Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opening: Niet iedereen blijkt een agenda in de map te hebben. Meneer Ros gaat snel kopiëren. Daarom moeten we een beetje opschieten met de agendapunten. Notulen 7 maart 2011

Dovnload 12.66 Kb.

Opening: Niet iedereen blijkt een agenda in de map te hebben. Meneer Ros gaat snel kopiëren. Daarom moeten we een beetje opschieten met de agendapunten. Notulen 7 maart 2011Datum14.03.2017
Grootte12.66 Kb.

Dovnload 12.66 Kb.

Notulen Leerlingenraad 18-4-2011


Aanwezig: B1a Ali en Daisy, B2a Bryan, B2b Janet, B2c Naila

Afwezig: B1b Ceyda en Melanie stage (graag wel informatie van jullie groep)

Voorzitter: Meneer Ros

Notulen: Juf Kamminga
 1. Opening: Niet iedereen blijkt een agenda in de map te hebben. Meneer Ros gaat snel kopiëren. Daarom moeten we een beetje opschieten met de agendapunten.
 1. Notulen 7 maart 2011

 • De notulen worden door het tekort aan tijd niet helemaal besproken. Het punt van Naila en Daisy blijft nog even staan wat betreft de tafeltennistafel.

 • Schoolkampen: In de groepen B1a en B2a is besproken dat zij liever naar een warm land gaan als ze in B3 zitten dan op wintersport!

 • Nieuwe schoolregels: Daisy zegt dat ze bij haar in de klas het onzin vinden dat de nieuwe regel is, dat je broek niet zo laag mag dat je de onderbroek ziet.

Het is een regel die door de directie nu bepaald is en de leerlingen moeten zich daar gewoon

aan houden! • Volgende keer op de agenda de opmerking van Bryan over het uit de les sturen en dan moeten

nablijven.


 1. Mededelingen actie "Doe een wens":

Meneer Ros vertelt dat de gehele leerlingenraad uitgenodigd is om bij de aanbieding van de cheque voor 'Doe een wens' te zijn om kwart over twee in de kantine. De wethouder is daarbij ook aanwezig.


 1. Vervelend taalgebruik door leerlingen, wat doen we hieraan:

Bryan zegt dat het bij hen in de groep uitgebreid is besproken. Als er bijvoorbeeld iemand in de familie is overleden aan kanker en er wordt dan gescholden met het woord kanker, dan word je heel boos. Hij kan zich dat heel goed voorstellen.

Naila vindt het ook heel naar als er gevloekt wordt. Ze wil dit eigenlijk niet horen op school.

Juf vertelt over leerlingen op het plein die als een geintje heel rare taal gebruikten. We bespreken dat als er op dat moment bezoek op het plein loopt, men zou denken dat we een heel erg asociale school zijn. Meneer Ros vertelt dat hij wel eens gasten van het ROC heeft en als die horen welke lelijke taal er gezegd wordt zoals mongool en vieze Turk ze daar erg van schrikken. De ouders van de medezeggenschapsraad hebben over die lelijke taal door leerlingen geklaagd.

Volgens Bryan moet je die leerlingen gewoon schorsen. Dat is een erge straf maar wel heel naar, want dan zijn je ouders wel boos op je en dan stop je er vanzelf mee. Volgens Naila moeten leerlingen beter nadenken voor ze zo maar wat zeggen. En schorsen vindt ze een te zware straf. We bespreken of strafregels een goede straf zou zijn, maar dat lijkt te gemakkelijk. Plein schoonmaken na schooltijd onder toezicht lijkt een betere straf.

We vinden dat de juffen en meneren er wel scherper op mogen letten dat leerlingen niet zulke lelijke taal gebruiken. Daisy denkt dat de Onderbouw het meer doet dan de Bovenbouw, maar meneer Ros en Juf Kamminga weten dat zowel jonge als oudere leerlingen dit doen!


 1. Evaluatie niet doorgaan Disco Bovenbouw:

Juf Bos die organisator van de disco was is onze gast. Ze vertelt dat er elk jaar op het laatst nog vaak veel kaartjes worden verkocht, maar dat was dit jaar niet zo. Er waren maar 22 kaartjes verkocht. Juf heeft toen naar Rootie gebeld en gevraagd of de zaal wat kleiner gemaakt kon worden, omdat er maar zo weinig leerlingen zouden komen. Bij Rootie hebben ze toen gezegd dat er minimaal 50 leerlingen zouden moeten zijn en anders kon het niet doorgaan. Er moet namelijk op zo'n avond 3 man personeel zijn en dat kost hen te veel aan salaris. Ze verdienen dan te weinig

aan de drankjes als er maar 22 bezoekers zijn.

We bespreken dat vorig jaar bij Merlijn we zelf achter de bar mochten staan en de garderobe mochten regelen. Misschien kunnen we de volgende keer bij de nieuwe disco aan de markt wel terecht. Bryan gaat dit navragen als hij zaterdag in de stad uitgaat.

Er zijn nog een paar ideeën: • 2 personen als introducé, daardoor meer bezoekers

 • niet op een voetbalavond

 • betere muziek met leuke DJ's

 • liever op vrijdagavond van 20.00-1.00 uur

 • kaartjes in de klas verkopen

 • feest in oktober of april

 • juf Bos zegt voorafgaand aan de disco met de leerlingenraad te komen overleggen.
 1. Rondvraag:

Janet vraagt of er ook een conciërge of iemand anders bij de fietsenstalling kan staan om 13.30 uur. Vaak gaan dan ook al leerlingen naar huis en dan is er geen controle. Op dat moment zijn er soms leerlingen die dan de band laten leeglopen van een fiets! Janet ga jij dit zelf overleggen met meneer Löbker of meneer Wennink?

Er is niet meer tijd voor de rest van de rondvraag, omdat we naar de kantine gaan voor de actie "Doe een wens". Meneer Ros vraagt de leerlingen van de leerlingenraad Bovenbouw zich 'volwassen' te gedragen bij de overhandiging van de cheque.
Voorraadagenda:

 • Wat te doen met (storende) leerlingen die op het plein blijven 'hangen' als ze vrij zijn.

 • Vraag van Bryan: Waarom moet je een heel uur inhalen als je bijvoorbeeld om vijf over twee uit de les wordt gestuurd. Het is dan toch veel eerlijker dat je de tijd die je weg bent geweest inhaalt!

 • Plan voor pleintoezicht

 • Verkoop bij de bar van gezonde dingen?

Volgende vergadering: maandag 30 mei 2011 (Daisy help jij weer met de koffie en thee?)half twee (13.30 uur)

in lokaal 5

 • Notulen 7 maart 2011 De notulen worden door het tekort aan tijd niet helemaal besproken. Het punt van Naila en Daisy
 • Mededelingen actie "Doe een wens"
 • Evaluatie niet doorgaan Disco Bovenbouw
 • Rondvraag: Janet
 • Voorraadagenda

 • Dovnload 12.66 Kb.