Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ora veghel 76 Regesten door Antoon Vissers

Dovnload 85.35 Kb.

Ora veghel 76 Regesten door Antoon VissersDatum17.10.2018
Grootte85.35 Kb.

Dovnload 85.35 Kb.

ORA Veghel 76

Regesten door Antoon Vissers

1 21-09-1728 Veghel 1-2 transport

Mechel Jan Goorts geassisteert door Adriaan Gijsbert Bloemers haar tegenwoordige man. Was voorheen gehuwd met Rijnder Aert Reijnders.

Ze draagt als langstlevende haar tochtrecht over aan haar kinderen Rijnder en Jenneken Aert Reijnders. Een huis en land te Veghel aan de Heij bij Hennenberg. Land het Oetelaarscamp, de Rijt en de Heijacker.

2 21-09-1728 Veghel 2-3 verkoop

Rijnder zoon van Rijnder Aert Reijnders en Jan Paulus gehuwd met Jenneken Rijnder Aert Reijnders. Wonende te Veghel als in Erp.

Ze hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan Jan Geerits van Lith wonende te Uden, land gelegen te Veghel aan de Heij bij Hennenberg.

3 23-09-1728 Veghel 3-5 verkoop

Rijnder zoon van Rijnder Aert Reijnders en Jan Paulus gehuwd met Jenneken Rijnder Aert Reijnders. Wonende te Veghel als in Erp.

Ze hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan land genaamd het Oetelaarscamp, land genaamd de Heijacker, aan Adolff van Hassel wonende te Uden

4 28-09-1728 Veghel 5-6 transport

Maria Geerits, weduwe Matijs Adriaan Boermans verklaard erfelijk en wettelijk haar tochtrecht over te dragen aan Jan, Adriaan en Willemke, broers en zuster van haar man zaliger.

De helft van land gelegen in de Kreugestraat. Voorheen had haar man dit van de kinderen Jan Aart Faassen bij transport op 24 augustus 1711 etc.

5 28-09-1728 Veghel 6-7 verkoop

Maria Geerits, weduwe Matijs Adriaan Boermans en Jan, Adriaan en Willemke, broers en zuster van haar man zaliger, wonende alhier als ook te Breugel.

Ze hebben land op het Havelt in de Creugenstraat.

Dit hebben ze erfelijk en wettelijk verkocht om daarmee schulden af te lossen aan Jan Peters van der Velde.

6 18-10-1728 Veghel 8-9 verkoop

Francis van Aldenbeeck gehuwd met Agnees Adriaan van Hoorn wonende bij Delft, genaamd in de Lier. Geerit van Hoorn en Jan Jan Baltussen, voogden over de onmondige kinderen van Adriaan van Hoorn en Jenneken Jan Baltus.

Hebben een huis en land te Veghel over de Brugge aan het Hoogeijnde bij de oude Capel

Dit hebben ze erfelijk en wettelijk verkocht aan Geerit Stanse meester Cleermaker.

De koper verklaard wel schuldig te blijven aan bovengenoemde twee onmondige met name Anna Maria en Johanna, de som van 27 gulden, 40 stuivers.

7 18-10-1728 Veghel 10 transport

Adriaen Claas Ariens heeft een tegoed van 150 gulden staande ten laste van de gemeente Veghel van 20 december 1678 door schepenen, borgemeesters, agtmannen, kerck en H. Geestmeesters aan zijn vader Claas Ariens bij scheiding en deling ten deel gevallen.

Heeft deze som wettelijk en erfelijk getransporteerd aan Geerit van Hoorn, mulder op Wolffswinckel

8 26-10-1728 Veghel 11-12 transport

Rover van Groenendael, Marten van Doorn en Jan Ariens Verhove, schepenen van Veghel waarvoor is verschenen de heer Johan Francois Tijbosch die heeft aangegeven dat Gerardus de Jongh, secretaris en notaris als curateur van de boedel Matijs Niekens, mitsgader van Maria van Boxmeer en Paula Vroom zijn vorige huisvrouwen vastgesteld op 8 april 1728.

Heeft voldaan de som van 1400 gulden met 3 jaar rente de som van 168 gulden gegeven door Matijs Niekens aan vrouwe Dorothea gravin van Berlo ter zake van koop in opdracht van het kasteel Fridselstijn naar schepenbrieven der stad ’s-Bosch dato 27 juli 1713 en voorschreven heer Tijbosch vader zaliger aangekomen bij transport d.d. 29 november 1713.

Volgen nog enige bedragen als o.a. voor juffrouw Ravenstijn bij concurrentie van geleverde winkelwaren

9 03-11-1728 Veghel 13 verkoop

Aert Marten Donckers gehuwd met Jenneken Dillis Claas Fransen heeft land te Veghel bij de Henneberg, erfelijk en wettelijk verkocht aan Jan Delissen van Schijndel.


10 03-11-1728 Veghel 14 verkoop

Matijs Dirck Tijssen heeft land op den Creijtenborgse acker en hooiland gelegen in het Sontveltse veld, erfelijk en wettelijk verkocht aan Aert Marten Doncquers.

11 17-12-1728 Veghel 15 transport

Hendrik Floris van Meeuwen, weduwnaar van Maria Hendrix van de Ven, heeft tochtrecht getransporteerd van een huis en land aan zijn kinderen Anneken, Elisabeth en Lambert

12 17-12-1728 Veghel 16-18 verkoop

Lambert Hendrik Floris van Meeuwen, Marten Dictussen man van Anneken Hendrik Floris van Meeuwen en Jan Geerits van Eijndhoven man van Elisabeth Hendrik Floris van Meeuwen. Ze hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan Antonij Jans vanden oever de volgende goederen.

Een huis etc. gelegen aan de Kempkens. Land genaamd het Out Erff en land in het Binneste erff Heijligt en land op Logtenborg.

13 17-12-1728 Veghel 18-19 schuldbekentenis.

Antonij Janssen vanden Oever bekend 200 gulden schuldig te zijn aan Lambert Hendrik Floris van Meeuwen, Marten Dictussen man van Anneken Hendrik Floris van Meeuwen en Jan Geerits van Eijndhoven man van Elisabeth Hendrik Floris van Meeuwen.

Dit van gekochte goederen (zie vorige akte)

14 17-12-1728 Veghel 20 verkoop

Marten Dictusse gehuwd met Annke Hendrik Floris van Meeuwen en Jan Geerits van Eijndhoven man van Elisabeth Hendrik Floris van Meeuwen.

Ze hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan Lambert Hendrik Floris van Meeuwen, zwager en broer land gelegen te Veghel genaamd de Buitense Heijligt.

15 17-12-1728 Dinther 21-22 aflossing

Wij Roovert van Groenendael, Jan Ariens Verhoeven en Marten van Doorn, schepenen te Veghel. Voor hun is verschenen Paulus Hendrik Jan Willems, oud president schepen van Dinther. Deze heeft openlijk bekend dat Geardus de Jong secretaris en notaris alhier te Veghel en curateur is over de nagelaten boedel van Mathijs Nieckens en zijn gewezen huisvrouwen Maria van Boxmeer en Paula Vroon.

Paulus Hendrik Jan Willems heeft voldaan de som van 298 gulden in mindering van 995 gulden. Komt van een landkoop, de Hulsacker te Dinther, door genoemde Paulus Hendrik Jan Willems gekocht van David Nieckens op 7 maart 1711.

16 06-01-1729 Veghel 23-24 verkoop

Geardus de Jong secretaris en notaris alhier en curateur is over de vaste goederen van Adrian Roeloffs van Kilsdonck. Heeft als curateur publiekelijk verkocht land gelegen te Veghel over de Brugge genaamd de Cloot. Dit perceel heeft Adrian Roeloffs van Kilsdonck verkregen van zijn ouders op 17 juli 1726. Erfelijk en wettelijk verkocht aan Joannes Roelofs.

17 06-01-1729 Veghel 25 verkoop

Geardus de Jong secretaris en notaris alhier en curateur is over de vaste goederen van Adrian Roeloffs van Kilsdonck. Heeft als curateur publiekelijk voor hem verkocht land gelegen te Veghel in het Abroeck.

Erfelijk en wettelijk verkocht aan Peter van de Velde.

18 06-01-1729 Veghel 25-26 schuldbekentenis

Antonij vanden Oever met Hendrik Huijbers van Meeuwen en Lambertus vanden Boogaart zijn borgers, bekend schuldig te zijn aan gemeentearmen de som van 100 gulden.

19 10-01-1729 Veghel 27-28 verkoop

Jenneken Aert Adrian Olislagers, weduwe van Dirk van den Tillaar en geassisteerd door haar mondige zoon Adriaan. Is gemachtigd bij testament tussen haar man en haar op 18 oktober 1724 over de goederen. Ook met consent van Jan Aert Doncquers als voogd over haar onmondige kinderen. Mede voogd is Jochimus van den Tillaar.

Land gelegen aan de Heselaar hebben ze erfelijk en wettelijk verkocht aan Aert Hendrix van Eert.

20 13-01-1729 Veghel 28-29 transport

Verschenen voor Roovert van Groenendael, Marten van Doorn en Lambertus van den Boogaart, schepenen van Veghel Dirck Matheussen Roeffs oud schepen uit de stad Helmond welke bekend dat Geardus de Jong secretaris en notaris alhier en door de schepen alhier is aangesteld als curateur over de vaste goederen van Adriaen Roeloffs van Kilsdonck.

Heeft voldaan de som van 100 gulden met drie jaar intrest die Adriaen Roeloffs van Kilsdonck voor schepenen van Helmond op 14 januari 1725 en zijn de van verkochte goederen aan Dirck Matheussen Roeffs etc.

21 15-01-1729 Veghel 29-31 verkoop

Aert en Willem Lunis Leunissen, Jan Jan Denissen gehuwd met Maria Lunis Leunissen, wonende alhier en in Haarlem.

Ze hebben een huis en land gelegen op het Cijtart, hun aangekomen van de ouders en van wijlen hun zuster Anneke, erfelijk en wettelijk verkocht aan Adriaen Hendrik Olislagers.

22 18-01-1729 Veghel 32-33 verkoop

Peter Jacob Willems heeft een huis en land genaamd de Camp, gelegen aan de Leege Heijde, erfelijk en wettelijk verkocht aan Hendrik en Anneke Gijsberts, wonende te Uden.

23 19-01-1729 Veghel 33-35 verkoop

Jan van Roij, man van Hendrina Hendrik Michiel Gijsberts, Arnoldus Ruijs, man van Hester Hendrik Michiel Gijsberts, Hendrik Goosen van Herwaerde en verwekt bij Jaccomijna Hendrik Michiel Gijsberts. Samen zich ook sterk makende voor Hendrik zoon van Michiel Hendrik Michiel Gijsberts, wonende te Kessel, Mare en Herpe.

Hebben een jaarlijkse rente van 10 gulden te betalen op St. Jansdag, van een huis en landerijen gelegen alhier aan de Beukelaer en van een perceel land ook nog enige rente.

Het is een erfrente uit 30 december 1642 en willen deze verkopen en overdragen aan Gerard de Jong, secreatris alhier.

24 19-01-1729 Veghel 35-36 schuldbekentenis

Hendrik Peter Geerit vanden Elsen, wonende alhier, bekend schuldig te zijn aan zijn zwager Peter Jan Leenders de som van 150 gulden.

25 29-01-1729 Veghel 37-39 transport

Michiel en Seijken kinderen van Jan Dirck Martens en Aaltjen Michielse vanden Boogaert. Hendrik Peters vande Wiel gehuwd met Margarita, Willem Van Doorn gehuwd met Maijken, Jan Peters vande Wiel gehuwd met Christina, Hendrik Willems van Lankvelt gehuwd met Anneke, Jasper Aert vander Velde, gehuwd met Mechel, Jan Lambert Meussen gehuwd geweest met Dirsken, allen dochters van boven genoemd echtpaar Jan Dirck Martens en Aaltjen Michielse vanden Boogaert.

Ze hebben getransporteerd aan Hendrik Peter Wagemans, armmeester alhier en ten behoeve van de armen enige sommen geld dat o.a. ten laste staat van de gemeente Veghel.

26 29-01-1729 Veghel 39-40 schuldbekentenis

Antonij vanden Oever en Hendrik Huijberts van Meeuwen met Lambertus van den Boogaart zijn borgers. Bekend schuldig te zijn aan Mighiel Boumans en Hendrik Peter Wagemans, armmeesters te Veghel de som van 100 gulden.

27 03-02-1729 Veghel 41 verkoop

Geerit Goorts vande Laak, wonende te Liempde, heeft land te Veghel in de Aakert, erfelijk en wettelijk verkocht aan Lambert van de Ven.

28 03-02-1729 Veghel 42 verkoop

Hendrik van Tilborg gehuwd met Maria Claas Teunisse heeft land in de Heijacker erfelijk en wettelijk verkocht aan Rijnder Claas Teunisse zijn zwager.

29 05-02-1729 Veghel 43 schuldbekentenis

Jan Baltussen vande Rijdt wonende op Crijtenborg heeft land genaamd de Melissenbeemt.

Verklaard schuldig te zijn aan Michiel Bouwmans Hendrik Peter Wagemans, armmeesters te Veghel de som van 100 gulden.

30 09-02-1729 Veghel 44 verkoop

Geerit Paulisse van Heeswijk, wonende te Uden heeft een weiveld gelegen in de Creugenstraat te Veghel erfelijk en wettelijk verkocht aan Peter Peters vanden heuvel.

31 17-02-1729 Veghel 45-46 schuldbekentenis

Jan Jan Lamberts vanden Heuvel bekend schuldig te zijn aan Roovert vanden Groenendael en Peter Jan Teunis van Eert de voogden over de onmondige Jan zoon van Willem Jan Tunis de som van 200 gulden.

32 17-02-1729 Veghel 46-47 schuldbekentenis

Willem Dirck Stoots gehuwd met Maria Peters vanden Broeck heeft land genaamd de Papenacker op den Boekt.

Verklaard schuldig te zijn aan Michiel Bouwmans Hendrik Peter Wagemans, armmeesters te Veghel de som van 50 gulden.

Deze schuld komt wegens een legaat uit een zekere testament van Willemke Aert Teunis van Eert etc.

33 23-02-1729 Veghel 47-48 verkoop

Maria Geerit Jaspers wonende in de hertgang Eerde en met assistentie met Aert Jacobs Versteegden, nu bruidegom, mede daarvoor sterk makende voor Willemijna Geerit Jaspers.

Hebben een huis met land aldaar erfelijk en wettelijk verkocht aan Jan Aelberts Verhoeven ook wonende aldaar.

34 23-02-1729 Veghel 49 schuldbekentenis

Jan Aelberts Verhoeven bekend schuldig te zijn aan Maria en Willemijna Geerit Jaspers de som van 200 gulden.

35 23-02-1729 Veghel 50-51 verkoop

Willem Jan Aart Faessen heeft land gelegen op de Biesen genaamd de Colck, erfelijk en wettelijk verkocht aan Bastiaen vande Werck.

36 15-03-1729 Veghel 51-53 verkoop

Peter de Lorge wonende in ’s-Bosch voor een helft en zijn mondige zoon Jan met zijn minderjarige zonen verwekt bij Arientje Cornelis Olislagers, waarvan mede de voogd is Roovert van de Groenendael voor de andere helft. Bezitters van een huis gelegen aan de Leest met ongeveer 12 tot 13 lopense land gelegen in de Wielratse tienden.

Hebben hun goederen erfelijk en wettelijk verkocht aan Peter Hendrik Ketelaars.

37 15-03-1729 Veghel 53-54 verkoop

Peter de Lorge wonende in ’s-Bosch voor een helft en zijn mondige zoon Jan met zijn minderjarige zonen verwekt bij Arientje Cornelis Olislagers, waarvan mede de voogd is Roovert van de Groenendael, voor de andere helft.

Hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan Adriaentje de weduwe van Jan Jans Rijbroeck een perceel land gelegen te Veghel.

38 15-03-1729 Veghel 54 verkoop

Peter de Lorge wonende in ’s-Bosch voor een helft en zijn mondige zoon Jan met zijn minderjarige zonen verwekt bij Arientje Cornelis Olislagers, waarvan mede de voogd is Roovert van de Groenendael, voor de andere helft.

Hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan Lambert van de Ven een perceel land gelegen aan de Leest bij den Berg.

39 15-03-1729 Veghel 55 verkoop

Peter de Lorge wonende in ’s-Bosch voor een helft en zijn mondige zoon Jan met zijn minderjarige zonen verwekt bij Arientje Cornelis Olislagers, waarvan mede de voogd is Roovert van de Groenendael, voor de andere helft.

Hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan Adriaentje de weduwe van Jan Jans Rijbroeck een perceel land gelegen te Veghel in Appelenwert en naast de Cijtaartse beemden.

40 15-03-1729 Veghel 55-56 verkoop

Peter de Lorge wonende in ’s-Bosch voor een helft en zijn mondige zoon Jan met zijn minderjarige zonen verwekt bij Arientje Cornelis Olislagers, waarvan mede de voogd is Roovert van de Groenendael, voor de andere helft.

Hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan Adriaan van Eert, een perceel land gelegen achter het Dorshout.

41 15-03-1729 Veghel 56-57 verkoop

Peter de Lorge wonende in ’s-Bosch voor een helft en zijn mondige zoon Jan met zijn minderjarige zonen verwekt bij Arientje Cornelis Olislagers, waarvan mede de voogd is Roovert van de Groenendael, voor de andere helft.

Hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan Lambert van de Ven land gelegen in het Aakert genaamd den Schijffelaer en land bij den Steen.

42 15-03-1729 Veghel 57-58 verkoop

Peter de Lorge wonende in ’s-Bosch voor een helft en zijn mondige zoon Jan met zijn minderjarige zonen verwekt bij Arientje Cornelis Olislagers, waarvan mede de voogd is Roovert van de Groenendael, voor de andere helft.

Hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan Seijken de weduwe Lambert Tunissen land gelegen in de Aakert

43 15-03-1729 Veghel 58-59 verkoop

Peter de Lorge wonende in ’s-Bosch voor een helft en zijn mondige zoon Jan met zijn minderjarige zonen verwekt bij Arientje Cornelis Olislagers, waarvan mede de voogd is Roovert van de Groenendael, voor de andere helft.

Hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan Jan Adrianus Verhoeven land gelegen in de Geerbunders

44 29-03-1729 Veghel 59-61 transactie

Verschenen voor Marten van Doorn en Goort Aert Goorts, schepenen van Veghel Hendrik Cortens uit ’s-Bosch welke heeft bekend dat Gerardus de Jong secretaris en notaris alhier en gekozen curateur over de vaste goederen van Adriaan Roeloffs van Kilsdonk voor hem heeft voldaan een som geld van verkochte goederen etc.

45 06-04-1729 Veghel 61-62 schuldbekentenis

Daniel van Kilsdonck bekend schuldig te zijn aan Lambertus Kemps, bierbrouwer te Sint Oedenrode de som van 700 gulden.

46 11-04-1729 Veghel 62-66 verkoop

Dirck, zoon van Melis Dicx en Heijlken Adriaen Goossens, Hendrik Hendrik Jans man van Emken Melis Dicx, Elisabeth, dochter van Welter Sijmons en Geeritje Melis Dicx. Ook wordt nog vernoemd Sijmon als zoon van Welter Sijmons en Geeritje Melis Dicx.

Bezitten een huis en land gelegen te Veghel aan het Beukelaar. Landpercelen genaamd het Leegvelt, den Knokert.

Hierop zijn diverse schulden aan diverse personen en hebben daarom bovengemeld huis en land verkocht aan Antonij Aelbers Verhoeven.

47 30-04-1729 Veghel 66-67 schuldverklaring

Willem Engelenberg en Joannis Hellincx, zwagers en beiden wonende alhier, verklaren schuldig te zijn aan Gerardus de Jong, secretaris, de som van 300 gulden.

48 30-04-1729 Veghel 68 transport

Perijna Matijs Jans, eerst weduwe van Tonis Jan Gijssen en met assistentie van Antonij Hendrik van Beek haar tegenwoordige man. Ze verkaart wettelijk en erfelijk te transporteren aan haar dochter Jacomijna in eerste huwelijk verwekt haat togtrecht als van een huis, hof, boomgaard, schuur etc. gelegen in de straat naast de rivier de Aa

49 30-04-1729 Veghel 69-70 verkoop

Willem Fransen Dooreleijers gehuwd met Jacomijna Tonis Jan Gijsen, wonende te Schijndel.

Hebben een huis, schuur, esthuijs, hof, boomgaard etc. gelegen te Veghel in de straat aan de rivier de Aa.

Hebben deze goederen erfelijk en wettelijk verkocht aan Willem Engelenberg.

50 30-04-1729 Veghel 70-71 verkoop

Willem Engelenberg heeft een huis en land te Veghel achter de molen gelegen elke hij erfelijk en wettelijk heeft verkocht aan Jacomijna Tonis Jan Gijssen huisvrouw van Willem Fransen Doorleijers ten erfrecht en aan Perijna weduwe Tonis Jan Gijsen haar moeder.

51 03-05-1729 Veghel 71-72 verkoop

Jan Corsten wonende alhier aan den Biesen, heeft een akker aldaar gelegen erfelijk en wettelijk verkocht aan Petronella weduwe Andries Heuvelberg.

52 03-05-1729 Veghel 73 verkoop

Antonij Aelbert Jan Rutten en Maria zijn zuster. Ze hebben alnd aan de Voort in de havertiende erfelijk en wettelijk verkocht aan Jan Baltus vande Reijt.

53 16-05-1729 Erp 74 transport

Maria Steven Burgers, weduwe Jan Jan Lamberts van den Berg, wonende te Erp. Heeft erfelijk en wettelijk verkocht aan Jan en Geerit haar mondige zonen haar togtrecht. Dit over land gelegen te Veghel achter de Schopacker.

54 16-05-1729 Erp 75 verkoop

Jan en Geerit haar mondige zonen van Jan Jan Lamberts van den Berg en Maria Steven Burgers, wonende te Erp.

Ze hebben erfelijk en wettelijk verkocht aan Ruth Lambert Burgers, land te Veghel achter de Schopacker.

55 24-05-1729 Veghel 76-77 verkoop

Adriaen Cornelis Boermans gehuwd met Maria Jan Aaert Faessen, land gelegen aan den Biesen genaamd de Colck.

Heeft dit perceel erfelijk en wettelijk verkocht Bastiaen van de Werck.

56 24-05-1729 Veghel 77-78 verkoop

Antonij en Maria Aelbert Jan Rutten hebben een huiske en land gelegen aan den Hooge Biesen, erfelijk en wettelijk verkocht Goort Jans van Boxtel.

57 07-06-1729 Veghel 79-81 verkoop

Maria weduwe Matijs Adriaan Boermans, Jan, Adriaan en Willemke broers en zuster van Matijs Adriaan Boermans. Hebben toestemming van secretaris Gerardus de Jong om hun goederen openbaar te verkopen om nog openstaande schulden te kunnen betalen aan o.a. Jan Peter van der Velde.

58 10-06-1729 Veghel 82 verkoop

Laurens Wouter Laurenssen en Willem Luijcasse gehuwd met Jenneken Wouter Laurenssen, wonende te Uden. Hebben land te Veghel aan het Middegaals Brogske erfelijk en wettelijk verkocht Agatha van Schagen, weduwe Nicolaas de Gijselaar en aan Gerardus de Jong

59 15-06-1729 Rosmalen 83-84 verkoop

Voor schepenen van Rosmalen hebben zich ten rechte gepresenteerd Hendrik van der Pol en Gerrit Geurde Verhaige de voogden over de onmondige kinderen van Adriaen en Arnoldus Schuppens, overleden alhier te Rosmalen. Dit om te mogen verkopen goederen van hun oudoom Gerrit Schuppens onlangs te Veghel overleden. Mede op advies van Jan Ariaen Wouters en Evert van den Hurk als naaste vrienden, zo van vaders als moederszijde.

60 16-06-1729 Veghel 84-86 verkoop

Hendrina dochter van Willem Aert Schuppens, weduwe Peter Otte met assistentie van Hendrik van de Pol gehuwd met Maria Willem Aert Schuppens, wonende te Rosmalen.

Genoemde Hendrik van de Pol en Geerit Geurde Verhaige als voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen en Arnoldus ook zonen van Willem Aert Schuppens.

Hebben land gelegen te Veghel omtrent de Beuckelaars steegt, erfelijk en wettelijk verkocht aan Cornelis Hurckmans.

61 16-06-1729 Veghel 87 verkoop

Hendrina dochter van Willem Aert Schuppens, weduwe Peter Otte met assistentie van Hendrik van de Pol gehuwd met Maria Willem Aert Schuppens, wonende te Rosmalen.

Genoemde Hendrik van de Pol en Geerit Geurde Verhaige als voogden over de minderjarige kinderen van Adriaen en Arnoldus ook zonen van Willem Aert Schuppens.

Hebben land gelegen te Veghel omtrent de Beuckelaars steegt genaamd het Hopvelt en land in de Geerbunders, erfelijk en wettelijk verkocht aan Johannis Hurckmans.

62 07-07-1729 Veghel 87-88 transport

Maria Jans Handergraaff, weduwe Geerit Hendrix vander Heijden, heeft erfelijk en wettelijk verkocht aan Jan, Lambert en Cornelis haar mondige zonen, allen wonende te Amsterdam, haar togtrecht over land aan de Hoog en Lege Heijde

63 11-07-1729 Veghel 89 vernadering

Maria Donckers, wonende te Vught heeft als naaste van bloede ontlast en vernaderd een perceel land gelegen te Veghel over de Cruijsstraet genaamd in Tijssencamp.

Mons. Assuerius van Roosmalen gehuwd met Joanna Jan van Erpe en Maria van Dieperbeeck cum suis hebben dit verkocht op 26 augustus 1728 aan Bastiaan van de Werck.

64 30-07-1729 Veghel 90 verkoop

Jan Evers van Hout heeft de helft van een perceel land gelegen op het Ven genaamd Hendrik Goortsvelt, erfelijk en wettelijk verkocht aan Aert Peter Driessen.

65 10-08-1729 Veghel 91-92 verkoop

Jan Jan Leenders heeft een negende part in een huis en land gelegen te Veghel op de Voort of Rijkevoort. Verder een negende part van enge percelen land aldaar, erfelijk en wettelijk verkocht aan Rombout Leendert Smits

66 20-08-1729 Veghel 93 verkoop

Gerrit Goorts van der Laack wonende te Liempde heeft een deel land te Veghel gelegen in de Oirbeemt, erfelijk en wettelijk verkocht Maria Jan Peters bij de heer Smits woonachtig

67 23-08-1729 Veghel 94 verkoop

Jacob Adrianus van de Cromvoort wonende in het Eert onder Schijndel. Heeft land aldaar onder Veghel gelegen toch de lasten onder Sint-Oedenrode genaamd het Binnenvelt, erfelijk en wettelijk verkocht aan de heer Gijsbertus Roijackers, rooms priester aldaar.

68 20-08-1729 Amsterdam 95-96 verklaring

Op 20 augustus verscheen voor mij Mr. Jan de Vicq junior als openbaar notaris te Amsterdam Johannes, Lambertus en Cornelis de zonen van Geerit van der Heijden, wonende alhier in Amsterdam. Verklaarde openlijk te hebben verkocht aan Willem Hendrik Leenders, wonende op Vorstenbosch onder Uden, land van Ravenstein, een huis en enige percelen land gelegen te Veghel op 5 juli jongstleden verkocht.

69 29-08-1729 Uden 97-99 verkoop

Adolff van Hassel, wonende te Uden, gemachtigd door Johannes, Lambertus en Cornelis de zonen van Geerit van der Heijden wonende te Amsterdam via procuratiebrieven gepasseerd te Amsterdam voor Mr. Jan de Vicq junior als openbaar notaris aldaar op 20 augustus.

Betreft een openbare verkoop van een huis, schop, oven etc. gelegen te Veghel aan de Leege Heijde. Verder land aldaar genaamd Jacob Ariensvelt, de Cromme streep, de streep aan de Loop, twee veldjes genaamd de Streepkens, den Hooge Dries, het Groot Stuck, het Queselslant.

De gebroeders hebben dit van hun ouders en verkocht aan Peter Hendrik Leenders en ten behoeve van Willem Hendrik Leenders.

70 29-08-1729 Amsterdam 99-104 verklaring

Peter Hendrik Leenders, wonende op Vorstenbosch onder Nistelrode voor zijn broeder Willem Hendrik Leenders is verschenen voor notaris Jan de Vicq junior te Amsterdam en verklaard dat hij voor schepenen te Veghel heeft gekocht van Johannes, Lambertus en Cornelis de zonen van Geerit van der Heijden, alle drie wonende te Amsterdam diverse goederen, gelegen te Veghel en daarvoor af te dragen een derde deel van de koopsom 600 gulden. De resterende 400 zal later met rente worden afgelost.

Ook voor schepenen van Veghel wordt bovenstaande gegevens vastgelegd en beschreven.

71 29-09-1729 ’s-Hertogenbosch 105-106 verklaring

Willem Ginhove, wonend te ’s-Bosch over een vonnis ten laste van Daniel van Kilsdonk, wonende te Veghel. Een vonnis op 22 maart 1729 waar Daniel zou moeten betalen de som van 150 gulden etc.

Zo is voor schepenen van Veghel verschenen Jacobus Jan Donckers, Peter van den Hurk en Michiel Bouwmans, de eerste als principaal en de andere twee waren zijn borgers. De schuld moet binnen drie weken afgelost zijn.

72 29-09-1729 Veghel 106-107 transport

Daniel van Kilsdonck die ter harte neemt dat de personen Jacobus Jan Donckers, Peter van den Hurk en Michiel Bouwmans die voorkomen zijn totale ruïne en uiterste slijting etc. hem tegemoet komen.

Verklaard erfelijk over te geven aan de genoemde drie personen zijn gehele inboedel, huisraad etc.

73 29-09-1729 Veghel 108-109 verkoop

Aert Marten Doncquers wonende aan de Santsteegt heeft land gelegen in de Sontveltse velden welke hij erfelijk en wettelijk heeft verkocht aan Bastiaan van de Werk.

74 22-10-1729 Veghel 109-111 verkoop

Jan, Hendrik, Adriaen en Philip kinderen van Wijnand Oppers uit zijn eerste huwelijk met Neesken Mathijs Wouters. Genoemde Philip is samen met Gijsbert Tijssen voogd over de innocente Elisabeth ook een dochter van Wijnand Oppers en Neesken Mathijs Wouters.

Leendert en Jacomijna zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk met Heijlke Jacob Ariens. Leendert van den Nieuwenhuijsen gehuwd met Barbara dochter van genoemde Wijnand en Heijlke. Jan zoon van Jan Leenders en Heijlke Jacob Ariens mede voor zijn afwezige zuster Geertruij. Genoemde Jan Jan Leenders en Jan Nelissen van Cleeft, voogden over Johanna de onmondige dochter van Aelbert zoon van Jan Leenders en Heijlken voorschreven en geproduceerd uit den lijve van Anneken Jacob Jan Tijssen. Allen erfgenamen van Wijnant Oppers hun vader en stiefvader etc.

Vijf stukjes land naast elkander gelegen te Veghel op het Sontvelt genaamd de Corte Stucken.

Hebben deze percelen wettelijk en erfelijk verkocht aan de heer Grave van Maldegom.

75 22-10-1729 Veghel 111-112 verkoop

Jan, Hendrik, Adriaen en Philip kinderen van Wijnand Oppers uit zijn eerste huwelijk met Neesken Mathijs Wouters. Genoemde Philip is samen met Gijsbert Tijssen voogd over de innocente Elisabeth ook een dochter van Wijnand Oppers en Neesken Mathijs Wouters.

Leendert en Jacomijna zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk met Heijlke Jacob Ariens. Leendert van den Nieuwenhuijsen gehuwd met Barbara dochter van genoemde Wijnand en Heijlke. Jan zoon van Jan Leenders en Heijlke Jacob Ariens mede voor zijn afwezige zuster Geertruij. Genoemde Jan Jan Leenders en Jan Nelissen van Cleeft, voogden over Johanna de onmondige dochter van Aelbert zoon van Jan Leenders en Heijlken voorschreven en geproduceerd uit den lijve van Anneken Jacob Jan Tijssen. Allen erfgenamen van Wijnant Oppers hun vader en stiefvader etc.

Ze hebben wettelijk en erfelijk verkocht land gelegen op het Sontvelt aan Peter Martens

76 22-10-1729 Veghel 113 schuldbekentenis

Peter Dirck Peters bekend schuldig te zijn aan de algemeen armbestuur de som van 195 gulden.

77 31-10-1729 Veghel 114-115 verkoop

Heijlken weduwe Luijcas Tonissen als tochteresse, Jan, Thonis en Meriken Luijcassen ten erfrecht hebben wettelijk en erfelijk verkocht aan Catharina weduwe Anthonis Jacobs een jaarlijkse erfelijke cijns van 15 gulden te lossen met 300 gulden gaande uit een hooibeemd.

Ook verschenen Lambert zoon van Goort Jacobs en Maria Hendricx van Erp. Francis Jans van Zeelant gehuwd met Elisabeth Goort Jacobs, mede voor de kinderen van Huijbert Leermakers en Catharina Goort Jacobs hebben hun deel van de cijns hun aangekomen van voornoemde Catharina weduwe Anthonis Jacobs.

Ze hebben dit wettelijk en erfelijk verkocht aan Aart Goort hun broeder en zwager.

78 03-11-1729 Veghel 116 verkoop

Jan Hendrik Smulders, wonende te Schijndel in het Wijbosch bezit een vierde part van een perceel gelegen te Veghel in de Langbunders genaamd het Goor en naast rivier de Aa gelegen. Heeft dit wettelijk en erfelijk verkocht Tunnisken Jan Pennincx.

79 14-11-1729 Veghel 117 verkoop

Jan Dirx de Leeuw, wonende te Gestel buiten Eindhoven. Heeft twee stukken land gelegen te Veghel in de Brugge en thans in gebruik door Jan Gerits van de Ven wettelijk en erfelijk verkocht aan Johannes Martens van Kilsdonk.

80 08-12-1729 Veghel 118 verkoop

Andries Hendrix van Geelkercken heeft een akker gelegen te Veghel aan de Hoogen Heijde genaamd den Hooge Acker. Deze heeft hij wettelijk en erfelijk verkocht aan Peter Peters van den Heuvel.

81 13-12-1729 Dinther 119-120 verkoop

Jacobus van Oerle, secretaris te Heeswijk en Dinther door schepenen aldaar aangesteld tot curateur over de goederen van Jenneken Hendrik Janse weduwe Dirk Willems. Onder deze goederen 6 stukken land gelegen te Veghel genaamd den Driescamp. Heeft deze percelen wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan Aart Goorts.

82 13-12-1729 Dinther 121 verkoop

Jacobus van Oerle, secretaris te Heeswijk en Dinther door schepenen aldaar aangesteld tot curateur over de goederen van Jenneken Hendrik Janse weduwe Dirk Willems.

Heeft land te Veghel in het Aabroek, wettelijk en erfelijk verkocht aan Paulus Hendrik Jan Willems, wonende te Dinther.

83 31-12-1729 Veghel 122 verkoop

Dirk Aert Doncquers heeft land te Veghel aan het Eert genaamd Calvercamp, wettelijk en erfelijk verkocht aan Bastiaan van de Werck gerichtsbode alhier.

84 31-12-1729 Veghel 123 verkoop

Dirk Aert Doncquers gehuwd met Maria Aerts vande Mee heeft een deel land gelegen te Veghel in het Dorshout naast de Assdonckse steegde, wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan Peters vande Velde.

85 12-01-1730 Veghel 124 verkoop

Hendrik, enige zoon van Jan Leunissen heeft land gelegen aan de Leege Heijde genaamd het Ront veltje, wettelijk en erfelijk verkocht aan Adriaen Jacobs vande Laarschot

86 17-01-1730 Veghel 125 verkoop

Dirk Aert Doncquers gehuwd met Maria Aerts vande Mee heeft een deel van een perceel land gelegen te Veghel in het Dorshout naast de Assdonckse steegde, wettelijk en erfelijk verkocht aan Peter van den Hurk

87 18-01-1730 Zijtaart 126 verkoop

Bastiaen vande Werck heeft een perceel land gelegen aan de Doornhoeck, wettelijk en erfelijk verkocht aan Jenneken en Hendrik Cornelis van Doorn alsmede aan Joannes hun afwezige broeder

88 18-01-1730 Zijtaart 127 schuldbekentenis

Jenneken en Hendrik Cornelis van Doorn, mede voor Joannes hun afwezige broeder.

Ze hebben land gelegen aan de Doornhoeck gekocht en zijn daarvoor nog 89 gulden schuldig aan de verkoper Bastiaen vande Werck.

89 18-01-1730 Zijtaart 128 schuldbekentenis

Aert Adriaen Laurenssen bekend schuldig te zijn aan Jenneken, Hendrik en Joannes mondige kinderen van Cornelis van Doorn de som van 50 gulden

90 18-01-1730 Zijtaart 129 schuldbekentenis

Laurens Adriaen Laurenssen bekend schuldig te zijn aan Jenneken, Hendrik en Joannes mondige kinderen van Cornelis van Doorn de som van 75 gulden

91 19-01-1730 Veghel 130 verkoop

Hendrik Ariaen Jan Wouters, ruiter onder het regiment van de heer Graave van Laleck in de compagnie van kolonel Otto Altens. Heeft een huisje met hof etc. gelegen aan de Beuckelaer en hem aangekomen via testament van zijn ouders.

Heeft deze goederen wettelijk en erfelijk verkocht aanMarten van Doorn, schepen alhier.

92 26-01-1730 Veghel 131-132 verkoop

Melianus, Geertruij en Lambert kinderen van Hoogaart van Diepenbeeck, Francis vander Linden gehuwd met Maria Hoogaart van Diepenbeeck, Bernt van Eeckeren gehuwd met Jenneken . Hebben een streepke land gelegen te Veghel aan het Bloemenhoff, wettelijk en erfelijk verkocht aan Lambertus van den Boogaert

93 04-02-1730 Veghel 132-133 transport

Grietje Martens weduwe Jan Tijssen verklaard wettelijk en erfelijk over te dragen aan haar kinderen en kindskinderen een halve hooibeemd gelegen aan de oude Aa off Scheijffelaer.

94 04-02-1730 Veghel 133-134 verkoop

Lambert en Jenneken, mondige kinderen van Jan Tijssen verwelkt bij Magarita Martens.

Verder wordt genoemd een mondig kind van Jacob Jan Hendrix verwekt bij Catalijna Jan Tijssen en de onmondige kinderen van Tijs Jan Tijssen.

Ze hebben wettelijk en erfelijk verkocht, een halve hooibeemd gelegen aan de oude Aa off Scheijffelaer aan Bastiaen van de Werck gerichtsbode alhier

95 09-02-1730 Zijtaart 135-136 verkoop

Lambert Jans van Veghel, wonende te Breugel heeft land gelegen te Veghel op de Doornhoek en op Rijckevoort, wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan Jans Rijbroeck

96 21-02-1730 Veghel 136-137 verkoop

Antonij van Brussel, gehuwd met Catarina Aerts vander Mee, die daarvoor gehuwd was met Lambert Roelofs van Kilsdonk waarmee ze op 7 februari 1725 een testament heeft opgemaakt. Heeft nog een schuld van 50 gulden en wil daarom aan Jan Willem van Santvoort een perceel land verkopen gelegen op het Middegaal. Heeft dit daarom wettelijk en erfelijk verkocht aan Hendrik Hendrix van Kilsdonk

97 21-02-1730 Veghel 138-140 verkoop

Jan Willems van Doorn gehuwd met Hendrina van Heesch. Ze heeft een derde part in een huis en aangelegen land ter plaatse den Biesen. Ook een derde part in twee stukken land aan elkander gelegen op Crijtenborg en land aldaar genaamd het Hoog en een perceel aldaar aende Bergh en tenslotte hooiland gelegen in de Aabroek.

Ze heeft deze goederen wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan Aarts van der Heijden en Jan Jacobs van der Meulen de voogden over Francis en Dirk de onmondige kinderen van Jan Francis van der Meulen en dat ten behoeve van de onmondige.

98 23-02-1730 Veghel 140-141 schuldbekentenis

Marten van Doorn, schepen alhier, bekend schuldig te zijn aan de algemene armen de som 150 gulden.

99 23-02-1730 Veghel 141-142 schuldbekentenis

Jan Rombouts van Zutphen, bekend schuldig te zijn aan de algemene armen de som 100 gulden.

100 23-02-1730 Veghel 142-143 verkoop

Adriaen Cornelis Boermans heeft land gelegen aan den berg genaamd den Nieuwen Camp, welke hij wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan Jans Smits.

101 25-02-1730 Veghel 143-145 verkoop

Jan, Dirck, Andries, Hendrik, Willem, Arnoldus, Maria en Elisabeth de kinderen van Jan Janssen den Jongen en Hendrina van Eek, Willem Wagemans gehuwd met Antonetta Jan Janssen den Jongen, Roeloff Keurlincx, vader over zijn 5 minderjarige kinderen verwekt bij wijlen Maria Jan Janssen den Jongen.

Hebben een huis etc. ter plaatse de Hegacker wettelijk en erfelijk verkocht aan Hendrik Goorts van den Boogaart wonende alhier. De koper moet wel jaarlijks 2 gulden 10 stuivers vergelden in een meerder rente van5 gulden, met Antonie van Eeck aan Thomas de Brouwer te Gemert.

102 02-03-1730 Veghel 145-146 verkoop

Adriaen Claas Ariens heeft land gelegen op het Sontvelt genaamd de Slaas, wettelijk en erfelijk verkocht aan Mathijs Wilborts

103 02-03-1730 Veghel 147 verkoop

Mathijs Wilborts gehuwd met Elisabeth Tijs Janssen heeft land gelegen aan den Biesen, wettelijk en erfelijk verkocht aan Adriaen Claas Ariens.

104 02-03-1730 Veghel 147-148 verkoop

Hendrik Aerts wonende te Nistelrode, heeft land gelegen te Veghel aan de Heij genaamd Schuldenaarsvelt wettelijk en erfelijk verkocht aan Daniel, Jan en Maria, kinderen van Tunis Daniel Klockgieters.

105 16-03-1730 Veghel 149 verkoop

Jacob Adriaens van de Cromvoort gehuwd met Margrita Hendrix van Herentum heeft land gelegen in het Eerde genaamd het Binnen velt, wettelijk en erfelijk verkocht aan de heer Gijsbertus Roijackers, priester in het Eert

106 29-03-1730 Veghel 150 schuldbekentenis

Jan Roovert vanden Groenendael als principaal met zijn vader Roovert vanden Groenendael als borge bekend schuldig te zijn aan Bastiaen van de Werck, gerechtsbode te Veghel de som van 100 gulden.

107 25-04-1730 Veghel 151 schuldbekentenis

Roovert Jans vanden Groenendael, president schepen bekend schuldig te zijn aan de gemeene armen van Veghel de som van 100 gulden.

108 25-04-1730 Veghel 152 verkoop

Dirck Aert Doncquers gehuwd met Maria Aerts van der Mee heeft land genaamd de Pick in de Lange Bunders, wettelijk en erfelijk verkocht aan Bastiaen van de Werck, gerechtsbode te Veghel.

109 25-05-1730 Uden 153 schuldbekentenis

Jan Geerits van Lith, wonende te Uden, bekend schuldig te zijn aan Rijnder Claassen en Hendrik Gijsberts, voogden over Claas, Gijsberts en Maria de onmondige kinderen van Aert Claassen de som van 125 gulden

110 25-05-1730 Uden 154 verkoop

Hendrik en Anneken, kinderen van Gijsbert de Cuijper wonende te Uden. Hebben een huis en land gelegen onder Veghel in de Leege Heijde, wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan Geerits van Lith.

111 03-07-1730 Veghel 155-156 schuldbekentenis

Adriaen, Dirck, Nicolaas en Lambert de kinderen van Aert Donckers, Lambert vanden Boogaart gehuwd met Hendrina enige dochter van Johannes Kivits en Jenneken Aert Doncquers, mede optredende voor Dirck van Rixtel hun zwager en voor de kinderen van Maria Aert Doncquers. Ze hebben een schepen schuldbrief van 150 gulden te betalen aan Rombout Leendert Smits in de komende 10 a 12 jaar met een jaarlijkse rente.

112 08-07-1730 Schijndel 156-157 verkoop

Jan Hendrix vander Spanck wonende te Schijndel heeft een achtste part van een perceel hooiland gelegen in de Langebunder te Veghel, wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan Corsten van Weert ook wonende te Schijndel.

113 20-07-1730 Veghel 158 vernadering

Agnees Roovers vanden Groenendael met assistentie van Adriaen van Eert haar man. Ze hebben als naaste van bloede van Maria Aerts Vermeer, de huisvrouw van Dirck Aert Doncquers, vernaderd een eerdere verkoop van een perceel grond genaamd het Calvercamp op 31 december 1729 door Dirck Aert Doncquers aan Bastiaen vande Werck.

114 25-07-1730 Uden 159-161 verkoop

Willem Hendrik Leenders, wonende op Vorstenbos heeft een huis etc. en land gelegen te Veghel aan de Leege Heijden. Land met namen als Adriaen Jacobsvelt, de Streepkens en het Queesels, wettelijk en erfelijk verkocht aan Aert Paulus van Heeswijk wonende te Uden.

115 25-07-1730 Veghel 162-163 verkoop

Willem Hendrik Leenders, wonende op Vorstenbos, heeft enige percelen land gelegen te Veghel met namen als De Cromme Streep aan de Leege Heij, de Streep, den Hooge Dries en het Stuck. Heeft deze percelen wettelijk en erfelijk verkocht aanAdriaen Jacobs vande Laarschot.

116 10-08-1730 Zijtaart 163-164 verkoop

Antonij Jans van Rijbroek, heeft land gelegen te Veghel aan den Doornhoeck, genaamd Smitsacker, wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan zijn zoon.

117 10-08-1730 Zijtaart 164-165 verkoop

Jan Adriaens van Rijbroeck mede voor Sijmon zijn innocente broeder.

Eerder beschreven in een boek blijkt dat er gegeven was een partij land gelegen aan de Doornhoek, genaamd Verdussen lant. Jan Adriaens van Rijbroeck en Sijmon hebben dit verkregen door het overlijden van hun ouders en bij acte repudiatie door hun zuster en zwager op 10 juli jongstleden.

Hebben dit perceel wettelijk en erfelijk verkocht aan Bastiaen vande Werck


118 10-08-1730 Zijtaart 166 verkoop

Jan Adriaens van Rijbroeck mede voor Sijmon zijn innocente broeder heeft wettelijk en erfelijk verkocht aan Johannes Corstiaens vande Ven een helft van een hooibeemd te Veghel bij het Steenweegs hecken genaamd inde Cijtaartse beemden.

119 10-08-1730 Zijtaart 167-168 verkoop

Jan Adriaens van Rijbroeck mede voor Sijmon zijn innocente broeder heeft wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan Tonis Rijbroek land gelegen op den Biesen.

120 14-09-1730 Veghel 168-169 verkoop

Eertje Willem Aert Bouwkens en Adriaen Hendrik Raijmakers gehuwd met Maria Willem Aert Bouwkens. Ze bezitten samen een klein huisje en aangelegen land gelegen te Veghel aan de Heij komende van hun ouders en wijlen Peter Willem Bouwkens. Hebben dit wettelijk en erfelijk verkocht aan Jan Delissen van Schijndel.

121 23-10-1730 Veghel 170 verkoop

Tunis Adriaen Leesten en Ruth Peters vanden Else gehuwd met Maria Tunis Ariens voorschreven hebben land te Veghel inde Hoogboeckse tiende. Het is hun aangekomen van Adrianen Willem Meeuwssen en Willen zoon van de eerste comparant. Hebben dit wettelijk en erfelijk verkocht aan Lambert Peter Peters

122 27-10-1730 Veghel 171-173 verkoop

Gerardus de Jong, notaris te Veghel en aangesteld curateur over de verlate en gebandomeerde goederen van Geerit Aert Hendrix. Heeft openbaar te koop gesteld een vervallen huis en land gelegen aan de Leege Heijde. Drie stukken land genaamd de Streep en Rijtstuck verder land genaamd Jan Dircx Eeusel, het Rontveldje etc.

123 27-10-1730 Veghel 174 verkoop

Gerardus de Jong, notaris te Veghel en aangesteld curateur over de verlate en gebandomeerde goederen van Geerit Aert Hendrix. Heeft verkocht aan Wouter van Schaick land gelegen aan de Heij genaamd de Hintelt.

124 09-11-1730 Veghel 175 vernadering

Francis van Eert heeft als naaste van bloede vernaderd twee stukken land te Veghel in de Brugge gelegen. Op 14 november 1729 verkocht door Jan Dircx de Leeuw aan Joannes Martens van Kilsdonck.

125 20-11-1730 Schijndel 176 verkoop

Maria Hendrik Aelberts vander Callen, weduwe Jan Hendrik Smulders wonende te Schijndel, heeft als gemachtigde bij testament van haar overleden man voor schepenen te Schijndel opgemaakt datum 7 september 1704 en alhier gelezen. Heeft een vierde part van een perceel hooiland te Veghel, de Langen Smaalen nabij Swanenborgs slootje, wettelijk en erfelijk verkocht aan Gijsbertus de Jongh, erfsecretaris te Schijndel.

126 04-08-1730 Schijndel 177-179 testament

Testament opgemaakt voor schepenen te Schijndel op 07-09-1704 door Jan Hendrik Smulders, ziek te bed liggende en zijn echtgenote Maria Hendrik Aalberts.

De beschrijving door schepenen van Schijndel aan de schepenen van Veghel gegeven.

127 23-11-1730 Veghel 180-181 verkoop

Geerit Hendrik Martens gehuwd met Willemijna Faas Aerts van Lieshout en mede voor Adriaen Lamberts van Geffen als voogden over de vier minderjarige kinderen van Jan Faes Aerts van Lieshout en Aleke Peters. Verder Marten van Kilsdonck, oud president alhier als last en procuratie hebbende van Wessel Bloemsaat gehuwd met Anna Faas Aerts van Lieshout. Ook als voogd over de drie kinderen van Aert ook een zoon van Faas Aerts van Lieshout.

Bezitten samen een huis etc. te Veghel aan het Hooge Eijnde, welke ze wettelijk en erfelijk hebben verkocht aan Dirck Peters vande Lande.

128 23-11-1730 Veghel 182-183 transport

Jan Adriaen Verhoeven, Ruth Lambert Burgers en Bernt van Eeckeren, schepenen van Veghel geven te kennen dat voor hun is verschenen Beelken Adriaen Tunissen, weduwe Hendrik Philipsen, en Adriaen, Philip en Aelbert haar zonen, Peter vande Velde gehuwd met Catalijna, Jacob van den Oever gehuwd met Heijlken, beide dochters van genoemde Beelken. Mede zich sterk makende voor Willem Jans der Kinderen afwezige zwager van Beelken. Ook voor Willem en Elisabeth, kinderen van Goort Oppers en Petronella Willems als voor haar absente stiefvader en haar absente kinderen van haar broers en zussen. Verder Philip Wijnant Oppers en Gijsbert Tijssen als momboirs over Elisabeth, innocente dochter van Wijnant Oppers.Deze innocente is de enige universele erfgename van Marten Oppers en Pietronella Uijdemans volgens testament. Ze wonen alhier te Veghel als ook te Sint-Oedenrode en Uden.

Gerardus de Jong notaris is over de goederen de aangestelde curateur. Voldaan wordt een bedrag van 170 gulden met nog enige bedragen etc.


Dovnload 85.35 Kb.