Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Overzicht van items uit Codex Afrika cms

Dovnload 1.74 Mb.

Overzicht van items uit Codex Afrika cmsPagina4/35
Datum06.12.2018
Grootte1.74 Mb.

Dovnload 1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

92  

minder/meerderheid Afr Dordtselaan
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een winkelier locatie-interview december 2006 (2x) De winkelier: “Ik woon al 12 jaar in Nederland. Ik ben toentertijd als vluchteling uit Liberia gekomen. Deze winkel heb ik nu al weer 5 jaar. Ja, ik heb nog steeds veel contact met Afrika. Daar woont mijn familie. In Nederland heb ik geen familie. De meeste Afrikanen zijn weg. Ik moet het nu vooral van vaste klanten hebben. Er zijn niet veel Afrikaanse winkels. Mijn klanten komen uit heel Rotterdam: Afrikanen, Kaapverdiers, Surinamers, Antillianen. Er komen ook klanten uit Nederland, vooral Afrikanen. Vroeger woonden hier veel Afrikanen in de buurt: in de Millinxbuurt, Bloemhof en Afrikaanderwijk. De laatste jaren is er veel veranderd. De migratieregels zijn strenger geworden en het toezicht op de huizen ook. Vroeger woonde je met veel mensen op een appartement. Dat kan nu niet meer. Maar er is nu ook veel minder geweld in Bloemhof en hier aan de Dortselaan. Of ik last heb van discriminatie? Waar ik ook ben. Thuis of op mijn werk. Wat ik doe, doe ik goed, vol concentratie.”93  

on/veilig Turks Ericaplein
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een buurtbewoner straatinterview november 2006 De buurtbewoner: "We hebben een klachtenbrief verstuurd naar Vestia, omdat we last hadden van de junks die hier achter bij het schoolplein kwamen slapen. We hadden geen veiligheid meer. We konden geen gebruik maken van de berging, omdat de berging bijna elke avond werd opengebroken. We zijn 3 tot 4 jaar bezig geweest met Vestia om het hier te laten slopen. Uiteindelijk is het ons gelukt, maar ook met veel moeite. Later kwamen ze met opmerkingen als ... ja we willen het niet laten slopen, omdat het ons te veel geld gaat kosten … Ze zeiden toen dat ze het wilde gaan renoveren, maar dat vonden we ook goed. Ze hebben veel dingen verbeterd. God Zij Dank. (...) Ze hebben het gebouw hier achter gesloopt. Ze hebben een hekwerk geplaatst zodat mensen niet van achter naar binnen kunnen gaan". Dit herkwerk is een door het CBK Rotterdam gefinancierd kunstwerk.94  

menging Mar Fuchsiastraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een jongerenwerker netwerkgesprek 1 november 2006 De jongerenwerker: "Het gekke van die mono-etnische straten is dat er nu gezinnen zijn, die vanwege de sociale controle weer door verhuizen. Vroeger zag je Turken en Marokkaanse gezinnen vanwege de samenhorigheid juist bij elkaar kruipen in een straat. Nu zie je vaak dat gezinnen met opgroeiende kinderen die niet gehoorzamen aan de leefregels van de gemeenschap en de islam (geen hoofddoekje, veel te laat thuis, vriendjes en vriendinnetjes met een andere culturele achtergrond) dat de ouders vanwege de schaamte voor het gedrag van hun kinderen weer verhuizen naar een overwegend Nederlandse straat”. “Toen de nieuwbouw aan Fuchsiastraat werd opgeleverd, werden de huizen bijna allemaal door Hindoestanen gekocht. Nu is het een Hindoestaans Turkse straat.95  

varia Ned Groene Hilledijk
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Het wijkbureau van politie netwerkgesprek januari 2007 Het wijkbureau: een nogal een functionele ruimte, het gebouw van de wijkpolitie. Wel groot daarentegen. In de hal komen bespreekkamertjes uit waarin vermoedelijk je klacht kan worden opgenomen. Goed voor de privacy, dacht ik. Hoewel de deuren open staan of op een kier. Als je daar een dagje gaat zitten kom je veel klein leed te weet. Ik kreeg gratis een overlast verhaal uit de buurt mee, de afwikkeling van een aanrijding en het verhaal van een Nederlandse jonge vrouw met kind in de kinderwagen, die om advies kwam vragen. Haar man zat blijkbaar in de gevangenis en zij wilde bij hem weg. Althans dat vermoedde hij. In elk geval uitte haar man of ex man een keihard dreigement: "Als dat gebeurt dan ziet hij de kleine nooit". De verbazing over zoveel ongevraagde openheid was blijkbaar op mijn gezicht af te lezen, want de dienstdoende agente vroeg mij: "Wat moet jij wel niet denken he. Wat een rare vrouwen hier".96  

scheiding Ned Groenewegplein
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een stafmedewerker netwerkgesprek 19 januari 2007 De stafmedewerker: “Aan het Groenewegplein en verder in de wijk wordt redelijk veel nieuwbouw gepleegd, ook koopwoningen. De kopers komen uit de omgeving van Bloemhof en Afrikaanderwijk. Dat zijn hele bewuste kopers. In de buurt van het Groenewegplein wonen veel oorspronkelijke Pakistani."97  

ik/groep Mar Afrikaanderwijk
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een jongerenwerker locatie-interview november 2006 De jongerenwerker: “Ik heb uiteindelijk voor werk gekozen. Dat was vroeger wel anders. Toen leefde ik met vrienden op straat en haalde veel kattenkwaad uit. Ik wil daar eigenlijk niet over praten. Dat is voorbij. Maar ik weet wel dat ik daarin ook mijn grenzen had. Ik ging tot de deur en niet verder. De meeste van mijn vrienden leven nog op straat. Die zweven door de wijk. Een werkje hier, een blowtje daar, soms worden ze opgepakt. Na de gevangenis begint het weer opnieuw: geen werk, geen school, geen ouders.” “Vroeger had je ook nog streetgangs. Je had een groep rond De Arend, in de Tweebosstraat en de Botha Brothers uit de Bothastraat. Die zie je nu nog wel eens bij Plein 3. Dat waren meer gesloten groepen, die een band met elkaar hadden en etnisch onderscheiden waren: Marokkaans, Turks en Surinaams. Ze waren ook niet gewelddadig, alleen moest je niet op hun territorium komen. Dan moest je wel voortdurend achterom kijken. Niet dat je dan in elkaar geslagen werd, maar het was wel zo van: ‘Wat moet je hier. Als je hier nog een keer komt …’. “Nu zie je veel meer de mix, jongens door elkaar. In Plein 3 heb je ook meer gemengde avonden. Veel van de onderlinge strijd en ‘etnische’ nijd wordt met voetbal en toernooien weggespeeld. De een richt zich meer op voetbal, de ander meer op uitgaan, dat zijn van die kinky ‘Now&Wow’ types en een deel op handel en drugs. Het verschil zit hem er meer in of je uit de wijk komt of niet. Negers zijn goed als ze hier wonen. Als ze van buiten komen, hebben ze een probleem.”98  

scheiding Ned Jacominastraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een opbouwwerkster netwerkgesprek 1 november 2006 De opbouwwerkster: "Vroeger liep de grens door de Jacominastraat. De linkerzijde, waar nu het zwembad staat, was goeddeels Marokkaans en de overkant van de straat goeddeels Hollands. Het 'witte eilandje' in de nieuwbouw aan de Steinweghof is daarvan nog een restant."99  

menging Alg Hilledijk
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


BOA, Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk netwerkgesprek december 2006 Op de werkvloer van Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk krijg je een idee van de nieuwe stedelijke werkelijkheid. De een: “Nee, met die kun je even geen afspraken mee maken. Die is naar Mekka". Een ander: "Binnenkort is er weer een veegactie met de Roteb, TOS en de kinderen uit de wijk. Ik vind het belangrijk dat de straat schoon blijft." En verder: "Bij African Queens heb ik van een collega Surinaams koken geleerd" Tot slot een derde: "Ik trek niet alleen met Hindoestaanse mensen op. Ik heb ook veel contact met Marokkanen en Turken."100  

autorMid Ned Hilledijk
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een medewerker van de wbv netwerkgesprek december 2006 De medewerker: Hij spreekt weliswaar van 1e graadsburgers en 2e graadsburgers als wordt gesproken over gastarbeiders en hun kinderen, maar toch. “Vroeger was er om de twee straten of blokken wel een buurtvoorziening. Nu is er bij niets meer. De wbv investeert steeds meer in het gedrag van haar bewoners. Er zijn eigen sociale werkers aangesteld. Er wordt veel meer overleg gepleegd, ook met moskeeën en andere minder toegankelijke organisaties. Men is veel meer toegeneigd naar het verhaal van de bewoners."101  

ik/groep Mar Hillelaan
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een bestuurslid van een zelforganisatie diepte-interview 16 januari 2007 De bestuurder: "Wij zaten vroeger (rond 1990) altijd in Take 5. Onder de metro aan de Hillelaan. Dat was een koffieshop, waar we als jongeren altijd verzamelden. Ik kwam daar nog maar zelden. Een paar jaar terug was ik er weer eens om mijn broertje te zoeken. Mijn broer was niet de sterkste. Ik zorgde in die tijd ook voor hem. Hij woonde bij mij in thuis en ik ondersteunde hem met school. Ik wist dat hij in Take V zat en was er niet gerust op. Ik vond het geen goede plek voor hem. Ik studeerde inmiddels zelf aan de TU Delft en merkte toen hoe je als vrienden uit elkaar kan groeien. Die afstand vond ik best pijnlijk. We hadden zelfs een andere manier van spreken. Niet meer die straattaal, althans ik niet. Het bizarre was: er zat nog steeds hetzelfde clubje, zoals vijf jaar geleden en iedereen zat nog op dezelfde plaats. Sommigen van hen keken tegen me op. Per slot van rekening was ik de student. Anderen waren veel afwijzender en trachtte me uit de tent te lokken en zeiden tegen mij: ‘Ach laat je broer toch gaan. Hier zit hij goed. Er gebeurt toch niets’. Nee zei ik. Zeker niet. Als ik het hier zo bekijk dan schiet het inderdaad niet op. Er is in vijf jaar niets veranderd. Dat vonden ze natuurlijk heel arrogant van mij.”102  

on/veilig Mar Jacominastraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een bestuurslid van een zelforganisatie diepte-interview 16 januari 2007 De bestuurder: “Ik ben in de Jacominastraat geboren. Een echte volksbuurt, racistisch kun je beter zeggen. Vaak hingen er groepjes jongeren rond en als ik daar dan langs kwam dan kreeg ik altijd klappen. Ik was de oudste thuis dus moest ik het zelf opknappen. Ik kon niet de hulp van mijn oudste broer inroepen. En ik was al zo’n klein ventje. Als ik uit school kwam en de Paul Krugerstraat overstak, zag ik ze vaak staan. Dan liep ik maar snel om via de Bothastraat naar mijn huis aan de Jacominastraat te lopen. Dan ontliep ik in ieder geval de klappen.” De Jacominastraat was toen nog een straat met een gesloten gevelbebouwing. In die tijd moest je dus nog omlopen. Nu kun je tussendoor oversteken van de Jacomina- naar de Bothastraat.103  

scheiding Turks Afrikaanderwijk
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een buurtbewoner diepte-interview 1 november 2006 De buurtbewoner: “Ik ben opgegroeid in Afrikaanderwijk. Toen de kinderen naar school moesten, wilde ik uit de wijk verhuizen. Wat dacht je. Als Turk kwam ik Barendrecht niet in. Officieel heette het dat ik geen economische gebondenheid met de stad had. Uiteindelijk vond ik een huis in Charlois wat ik wel mocht kopen. Aanvankelijk was ik er wel tevreden over. De wijk was nog gemengd, de school ook. Dat was goed. Nu wonen er te veel buitenlanders, dat gaat ten kostte van alles. Het ging helemaal mis toe men Hoogvliet liet leeglopen en een vloedgolf aan Antilianen over de wijk werd uitgestort. Antillianen leven in groepsvorm. Als reactie trokken de Turken ook naar elkaar toe. Overigens gaat dat uit elkaar drijven van mensen vanzelf. Toen ik het huis kocht in Charlois, woonde er links en rechts van mij Nederlanders. Op het moment dat ik in het huis introk, was het huis rechts van mij al verkocht. Ik heb er enorm spijt van dat ik naar Charlois ben verhuisd. Ook voor mijn kinderen. Het contact met de kinderen werd gewoon afgeschermd. Mijn zoontje wilde niet op straat spelen als er Nederlandse kinderen waren, want hij werd volledig links gelaten. Dat was te pijnlijk voor hem. Nu heeft hij een vriendje. Een Kaapverdische jongen. Die kan ook geen andere contacten krijgen. In Afrikaanderwijk is iedereen meer onder elkaar en is iedereen op zijn gemak. Onder Turken wonen is fijner. Met Nederlanders heeft het alleen maar frustraties opgeleverd."104  

ik/groep Mar Afrikaanderwijk
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een bestuurslid van een zelforganisatie diepte-interview 16 januari 2007 De bestuurder: “Toen ik puberde, waren er geen streetgangs. Dat heette zo niet. Wij hadden ‘passie’. Wij wilden iets en we trokken ook met zo’n groepje jongeren uit Afrikaanderwijk op. Dat waren vroeger mijn vrienden. Een gemengde groep, wel veel Marokkanen, maar ook anderen: Kaapverden, Turks, Nederlands etc. Daar zijn ook mijn huidige vriendschappen uit voortgekomen. Maar als je ziet wat er van hen geworden is? Voor zover ik het weet en ze nog tegenkom. Een vriend van mij zit met levenslang in de gevangenis. Moord. Een Marokkaan. Een ander is pooier geworden en weer een ander is aan de drugs. Ook beide Marokkaan. Nee, het waren niet allemaal Marokkanen, die mislukt zijn. Deze toevallig wel. Laatst kwam ik nog een vriend van mij tegen. Dat was vroeger een grote sterke jongen. Als er iets aan de hand was dan liep hij altijd vooraan. Die ging voorop in de strijd. Nu zag ik hem lopen, met nog één tand in zijn mond. Een echte junk. Ook een Marokkaan. Maar mijn beste vriend uit die tijd is een Kaapverdier. Hij werkt nu bij het Ministerie van Justitie. En een andere Marokkaanse vriend -die hadden vroeger een viszaak - die werkt nu bij de Rabo Bank. Boven in de wijk. En natuurlijk mijn neef, die is uiteindelijk internist geworden”. (Zie eerder de faalangstige neef die geneeskunde studeerde en via een voodoovrouw de keuze voor zijn studie liet bepalen). “We verzamelden altijd in Take V, onder de metro aan de Hillelaan. Dat was een koffieshop, een cafeetje."105  

scheiding Turks Afrikaanderwijk
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een buurtbewoner diepte-interview 1 november 2006 De buurtbewoner: “Deze wijken worden getto’s en de straatjongens zorgen voor de afscheiding. Iedereen voelt zich moslim, ook de criminele jongeren. Iedereen is zich moslim gaan voelen door de haat en tweestrijd die is gezaaid. Dat verwijt ik Hirshi Ali het meest. Mijn vrouw draagt nu een hoofddoek. Voorheen niet. Als ik morgen weg kon uit de wijk, dan deed ik het."106  

autorMid Ned Lange Hilleweg
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


BOB, Bewonersorganisatie Bloemhof netwerkgesprek januari 2007 Over BOB: Eenmaal binnen kost het duidelijk moeite om iemand te spreken te krijgen. Achterdochtig is een te groot woord, maar men kijkt duidelijk de kat uit de boom en wil natuurlijk weten wie ik ben. Als ik de naam van een bestuurslid noem, krijg ik plomp verloren te horen dat die persoon niet meer namens het BOB kan spreken etc. Via een collega opbouwwerker uit Kamelia had ik al begrepen dat het BOB de laatste tijd nogal wat problemen heeft gekend met de deelgemeente en SWF, stichting Welzijn Feijenoord. Later stapte zelfs het hele bestuur op en wilde het oude bestuur ook niets meer met de BOB te maken hebben. Ook hier valt op dat bijna alle opbouwwerkers een migrantenachtergrond hebben.107  

menging Mar Lobeliastraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een voormalig bestuurder van een zelforganisatie netwerkgesprek 30 januari 2007 De oud-bestuurder heeft een eigen huis in een van de Kosselwoningen in Bloemhof. “Goed voor de wijkverbetering. Hier in dit stukje straat van 100 meter zijn 6 a 7 koopwoningen. Hoewel! Dat kan verkeren. 100 meter verderop is de straat veel instabieler. Bloemhof-Noord is geen witte wijk. Anders zou ik ook niet welkom zijn. Er wonen hier ook niet alleen maar Marokkanen. In Bloemhof-Zuid [ten zuiden vande Lange Hilleweg] wonen nog wel veel Nederlanders. Ik zit eigenlijk nooit in de tuin. Ik ben geen tuinmens. Ik voel me ook niet thuis in de tuin. Die gezelligheid van achter het huis zitten, heb ik niet. Af en toe maak ik wel eens een praatje met de achterbuurvrouw. Dat is een Nederlandse vrouw, zij is gescheiden, maar ze heeft wel een vriend. Net nieuw, dacht ik. Als ik wil voetballen met mijn zoons, dan ga ik wel naar het park in Varkenoord (?), of hier op het pleintje tegenover Kamelia. Eerlijk gezegd heb ik ook niet veel contact met de buurt. Ik heb ook geen problemen met ze, maar ik ga geen afspraken of zo plannen. Ik heb er ook geen tijd voor. Vroeg weg, laat thuis. Altijd van huis, ik ben naast het werk ook actief in de wijk. We leven sterk op ons zelf. Eigenlijk zijn we verregaand geïndividualiseerd. Het meeste contact heb ik nog met de buurman. Ik heb laatst de buurman geholpen met verhuizen, koffie en eten gebracht. Die kwam hier naast wonen. Hij was wel verbaasd, maar vond het wel fijn dacht ik. Als er straatactiviteiten zijn doe ik ook wel mee met ‘Rotterdam Mee’ ofzo.”109  

autorNed Ned Afrikaanderwijk, Bloemhof
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een stafmedewerker netwerkgesprek 12 december 2006 Men richt zich in de wijk vooral op leefbaarheid en veiligheid. Het is van belang elkaars waarden, normen en achtergrond te leren kennen. De ideale verhouding in de etnische samenstelling van de wijk is 50/50: 50% oorspronkelijke Nederlanders versus 50% migranten. Daar waar verdringing optreedt, ontstaan er ook onmiddellijk problemen. Men streeft ook naar een actieve acceptatie en wijst elkaar op ieders verantwoordelijkheid: op straat en tot achter de voordeur. De stafmedewerker: “Vooral jongeren hebben een groter cultureel besef. Zij ervaren de verschillen tussen thuis, school, straat en werk. Zij moeten dealen met die verschillen. De 3e generatie vindt beter hun plaats in de Nederlandse samenleving, dan de 1e en 2e generatie. Hoewel dit wel in contrast is met de schoolprestaties van de 3e generatie. Er is een grotere uitval onder de 3e generatie en de resultaatcijfers lopen terug. (zie JOS, jongeren uitvalscijfers). Hoe dat komt? Met de wijk gaat het gemiddeld genomen wel beter. Maar dat geldt niet voor de migranten. Zij zien hun hoop en perspectief niet ingelost, ondanks alle inspanning. Voor veel jongeren heeft het naar hun gevoel dan ook geen zin om hun best te doen. Hoe je ook je best doet, je wordt toch niet geaccepteerd, je vindt geen stage en werk wat je wilt en kunt, krijg je niet. Misschien zien we nu die demotivatie.”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

  • 100 autorMid Ned Hilledijk
  • 101 ik/groep Mar Hillelaan
  • 102 on/veilig Mar Jacominastraat
  • 103 scheiding Turks Afrikaanderwijk
  • 104 ik/groep Mar Afrikaanderwijk
  • 105 scheiding Turks Afrikaanderwijk
  • 106 autorMid Ned Lange Hilleweg
  • 107 menging Mar Lobeliastraat
  • 109 autorNed Ned Afrikaanderwijk, Bloemhof

  • Dovnload 1.74 Mb.