Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opdrachten intro

Dovnload 21.18 Kb.

Opdrachten introDatum14.10.2017
Grootte21.18 Kb.

Dovnload 21.18 Kb.

OPDRACHTEN
Intro:


 1. Welke jaartallen begrenzen de periode die we de middeleeuwen noemen?

 2. Waarom zijn we deze periode ‘de middeleeuwen’ gaan noemen?

 3. De maatschappij was ingericht volgens de ‘driestandenmaatschappij’. Zoek uit wat deze maatschappij precies inhield.

 4. Wanneer kwam er een einde aan de driestandenmaatschappij? Wat was de belangrijkste reden hiervoor?Tekst 1: Een pennenproef als begin

Tekst 2: Boekdrukkunst

Tekst 3: Lied van heer Halewijn

Opdrachten:


 1. Hoe luidt de eerste middelnederlandse tekst en wat is de vertaling daarvan?

 2. Wat is orale literatuur?

 3. Waarom werden in de middeleeuwen verhalen mondeling overgeleverd?

 4. Wat is een pennenproef?

 5. Gutenberg werd door het Amerikaanse blad Time uitgeroepen tot Person of the 15 th Century.

 1. Leg uit waarom hij deze titel kreeg.

 2. Ben je het eens met deze benoeming?

 1. Waar gaat het Lied van heer Halewijn over? (korte beschrijving)

 2. Leg op grond van het Lied van de heer Halewijn uit welke eigenschappen van mondelinge overlevering daarin naar voren komen.Tekst 4: Hoofsheid

Tekst 5: Floris en de Blancefloer
Opdrachten:


 1. Wat verstaan we onder hoofsheid?

 2. Wat is hoofse liefde?

 3. Welke rol speelt literatuur in de hoofse cultuur?

 4. Waar gaat Floris en de Blancefloer over? (korte omschrijving)

 5. Maak de verwerkingsopdrachten 1 t/m 14 bij Floris en de Blancefloer.Tekst 6: Ridderliteratuur

Karel en de Elegast lezen (deel klassikaal, deel thuis)Tekst 7: Karel en de Elegast
Opdrachten:


 1. Welke twee soorten ridderromans waren er?

 2. Noem een aantal belangrijke verschillen tussen beide ridderromans.

 3. Wat is een queeste?

 4. Waarom keurde de kerk Arthurromans af?

 5. Maken opdrachten 1 t/m 15 bij Karel en de Elegast.

 6. Leg op grond van tekst 7 Karel ende Elegast uit welke typische eigenschappen van ridderschap daarin naar voren komen.Tekst 8: Voorbeeldige levens

Tekst 9: Beatrijs
Opdrachten:


 1. Wat is een exempel?

 2. Wat was het einddoel voor de middeleeuwse mens? Hoe dacht hij dat te kunnen bereiken?

 3. Waar gaat Beatrijs over? (korte beschrijving)

 4. Wat maakt Beatrijs tot een exempel?

 5. Welke rol speelt Maria in het werk?

 6. Geef een voorbeeld van getallensymboliek in de Beatrijs.


Tekst 10: Memento mori – over het sterven

Tekst 11: Elckerlijc

Tekst 12: Toneel in de middeleeuwen

Tekst 13: Mariken van Nieumeghen
Opdrachten:


 1. Wat betekenen de woorden ‘memento mori’? Waarom zijn deze woorden zo belangrijk in de middeleeuwen?

 2. Waarom is de dood zo dichtbij in de middeleeuwen?

 3. Waar gaat Elckerlijc over? (korte beschrijving)

 4. Maak de vragen en opdrachten 1 t/m 8 bij Elckerlijc.

 5. Wat zijn de abele spelen?

 6. Waar ligt de oorsprong van het middeleeuwse toneel?

 7. Wat is geestelijk toneel?

 8. Zoek op wat een moraliteit of sinnespel is.

 9. Waar gaat Mariken van Nieumeghen over? (korte beschrijving)

 10. Welke middeleeuwse thema’s spelen een belangrijke rol in dit stuk?


Tot slot


 1. Welk van de onderstaande titels vond je het meest interessant? Leg met een aantal goede argumenten uit waarom je juist deze titel hebt gekozen.


Floris en de Blancefloer - Beatrijs - Lied van heer Halewijn -

Elckerlijc - Mariken van Nieumeghen

 • Tekst 1
 • Tekst 4
 • Tekst 8
 • Tekst 10

 • Dovnload 21.18 Kb.