Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Overzicht van items uit Codex Afrika cms

Dovnload 1.74 Mb.

Overzicht van items uit Codex Afrika cmsPagina2/35
Datum06.12.2018
Grootte1.74 Mb.

Dovnload 1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Auteur: steven   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een Nederlandse vrouw straatinterview 5 november 2006 "Ik belde omstreeks 16.30 uur aan bij nummer 55 en een leuke Nederlandse vrouw van ongeveer 50 jaar deed de deur open. Ze zag er verzorgd uit. "Vlak na de oplevering van de nieuwe wijk hadden we hier in de straat opzoomeractiviteiten. Dat is jaar of twee drie geweest. Nu is het al drie jaar niet meer. Dat was heel bijzonder, vind ik. Is er laatste tijd hier heel wat veranderd? Ja, in 1991 zijn hier de huizen afgebroken en opnieuw gebouwd, dus nieuwbouw woningen. Verder is het aantal allochtonen toegenomen. Deze hier zijn beter geïntegreerd dan de straten hierachter. Daar is het veel minder, daar hebben ze echt de overhand. Hier is het een beetje één op één." Dus u woonde eerst hier en toen kreeg u een vervangende woning en kwam hier weer terug? "Ja, naar dit huis."40  

buurt Ned Bloemhofplein
Auteur: steven   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een bewonersvertegenwoordiger netwerkgesprek 22 november 2006 De bewonersvertegenwoordiger, hij geldt als het geheugen van Bloemhof. Hij kan ook honderd uit praten over wat hij de laatste jaren heeft meegemaakt: “Vooral de laatste 15 jaar is de wijk enorm veranderd. Toen nam het aantal migranten toe, zonder dat daar veel aandacht aan werd besteed. Een tijd terug was daarover nog een reportage voor de krant en die spraken van het landelijke Bloemhof”. Een vreemde typering voor een wijk midden in de stad, maar als je om je heen kijkt, zie je veel ruimte, veel lage bebouwing en huisjes met een landelijke uitstraling.41  

menging Mar 2e Balsemienstraat
Auteur: steven   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een jongerenwerker netwerkgesprek 15 november 2006 De jongerenwerker: "Als gevolg van de herstructurering is deze straat binnen twee jaar bijna volledig Turks geworden. De bedoeling was door koopwoningen een gemengde middenstand te creëren. Maar dat is maar voor een deel gelukt. Met de herstructurering wilde men het sociale kapitaal van de wijk herstellen en een optimale mix van Nederlanders en verschillende groepen migranten krijgen. Ook migranten vinden een substantieel aandeel Nederlanders in de wijk belangrijk. Je moet niet alleen kijken naar salaris of opleidingsniveau, maar juist ook naar etnische afkomst en dat optimaal mengen. Dat maakt de wijk sterker. Migranten wonen anoniem, teruggetrokken, met de gordijnen dicht. Nederlanders stralen openheid uit en richten zich veelal naar buiten.”46  

on/veilig Turks Johannes Brandstraat
Auteur: steven   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een buurtbewoonster locatie-interview 19 december 2006 De buurtbewoonster: "In het appartementgebouw waar ik nu woon, blowden twee van mijn buren. Een daarvan dealde ook. Van die blowers hebben we geen last gehad, maar van die anderen! Je wilt niet weten hoeveel mensen er in en uit liepen in het appartement. De politie heeft hen 6 maanden in de gaten gehouden. Na een vechtpartij moesten ze eruit. Niet vanwege die vechtpartij, maar vanwege het feit dat ze de huur niet meer betaalden. Dat vond ik heel egoïstisch van de woningbouwvereniging. Pas nadat ze hun centjes niet kregen, grepen ze in. Die gasten deden expres de deuren hard dicht, zo hard, dat mijn neefjes en nichtjes elkaar van angst omhelsden. Het waren donkere mensen, maar geen Surinamers ofzo. Ze waren een beetje Indonesiërsachtig".50  

minder/meerderheid Ned Asterstraat
Auteur: katja   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een schooljuffrouw diepte-interview 21 november 2006 De schooljuf, sinds 1981 werkzaam in de wijk: “In 1984 was de schoolpopulatie al goeddeels allochtoon. De Sleutel was en is echt een school voor Bloemhof. Dit in tegenstelling tot de Oranjeschool, die ook veel kinderen uit Afrikaanderwijk trekken. Toen ik begon waren er nog 20 witte kinderen op een totale schoolbevolking van 200, nu is dat 3 op 300. Voor de verkleuring riep ik 'help ik, heb een Turkje in de klas', later 'help, ik heb een Nederlandertje in de klas”. Van de schoolpopulatie is nu 50% Turks. Tegenwoordig heeft de school ook twee schakelklassen met zogeheten 'schipholkinderen'. Hierin is een grote variëteit aan nationaliteiten. De kinderen uit deze klassen komen namelijk uit een gebied met een straal van 3 tot 4 km rond de school. Uit heel Zuid dus."51  

autorMid Ned Asterstraat
Auteur: katja   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een schooljuffrouw diepte-interview 21 november 2006 De schooljuf, sinds 1981 werkzaam in de wijk: "Veel vrouwen die hier school gegaan zijn, blijven thuis hun moedertaal spreken en zitten ook veelal thuis. Het Nederlands slijt in de loop der tijd weer weg. Eigenlijk spreken ze beide talen, Nederlands en Turks, gebroken”. De ouderparticipatie neemt heel langzaam toe. Een lange weg, maar langzaam zijn vorderingen geboekt: koffiemiddagen met Turkse ouders, bijeenkomsten met buurtmoeders, de school is nu vier ouderconsulenten rijk en er zijn nu ook schoonmaakouders en ouderprogramma’s via Stichting De Meeuw. De laatste jaren zijn er eigenlijk geen problemen meer met het zwemmen en het meegaan op schoolkamp. Langzamerhand raken ook de vaders geïnteresseerd." Uit een ander gesprek bleek dat de ouderparticipatie van de school De Sleutel toch tamelijk gering is vergeleken met bijvoorbeeld de school in Hillevliet. Een zelfde beperkte deelname bestaat er in het opbouwwerk en het bewonersoverleg in Bloemhof.52  

geloof Ned Asterstraat
Auteur: katja   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een schooljuffrouw diepte-interview 21 november 2006 De schooljuf, sinds 1981 werkzaam in de wijk: “Er wordt wel degelijk nog steeds het nodige gedaan aan godsdienstonderwijs. Met de kleintjes wordt gebeden en er worden eenvoudige Christelijke liedjes gezongen. Er zijn klassen die werkelijk prachtig kunnen zingen". De lessen gaan over alle wereldgodsdiensten volgens methode Trefpunt. De inzet van het godsdienstonderwijs is "overeenkomsten te zoeken om goed samen te kunnen leven vanuit christelijke normen en waarden". De schooljuf heeft daarentegen merkwaardig genoeg geen idee uit welke Turkse geloofsgemeenschappen haar leerlingen afkomstig zijn. Zij lijkt zelfs nauwelijks weet te hebben van de aanwezigheid van en het verschil tussen Milli Goros en Diyanet. Hoofddoekjes zijn in de school niet toegestaan. Petjes en caps en dergelijke evenmin. Want volgens de juf: "de school is een thuis, een veilige haven, daar heb je geen hoofddoekje nodig." Waarom kiezen islamitische ouders juist voor deze school? 1. Er is meer discipline op Christelijke scholen. 2. Er wordt meer waarde gehecht aan normen en waarden. 3. Dit is een school waar God nog aanwezig is. De leerkrachten varieren naar geloofsovertuiging van belijdend gereformeerd tot katholiek en niet-kerkelijk.54  

dood Ned Paul Krugerstraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een man en vrouw uit de buurt locatie-interview 31 januari 2007 Man en vrouw: ze denken dat hun zoon nog minder over de dood nadenkt dan zij. Tenminste ze hebben het er nog nooit met hem over gehad. Wat ze wel met hem bespreken is zijn hobby, het risicovolle duiken. Hij weet dat vooral zijn moeder het eng vindt, maar hij belt altijd als hij weer boven water is. Dat spreken ze zo af. De vrouw: “Hij gedraagt zich verantwoordelijk. Als hij verkouden is, duikt hij niet en ook niet als er veel wind staat. Maar ja, je hoort van die dingen he." De man: “Het ergste is als je kind eerder dan jezelf overlijdt. Dat hoort niet."56  

buurt Ned Afrikaanderplein
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een vertegenwoordiger van FC Feyenoord netwerkgesprek 29 februari 2007 De vertegenwoordiger: “De voetbalvelden van Feijenoord lagen aan de Martinus Steijnstraat. Waar nu de markt en het park zijn, lagen toen de voetbalvelden. In het begin kleedde men zich gewoon in het café om. Het bestuur zat ergens in de Jouberstraat in een woonhuis. Later zijn er een kantine en kleedkamers gebouwd. Dat is dat gebouwtje achter de moskee. Dat ziet er nog steeds zo uit. Rond het plein stond toen ook een houten tribune. Daar konden wel zo’n 4 à 5000 mensen op."57  

on/veilig Cabo Martinus Steijnstraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een buurtbewoonster diepte-interview 14 oktober 2006 De buurtbewoonster: “Alleen aan het eigen pleintje waarop we altijd busjetrap speelden, voetbalden en kattenkwaad uithaalden, daaraan heb ik wel goede herinneringen."59  

on/veilig Cabo De la Reystraat Tweebostraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een buurtbewoonster diepte-interview 14 oktober 2006 De buurtbewoonster: "In de wijk heb je twee speeltuinen die verborgen liggen achter de huizen. Daar achter bij Plein 3, bij De la Reystraat en aan de andere kant bij de Tweebosstraat. Daar heb je een binnenpleintje. Dat zijn wel plekken waar ik rustig kan zitten."60  

buurt Mar Putsebocht
Auteur: steven   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een jongerenwerker netwerkgesprek 1 november 2006 De jongerenwerker, kent veel jongeren uit de wijk. Met zijn Marokkaanse contacten spreekt hij Berbers of Arabisch. Ik zie hem hen ook regelmatig helpen met papieren ed. Hij staat open in zijn werk. Hij denkt na over gebeurtenissen, vraagt zich af wat er gebeurt, maar is ook zeer betrokken bij de wijk. “Ik woon in de wijk. Ik heb me toen ik moest verhuizen afgevraagd of ik elders wilde wonen. Ik weet hoe moeilijk het leven in deze wijk kan zijn, maar ik voel me te zeer betrokken bij mijn werk, dat ik de wijk niet wilde ontvluchten.”61  

ik/generatie Pak Lavendelstraat
Auteur: steven   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een moskee-medewerker diepte-interview 13 maart 2007 De medewerker: "Kijk, ik ben 35 jaar en mijn vader is boven de 50. Dus hij heeft veel meer ervaring. In de praktijk leer je dingen toch anders. Daarom overleg ik met mijn vader en neem ik dingen van hem aan. Dat geldt ook voor mijn vrouw. Sommige zaken bespreken we ook met onze ouders. Het komt wel eens voor dat mijn vrouw en moeder het niet met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld over het op vakantie gaan, terwijl dat eigenlijk niet kan. Nee ik grijp niet in, maar ik kijk dan wel hoe het zit."62  

blijven/teruggaan Turks Putseplein
Auteur: steven   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een medewerker van een jongerenvereniging diepte-interview 22 februari 2007 De medewerker: "Zuid is niet meer de 'Safe Haven' die het altijd voor mij geweest is. Vroeger miste ik Zuid als ik in Turkije was. Nu wordt mijn Rotterdam Zuid gevoel sterk aangetast sinds 9/11. 'Gelijke monniken gelijke kappen' geldt niet meer. Je wordt sindsdien echt anders bekeken en behandeld. Ik neig er steeds meer naar om voorgoed terug te keren naar Turkije. Als je me vier, vijf jaar geleden had gevraagd of ik wilde terugkeren naar het moederland, had ik je vierkant in het gezicht uitgelachen en gezegd 'never nooit'. Maar ik kan echt niet meer tegen die bureaucratie in Nederland en vooral niet meer tegen de vijandige stemming hier en de makke schaapachtige mentaliteit van de Turken die zich alles laten zeggen en doen. Ga protesteren, zeg ik ze, laat je niet zo in een hoek drukken! El Moumni wordt aangepakt. Wilders niet. Het zal in het begin moeilijk zijn in Turkije. Ik zal daar worden kaalgeplukt als Europese Turk. Ze denken dan dat je veel geld hebt. Na twee à drie jaar zal het heus wel lukken daar in te burgeren."63  

autorHerk Turks Egelantierstraat, hoek Putsebocht
Auteur: steven   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een medewerker van een jongerenvereniging locatie-interview 21 november 2006 Het tijdschrift Birlik Dogus is acht jaar geleden opgericht. Eén weekblad voor heel Nederland, een editie speciaal voor regio Rijnmond met nieuws respectievelijk over Nederland en over de regio. Birlik Dogus was gelieerd aan Birlik, Milli Goros. De medewerker uit het interview vervulde een centrale rol in zowel Birlik als Dogus. De Turkse gemeenschap in de buurt is goed georganiseerd. Turken die uit de buurt zijn weggetrokken zijn, komen later terug in de nieuwbouwwoningen. Het tijdschrift Birlik Dogus is gedurende de periode van onderzoek opgeheven.64  

minder/meerderheid Mar Narcissenstraat
Auteur: steven   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een jongerenwerker netwerkgesprek 1 november 2006 De jongerenwerker: "Het begin van de straat is een typisch ‘wit eiland’. Daar wonen de laatste Nederlanders van de straat. De straat is overigens de laatste jaren in hoog tempo verkleurd. Je kunt vaak aan de verlichting en tuintjes van de huizen zien of er nog Nederlanders wonen of migranten. Soms zie je ook een waterscheiding in de straat, die steeds in het voordeel van de verkleuring opschuift."65  

autorMid Ned Putsebocht
Auteur: steven   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Buurthuis Kamelia netwerkgesprek 1 november 2006 Buurthuis Kamelia, centraal in Bloemhof, doet vanaf 1996 dienst als het Buurtcentrum. Voorheen was het pand een klooster, later een school. Vanaf 1996 is het buurtcentrum steeds verder verkleurd: waren er vroeger nog 7 'witte' ouderengroepen, nu is er nog maar 1. Het ouderencentrum is ook omgezet tot een moeder-kind centrum (Turks, Marokkaans). Zoals in veel stedelijke voorzieningen is het management van Kamelia ‘wit’ en de staf gekleurd. Het uitvoerend personeel is gemixed.69  

ik/familie Mar Kaapstraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een jongerenwerker locatie-interview november 2006 De jongerenwerker: “Ik kwam hier (in De Arend) al van kinds af aan voetballen en fietsen”. Tijdens het gesprek komen voortdurend Marokkaanse kinderen langs, sommigen reageren op het gesprek en de jongerenwerker op hen. Daarin gedraagt hij zich als ‘de oudere broer': kortaf, direct en duidelijk. “Ik ben de oudste van het gezin. Ik heb nog twee broers en twee zussen en mijn moeder. Mijn vader is een paar jaar geleden overleden. Voor mij was het normaal dat ik mijn broers in huis nam. Dat is voor iedereen veel fijner. Zo kan ik ook vaker op mijn moeder terugvallen. Lekker eten. Je blijft toch haar kleine kind.”70  

on/veilig Alg Maashaven
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Buurtbewoners, werkers uit de wijk citaten over Maashaven Vanaf 14 oktober 2006 Een Turkse man: "Ik zit het liefste aan het water. Gewoon zitten op de bank en nadenken. Alleen. Een mens ontwikkelt zich tijdens het denken toch"? Een opbouwwerker: "Sinds de disco Now&Wow aan de Maashaven gekomen is, komen ze ook van de overkant naar Zuid. Idem voor het Luxor-theater. Dat is wel een goede zaak. Er is nu ook meer voor de jeugd te beleven". Een Nederlander uit de wijk: "Ik was altijd buiten. Als het laag water was, dan vond je van alles wat aanspoelde aan de kade. Ik liep liever de hele dag aan de Maashaven te spoken, dan dat ik naar school ging". Een Nederlands echtpaar: "Waar we het liefste zitten? In de zomer aan de Maashaven of in Katendrecht bij het water." Een Marokkaanse: "Hier bij Maashaven, bij de zee. Ook al rijden er auto’s achter je, maar daar heb ik niet zo veel last van. Soms als ik veel aan mijn hoofd heb, ga ik daar soms alleen zitten". Een Nederlandse vrouw: "De rust. Ik hou erg veel van water. Als ik uit me huis loop zit ik al gauw bij de Rijnhaven. Ik vind dat prettig. Gewoon het idee dat je heel snel lekker weg kan zijn". Een Pakistaan: "Als ik van buiten de stad kom en ik kom bij Maashaven aan, dan voel ik mij gelijk thuiskomen. Zomers kun je lekker langs het water lopen. Zo onder de metrolijn."


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Dovnload 1.74 Mb.