met aan de ene kant Frankrijk en Engeland, aan de andere kant Duitsland en Oostenrijk-Hongarije.

16. Keizer Wilhelm II

In 1915 werden Duitse soldaten van het west naar het oostfront gebracht, omdat het westfront muurvast zat.15. Grootvorst Nicolaas

Eind 1914 begonnen de Russen de loopgraven oorlog op te geven want dat was onmogelijk over een lengte van 1200 kilometer. De Russen boekte een grote zege op de Oostenrijk-Hongarije in de slag om de Karpaten.14. Keizer Wilhelm II

Rusland mobiliseerde zich sneller dan de 42 dagen die waren voorspeld. Dit was een tegenslag voor Keizer Wilhelm II, doordat de oorlog nu op twee fronten gevochten moest worden.13. Grootvorst Nicolaas

Rusland kon zich sneller mobiliseren dan de Duitsers dachten en konden daarmee veel terrein winst boeken op de Duitsers in 1914

22. Lenin

In april 1917 kreeg Lenin het voor elkaar om veilig terug te keren in Rusland, met hulp van de Duitsers. Hij wilde hiervandaan weer leiding geven aan de bolsjewistische partij. En hij kwam met zijn aprilstellingen waarmee hij de macht wilde geven aan de plaatselijke sovjets(plaatselijke communistische bestuurssystemen). De daaropvolgende juliopstand slaagde niet en Lenin vluchtte naar Finland.21. Alexandr Kerenski

Na de Februarirevolutie in 1917 werd Kerenski vice-premier en een maand later minister van oorlog. Hij was een voorstander om de oorlog voort te zetten en dat gebeurde ook. In Juli kwam het zogeheten Kerenski offensief, dit offensief mislukte en zijn gezag leed veel schade, ook veel soldaten deserteerden na dit offensief uit het leger.20. De monnik Iliodor

Raspoetin werd in de nacht van 29 op 30 december 1916 vermoord door de neef van tsaar met aanhangers die ook rond het hof werkten. Hij werd met een list weggelokt uit zijn zwaarbeveiligde huis, zodat de moordenaars niet het risico liepen om opgepakt te worden.19. Grootvorst Nicolaas

De Russen probeerde in 1916 met het Broesilov-offensief nog een poging te doen om de Centralen terug te drijven wat een succes opleverde, maar daarna weer snel werd terug gedraaid door Duitse hulp aan Oostenrijk-Hongarije. De Russen leden grote verliezen in het leger.18. Keizer Wilhelm II

In 1916 is er nog steeds geen vooruitgang geboekt op het Oostfront en op twee fronten vechten is geen optie meer. Vrede met Rusland kan de strijd op het westfront nieuw leven in blazen, maar de Russische tsaar blijft een voorstander van de oorlog.17. Grootvorst Nicolaas

Grootvorst Nicolaas raakte in 1915 in conflict met Raspoetin en heeft hem bedreigd te vermoorden, Als wraak heeft Raspoetin gezegd dat de tsaar zelf de leiding moest nemen over het leger, Want anders zouden zij de oorlog verliezen. Het gevolg was dat de Tsaar zelf de leiding nam over het leger.

23. Lenin

Op 27 oktober 1917 kreeg de rode Garde (bolsjewieken) het bevel een revolutie te ontketen, een staatsgreep te plegen en staatsgebouwen te bezetten. Deze gebeurtenis ging de geschiedenis in als oktober revolutie. Alleen Kerenski wist te ontkomen. De revolutie was mogelijk door het groeiende aantal bolsjewieken, de enorme geldsteun van buitenlandse communisten aan Lenin en de hulp van een nieuwe revolutionair Trotski.

24. Alexandr Kerenski

In de Oktoberrevolutie van 1917 wist Kerenski als enige mensjewiek te ontkomen aan de revolutie. Hij vluchtte naar Frankrijk om leiding te geven aan gevluchte Russische emigranten.

26. Lenin

In Juli 1918 naderde Het witte leger het Oeralgebergte waar de tsarenfamilie werd beschermd door de bolsjewiekse Leiders, maar ze mochten niet in handen vallen van de mensjewieken die nog aanhangers zijn van de Romanovs.25. Keizer Wilhelm II

In maart 1918 word na de oktoberevolutie de vrede getekend van Brest-Litovsk tussen de Russische Communisten en de Duitsers.
Wie is de moordenaar van de Romanov familie
Naam:
Groepje:
Klas:

1. Geef per persoon argumenten waarom hij het wel en niet gedaan heeft en geef aan welk strookje je mening bewijzen: (20 punten)

1a .De monnik Iliodor:

1b. Grootvorst Nicolaas:

1c. Lenin:

1d. Kerenski:

1e. Keizer Wilhelm II

2. Wie is de moordenaar en geef daarvoor een onderbouwing: (10 punten)

3. Is het mogelijk dat er meerdere personen een samenzwering hadden tegen de tsaar? ja, welke personen zouden dit gedaan hebben en onderbouw je antwoord. Nee, leg uit waarom niet: (10 punten)

 • 5. Alexandr Kerenski
 • Wie is de moordenaar van de Romanov familie Naam: Groepje: Klas
 • 1b. Grootvorst Nicolaas: 1c. Lenin: 1d. Kerenski: 1e. Keizer Wilhelm II

 • Dovnload 34.47 Kb.