Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opsporen en winning van aardolie Het opsporen

Dovnload 7.95 Kb.

Opsporen en winning van aardolie Het opsporenDatum14.09.2017
Grootte7.95 Kb.

Dovnload 7.95 Kb.
Opsporen en winning van aardolie

Het opsporen

Aardolie wordt opgespoord door middel van seismisch bodemonderzoek. Er worden kunstmatige trillingen opgewekt die weerkaatst worden door de aardlagen. Elke laag weerkaatst de trillingen op een unieke manier en zo kunnen geologen verschillende aardlagen in kaart brengen.Met behulp van computers worden de resultaten verwerkt tot een kaart van een landschap van 5 km diepte. Geologen analyseren deze kaarten en kunnen zo bekijken waar aardolie te vinden kan zijn.

De resultaten van dit onderzoek kunnen echter nooit precies antwoord geven op de vraag of ergens werkelijk olie of gas aanwezig is, slechts een boring kan hier antwoord op geven. De meeste opsporingsboringen hebben een negatief resultaat. Gemiddeld 1 op de 8 boringen levert werkelijk een productieve put op.

De winning

Als bij de opsporingsboringen of exploratieboringen blijkt dat ergens in voldoende mate aardolie of -gas in de grond zit worden daar exploratieputten geboord. Daarna kan de olie op verschillende manieren naar boven worden gehaald:  • In sommige putten is de druk zo groot dat de olie of het gas vanzelf naar boven spuit. Deze putten zijn de zogenaamde spuiters, hierbij volstaat een spuitkruis of Christmas tree om de olie naar boven te halen. Hierbij kan er zo'n 100 tot 2000 m³ olie per dag gewonnen worden.

  • Na een tijdje is de druk van de oliebel af en spuit de olie niet meer automatisch uit de grond. Ook kan het zijn dat er oorspronkelijk al niet genoeg druk op de olie was om het omhoog te laten spuiten. In deze gevallen wordt de olie naar boven gepompt door een Ja-Knikker. Deze methode wordt veel gebruikt in de Verenigde Staten. Bij een Ja-Knikker wordt door een bovengrondse elektro- of verbrandingsmotor een stangenstelsel langzaam heen en weer bewogen en dit brengt de olie naar boven. Een Ja-Knikker kan maar enkele m³ per dag produceren. Ook kan hij maar 30% van de overgebleven olie naar boven halen. Er moet dus nog wat verzonnen worden voor het laatste restje.

  • Bij de nieuwste methodes om het restant olie naar boven te halen worden het gesteente en de olie verhit. Dit gebeurt door een soort injectie van heet water of stoom, ook wordt er wel eens een deel van de olie verbrandt. Tijdens dit proces wordt er koude lucht bijgespoten om te zorgen dat het niet te heet wordt. De verhitting zorgt ervoor dat de olie vloeibaarder wordt en dus makkelijker te vervoeren.

Onder gunstige omstandigheden kan ongeveer 70% van de olie in de grond gewonnen worden.

Boorinstallatie voor olie- en gaswinning

Het boren van een put (links) gebeurt met behulp van een aantal aan elkaar geschroefde boorpijpen. Aan het eind van deze boorserie bevindt zich de boorbeitel. De boorserie wordt vastgehouden door een boortoren en geroteerd door de draaitafel op de boorvloer. Terwijl de tanden van de boorbeitel zich in het gesteente boven de olievoorraad boren, verwijdert de boorspoeling (een rondgepompte modderige vloeistof) het boorgruis. Aardoliereservoirs (rechts) komen op veel plaatsen voor. Olie ontstaat wanneer lagen afgestorven zee- en landorganismen, vermengd met zand of slib onder hoge druk komen (door bovenliggende lagen). Het afgebeelde reservoir ligt tussen een zoutpijler en ondoorlaatbaar gesteente. Doordat er voor het gas en de ruwe olie geen ruimte is om uit te zetten, staan ze onder grote druk en kunnen zij met grote kracht uit de put spuiten.Links Tekening van boortoren op zee (oil rig) Rechts: schema van zo’n boortoren.Olie boren op land met de zgn. “Ja, knikker”.
0-0-0-0

  • Boorinstallatie voor olie- en gaswinning
  • Links Tekening van boortoren op zee (oil rig) Rechts: schema van zo’n boortoren.
  • Olie boren op land met de zgn. “Ja, knikker”. 0-0-0-0

  • Dovnload 7.95 Kb.