Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opvang pasgeborene Overgang foetaal-neonataal leven en opvang

Dovnload 176.61 Kb.

Opvang pasgeborene Overgang foetaal-neonataal leven en opvangPagina1/12
Datum23.04.2017
Grootte176.61 Kb.

Dovnload 176.61 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Kindergeneeskunde

Opvang pasgeborene

Overgang foetaal-neonataal leven en opvang


 • Foetale longen

  • Arbeid: minder productie longvocht

  • Uitdrijving: compressie thorax (10%) + lymfewegen drainage (90%)

  • AH beweging (6s) (regelmatig na 30s)

   • Temp verandering

   • Catecholamineproductie

  • Longexpansie < neg intrathorac druk

   •  pulm vasc weerstand daalt  pulm bloedstroom stijgt  druk LAstijgt  sluiting foramen ovale

   • + sluiten d arteriosus < geoxygeneerd bloed

  • AH beweging  absorptie resterend longvocht

  • Electieve sectio: vertraagd longvochtklaring

   •  transiente tachypnee

  • CAVE: geen spontane Ah < geboorte asfyxie (vb placentaloslating)

   • Gasping, primaire apnee, onregelmatige gasping, secundaire apnee

   • B: reanimatie

Geboorte asfyxie en geboorte trauma


 • Zz continu asfyxie

  • CAVE: abruptio placentae, navelstrengprolaps

 • Meestal intermittent asfyxie

  • Vb langurige frequente contracties

  • Hypoxische ischemische encefalopathie

  • Periventriculaire leucomalacie

  • Meer kans op spasticiteit, hemiplegie

 • Geboortetraumata

  • Caput succedaneum

   • Oedeem onder huid

   • Kan groot opp

   • Kan blauw

   • Onschuldig

    • Na enkele dagen verdwenen

   • < lang ingedaald of bevalling met ventouse (zuignap)

  • Cefalhematoom

  • Scalphematoom

   • Subgaleaal hematoom, over ganse galea aponeurotica

   • Acute fluctuerende zwelling ganse schedeldak

   • CAVE: leegbloeden

    • Acute anemie

    • Circulatoire collaps + oedeem vh hoofd

   • ERNSTIG

  • Plexus brachialis verlamming

   • < tractie bij bevalling

   • 2 vormen:

    • Erb’s parese (C5-6)

     • Endorotatie arm + flexie pols/hand (Waiters tip) + parese

    • Klumke (C8-T1)

     • Geen intrinsieke handspieren

     • Geen dorsiflexie hand

   • Prognose:

    • Herstel 3-6 mnd

     • Elongatie: na 2w

     • 90% na 2j

     • Evtl HK als geen evolutie

   • B: kine + FU

   • DD ClaviculaFractuur

    • Droge klik, geen gebruik arm, onschuldig (cijfer 8 verband)

Resp problemen


 • Mogelijk aspecifieke uiting van verschillende aandoeningen

  • Transiente tachypnee (TTN)

  • Meconiumaspiratie

  • Pneumothorax

  • Persisterende pulm hypertensie

  • Hyaliene membraanziekte

  • Bact sepsis/virale infectie

  • Polyctyemie, anemie

  • Congen hartafwijking

  • MAC

 • TTN

  • Meest freq

  • < vertraagde resorptie longvocht

  • RX thorax: fissurentekening

   • Kliniek duidelijk genoeg

  • B: extra 02, beademing, intensieve zorgen

 • Meconiumaspiratie

  • < foetale hypoxie

  • NIET bij prematuur

   • Darm nog niet volgroeid

   • 20-25% bij 42w baby

  • Gevolgen 1ste gasp meconiumvruchtwater:

   • Mech obstructie

   • Chemische pneumonitis (+ surinfectie)

   • Overinflatie + collaps

   • Pneumothorax

   • Persisterende pulm hypertensie

  • B:

   • verwijderen uit bovenste LW na geboorte hoofd

    • Apgar <4: intuberen + beademen, dan pas aspireren

    • Apgar: 4-7: inspectie stembanden + aspiratie

    • Apgar >7: enkel aspiratie mond (geen meconium in longen)

   • Bronchiale lavage (+ intubatie)

    • Uitspoelen om latere problemen te vermijden

 • Pneumothorax

  • Oorzaken:

   • 2% spontaan

   • Evtl sec aan meconiumaspiratie

   • Prematuur: relatie RDS (hyaliene membraanziekte)

  • Mstl asymptomatisch

  • Transilluminatie thorax (na licht op thorax)

   • < surfactant tekort na collaps

  • CAVE: spannings: thoraxdrain

 • Persisterende pulm hypertensie

  • Oorzaken:

   • Geboorteasfyxie, meconiumaspiratie, septicemie, RDS

  • VC in long blijft

   •  hoge pulm vasc weerstand  R-L shunt  weinig oxygenatie

   •  cyanose (zonder veel cardiale symptomen na geboorte)

    • Geen antom hartafwijking

  • B:

   • Urgente echocardio: cong hartafwijking uitsluiten

   • NO (VD)

   • Hoge frequente beademing

   • ECMO

  • DUS: oorzaken slechte ventilatie/blijvende cyanose ondanks beademing:

   • Pulm hypertensie OF cyanogene cardiopathologie

Voeding


 • Drinken mogelijk: 32-34w

  • Minder: IV of sondevoeding

 • Moedermelk

  • Anti infectieus

  • Voedingswaarde

   • Goed verteerbare EW, hypoallergeen, vetsamenstelling, lipase, Ca/P = 2/1, hoge absorptie ijzer (beter dan geadapteerd), meer poly-onverzadigde vetten (CZS)

  • Emotioneel, relatief contraceptief, minder kans latere ziekten

Metabole problemen


 • Verworven

  • Hypoglycemie

   • < 40 mg/dL

   • Oorzaken:

    • Minder reserve (prematuur, dysmatuur) (IUGR)

    • DM moeder, verhoogd sinudline

    • Asfyxie

    • Polycytmie

    • Elke comorb (infectie, sepssi)

   • S:

    • Prikkelbaar, apnee, lethargie, convulsies

    • Glycemiestick direct na geboorte

   • B:

    • Snel aanleggen, frequent voeding,

    • Glucose infuus

  • Hypocalcemie

   • < 8,5 mg/dL

   • Oorzaken:

    • Prematuur/dysmatuur

    • DM

     • Transiente hypoparathyroidie

   • S:

   • B: Ca IV

Prematuriteit en zijn problemen


 • RDS (hyaliene membraanziekte)

  • Vnl < 28w

  • = def surfactant

  • Gevolgen:

   • Alveolaire collaps (minder gasuitwisseling)

   • Paradoxale AH

  • Preventie: CS moeder prenataal

   • Liefst 24h voor bevalling

  • B:

   • Surfactant (endotracheaal) preventief/vroeg therapeutisch

   • Beademing pos druk

 • Intraventr bloeding +/- periventric hemorrhagisch infarct

  • < autoregulatie moeilijker

  • Graden:

   • 1+2: puur intraventric, niet parenchym (goede prognose)

   • 4: + periventric hemorrhagisch infarct

    • Cerebral palsy, spasticiteit, hemiplegie, ontw stoornissen

    • Hydrocefalie (FU hoofdomtrek, vastgroeien suturen)

  • FU op intensieve + volw lft

 • Periventric leukomalacie

  • Witte stof letsels

   • < minder doorbloeding/hypoxie

    • < infectie, hypoxie, cardiomyopathie, prematuur

   • Gevolgen:

    • Spastische dilegie/quadriplegie

     • Op tippen lopen/ schaarstand

     • Niet altijd mentaal retardatie

 • Retinopathie

  • < neoangiogenese op grens

   • Netvliesloslating ( blind)

  • < 100% O2

   • Zo weinig mogelijk O2 gebruiken

  • B:

   • Laser op vroeg stadium

   • O2 + pos druk

 • Necrotiserende enterocolitis

  • Ischemie + infectie + gasproductie  perforatie

  • S:

   • Voedingsintolerantie

   • Braken

   • Opgezet abdomen (obstructief beeld)

   • Bloederig stoelgang

   • Shock

    • Apsnee, resp problemen

  • D:

   • klinisch

   • RX abdomen

    • Pneumatosis coli

     • CAVE: soms ook v portae

    • Evtl perforatie

  • B:

   • Stop PO voeding (TPN)

   • Breedspectrum AB

   • Soms HK

 • Verhoogde gevoeligheid infecties

  • < immaturiteit IS

  • < Verlengd verblijf, katheter, beademing (nosocomiale infecties)

  • < Minder maternele IgG transplacentair
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 • Geboorte asfyxie en geboorte trauma
 • Resp problemen
 • Voeding
 • Metabole problemen
 • Prematuriteit en zijn problemen

 • Dovnload 176.61 Kb.