Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Overzicht van items uit Codex Afrika cms

Dovnload 1.74 Mb.

Overzicht van items uit Codex Afrika cmsPagina35/35
Datum06.12.2018
Grootte1.74 Mb.

Dovnload 1.74 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

geloof Ned Afrikaanderwijk/Bloemhof
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een begrafenisondernemer netwerkgesprek 19 oktober 2006 De begrafenisondernemer, de enige overgeblevene op Zuid: “Het protestantisme is altijd overheersend geweest op Zuid. De gereformeerden in Feijenoord en Bloemhof in de Putsepleinkerk en de hervormden op Pendrecht. In de Afrikaanderwijk bevond zich een concentratie van Roomse instellingen, onder meer het klooster aan het Afrikaanderplein. Veel van de eerste generatie bewoners hier kwamen van de zwaar orthodox calvinistische Zuid-Hollandse eilanden ten zuiden van Rotterdam. Het hoge aantal afvalligen is daarom des te opvallender, vaak al bij de eerste generatie. Ik kom zelf uit zo'n orthodox protestants nest uit het dorp Strijen in de Hoeksche Waard. Maar nu doe ik niets meer aan het geloof.”793  

dood Ned Strevelsweg
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een begrafenisondernemer netwerkgesprek 19 oktober 2006 De begrafenisondernemer, de enige overgeblevene op Zuid: “De uitvaart is verpersoonlijkt. Het doodsritueel vormt voor velen niet meer de overgang van een aards naar een bestaan hierna. De nadruk ligt nu meer op de herinnering aan de overledene. De markt speelt hierop in met steeds nieuwe funeraire frivoliteiten. Die vernieuwingen lijken mij niet besteed aan de doodnuchtere en weinig gefortuneerde klandizie hier op Zuid. Hier zit men voor ruim 90% aan de onderkant van de 'begraafmarkt'. Ik probeer steeds de prijs van het 'basispakket' te drukken. Door de centralisatie van alle voorzieningen in Rotterdam Zuid -crematorium, uitvaartcentrum en begraafplaats- aan de Zuiderbegraafplaats hoeft er niet of nauwelijks meer 'gereden' te worden en kan de prijs met een kleine € 500 omlaag. Tel uit je winst! Het enige 'pluspakket' dat 'op Zuid' zo nu en dan wél in de prijzen valt is een uitvaart die begint in De Kuip met een kist compleet met de roodwitte Feyenoorddraperingen ...”794  

on/veilig Alg Afrikaanderwijk
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Buurtkrant Afrikaanderwijk 'BOA' no. 3 ( 2006) 16 mei 2007 Kinderen en volwassenen hebben met een actie aandacht gevraagd voor de verkeers(on)veiligheid in de buurt. Tijdens een rondgang door de wijk werden gevaarlijke verkeerspunten gemarkeerd zoals het Kruispunt Pretorialaan/Putselaan, de Herman Costerstraat nabij de Nelson Mandelaschool, het kruispunt Pretorialaan/Paul Krugerstraat en het kruispunt Paul Krugerstraat/Bloemfonteinstraat vanwege de versleten zebrapaden. Ook het kruispunt Hillelaan/Rijnhaven wordt als onveilig ervaren.795  

dood Alg Bloemhof, Afrikaanderwijk
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Moordcijfers Bloemhof, Afrikaanderwijk Moord en doodslag in Nederland, 1992-2001. Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 250 mensen vermoord. Moord blijkt een mannenzaak. Van de slachtoffers is 71 procent man en 29 procent vrouw. Vrouwen lopen een risico van gemiddeld 1 op 100 duizend om vermoord te worden, terwijl dit voor mannen 2,3 per 100 duizend is. Verreweg de meeste daders zijn ook mannen. Mannen moorden tien keer meer dan vrouwen. De meeste moorden vinden plaats in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vinden. Samen omvatten zij ongeveer 40 procent van alle moordzaken in Nederland. Uit een geografisch spreidingsonderzoek blijkt dat vooral in wijken in Rotterdam Zuid, als de Tarwewijk en in iets mindere mate Bloemhof en de Afrikaanderwijk, relatief de meeste slachtoffers van moord en doodslag wonen. In de Tarwewijk werden tien keer zoveel inwoners vermoord als op basis van het inwoneraantal en de bevolkingssamenstelling verwacht kon worden.796  

dood Ned Pretorialaan
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


De dode dichter C.B. Vaandrager Pretorialaan Het bewogen bestaan van C.B. Vaandrager. Menno Schenke, Amsterdam, 2005. ‘De kroketten in het restaurant. Zijn aan de kleine kant’, waarschijnlijk zijn dit de bekendste regels van de Rotterdamse dichter Cornelis Bastiaan Vaandrager. Vaandrager werd op 26 augustus 1953 in de Pretorialaan geboren. Kort daarna verhuisde familie Vaandrager naar de Brielselaan 84b, waar ze jarenlang verbleven. Vaandrager ontpopte zich later met Hans Sleutelaar en Armando tot de voorste linie van de generatie van Zestigers. Hij groeide uit tot een veelgeziene gast in de Rotterdamse schrijvers- en kunstwereld. Hij leidde ook een leven vol verslavingen en dronkenschappen en overlijdt uiteindelijk op 18 maart 1992 op 56-jarige leeftijd. Vijf dagen later wordt hij begraven op de Zuiderbegraafplaats te Rotterdam. Vak B, grafnummer 705.797  

buurt Ned Afrikaanderplein
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


St. Franciscuskerk Afrikaanderplein Monumentenlijst 2007 Waar voorheen restaurant Solo zat, stond vroeger de Sint Franciscuskerk met een grote pastorie aan de Paul Krugerstraat en bijgebouwen verderop aan het Afrikaanderplein. Met de sloop van de kerk veranderde niet alleen het beeld van de wijk, Afrikaanderwijk werd ook een wijk zonder kerk.798  

varia Ned Cronjestraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een orgelbouwer netwerkgesprek februari 2007 De orgelbouwer: op nr. 1 van de Cronjestraat zit een kerkorgelbouwer. Hij werkt daar al 40 jaar. Samen met zijn dochter vormt hij de vierde generatie orgelbouwers uit zijn familie. Vanuit deze plek wordt de hele 'bible belt' van Nederland bediend. Alle kleine en grote orgels, zo'n 140 in totaal. De streng gelovige gemeenten hebben nog geld over voor een echt kerkorgel, want voor hen geldt: zonder orgel geen kerk.799  

varia Ned Brede Hilledijk/Hillelaan
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


damwand Brede Hilledijk/Hillelaan In de bocht van de Brede Hilledijk naar de Hillelaan gaat de dijk over in een muurtje dat voor de huizen langs loopt. Die dijk en de damwand moesten bescherming bieden tegen hoogwater. Bij de watersnoodramp van 1953 heeft de damwand het echter het begeven, waardoor Afrikaanderwijk als een van de weinige plekken buiten Zeeland onder water is gelopen. Er is toen ook iemand in de wijk verdronken. Zie record 719.800  

Monumentenlijst, Bloemhof Afrikaanderwijk
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Monumentenlijst Deelgemeente Feijenoord De status van de erkende monumenten RM = Rijksmonument GM = Gemeentelijk monument (G)MSP = (Gemeentelijk) Monumenten Selectieproject Plaats, status, architect, gebouw: Patrimonium's Hof Complex, RM, A.K. Kruithof, Patrimonium's Hof Afrikaanderplein 37, RM, ir A. van der Steur, Scholengemeenschap Van Oldenbarnevelt Afrikaanderplein 40, RM, ir A. van der Steur, Scholengemeenschap Van Oldenbarnevelt Brede Hilledijk 62-70, GMSP, J.P Stok, Thomson’s Havenbedrijf Hillelaan 40, GMSP, C. Veerling, Gemeentewerken, Metrostation Rijnhaven Hillevliet 139, RM, J.J.P. Oud, Nieuw Apostolische Kerk Korenbloemstraat 4-18; 24-40; 15-45, GM, A. Hulschbosch, Kossel Complex Sleutelbloemstraat 4-14; 3-13, GM, A. Hulschbosch, Kossel Complex Violierstraat 3-17; 23-39, GM, A. Hulschbosch, Kossel Complex 2e Balsemienstraat 31-41; 43-55; 28-38; 40-52, GM, A. Hulschbosch, Kossel Complex Hortensiastraat 10-24, GM, A. Hulschbosch, Kossel Complex Asterstraat 72-82, GM, A. Hulschbosch, Kossel Complex Anemoonstraat 13-23; 2-16, GM, A. Hulschbosch, Kossel Complex Putsebocht 3, GMSP, ir A. van der Steur, Bloemhofschool Putselaan 178;180;184, GMSP, Oranjeschool voor Protestant Christelijk Basisonderwijs


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

  • 793 dood Ned Strevelsweg
  • 794 on/veilig Alg Afrikaanderwijk
  • 795 dood Alg Bloemhof, Afrikaanderwijk
  • 796 dood Ned Pretorialaan
  • 797 buurt Ned Afrikaanderplein
  • 798 varia Ned Cronjestraat
  • 799 varia Ned Brede Hilledijk/Hillelaan
  • 800 Monumentenlijst, Bloemhof Afrikaanderwijk

  • Dovnload 1.74 Mb.