Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Orthopedagogische bijdrage van de bijzondere jeugdbeweging voor mentaal gehandicapten

Dovnload 93.49 Kb.

Orthopedagogische bijdrage van de bijzondere jeugdbeweging voor mentaal gehandicaptenDatum25.09.2018
Grootte93.49 Kb.

Dovnload 93.49 Kb.

Algemeen


Baeck, Jan. Orthopedagogische bijdrage van de bijzondere jeugdbeweging voor mentaal gehandicapten. Leuven, 1980.
Baert, Koen. Jeugdbewegingen in de media: een studie naar de voorstelling, de publieksperceptie en het imago van jeugdbewegingen in Vlaanderen. Leuven, 2002.
Berghmans, François. Vergelijkende studie van enkele vrij klassieke schaaltechnieken met betrekking tot hun doelmatigheid voor het meten van het participatiebegrip aan jeugdbewegingen. Leuven, 1973.
Bertels, Julienne. Jeugdbeweging voor gehandicapten: benadering vanuit orthopedagogisch standpunt. Leuven, 1977.
Bertrands, Els. Onderzoek naar de sociale structuur en het sociale imago van jeugdbewegingen in de fusiegemeente Beringen. Leuven, 1981.
Broekaert, R. Verhouding school-jeugdbeweging: onderzoek naar de houding van de leerkrachten tegenover de pedagogische waarde van de jeugdbeweging voor meisjes tussen twaalf en zestien jaar. Leuven, 1963.
Ceulemans, Lode. Pionieren: aktiviteiten met touwen in de jeugdbeweging. Leuven, 1961.
Croes, Alfons. Lichamelijke opleiding in de jeugdbeweging bij jongens van 12-13 jaar. Leuven, 1962.
Cuyvers, Lief. Jeugd en jeugdbeweging in het spanningsveld van moderne en postmoderne ontwikkelingen: een literatuuronderzoek naar de eigenheid van de jeugd en de Vlaamse katholieke jeugdbewegingen in de jaren tachtig. Leuven, 1989.
De Blende, Hugo. Leeftijdsgroepen, groepsstrukturen en leiderschap in de jeugdbeweging: psychologische en pedagogische inzichten en een konfrontatie van deze inzichten met de werkelijke situatie in een aantal jeugdbewegingen. Leuven, 1968.
Demarest, Patrick. Functieverandering van de jeugdbeweging: een theoretische studie. Gent, 1983.
De Munnynck, Paul. Enkele jeugdbewegingen en algemene aspecten van het jeugdwerk. Leuven, 1948.
De Waele, L. Onderzoek naar de aktiviteiten in de groepen van zes jeugdbewegingen in de provincie West-Vlaanderen. Leuven, 1975.
De Weerdt, Yve. Integratiekansen en -mogelijkheden van jeugdbewegingen en sportverenigingen voor migranten herbekeken. Leuven, 1996.
D’Hondt, A. De lichamelijke opleiding in de jeugdbeweging. Leuven, 1955.
Dobbelaere Bieke, Servranckx Sigrid en Verplancke Jana. Actief burgerschap leren in de Vlaamse jeugdbewegingen: een biografisch onderzoek bij ex-jeugdleid(st)ers. Leuven, 2002.
Everts, Nicole. De jeugdbeweging in de grootstad: een empirisch onderzoek bij chirogroepen en niet-jeugdbewegingsleden uit de grootstad Antwerpen. Leuven, 1991.
Fransen, Patrick. De impact van school, jeugdbeweging en vriendschap op jongeren die militeren bij een extreem-rechtse organisatie: een theoretische-experimentele bijdrage. Leuven, 1999.
Hendriks, Niels. Bijnaamgeving in Haspengauwse jeugdbewegingen. Leuven, 2001.
Janssens, Grietje. Mensen met een verstandelijke handicap in de leiding in een jeugdbeweging. Leuven, 2003.
Johnson, Maria. Het socialisatieproces van sociaal-gehandicapte kinderen uit tehuizen in de jeugdbeweging. Leuven, 1980.
Kemels, Huberte. Jeugd- en jongerenbewegingen tegenover de vredesproblematiek, 1976-1985. Leuven, 1986.
Langeraert, Frank. Exploratieve studie naar de methodes gebruikt in jeugdbewegingsleven en hun pedagogische waarde bij 14 tot 16-jarigen. Gent, 1974.
Lienard, Wim. Ledenbladen van Vlaamse jeugdbewegingen: een inhoudsanalyse. Leuven, 1984.

BIBC
Maes Jan en Segers Eric. Relatie tussen godsdienstigheid en engagement: empirisch onderzoek bij jeugdleiders en -leidsters uit de vlaamse katholieke jeugdbewegingen. Leuven, 1989.


Peeters, Tom. Jeugdbeweging en Vlaamse kwestie 1960-1980. Alsof de taaltwisten hersenschimmen van oude mannen waren. Leuven, 1990.

KADOC+BIBC


Ruttens, J. Het lidmaatschap in jeugdbeweging gezien tegen de achtergrond van de vrijetijsbesteding. Leuven, 1958.
Schmidt, Bart. Criminaliteitspreventie in korte broek: evolutieschets van het argument dat zinvolle vrijetijdsbesteding en jeugdbeweging criminaliteitsremmend werken. Leuven, 2000.
Schokkaert, Luc. De vlaamse problematiek bij de naoorlogse jeugdbewegingen 1944-1960. Leuven, 1984.

KADOC+BIBC


Segers, Kim. De media en de georganiseerde jeugdbeweging: de wederzijdse relatie. Leuven, 2002.
Smesman, Wilfried. Sociale aanpassing en integratie van het enig kind in de jeugdbeweging. Leuven, 1970.
Smets, Guy. Onderzoek bij oud-leden van katholieke vlaamse jeugdbewegingen over hun aansluiting bij organisaties voor volwassenen met een sociaal of geestelijk doel. Leuven, 1963.
Trippas, Veerle. Vredesopvoeding en conflictoplossing in het jeugdwerk: literatuurstudie en exploratief onderzoek bij plaatselijke jeugdbewegingsgroepen. Leuven, 1986.
Vandamme, Hans. Coeducatie in jeugdbeweging: een empirisch onderzoek naar verschillen tussen gemengde en niet-gemengde werking. Gent, 1985.
Van Hulle, Geoffrey. Jeugd altijd in beweging. Jeugdbewegingen te Assebroek, 1930-1980. Gent, 1997.
Van Waes Katrien, Jeugdpastoraal in Vlaanderen: aanzet tot een ander kerkmodel: een vergelijkend onderzoek met de jeugddiensten van de Vlaamse bisdommen en christelijk geïnspireerde jeugdbewegingen. Leuven, 2000.
Verheye, Annelies. Geschiedenis van de jeugdbewegingen in Deinze. 1918-1968. Gent, 2001.
Verheyen, Annie. Het omgaan met het vredesconcept bij 11-14 jarigen binnen de jeugdbeweging. Leuven, 1985.
Vervaet, R. De houding van de jeugdbewegingen in Vlaanderen ten opzichte van het leger. Brussel, 1975. ?
Willems, Frans E. De geschiedenis van de jeugdbeweging. Leuven, 1948.


Scouts


Aert, Nico. Het ontstaan en de ontwikkeling van katholieke scouting in gouw Limburg (1919-1950). Leuven, 2003.


Boenne, Martine. Het Vlaams verbond van de katholieke scouts en meisjesgidsen (VVKSM) anno 1983: sociologisch perspektief op de confrontatie traditionele jeugdbeweging (aanbod) versus improvisorisch-experimenteel jeugdbestel (vraag). Leuven, 1983.
Brems, Dirk. Jong-Brabant. 1941-1978. Evolutie van de 8ste Leuven in het kader van scouting in Vlaanderen. Leuven, 1987.
Bruggeman, K. De “Blauwe Gidsen” 1939-1953. Een historisch pedagogisch onderzoek, hoofdzakelijk gebaseerd op het archief van Y. Vanhaegendoren. Leuven, 1982.
Caignie, Katrien. De Vlaamse katholieke gidsenbeweging 1939-1973. Leuven, 1995.
Cajot, Eline. Het intern mediabeleid van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen. Leuven, 2002.
Claes, Suzy. De beleving van Chrimen bij leiding van Het Vlaams Verbond van Katholieke scouts en meisjesgidsen: een empirisch onderzoek. Leuven, 1996.
Cools, Jozef. Het verkennen in het Vlaams verbond der katholieke scouts, de katholieke studentenactie en de Chirojeugd. Leuven, 1954.
Daron Nadia, Helsen Marleen en Van Dyck Jan. Beleving van christelijke menswording binnen het Vlaams verbond van Katholieke scouts en meisjesgidsen: een empirische benadering. Leuven, 1981.
De Bisschop, Bert. ‘Van “Handhaaf en Bouw” tot “Een Nieuwe Start”. Het Vlaams Verbond van Katholieke scouts van 1945 tot 1968. Leuven, 1997.
Deckers, Peter. Het spel van scouting in Nederlandse vormgeving: bijdrage tot een vergelijkende studie van het jeugdwerk. Leuven, 1976.
Desmet, Steven. Profiel van de 15-jarige in de jeugdbewegingen Chiro, VVKSM en KSJ-KSA-VKSJ: empirisch onderzoek met bijzondere aandacht voor de levensbeschouwing. Leuven, 1990.

Dury, Mieke. Een vergelijking van het pedagogisch concept van VVKSM en Chirojeugd Vlaanderen: een analyse van historische en hedendaagse documenten en interviews. Leuven, 2002.


Esgain, E. Een scout “menheer Georges”. Levensschets van de heer Georges de Hasque, stichter van de katholieke scouting in Vlaanderen en eerste voorzitter van het Vlaams Verbond der Katholieke Scouts. Brussel, 1955.
Faes, Eric. Van Baden-Powell tot VVKS. Katholieke scouting in Vlaanderen voor Wereldoorlog II. Leuven, 1990.
Goedseels, Eef. De K van VVKSM: de beleving van christelijke menswording op nationaal en op lokaal vlak. Leuven, 1994.
Guffens, Hilde. Coëducatie in scouting (1970-1985): een historisch-pedagogisch onderzoek naar het onstaan en de evolutie van coëducatie binnen het Vlaams Verbond der Katholieke Scouts en Meisjesgidsen. Leuven, 1987.
Heremans, Stefan. De vrijetijdsbesteding van tieners en VVKSM. Leuven, 1999.
Janssens, Christin. Natuurbeleving in de jeugdbeweging: een empirisch onderzoek naar de natuurbeleving van jongeren in het VVKSM. Leuven, 1998.
Kiebooms, Bart. De receptie van de oorsprong van scouting in de recente historiografie. Leuven, 1988.
Leenaerts, Ilse. Jeugdbeweging op maat: mogelijkheden en beperkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in VVKSM. Leuven, 1999.
Leroux, L. Scouting, haar jong-volwassen beweging: het voortrekken. Leuven, 1963.
Matheusen, Fanny. Schipperen tussen vrouw en mens: genderverschillen in het jeugdwerk: een literatuurstudie en een exploratief onderzoek over genderverschillen bij vrouwen in leidinggevende posities bij VVKSM. Leuven, 1994.
Meulemans, M. Bijdrage tot een overzicht van de evolutie in de scoutsbeweging. Leuven, 1966.
Perquy, J. Pedagogiek van scouting: aanpassing aan het katholiek en Vlaams milieu (1910-1940). Leuven, 1970.
Pil, Y. Het nut van de scouts- en gidsenbeweging vroeger en nu. Leuven, 1958.
Poleyn, Sabine. Rituelen in de scouts: een sociologische verkenning van de betekenis van rituelen in een laat-moderne samenleving. Leuven, 1995.
Proost, Diane. De invloed van secularisering op de band tussen kerk en jeugdwerk: een onderzoek over de scoutsbeweging in Lille. Leuven, 1991.
Rubben, Marc. De geschiedenis van scoutsgroep “Graalridders-Parsival” in het kader van de ontwikkelingsgeschiedenis van het Vlaams Verbond der Katholieke Scouts en Meisjesgidsen (1938-1991). Leuven, 1997.
Thijs, Koenraad. De verwerking van de christelijke waarden in het Vlaams Verbond der Katholieke Scouts, 1960 – 1980. Leuven, 1981.
Tilkin, Gert. De scouts van de eerste eenheid St.-Joris van het St.-Jozefscollege te Hasselt 1921-1954. Ontstaan en groei gesitueerd in de geschiedenis van scouting in Vlaanderen. Leuven, 1989.
Timperman, Trui. Plaatselijke leiders over identiteit en leiderschap in de jeugbeweging: analyse van de groepsdiscussies bij de plaatselijke jeugdleiders in het kader van het jeugdbewegingsonderzoek bij Chiro, VVKSM en KSJ-KSA-VKSJ. Leuven, 1990.
Van den Noortgate, Wim. Motivatie van leiderschap in jeugdbewegingen: literatuurstudie en empirisch onderzoek bij 13 plaatselijke groepen van VVKS/M. Leuven, 1994.
Vanderbiesen, Roger. Effectevaluatie van kadervorming in VVKS/M-Limburg. Leuven, 1977.
Van der Cruyssen, Christine. Handhaaf en bouw! Werking van VVKS tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leuven, 1990.
Vandevelde, Leen. Coubertin en Baden-Powell: parallellismen tussen Olympisme en scouting 1894-1920. Leuven, 2002.
Vandommele, Roel. Financiële planning bij VVKSM vzw. Leuven, 1996.
Van Dooren, Marijke. Public relations in de non-profit sector: case-study van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjesgidsen. Leuven, 1997.
Van Dyck, Ann. Het drop-outfenomeen in het jeugdwerk: literatuurstudie en verkennend onderzoek bij VVKSM. Leuven, 1988.
Van Vooren, Jacques. Godsdienst-pedagogische waarden in scouting volgens R. Baden-Powell en hun integratie in de katholieke verkennerij, 1910-1940. Leuven, 1975.
Van Meirvenne, Arnd. Jongvolwassenwerking: een gedoemde mislukking? Een onderzoek naar de plus-werking bij Vlaamse Katholieke Scouting 1929-1982. Leuven, 1997.
Verhaegen, Lief. Spel en spelen als een eigen rationaliteit, ook binnen jeugdbeweging?: een literatuurstudie en een exploratief belevingsonderzoek binnen VVKSM. Leuven, 1990.
Verhasselt, Els. Basisvorming voor leiders in jeugdbewegingen: een effectiviteitsonderzoek in Chiro en VVKSM. Gent, 1995.

Verplancke, Kathelijn. De oorsprong van de Katholieke scoutsbeweging in Vlaanderen, 1909-1930. Leuven, 1990.


Verstraete, Geert. Macht en machtsverhoudingen bij leidinggevende in de jeugdbeweging: theoretische studie en empirische verkenning bij leidsters en leiders van VVKSM. Leuven, 1995.
Verwaest, Geert. Stellingnames van chirojeugd, VVKSM, KSA-KSA-VKSJ omtrent maatschappelijk relevante thema's: inhoudsanalyse van leidingstijdschriften (1985-1989) in het kader van het jeugdbewegingsonderzoek. Leuven, 1990.


KSA, VKSJ, KSJ
Baert, H. De krisis in de jongvolwassenwerking van de katolieke studentenaktie. Een proeve van diagnose. Leuven, 1974.
Bossuyt, Frederik. Vlaanderen hernieuwen in Christus: de Katholieke studentenactie in West-Vlaanderen en de tweede wereldoorlog. Gent, 2000.
Colenbier, Eric. Ebbe en vloed van een Katholieke Studentenbond (1932-1963): kerkhistorische en ideologische reconstructie van het ontstaan en de ontwikkeling van de K.S.A.-Rooyghem te Sint-kruis-bij-Brugge. Leuven, 1983.
De Baerdemaeker, Ignace. Studie omtrent wezen en implicaties van enkele persoonlijkheids-aspecten van de jeugdleider in de jeugdbeweging KSA-VKSJ. Gent, 1978.
Depoorter, Iris. Van Katholieke Actie naar maatschappijkritiek. De stroomversnelling in de +16-werking van KSA/KSJ (1965-1979). Leuven, 2000.

KADOC+BIBc


Deryckere, Kurt. Tussen Maatschappijkritiek en Vorming. Seinwerking bij de Westvlaamse Katholieke studerende jeugd (1969-1989). Leuven, 1991.
Desmet Steven, Profiel van de 15-jarige in de jeugdbewegingen Chiro, VVKSV en KSJ-KSA-VKSJ: empirisch onderzoek met bijzondere aandacht voor de levensbeschouwing. Leuven, 1990.
Dupain, Jan. Jong en onbaatzuchtig. Ontstaan en evolutie van K.S.A. O.L.V. Erewacht Tongeren (1900-1960). Leuven, 1989.
Gaeremynck, Grietje. De Internationale Katholieke Studerende Jeugd in Europa. Ontstaan, werking en evolutie van de JEC Européenne (1946-1970). Leuven, 1988.
Geelen Elisabeth, Jaspers Jan, Sergier Paul. De taak en de vormingsbehoeften van de bondsleiders en afdelingsleidsters in KSA-VKSJ: een empirisch onderzoek in Brabant, Limburg en West-Vlaanderen. Leuven, 1977.
Gys, Guy. 50 jaar KSA Trouw. De geschiedenis van KSA Sint-Jan Berchmansbond te Mechelen 1937-1987. Leuven, 1987.
Heirman, R. Verandering in een katholieke actie-organisatie voor de jeugd: Katholieke studentenactie en vrouwelijke katholieke studerende jeugd: de + 16-jarigen werking in Antwerpen. Leuven, 1973.
Heyrman, Peter. Handhaaf en bouw. De Katholieke Studentenactie in het Waasland, 1927-1987. Leuven, 1987.
Huybrechts, U. Inhoudelijke en strukturele aspekten van de katolieke aktie der studerenden. 1928-1944. Leuven, 1972.
Raymaekers, Bruno. “Groyen ende Bloyen”. De eerste jaren van de K.S.A. in Brabant (1932-1936). Leuven, 1987.
Roose, Philip. Vrouwelijke Katholieke studerende Jeugd (1957-1967) Aggiornamento van een KA-beweging. Leuven, 2004.
Timperman, Trui. Plaatselijke leiders over identiteit en leiderschap in de jeugbeweging: analyse van de groepsdiscussies bij de plaatselijke jeugdleiders in het kader van het jeugdbewegingsonderzoek bij Chiro, VVKSM en KSJ-KSA-VKSJ. Leuven, 1990.
Vande Ginste, Sebastian. Vanwaar komen wij? Bondsgeschiedenis van KSA Ten Rode Oostkamp (1928-1997). Leuven, 1997.
Vandenbussche, Lieselot. De veranderingen in de pedagogische houding van de leid(st)er in KSA en VKSJ 1948-1973. Leuven, 2004.
Verbeurgt, Filip. Coëducatie en emancipatie binnen KSA-VKSJ: een inhoudsanalyse van het tijdschrift Vandaag (1965-1983) met betrekking tot de problematiek der seksegebonden rolpatronen. Leuven, 1984.

PSYCHO


Van Den Broeck, Koen. Het begeleidingstijdschrift van de katholieke studerende jeugd: opkikker: een onderzoek naar de inhoud en de appreciatie van dit vormend begeleidingstijdschrift. Leuven, 1986.

PSYCHO
Van Ransbeke, Filip. Een katholieke Actie-beweging voor de vrouwelijke katholieke studerende jeugd. Een geschiedenis van V.K.S.J. van 1929-1957. Leuven, 1993.


Vervloessem, Greet. Spelenderwijs stereotiepen doorbreken: een verkennend onderzoek naar de betekenis en effecten van het sjo-jongerenkamp van KSJ. Leuven, 1997.
Verwaest, Geert. Stellingnames van chirojeugd, VVKSM, KSA-KSA-VKSJ omtrent maatschappelijk relevante thema's: inhoudsanalyse van leidingstijdschriften (1985-1989) in het kader van het jeugdbewegingsonderzoek. Leuven, 1990.
Wahlen, Suzanne. Relatie tussen leiding en jonge leden in de KSA en VKSJ: ontwerp van een vragenlijst met behulp van de Critical incident technique. Leuven, 1983.
In LIBIS: GOUW A’PEN INTIKKEN BIJ KADOC!

KLJ en BJB


De Keukelaere, Lieven. Poging tot situering van de ritmische bewegingsactiviteiten in de Katholieke landelijke jeugd. Leuven, 1977.


Kenis, Pieter. Literatuur in de marge: de literatuur van de Boerenjeugdbond: Lambert Engelen en Jef Van Der Boeren. Leuven, 2001.
Lauwers, Annie. De Boerinnenjeugdorganisatie, een kind van haar tijd. Ontstaan en groei (1911-1930). Leuven, 1985.
Vanderbruggen, Bieke. Samen jong in een landelijk milieu. Gemengde werking en seksuele opvoeding in de BJB/KLJ (1955-1975). Leuven, 1998.
Van de Velde, J. De christelijke levensbeschouwing van de KLJ in het tijdschrift Ontmoeting tijdens de periodes 1968-1969 en 1976-1978. Leuven, 1983.


Chiro


Baeten, Walter. Hier spelen en hier bidden wij: het einde van de patronaten en het ontstaan van de Chiro in Vlaanderen, 1918-1950. Leuven, 1991.


Benoit, Damien. De visie van de nationale leiding van Chirojeugd Vlaanderen op noord-zuidcontacten tussen 1950 en 1978. Leuven, 2002.
Bogaert, Petra. Jongerenbewegingen en politiek: een evaluatie van de houding van de politieke leiding van Chirojeugd-Vlaanderen, 1976-1982. Gent, 1986.
Chantrain, Norbert. Van patronaat tot chirojeugd: ontstaan, evolutie en werking van een algemene parochiale jeugdorganisatie. Leuven, 1957.
Cools, Jozef. Het verkennen in het Vlaams verbond der katholieke scouts, de katholieke studentenactie en de Chirojeugd. Leuven, 1954.
Coupé, J. De Antwerpse patronaten tussen de twee wereldoorlogen. Een historisch-agogische analyse. Leuven, 1978.
David, Johan. De taak en de vormingsbehoeften van de groepsleidingen in chiro: een empirisch onderzoek. Leuven, 1979.
De Ridder, Erik. De algemene doelstellingen van chirojeugd, zoals ze geconcretiseerd werden in de wachtwoorden van 1946 to 1964. Leuven, 1981.
De Smijter, K. Van ver-beelding naar ver-woording. Analyse van elf jaargangen (1971-1982) van het chirotijdschrift voor 14-16 jarigen. Leuven, 1983.
Dierickx, Sylviane. Ontstaan en ontwikkeling van de chirojeugd in het Brusselse. Leuven, 1982.
Dumoulin, Ward. Beleidscommunicatie in een pedagogische organisatie, in casu chirojeugd vlaanderen. Leuven, 1988.
Dury, Mieke. Een vergelijking van het pedagogisch concept van VVKSM en Chirojeugd Vlaanderen: een analyse van historische en hedendaagse documenten en interviews. Leuven, 2002.
Fabre, Joe. Chirojeugd en haar lichamelijke opleiding. Leuven, 1956.
Hermans, A. De patronaten voor werkende jongeren in België, van 1850 tot 1914. Een verkenning naar historische achtergronden en agogische realisatievormen. Leuven, 1971.
Houben, Hans. De geschiedenis van Jongerengemeenschappen (JGM). Van katholieke jongerenbeweging tot jeugdhuiskoepel. Leuven, 1999.
Janssens, Griet. 50 jaar Chiroleven in Westerlo 1946-1996. Leuven, 1996.
Lavens, Hubert. Chirojeugd - jongens 1945-1978: godsdienstpedagogische evolutielijnen. Leuven, 1978.
Lelclerq, Pascal. Vijftig jaar Chiroleven te Dilbeek. Van Sint-Theresia tot Iris. 1955-2005. Leuven (Dept. Gesch). 2005.
Leenknecht, Geert. De evolutie van de pastorale visie in de Chiro tot 1990. Leuven, 1992.
Lenders, Hilde. Chirojeugd in beweging: recente ontwikkelingen (1978-1991). Leuven, 1991.
Nouwen, Mieke. In contextuele trouw: de hedendaagse visie van chiro op de moraalpedagogiek in christelijk perspectief. Leuven, 1997.
Oosterlinck, Tom. Waardenoverdracht via spel in jeugdbewegingen: een exploratief onderzoek in Chiro. Gent, 1995.
Pieck, Adrienne. Evaluatieonderzoek van de opleiding tot instrukteur in de Chiro. Leuven, 1974.
Proost, Lutgardis. De overgang van patronaat naar chirojeugd. Leuven, 1978.
Sevenhans, Geert. Leidersvorming in Chirojeugd. 1941-1978. Leuven, 2004.
Van Acoleyen, Elly. Het ontstaan en de beginwerking van de meisjeschiro (1941-1954). Leuven, 1995.
Van Assche, Katleen. Spanning tussen beweging en organisatie: een toepassing op Chirojeugd Vlaanderen. Leuven, 1996.
Van Ballaer, Els. Van bestuurder tot begeleider: een analyse van de rol van de pristers in de Vlaamse jeugdbeweging Chirojeugd: 1934-1997. Leuven, 1997.
Vandecasteele, Els. Over de mogelijkheid van chiro met kansarme kinderen en jongeren. Leuven, 2001.
Vandenbroucke, Joris. 50 jaar Chiroleven in Borgloon 1946-1996. Leuven, 1998.
Vanhaverbeke, Mathias. Chirojeugd 1954-1970. Van gesloten jeugdrijk naar open jeugdruimte. Leuven, 2003.

Van Hoof, Christine. De taak en de vormingsbehoeften van de groepsleidingen in Chiro: een empirisch onderzoek. Analyse van de vormingsbehoeften en de gewenste methoden in het verbond Mechelen. Leuven, 1981.


Van Olmen, Mira. Kadervorming in het jeugdwerk: een explorerend onderzoek naar processen van sociaal leren in gewestwerkingen in de Chiro en de bijdrage van de KIK’s hierin. Leuven, 1999.
Vanreusel, T. Het Sint-Albertuspatronaat te Leuven. 1867-1914. Leuven, 1980.
Verhasselt, Els. Basisvorming voor leiders in jeugdbewegingen: een effectiviteitsonderzoek in Chiro en VVKSM. Leuven, 1995.
Verhoeven, Greta. Een analyse van het beeld van leidsters en van jonge meisjes in de pedagogische opvattingen van chirojeugd (1942-1964). Leuven, 1980.
Verschueren, Liesbeth. De volwassene in de chiro. Van bestuurder tot begeleider (1940-1976). Leuven, 2004.
Verwaest, Geert. Stellingnames van chirojeud, VVKSM, KSA-KSA-VKSJ omtrent maatschappelijk relevante thema's: inhoudsanalyse van leidingstijdschriften (1985-1989) in het kader van het jeugdbewegingsonderzoek. Leuven, 1990.
Willems, Benny. De receptie van lichaamsoefeningen, sport en bewegingsspelen in de chiro (1934-1986). Leuven, 1989.

KAJ en VKAJ


Boulanger, Luc. De jongerenwerking van de KAJ en VKAJ tijdens het Interbellum: schoolverlatersactie, Voorkajot(s)tersdienst en beroepskeuze (1925-1940). Leuven, 1983.


Bruggen, Peter. Een nieuwe jeugd voor een nieuwe wereld: de VKAJ van 1927 tot 1939. Leuven, 1983.
Callewaert, Björn. Een nieuwe jeugd voor een nieuwe wereld. De Internationale Christelijke Arbeidersjeugd van Brussel tot Bangkok, 1945-1965. Leuven, 1996.
Catteeuw, Karl. Kongolese Kajotters: een vormingsgeschiedenis van de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ) in Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi (1931-1960). Leuven, 1996.
Cludts, L. De pastorale methode van kardinaal Cardijn. Leuven, 1975.
Corens, Rik. De jonge werkman (1920-1924): de Antwerpse voorloper van de KAJ uit de tijdsgeest gegroeid. Leuven, 1972.
Debois, J. De kristelijke arbeidersjeugd in de zeventiger jaren. Leuven, 1980.
Decat, Chris. Alternatieve organisaties voor werklozen. Een case-study: de katholieke arbeidersjeugd (KAJ). Leuven, 1984.
Decoster, Frans. Ideologische situering van de Vlaams-nationalistische jeugdbewegingen 1930-1990. Leuven, 1990.
Deleu, Christiane. Analyse van het vormingswerk bij de vrouwelijke katholieke arbeidersjeugd in het licht van de aktuele behoeften van de werkende jongeren. Leuven, 1980.
Dendooven, André. Ontstaan, structuur en werking van de Vlaamse KAJ: een sociografisch overzicht. Leuven, 1967.
Gijsegom, Christiane. De Jonge Werkman en het KAJ-Verbond Leuven (1920-1936). Leuven, 1973.
Huys, Jan. Het antwoord van de KAJ op de jeugdwerkloosheid in de jaren dertig. Leuven, 1980.
Lucas, Nico. De visie van KAJ op het jonge arbeidersleven: analyse van de feitelijke en ideaaltypische perceptie van KAJ op het arbeiders-, familie- en vrije tijdsleven van jonge arbeiders (1924-1940). Leuven, 1984.
Meijers, Maria. Naar een beweging van jonge katolieke arbeidsters: de CJOM en VKAJ tot 1927. Leuven, 1983.
Messeyne, Maurits. De KAJ in de arrondissementen Oostende-Veurne-Diksmuide: geschiedenis van het Verbond Oostende (1929-1940). Leuven, 1971.
Missiaen, Karin. Profiel van de hedendaagse VKAJ: literatuurstudie en empirisch onderzoek bij leden en kernleden in de +17-jarigenwerking. Leuven, 1989.
Nuytten, Roland. Geschiedenis, organisatie en werking van de KAJ in het arrondissement Kortrijk (1926-1940). Leuven, 1973.
Podevijn, Dirk. Een bijdrage tot de geschiedenis van de (V)KAJ-beweging in het verbond Aals (en Geraardsbergen), 1927-1977. Leuven, 1983.
Stevens, Nele. VKAJ van het verbond Turnhout tussen 1935 en 1965: een historisch-pedagogische verkenning van de betekenis van jeugdwerk in de herinneringen van oud-militanten. Leuven, 2004.
Switten, Maria. De godsdienstige vorming in VKAJ vanaf haar ontstaan tot 1957. Leuven, 1975.
Vandamme, Hilde. De werking van de KAJ in functie van haar algemene doelstellingen en vooral in functie van De verovering van het milieu (1930-1939). Leuven, 1982.
Van den Broeck, Hilde. De visie van de VKAJ op het jonge arbeidstersleven: analyse van de feitelijke en ideaaltypische perceptie van VKAJ op het arbeids-, familie- en vrijetijdsleven van de jonge arbeidster (1923-1940). Leuven, 1985.
Vanheusden, Adelheid. De strijd tegen het communistisch gevaar bij de KAJ in de tussenoorlogse periode. Leuven, 1985.
Van Laecke, Nathalie. De zingende arbeidersjeugd: een vergelijkende benadering van het liedgoed bij de Socialistische en de Katholieke Arbeidersjeugdbeweging (1925-1960). Gent, 1999.
Vanmol, A.M. De fundamentele oriëntaties van de Kristelijke Arbeidersjeugd in de visie van Cardijn. Leuven, 1982.
Vanvoorden, Rita. Een facet van de katholieke sociale beweging. De Katholieke Arbeidersjeugd in Limburg van haar ontstaan tot aan de Tweede Wereldoorlog. Leuven, 1972.
Verschoren, Rita. Het Kristene Arbeidersjeugd-Verbond Antwerpen, 1924-1939. Leuven, 1973.
Willems, Hilde. De schoolwerking van de VKAJ: ontstaan en evolutie tot 1973. Leuven, 1991.
Willems, Veerle. De verloofdenwerking van de nationale KAJ-VKAJ tot 1945: een studie van de archieven KAJ-VKAJ-nationaal en Maria Rieberghe. Leuven, 1987.
Withofs, Maria. Een bijdrage tot de geschiedenis van de VKAJ. De naoorlogse jeugdorganisaties tot 1960. Leuven, 1984.
Zagers, Leonard. De Christelijke Jeugdorganisatie voor Meisjes en de Vrouwelijke Kristene Arbeidersjeugd in het gewest Antwerpen, 1923-1933. Leuven, 1973.


Varia


Brysbaert, Karlien. Van Vlaams en katholiek naar maatschappijkritisch. De geschiedenis van het Jong-Davidsfonds (1952-1973). Leuven, 1984.


Calmeyn, Stijn. De federatie voor open scoutisme: pluralistische jeugdbeweging in Vlaanderen van 1966 tot 1980. Gent, 1994.
De Ryckere, C. Kroonwacht (1943-1965). Een historisch-pedagogische analyse van een jeugdwerk voor meisjes in West-Vlaanderen. Leuven, 1983.
De Smet, Erik. Vlaanderen voor Christus? Ontstaan en ondergang van het Jeugdverbond voor Katholieke Actie (1928-1971). Leuven, 1989.
Dooms, Constance. De Belgische socialistische arbeidersjeugdbeweging in het Interbellum (1923-1940). Gent, 1984.
Heers, Stijn. Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond 1961-1981. Leuven, 1996.
Malfait, Gudrun. “De Sterke Vrouw van Vlaanderen” – De Dietse Meisjesbond Ik Dien en haar tijdschrift Gudrun (1944-1965). Leuven, 1991.
Raeymaekers, Gerda. Geschiedenis van de katholieke Vlaamse meisjesbeweging (1926-1940). Leuven, 1986.
Temmerman, Eric. De Socialistische Jonge Wacht (1914-1929). De ontwikkeling van de Belgische Socialistische Jeugdbeweging vanaf de Eerste Wereldoorlog tot het begin van de ekonomische crisis. Een eerste kennismaking. Gent, 1979.
Vanden Abbeele, Fritz. De socialistische jeugdbeweging in Vlaanderen, ontwikkeling, organisatie en werking: bijdrage tot een vergelijkende studie. Leuven, 1979.
Van Doorselaer, Mieke. Vrije jeugdbeweging, volksdansbeweging en jeugdherbergen in Vlaanderen (1918-1940). Gent, 1980.
Van Hoorebeeck, Marijke. Het Algemeen Diets Jeugdverbond (A.D.J.V.): Vlaams-nationalistische jeugdbeweging (1944-1961). Leuven, 1984.
Van Inthoudt, Hilde. De Joodse jeugdbewegingen in Antwerpen: een vergelijkende studie in de Joodse identiteit bij zionistische en religieuze jongeren. Leuven, 1985.
Vanschoenbeek, Guy. Ontstaan, situering en karakterisering van de Socialistische Jonge Wacht, 1886-1914. Bijdrage tot de studie van de politieke jongerenbeweging. Gent, 1978.
Velghe, Rudy. De Socialistische Jonge Wacht (1939-1940). Aktie van een oppositionele jeugdorganisatie in de BWP. Gent, 1982.
Verbanck, Hilde. De katholieke Vlaamse meisjesbeweging. Van kultureel vormingsideaal tot politiek bewustzijn, 1913-1926. Leuven, 1975.
Verschaeve, Tom. De socialistische jonge wachten, vanaf hun ontstaan tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Leuven, 1981.
Wouters, Arnout. De socialistische jeugdbeweging, 1945-1955. Brussel, 1988.

  • Scouts
  • KSA, VKSJ, KSJ
  • KLJ en BJB
  • KAJ en VKAJ

  • Dovnload 93.49 Kb.