Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Oudheid Opdracht 1 (h 2006, 3 – 50)

Dovnload 7.06 Mb.

Oudheid Opdracht 1 (h 2006, 3 – 50)Pagina1/10
Datum03.11.2018
Grootte7.06 Mb.

Dovnload 7.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Oudheid

Opdracht 1 (h 2006, 3 – 50)

In Griekse stadstaten vond een ontwikkeling plaats van

• wetenschappelijk denken en
• het denken over politiek.

4p Geef van elke ontwikkeling een voorbeeld en leg telkens uit wat deze ontwikkeling inhield.Opdracht 2 (h 2006, 4 – 58)

De volgende historische ontwikkelingen staan in willekeurige volgorde:1 De Romeinen voegen Griekenland bij hun imperium.
2 Groepen jagers/verzamelaars in het Midden-Oosten ontdekken landbouwmethoden.
3 In het Midden-Oosten ontstaan de eerste stedelijke gemeenschappen.
4 In West-Europese steden kunnen door de bloeiende handel grote gotische kathedralen worden gebouwd.
5 In Zuid-Frankrijk wordt de verbreiding van de islam gestopt doordat een Arabisch leger wordt verslagen.
6 De Romeinse keizer Constantijn maakt een eind aan de christenvervolgingen.

2p Zet deze zes historische ontwikkelingen in de juiste volgorde, van vroeger naar later.

Noteer alleen de nummers.

Opdracht 3 (h 2006, 2,4)

Bron

De Griekse historicus Herodotos (485 - 420 v Chr) onderzoekt de oorlogen die in zijn tijd gevoerd worden tussen de Griekse stadstaten en het Perzische Rijk
1 Hier volgt een uiteenzetting van het onderzoek, dat Herodotos uit Halikarnassos heeft
2 ingesteld met de bedoeling dat de handelingen van de mensen niet op de lange duur
3 vergeten zouden worden. En dat de belangrijke en bewonderenswaardige daden, enerzijds
4 door Grieken, anderzijds door niet-Grieken verricht, beroemd zouden blijven. Ook wil hij
5 laten zien door welke aanleiding zij met elkaar in strijd zijn geraakt. (…)
6 Volgens de Perzen zijn de Grieken begonnen met een reeks gewelddaden door een prinses
7 te schaken. Een generatie later zou de zoon van de koning van Troje wraak willen nemen
8 door een Griekse prinses te roven. Zo had hij Helena geschaakt. Tot dan toe was het
9 gebleven bij schakingen over en weer, maar toen hebben de Grieken een veldtocht tegen
10 Azië ondernomen. Pas daarna zijn de Perzen naar Europa gekomen.

11 Dit is de mening van de Perzen, maar de Grieken denken er anders over. Ik ben niet van


12 plan hierover te gaan betogen dat het zus of zo gegaan is. Eerst zal ik de man aanwijzen van
13 wie ik zelf weet dat hij het eerst geweld tegen de Grieken heeft gebruikt, daarna zal ik mijn
14 verhaal voortzetten.

De Romeinse politicus en redenaar Cicero (106-43 v Chr) noemde Herodotus de ‘vader van de geschiedschrijving’, omdat hij de eerste was die probeerde de geschiedenis op een wetenschappelijke manier te onderzoeken.4p Leg met twee voorbeelden uit dat Herodotus de geschiedenis op een wetenschappelijke manier tracht te onderzoeken.

Opdracht 4 (h 2006, 2,5)

Bron

Het amfitheater in Nîmes (Frankrijk) gebouwd aan het einde van de eerste eeuw na Christus

Overblijfselen van dergelijke amfitheaters uit deze periode zijn ook gevonden in Griekenland, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Spanje en Trier (Duitsland).Gebruik de bron

2p Leg uit:• waardoor deze grote verspreiding verklaard kan worden
• welke conclusie je kunt trekken over de culturele beïnvloeding in deze tijd en in dit gebied.

Opdracht 5 (h 2007, 3 – 53)

Bron

Afbeelding van een Soemerisch leger op een houten voorwerp gevonden in een graf bij Oer in het tegenwoordige Irak, omstreeks 2600 v. Chr.

Toelichting

Van boven naar beneden is te zien dat aan de koning een parade voorbijtrekt van zijn leger met krijgsgevangenen, speerdragers en andere soldaten in (met koperen plaatjes) gepantserde mantels en door paarden of ezels getrokken strijdwagens. Op de grond liggen gesneuvelde soldaten.

Gebruik de bron

Uit deze bron kun je afleiden dat de bevolking van Oer omstreeks 2600 v. Chr. in een stedelijke gemeenschap leeft.

4p Leg uit, telkens met een gegeven uit de bron, dat er in die tijd rond Oer een stedelijke gemeenschap bestaat

− in economisch en


− in sociaal opzicht.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Opdracht 2 (h 2006, 4 – 58)
  • Opdracht 3 (h 2006, 2,4) Bron
  • Opdracht 4 (h 2006, 2,5) Bron
  • Opdracht 5 (h 2007, 3 – 53) Bron

  • Dovnload 7.06 Mb.