Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ou est la sortie de secours – Justitia Tableau the la Troup. Internationaal Strafrecht mr. R. Jaasma – ir Rudolf Rietveld is aanhangig !

Dovnload 218.11 Kb.

Ou est la sortie de secours – Justitia Tableau the la Troup. Internationaal Strafrecht mr. R. Jaasma – ir Rudolf Rietveld is aanhangig !Pagina1/4
Datum01.08.2017
Grootte218.11 Kb.

Dovnload 218.11 Kb.
  1   2   3   4

Ou est la sortie de secours – Justitia Tableau the la Troup . Internationaal Strafrecht mr. R. Jaasma – ir Rudolf Rietveld is aanhangig !

december 31, 2012 Permalink.

castricum-20120507-00192jaasmajaasma 2brons<
Ou est la sortie de secours-Justitia Tableau the la Troup .
Internationaal Strafrecht mr. R. Jaasma – ir Rudolf Rietveld is aanhangig !

Breaking News 11 – 01 – 2013

mr. R. Mud officier v Justitie te Alkmaar
drs. T.Mans Burgemeester Castricum
hr. P. Kloosterman Team leider Politie Castricum – Duinstreek
hr. Schippers Team leider Politie Castricum
Mw. Brouwer – Nes Politie ambtenaar – balie medewerkster
Mw. Agustin Politie ambtenaar – balie medewerkster


Aan de hoofdofficier van het arrondissementsparket
van het openbaar ministerie
t.a.v. de heer R. (Rienk) Mud
Postbus 94
1800 AB Alkmaar


Den Haag, 9 januari 2013.

Geachte heer Mud,

Mogelijk heeft de heer drs. A. (Toon) Mans, hierna de korpsbeheerder, met wie U de verantwoordelijkheid over het bevoegde politiekorps deelt, om vaktechnische redenen de beantwoording van de brief, die ondergetekende hem op 17 december 2012 liet toekomen, aan U gedelegeerd.

Om zeker te zijn, dat ook U goede nota heeft kunnen nemen van de aanzegging, waaronder de korpsbeheerder bij die brief verzocht zo nodig gesommeerd werd, stelt ondergetekende U als korps leider in de laatste gelegenheid om de korpschef binnen 8 dagen na ontvangst van deze brief zodanig te instrueren, dat U en de korpsbeheerder aan het gesommeerde bij voornoemde brief nog buitengerechtelijk gevolg geven.

Hoogachtend,

BKB Benelux B.V.
Remco Jaasma

jaasma

Heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) ook de redactie van Een Vandaag al gemeld over het ernstige corrupte handelen door Mr….. (huidige president van het Amsterdamse gerechtshof)? Vooral nu mijn aangetekende brief aan de RVD de gecensureerde Nederlandse verslaggevers binnenkort weer dergelijke feiten objectief kunnen verslaan.

Dino Soerel vraagt Gerechtshof te Amsterdam om voorlopige vrijlating!

surel

Breaking News 10 – 01 – 2013

AANTEKENEN

Aan de Rijksvoorlichtingsdienst van het
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
t.a.v. de heer S.A.E. Schrover
Den Haag, 8 januari 2013.

Geachte heer Schrover,

Het internationale strafhof behandelt reeds een verzoek tot strafrechtelijke
vervolging van de procureur-generaal der Hoge Raad der Nederlanden tijdens
procedure, waarin de medeplichtige rol van de heer J.H.H. (Jan) Mans toen
nog als voorzitter van het College van Burgermeester en Wethouders der
gemeente Maastricht hem als een van de tot wederpartij behorende gedaagden
heeft doen betrekken.

Sinds ondergetekende ook de belangen van de heer R.A.A. Rietveld


Bakkummerstraat 58 B 1901 HN Castricum,hierna client, vertegenwoordigt, is
het ondergetekende als zijn gemachtigde gebleken, dat U hem inhoudelijk
geen antwoord geeft noch verslaggevers te woord wil staan. Verslaggevers
die de reden daarvan, schuilend in het feit, waarom de gevolgen van de
bezuinigingswoede van de overheid onnodig is doordat de crisis een
crisis van helaas teveel van de huidige kamerleden is, willen verslaan
laat U zelfs censureren.

Het is U bekend, dat deze houding namens de verantwoordelijke


ministers, die toelaten, dat de onafhankelijke rechtsmacht in Nederland
het verdrag tot bescherming van de mensenrechten en fundamentele vrijheden
grof schendt, hen daarvan niet vrijpleit, zodra U ondergetekende geen
andere keus laat dan de griffier van het internationale strafhof de
procureur-generaal der Hoge Raad der Nederlanden, die de verantwoordelijke
ministers immers in rechte vertegenwoordigen, te laten oproepen om voor
deze te verschijnen.

In een ultieme poging om U tot herstel van deze grove schendingen nog


buitengerechtelijk in de gelegenheid te stellen, verzoekt zonodig sommeert
ondergetekende U om de verantwoordelijke ministers tot naleving van
bovengenoemd verdrag te bewegen en ondergetekende binnen acht dagen na
ontvangst van deze brief te bevestigen, dat die verantwoordelijke ministers
erop zullen toezien en handhaven, dat de Nederlandse rechtspraak overigens
niet alleen in de strafrechtelijke procedures sinds elke aangifte, die client
deed, dit verdrag onverkort respecteert, zoals het internationale strafhof
ook van het Koninkrijk der Nederlanden verwacht.

Hoogachtend,

BKB Benelux B.V.
Remco Jaasma

Breaking News 09 – 01 – 2013

Bericht aan RTL Nieuws,http://cult.thepostonline.nl/2013/01/08/samsom-en-van-rompuy-verzin-een-haiku/

Het complot van Wouter Bos is bijna ontrafeld. Dan begrijp ik dat


Samsom, die daarom tegen beter weten in moet blijven beweren, dat zijn
regeerakkoord met Rutte Nederland sociaal uit de crisis helpt, steun
zoekt bij Van Rompuy? Het trieste is alleen, dat deze complotvorming
geen grap is. Zodra het openbaar ministerie het strafrechtelijk
onderzoek heeft afgerond onthult EPN tijdens de persconferentie namens
het openbaar ministerie.

Met vriendelijke groet,

llm. Remco Jaasma

mr. R. Jaasmajaasma
Rudolf Rietveld
ruud-rietveld-foto

Justitia Tableau the la Troup, ONDERZIJDE DEZE PAGINA !

1e Zware aanvallen richting Justitie Nederland via Internationaal Straf Hof hebben zijn aanvang genomen, ook tegen College Procureurs etc.

nieuws-bolhaar-1-fotopetervanderstruijs

AANTEKENEN

College van Procureurs Generaal,

t.a.v. mevrouw Mr. J.M. (Annemarie) Penn-te Strake

Postbus 20305

2500 EH Den Haag

Den Haag, 31 december 2012.

Geachte mevrouw Penn-te Strake,

De rechtbanken en gerechtshoven, die verzuimen om aan de sommatie bij mijn brief van 10 december 2012 gevolg te geven, is meer dan duidelijk het formele bewijs van de schade, die de onpartijdigheid der Nederlandse rechtspraak lijdt.

In verband met het strafrechtelijke belang hierdoor jegens de procureur-generaal der Hoge Raad der Nederlanden, die de Staat der Nederlanden immers internationaal vertegenwoordigt, riskeert U als lid van het College van Procureur-Generaals zijn strafrechtelijke vervolging.

Het antwoord op de vraag, hoezo U het ongetwijfeld door U van Uw ambtenaren vernomen bericht over deze strafrechtelijke betrokkenheid natuurlijk graag onopgemerkt wil laten, wijst het strafrechtelijke onderzoek tot bescherming van de mensenrechten en fundamentele vrijheden van belanghebbenden, die zich tot ondergetekende hebben gewend, uit.

Op de vraag, waarom en onder welke aanzegging U aan het namens deze belanghebbenden door officieren van het openbaar ministerie, die hun rol wel goed verstaan, gesommeerde gevolg heeft te geven, geeft deze brief U antwoord.

Ondergetekende, gemachtigd door bovengenoemde officieren, vertrouwt er daarom vooralsnog op, dat U onmiddellijk na ontvangst van deze aanzegging goede nota neemt.

Hoogachtend,

BKB Benelux B.V.

Remco Jaasma

registeraccountants –belastingadviseurs B.P. 547 NL1420 CA Uithoorn +31617757141 jaasmaremco@gmail.com

RVD censureert verslaggevers, die het feit (waarom de gevolgen van de bezuinigingswoede van de overheid onnodig zijn doordat de crisis een crisis van teveel van de huidige politici is) willen verslaan. Laat daarom de kamer fractie namens EPN de politiek weer over de ware inhoud gaan en daardoor betrouwbaar zijn.http://politiek.startpagina.nl/prikbord/14678946/16156628/re-epn-europese-partij-nederland-remco-jaasma

http://www.epn.nu terugkeer naar een parlement van betrouwbare kamer leden, die de burger belangen daadwerkelijk behartigen

Wordt in hoog tempo bij gewerkt !jaasma

ruud-rietveld-foto

De onderstaande lijst betreffen de individu die zich minimaal hebben schuldig gemaakt aan het opzettelijk belemmeren van de rechtspraak, het maximale betreft op degoutante wijze schending v.d. Mensen rechten toepassen op Rietveld zowel zware mishandeling en meer, tevens wat zijn Familie nog had moeten zijn ! Zie de tevens verschrikkelijke gebeurtenis hieronder wereld kundig gemaakt door ELSEVIER op 10 mei 2012. Exact wat men 15 maanden op Rietveld en zijn gezin aldaar heeft durven toepassen, alleen Rietveld was even iets sterker dan de misdaden door Nederlandse Overheid ten uitvoer gebracht, dit gebeurt regelmatig !!!!

Buitenlandse Zaken : Zowel de Misdaden door UWV te samen met UWV in herhaling worden toegepast, zie Elsevier bulletin 10 mei 2012 !
martens 2

ambassade

Foto,s van misdrijven op Rudolf Rietveld en wat zijn gezin was ( ook in Indonesia ) zie boven zelfmoord van ook een slachtoffer, Rietveld kreeg 15 maanden nul euro, bijna dood, gevangen in Cel v.d.Hel en erger !foto anton

ruud-rietveld-foto

assum zaak 5

assum zaak 8

assum zaak 9

assum zaak 6

assum zaak 10

anton rietveld en zijn moeder 1

Foto hier pal boven was Anton Rietveld en zijn zorgzame Moeder nog niet het graf in geholpen, denk erom veroorzakers dat Rietveld als een krokodil onder water ligt, tot jullie als prooi zijn bek in zwemmen !baldinger

Bovenstaande Misdadiger S. Baldinger komt in dossier aangelegen door Account kantoor van Rietveld never onder gevangenis straf uit, exact zoals v.d. Assum en onderstaand geboefte van Dijk Scherpenzeel Hubers :van dijk sherpenzeel hubers

verhagen

M. Verhagen


Drs. de Boer
T. Martens
ir.L.Klijnsma
Nederlandse Ambassadeur te Jakarta ten tijde 2007 – 2010
M. Kwee
Supit
Rosenthal

NIEUWS via ELSEVIER 10 MEI 2012


Elsevier.nl – Nederlander overleden na zelfverbranding in Jakarta
NEDERLAND
Nederlander overleden na zelfverbranding in Jakarta
door Servaas van der Laan 10 mei 2012

Elsevier.nl – Nederlander overleden na zelfverbranding in Jakartaambassade

FOTO KOMT ALS SABOTAGE IS AFGEWIKKELD OP DEZE PLAATS, JA Buitenlandse Zaken zover gaan jullie als de z.g. Mensen redders, realiteit betreft mensen slopers, zie gehele project als nogmaals sabotage op Provider etc. van Rietveld is verholpen !

De 69-jarige man zag geen andere uitweg dan zichzelf in brand te steken
De 69-jarige Nederlander die zichzelf vrijdag voor de Nederlandse ambassade in Jakarta in brand stak, is maandag overleden. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag laten weten.

0 0 1 1
Share on facebook Share on twitter Share on email 0


Vrijdagmiddag rond 14.00 uur (plaatstelijke tijd) stak de Nederlander zich in brand vlak voor het Erasmushuis, een Nederlands cultureel centrum dat naast de ambassade ligt.

De Nederlandse inwoner van Indonesië was in de financiële problemen geraakt, omdat zijn AOW was stopgezet. Dit was gebeurd omdat hij zijn adres niet zou hebben doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank.

Achtervolgingswaan – ( Realiteits besef betreft iets anders T. Martens – M. Verhagen – Rosenthal en overig zooitje wat bij Buitenlandse Zaken werkzaam was, zie lijst boven aan deze pagina) tekst tussen haakjes door Rietveld toegevoegd !
De man zou al langer aan achtervolgingswaan hebben geleden, meldt persbureau Novum. Hij zou bang geweest zijn voor de geheime dienst, omdat hij bewijs claimde te hebben dat de Nederlandse en Indonesische overheid waren betrokken bij aanslagen op Bali en in Jakarta. Daarom zou de man zijn adres niet willen prijsgeven.

Nadat hij zichzelf in brand had gestoken, probeerde hij het terrein van de ambassade op te komen. Bewakers doofden het vuur, maar konden niet voorkomen dat 70 procent van zijn lichaam verbrand raakte.phillippart

Nederlandse Presidenten & rechters :

mr. Philippart
mr. E.J. v.d Molen
mr. Eradus
mr. Th. v.d. Meer
mr. L. Koster
mr. J.A.J. Peeters
mr. Vroom
mr. v.d. Berg
mr. Schotman
mr. P.H.B. Littooy
mr. Beurskens
mr. ………. rest volgt snel !

Officieren Justitie / Hoofd officieren


burg

mr. G.W. v.d.Burg, zie foto


mr. H. Hofstee
mr. Bloos
mr. Boeien
mr. Den Hollander
mr. A.O. Kerk
mr. B.W. Streefland
mr. Plooi
mr. Teeven
mr. Mud
mr. S.de Haas
mr. C. de Jong
mr. Hoekman
mr. Hoekma
mr. de Wit
mr. ………… deze dame te Utrecht in kaasschaaf misdaad tegen Rietveld denkt uit beeld te kunnen blijven ?
mr. ………… rest volgt snel !

Deken of beter gezegt afdek deken voor criminele advocaten :deken Kemper zie foto onder


kemper

sweens

teeuwen

mr. Teeuwen te Maastricht ( zaak Spera – Sigmond – H. Wijffels – Alaine de Groot, zie elder op dit Blog )


mr. Veggel te Amsterdam
mr. Jenne ( werkzaam in verleden als Deken, zowel bij het vroegere Schenkenveld & Sluis advocaten, wel een zeer integere mr. Rep
mr. ………… komt eraan ! te Alkmaar
mr. Castlijns te Alkmaar
mr. Sweens te Alkmaar ( zaak Rietveld met ene Castelijns – Koopman te Alkmaar )
mr. Prickartz te Maastricht ( zaak Spera – Sigmond – H. Wijffels – Alain de Groot, zie elders op dit Blog
mr. Bohmer te Utrecht ( zaak Fiscalini met ene v.d. Wal richting Rietveld gestuurd door Bohmer ) – Case 1 / Case 2 – R. H
mr. Kemper te Amsterdam

Advocaten individu :ottovolgenant

Bovenstaande foto van een advocaat die zeer binnenkort geen advocaat meer betreft, daar zal Deken mr. Kemper wel voor moeten zorg dragen, gezien zijn werk wijze richting Bram Moscowickz

mr. A. P. Maes te Apeldoorn
mr. P.J. Lodestijn te Apeldoorn
mr. R. Sark te Arnhem
mr. Langerijs te Arnhem
mr. Kniesteadt te Utrecht
mr. Klaver te Alkmaar
mr. Duijs te Utrecht
mr. Spera te Heerlen
mr. Sigmond te Heerlen
mr. van Gaalen ( strafrecht ) te Amsterdam
mr. Pykstra te Zwolle
mr. Volgenant te Amsterdam
mr. Visser te Stadskanaal
mr. R.B. van Heijningen te Den Haag
mr. Vlasman te Amsterdam, later Baarn
mr. Paardekoper te Amsterdam
mr. Fiscalini te Utrecht in verleden, deze advocaat vermeld daar Rietveld iets heeft van Bohmer richting Fiscalini ( ene v.d. Wal ) !
mr. Moscowickz sr, te Maastricht, zie zijn tekst plus rekening later via oud rechter mr. …………. uit Alkmaar !

Deurwaarders tuig :baldinger

S. Baldinger te Alkmaar


van DER MEER & PHILIPSEN te Alkmaar
Snijder te Beverwijk
Wijers te Haarlem
Weggemans te Emmen
Wisseborn te Emmen ( verleden )
Ramonna Batta uit Maastricht
Beurskens uit Maastricht
…………… rest volgt snel

UWV mens vriendelijke misda….s zijn :joop linthorst

J. Linthorst ( verleden in raad van bestuur, zowel voor 100% aansprakelijk in zaken Rietveld, en rest geti..m


J. Hovestad te Alkmaar
M. Pronk te Alkmaar
P. Boudewijn te Sloterdijk
R. Saltzherr te Sloterdijk
A. Monsch te Sloterdijk
L. Howell te Sloterdijk
…………….. rest volgt snel

Burgemeesters met zwaar afdekken misdrijven als Korpsbeheerder Politie, zowel verantwoordelijk voor Publiciteit zaken :


toonmans_cropresize_tmp

A. Emmens knol ( verleden tot 2011 burgemeester van Castricum )


T. Mans burgemeester van Castricum
C. Bijl burgemeester van Castricum

Criminele Gemeente ambtenaren werkzaam voor o.a. GBA :

F.A. Bangma te Castricum
Korver Baltus te Castricum
P. Verlinden te Castricum
Ten Kleij te Castricum
H. Webers te Emmen
Schutrub te Emmen
Karst te Emmen
Schregardus te Emmen

Niet bevoegde Politie Ambtenaren werkzaam te Castricum – Duinstreek, aangemerkt door Gerechtshof te Amsterdam, of opzettelijk belemmeren


v.d. rechtsgang o.a. dan wel medeplichtig aan Valsheid in geschriften, onrechtmatige vrijheid beroving , knevelarij, zich schuldig maken aan niet opvolgen van Art 160 – 162 Strafvordering in opdracht van Drs. mr. R. Mud officier Justitie te Alkmaar, in verleden te Haarlem, personen zijn :

Kloosterman


Schippers
Augustin
Brouwer Nes
……….. rest volgt snel

Deze lijst is ( nog ) beperkt maar krijgt zeer snel zijn voltooing !Zware aanval mr. R. Jaasma te samen met R . Rietveld op een zwaar gecorrumpeerd justitie apparaat, elke zaak vanaf 16 0ktober 2001 beginnende met 59 dode opgevoerde eisers, tot aan het schenden van de Mensen rechten op het hoogste Level al aanhangig bij Internationale hof, zie document mr. R. Jaasma !

december 17, 2012 Permalink.

jaasma     ruud-rietveld-foto

Breaking News 17 – 12 – 2013

Sommatie van mr. R. Jaasma via electronische dan wel over de postweg aan korpsbeheerder, betreffende nakoming – mede verantwoordelijkheid dragen, op straffe van internationale strafvordering.

mr. IIm. Remco JaasmaOp deze plaats komen de stukken Gerechtshof te Amsterdam / Schippers – Kloosterman werkzaam bij Politie NHN – Duinstreek . 1e is er . rest volgt zeer snel !

politie goud

ir. Tilstra moest ten kosten van wat het kosten moest de GBA fraude onder de tafel zien te houden, ook ten kosten van mensen levens, houd er rekening mee Tilstra dat Rietveld ook u richting uit zal komen !proof off big corruption 35

mr. R. Jaasma te samen met Rudolf Rietveld op oorlog pad, dit betreft zware corrupte bij Justitie tot ronduit ( bewust ) misdadig dan wel vernietigende vonnisen uitspreken t.o.v.Familie Rietveld, met maar een doel voor ogen, zware corruptie van Buitenlandse Zaken / UWV / Advocaten  Deurwaarders / CJIB / CAK / Unive af te dekken !jaasma 1

jaasma2

Bovenstaande sommatie aan President van rechtbank te Utrecht voorloper van zaak op zaak voorleggen met ( speciaal Strafvordering procedure) al lopende tegen de Staat der Nederlanden ) bij Internationale hof ( Strafrecht ) !rijksvoorlichtingsdienst2

Geheugen steun voor van der Molen, president rechtbank te Alkmaar, zie claim hieronder, een der eerste van een reeks gemaakte door Prof. Dr . O. C. Kaligis. Binnen een half uur inlezen haalde deze integere advocaat de zware misdrijven o.a. dode opvoeren dan wel onzichtbaar maken van Rietveld (bewust ) tevens samen werking rechter met advocaten tot vooraf gesprekken aan toe, rechter de wetenschap had dat eisers via aangeboden 59 GBA uittreksels in  sommige gevallen al 18 jaar waren overleden, verwijs in deze naar de stukken die hierbij komen te staan. van dijk sherpenzeel hubers  van-der-meer-philipsen2 van der meer
  1   2   3   4

  • Ou est la sortie de secours
  • Breaking News 10 – 01 – 2013
  • Breaking News 09 – 01 – 2013
  • ONDERZIJDE DEZE PAGINA !
  • Breaking News 17 – 12 – 2013 Sommatie van mr. R. Jaasma via electronische dan wel over de postweg aan korpsbeheerder
  • Op deze plaats komen de stukken Gerechtshof te Amsterdam / Schippers – Kloosterman werkzaam bij Politie NHN – Duinstreek

  • Dovnload 218.11 Kb.