Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Overlijden

Dovnload 20.63 Kb.

OverlijdenDatum05.12.2018
Grootte20.63 Kb.

Dovnload 20.63 Kb.

Overlijden | laatste zorg verlenen
Als de zorgvrager is overleden dan geeft de verpleegkundige/ verzorgende de familie de gelegenheid om afscheid te nemen. Vervolgens neemt de verzorgende de familie mee om nog enkele belangrijke zaken door te spreken. Het afleggen is of zal met de familie in overleg worden vorm gegeven. De dienstdoende arts is inmiddels opgeroepen, hij zal het tijdstip van overlijden van de zorgvrager vaststellen. De keuze van kleding is vaak van te voren door de familie uitgezocht. De kleding hangt in de kast klaar voor dit moment.

De lichamelijke verzorging van de overleden bewoner wordt in overleg met de naasten vorm gegeven. Dit houdt in dat de naasten betrokken worden in het gehele proces van de verzorging. Deze betrokkenheid kan betekenen dat naasten de zorg volledig overgeven aan de verzorgenden, maar kan ook betekenen dat men persoonlijk mee wil helpen met de verzorging of de verzorging zelfs totaal wil overnemen. Alle denkbare varianten zouden in principe mogelijk moeten zijn binnen de grenzen van het verpleeghuis. Er dient rekening te worden gehouden met cultuurbepaalde verschillen in rouwverwerking en verzorging van overledenen, waar mogelijk wordt hieraan tegemoet gekomen. De attitude van de verzorgende is gericht op ondersteuning van de naasten, belangrijk aspect hierin is communicatie en informatieverstrekking. De verzorgende heeft aandacht voor het verdriet en zorgt voor koffie en thee. Belangrijk is te weten of er nog familie verwacht wordt. Er kan dan nog even gewacht worden met het afleggen.Bijzonderheden

De verzorging wordt minimaal door 2 personen gedaan.Doel

Het wassen en aankleden van een overleden zorgvrager


Indicatie

Een overleden zorgvrager


Contra-Indicatie

Geen
Potentiële complicaties

Kruisinfectie
Benodigd materiaal


 • schone kleding

 • twee lakens, steeklaken, sloop

 • 2 handdoeken

 • 2 washandjes

 • Kam, nagelschaartje, scheerapparaat

 • Zeep, crème, eigen geur of after shave

 • Bekken, pincet, vette watten, celstof watten

 • Verbandmateriaal en een schaar

 • Eventueel een lege spuit

 • Witte watten, rubber handschoenen, als de overledene een katheter heeft

 • 2 overschorten

 • Waszak, afvalzakWerkwijze
Voorbereiding
- Overleg met naasten en afdeling inlichten

- Leg met twee personen af

- Zorg voor privacy, beletlampje, scherm, gordijnen dicht

- Breng het bed op werkhoogte

- Trek de overschort en handschoenen aan

- Was de handenUitvoering

 • Verwijder de dekens en het laken

 • Leg de overledene plat neer met een kussen onder het hoofd

 • Verschoon het steeklaken als dit vies is, leg de overledene op een celstofonderlegger

 • Verwijder verpleegapparatuur (infuus, zuurstof)

 • Kleed de overledene van boven uit

 • Was de overledene het bovenlichaam met water en zeep

 • Verzorg zijn gelaat; scheer of knip overtollige haren weg, bijv. In de neus

 • Breng zo nodig de gebitsprothese in

 • Verzorg de nagels van de handen

 • Verzorg/ verbind huidaandoeningen

 • Verwijder eventueel de verblijfskatheter of ruk voorzichtig op de blaas

 • Was het onderlichaam van de overledene

 • Breng vette watten watten in het rectum en vulva (om doorlekken te voorkomen) of doe schoon incontinentie materiaal om

 • Verzorg/ verbind eventueel huidaandoeningen, bijv. doorligwonden

 • Verzorg zo nodig de nagels van tenen

 • Kleed de overledene aan

 • Kam de haren

 • Leg eventueel een opgerolde handdoek onder de kin. De mond kan zo niet openvallen; lijkstijfheid treedt na enkele uren op. De handdoek niet knopen maar de uiteinden strak onder het achterhoofd over elkaar heen leggen, de zwaarte van het hoofd houdt de handdoek op zijn plaats. Deze ongeveer 12 uur laten liggen.


Extra

- Houdt rekening met de geluiden die de bewoner nog kan maken omdat resterende lucht nog wil ontsnappen, licht de naasten die meehelpen bij de zorg hier ook over in.


- Als het haar verzorgd moet worden als het vet is, spuit dan het haar in met droogshampoo, doe een handdoek eromheen en laat dit 10 minuten zitten. Daarna kan het uitgeborsteld en verder opgemaakt worden.
- Extra aandacht voor de ooghoeken en de neus, deze goed schoon maken

- Verzorg na het wassen het gezicht, de lippen, de oorschelpen en de handen met een heel dun laagje vaseline, de huid wordt dan minder snel blauw. Vaseline goed insmeren, geen vette laag achterlaten.


- Sluit de ogen (heel belangrijk)
- Wondjes verzorgen en zonodig afplakken met tegaderm.
- Verder lichamelijke verzorging en opmaken naar wens van bewoner of familie

Blauwe plekken in het gezicht kun je vervagen door middel van lichte groene oogschaduw aan te brengen op de blauwe plek onder de make-up of poeder.


- Handen vouwen (al naar geloofsovertuiging).
- Laken vouwen tot aan het middel.

Nazorg:
- Gebruikte spullen opruimen.
- Beddengoed en handdoeken in blauwe zak. Knoop de afvalzak goed dicht.
- Kleding van de bewoner in roze zak naar de wasserij doen, of met de familie mee naar huis geven. (zie p.d.a.)
- Kamer netjes en sfeervol maken voor laatste bezoek naasten.
Afscheid van de bewoner kan plaatsvinden.
- Bewoner kan nu eventueel vervoerd worden. Op discrete wijze, vermijd drukke momenten.
- Persoonlijke spullen van de bewoner verzorgen in overleg met familie. Bij afgeven van sieraden e.d. aan de naasten hiervoor een afstandsverklaring laten tekenen.
Als de naasten naar huis zijn:

Bron: Vaardigheden basisverpleegkunde tweede herziene druk 2004

Zorgcombinatie De Nieuwe Maas 2003

 • Bijzonderheden

 • Dovnload 20.63 Kb.