Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opgave geschil Voor het aanhangig maken van een geschil/conflict bij de Commissie van Beroep door een knhs-lid(organisatie) Dit formulier kan digitaal ingevuld worden en wanneer alle gegevens zijn ingevuld

Dovnload 13.65 Kb.

Opgave geschil Voor het aanhangig maken van een geschil/conflict bij de Commissie van Beroep door een knhs-lid(organisatie) Dit formulier kan digitaal ingevuld worden en wanneer alle gegevens zijn ingevuldDatum01.08.2017
Grootte13.65 Kb.

Dovnload 13.65 Kb.Opgave geschil


Voor het aanhangig maken van een geschil/conflict bij de Commissie van Beroep door een KNHS-lid(organisatie)

Dit formulier kan digitaal ingevuld worden en wanneer alle gegevens zijn ingevuld, geprint en - na ondertekening – per post of fax gestuurd worden naar het secretariaat van de Commissie van Beroep.

Indiener geschil

Het geschil wordt ingediend door:

- één of meer natuurlijke personen (a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is)

- namens een lidorganisatie van de KNHS (a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is)
Gegevens indiener

Voorletters en achternaam

Dhr. / Mw.

Adres
Postcode en woonplaatsTelefoonnummer(s)
Geboortedatum indiener

Persoonsnummer KNHS
Verenigingsnaam
Verenigingsnummer
Functie bij vereniging (w.v.t.)
* wanneer een geschil door meer natuurlijke personen wordt ingediend a.u.b. de bovenstaande tabel met de invulvelden kopiëren.
Uitvoerige omschrijving geschil/conflict
* a.u.b. eventuele bijlagen, zoals correspondentie, bewijsstukken en overige stukken, benoemen.
De indiener verklaart dat de administratiekosten binnen twee weken na ontvangst van de acceptgiro worden voldaan aan de KNHS.

  • De indiener is ervan op de hoogte dat wanneer de administratiekosten niet of niet tijdig zijn ontvangen door de KNHS, het recht om een geschil/conflict aanhangig te maken vervalt.

  • De indiener verklaart alle gegevens waarheid te hebben ingevuld.

  • De indiener is ervan op de hoogte dat dit formulier en andere dossierstukken door het secretariaat van de Commissie van Beroep wordt verstrekt aan alle betrokken partijen.


Naam indiener: Naam indiener:

Handtekening: Handtekening:
Plaats: Datum

Wanneer een geschil aanhangig wordt gemaakt door of namens een vereniging, dient dit formulier tenminste door twee bij de desbetreffende vereniging in functie zijnde bestuursleden te worden ondertekend.Correspondentieadres

KNHS, t.a.v. Secretariaat Commissie van Beroep, Postbus 3040 CA Ermelo, Faxnummer 0577 408 245.Voor vragen kunt u contact opnemen met de KNHS, telefoonnummer 0577 408 205.

  • Telefoonnummer(s)

  • Dovnload 13.65 Kb.