Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Overzicht van items uit Codex Afrika cms

Dovnload 1.74 Mb.

Overzicht van items uit Codex Afrika cmsPagina5/35
Datum06.12.2018
Grootte1.74 Mb.

Dovnload 1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

110  

menging Turks Marentakstraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


De Pizza Man netwerkgesprek 15 februari 2007 Over de Pizza Man: een van de weinige eettentjes, die ’s avonds open is in de wijk. Als je wat wilt eten 's avonds, dan is in de wijk zelf de keuze heel beperkt. ‘Alle pizza’s brengen: 5 euro’. De aandachtstrekker van Pizza Man. Een kleine pizzeria annex Turks eethuis annex cafetaria. De zaak wordt gerund door jonge Turken. Men spreekt Turks tegen elkaar en toch staat in de zaak FunX op, de jongerenzender uit Rotterdam. Opmerkelijk.”111  

on/veilig Mar Oleanderplein
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een jongerenwerker netwerkgesprek 24 oktober 2006 De jongerenwerker: “Sommige plekken in de stad kunnen een strategisch belang hebben. Bijvoorbeeld om drugshandel te drijven. Dan moet de plek te overzien zijn, maar ook vluchtruimtes bieden. Het Oleanderplein is als open ruimte ontworpen. Het blijkt nu een ideale plek voor drugshandel. Elk dreiging is ruimschoots van tevoren te zien en als er gevaar dreigt zijn er voldoende vluchtroutes om weg te komen.”112  

on/veilig Alg Oleanderplein
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Buurtschouw Oleanderplein, het OOG netwerkgesprek 19 november 2006 Elke woensdagmiddag verzamelen ze in het Buurthuis Oleander, een groepje ouderen uit de wijk met een verschillende culturele achtergrond: een Surinaamse vrouw, de Hindoestaanse mevrouw uit de Zwederstraat, een Turkse man en zelfs de beheerder van de Pakistaanse Moskee loopt mee. Het gezelschap voert wekelijks een buurtschouw uit. Zij zien en controleren de wijk op alles wat los en vast zit. Maar ze houden ook een oogje in het zeil voor wat betreft hangjongeren, criminaliteit, illegale bewoning etc. Zaken die onveilig en kapot zijn, worden doorgegeven aan de wijkagent, de woningbouwvereniging of de deelgemeente. Met oud en nieuw heeft de schouwgroep nog een nieuwjaarsgroet verspreid met als leuze: ‘Goed Nieuws 2006. Beste wensen 2007’. Het opbouwwerk uit de Bewonersorganisatie Bloemhof begeleidt dit allemaal. Het Salvihof kent ook zo’n schouwgroep.114  

buurt Ned Oleanderplein
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een wijkagent netwerkgesprek 19 december 2006 De wijkagent: “Die parkeergarage is eigenlijk een grote mislukking. Men dacht een veilige overdekte plaats voor de auto onder de grond te realiseren. Maar nee hoor, daar is helemaal niet goed over nagedacht. Een maandabonnement kost 73 euro, terwijl je voor een parkeervergunning op straat per maand maar 8 euro betaalt. Dat doet dus niemand, zeker niet in zo’n arme wijk. Of er wel eens een auto in staat? Ik geloof dat er een persoon gebruik van maakt.”115  

buurt Alg Oma Suikerplein
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Oma Suikerplein netwerkgesprek januari 2007 Over het Oma Suikerplein: verscholen achter de Dordtselaan, de Heidestraat en de Putsebocht ligt het Oma Suikerplein, een notoire hangplek voor jongeren. Op het binnenplein bevindt zich een gymzaal. Overdag wordt deze gebruikt door de nabij gelegen scholen en s’ avonds op sommige momenten door een karateschool: dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00. De toegang tot het plein wordt geregeld via een hekwerk. Op het Oma Suikerplein heb je zicht op de achterkant van de huizen aan de Dordtselaan. Veel woningen wekken de indruk niet of nauwelijks bewoond te worden. De renovatiekaravaan heeft dit stuk van de Dordtselaan nog niet bereikt. De grond van dit achterplein is van de wbv, terwijl de hekwerken, de gymzaal en de speeltuin ed in gemeentelijke handen is. Dit levert een lastig beheersprobleem op, bijvoorbeeld over het openen en sluiten van het hek.116  

menging Ned Paul Krugestraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een wijkagent netwerkgesprek december 2006 De wijkagent: "Een tijdje geleden hadden we een delegatie uit Finland op bezoek. Die keken hun ogen uit bij de C1000. Hoe kon zo’n 'witte' winkel nu zo’n gekleurde cliëntèle trekken. Dat was voor hen ongehoord. Dat doen die supermarkten wel slim. Dat geldt ook voor de Edah en de Lidl. Het zijn volstrekt Nederlandse supermarkten, maar zij vullen hun schapen aan met goederen en spullen die bij de doelgroep uit de directe omgeving hoort. Als je nu kijkt naar de supermarkt aan de Putsebocht, die is in Turkse handen. En dat merk je ook meteen als je daarbinnen je boodschappen wilt doen. Blijkbaar weten die Nederlandse winkels dat toch beter in te delen."117  

minder/meerderheid Alg Pimpernelstraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


De straat netwerkgesprek november 2006 De Pimpernelstraat is een van de weinige straten die de dans van de stadsvernieuwing zijn ontsprongen. Tot verdriet van een belangrijk deel van de bewoners overigens, die graag in een nieuwbouwhuis hadden gewoond. Daar hebben zij nog actie voor gevoerd. De Pimpernelstraat is een smalle straat die vanwege de balkonnetjes die met de renovatie aan de gevels zijn vastgebouwd een enigszins on-Nederlandse indruk maakt. De renovatie is grondig geweest: voordeuren en ramen zijn vervangen, zodat er niet makkelijk meer kan worden ingebroken, blijkens een certificaat dat vermeldt dat de ramen goed beveiligd zijn. Inpandig is ook veel vernieuwd. Tegenwoordig bestaat de straat voor zo'n 60% uit Turkse bewoners. De andere belangrijke bevolkingsgroepen zijn Marokkanen, Surinamers, Pakistanen, voormalig Joegoslaven en Portugezen - zo leert een klein naambordjesonderzoek. Maar dat zegt natuurlijk niet alles.118  

scheiding Mar Putsebocht
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een jongerenwerker netwerkgesprek 1 november 2006 De jongerenwerker: “Je moet eens gaan kijken bij mijn (Nederlandse) achterburen. Daar is iets mee. Ik probeer al tijden met hen in contact te komen, maar ze reageren op niets. Ze hebben het hele huis gebarricadeerd, met camera’s, met hekken. Ze zitten alleen maar thuis of in hun tuin. Ze gedragen zich als de culturele gedachtepolitie van de buurt. Ze verzetten zich tegen de verkleuring van de wijk en spreken te pas en te onpas mensen aan op hun ‘foute’ gedrag. Het gezin trekt negatieve aandacht met het gevaar dat zij openlijk gepest worden. Hier dreigt een situatie als in de Diamantbuurt in Amsterdam. Het verbaast mij nog steeds dat zij niet getreiterd en belaagd worden. Ik weet niet waarom hen dat niet overkomt. Ze solliciteren er wel naar. Ik ben benieuwd waarom zijn zich zo eigenlijk opstellen.”119  

ik/groep Mar Putsebocht
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een jongen uit de buurt locatie-interview 22 november 2006 De buurtjongen over het jongerencentrum De Brug: "Een bijzondere plek? Dit hierzo is het jongerencentrum. In de avond komen alle jongeren hierzo. Dan is iedereen met elkaar. Gewoon chillen, computeren. Dit is me tweede huis."120  

ik/groep Ned Putsebocht
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een schooldirecteur netwerkgesprek januari 2007 De schooldirecteur over het terrein achter de school: “Het binnenterrein wordt steeds meer een hangplek van jongeren. Sowieso zie je de scholieren hier stiekem hun eerste sigaretje roken en de lege bierflesjes verraden ook het dito drankgebruik. Maar hier worden ook de eerste dates gemaakt. Net zo heimelijk als het drinken en roken. De binnenplaats is niet alleen het speelterrein voor scholieren, maar leent zich ook voor minder fraaie ontwikkelingen.” Volgens een van de vrijwilligers van de vrouwenvereniging aan het nabij gelegen Putseplein verkopen ze ook drugs op het schoolplein. Voor haar een van de bewijzen dat de wijk onveilig is voor jongeren, vooral voor Turkse jongeren.121  

on/veilig Ned Putsebocht
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een stafmedewerker netwerkgesprek januari 2007 De stafmedewerker: "Er ontstaan weer illegale pensions aan de Putsebocht. Vermoedelijk nu gevuld met Polen en Bulgaren. Althans de bewoners maken daar melding van."122  

on/veilig Ned/Som Putsebocht
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


netwerkgesprek januari 2007 Het kantoor van de Straat Magazine is de buur van het Qat-huis. Onduidelijk is of beide dezelfde ingang gebruiken. In het pand houdt ook, gezien een aankondiging op de buitendeur, het ‘Spreekuur Alexander’ kantoor.123  

geloof Turks Putselaan
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


netwerkgesprek februari 2007 Op nummer 220c van de Putselaan zit in het benedenhuis het gebedshuis van een soefi-orde, het Safialishah Sufi House genaamd. Bij geen gehoor: tel 010 2907182. Na bellen (4 a 5 keer): nog steeds geen gehoor.124  

menging Ned Putselaan
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een stafmedewerker netwerkgesprek 12 december 2006 De stafmedewerker: “De Oranjeschool, die christelijke basisschool aan de Putselaan trekt meer ‘witte’ leerlingen aan dan 1.9 leerlingen. De school hanteert een nieuwe schoolmethode, het Wanita onderwijs. De overdracht van kennis gaat veel meer via beelden, muziek en tekenen, dan strikt cognitief. De directeur is een Nederlander, ‘een bevlogen man’. Elk jaar organiseert die een kerstoptocht door de wijk. Moet je je voorstellen, wat een succes, met al die allochtone kinderen.”125  

minder/meerderheid Ned Strevelsweg
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een stafmedewerker netwerkgesprek 12 december 2006 De stafmedewerker: "De Strevelsweg vormt nu de meest actuele wisselgrens tussen de verkleuring van de wijk en de laatste oorspronkelijke bewoners. Achter de Strevelsweg ligt Bloemhof, bijna volledig verkleurde wijk. Aan de overkant gloort Vreewijk en omgeving, een nog redelijk witte wijk."126  

buurt Alg Transvaalstraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een pension netwerkgesprek januari 2007 Op nr. 66 van de Transvaalstraat zit nog een heus pension. Op moment dat ik de gegevens van het pension noteer gaat op de 3e etage het raam open van waarschijnlijk een kamerhuurder, die mij toeroept dat er gewoon iemand thuis is. Zijn geroep attendeert meer dan de buurt. Ook de eigenaar doet even later licht achterdochtig de deur open met een vragende blik van ‘Wat moet dat daar’. Me verontschuldigend, werp ook ik licht achterdochtig een blik naar binnen en zie een ruimte tafels met bont gedekte kleedjes waaraan gegeten en de gedronken kan worden. Een openbare ruimte in een onbekend pand. Mogelijk interessant, toch maar een keer een afspraak maken?128  

menging Mar Hortensiastraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een jongerenwerker netwerkgesprek 1 november 2006 De jongerenwerker: "Ik woon in de Kosselbuurt in een huisje met een tuintje voor de deur. Ik woon er met groot plezier en ben blij als ik in de voortuin werk en de stoep aanveeg. Dat geeft voldoening.”129  

autorMid Ned Afrikaanderplein
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Kindertuin De Teyl netwerkgesprek 14 oktober 2006 Over De Teyl: het beheer van de speeltuin is in handen van de Speeltuinvereniging Afrikaanderplein en Kindertuin De Teyl. De speeltuin bestaat uit een speelplaats, een kantine en een terras. Dit terras heeft een majesteitelijk uitzicht over het Afrikaanderpark. De speeltuin zelf vormt een sprekend voorbeeld van hoe wijkverenigingen als deze zijn georganiseerd: de cliëntèle is overwegend gekleurd, terwijl het beheer en toezicht (nog) in handen is van de 'witte' burger.131  

ik/groep Turks Afrikaanderplein
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Meiden uit de buurt straatinterview 14 oktober 2006 De meiden: ze zitten met zijn vieren op een bankje, Turks, rond de 17 jaar, het gesprekje is met twee meiden, een met en een zonder hoofddoek. “Wat er zo leuk aan de buurt is? Het is mijn wijk. We kennen de meeste mensen. Het is net, zoals een familie. In mijn klas op school kom ik wel meiden tegen van verschillende culturen, maar hier loop ik altijd met een persoon. Ja, we komen hier vaak. Dit is ons bankje. Soms zitten we ook wel bij het basketballveldje? Daar komen ook andere mensen. Er zijn ook wel ‘groepjes’ jongeren in de wijk. Maar die hebben hun eigen plek. Stillere plekken vind je in het parkje, of bij het poortje, maar daar zijn veel jongens, dus gaan we daar niet heen. Waar ik graag alleen ben? Thuis, op mijn kamer. Maar ik kan je niet vertellen waarom?”132  

buurt Turks Rijnhaven
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Meiden uit de buurt straatinterview 14 oktober 2006 De meiden uit de buurt: "Mijn favoriete route? Die gaat naar Rijnhaven. Je hebt daar de videotheek. Daar gaan we vaak naar toe. Het is de enige videotheek hier in de buurt. We lopen dan altijd via de Bothastraat. Dat zijn we gewend."133  

geloof Mar Paul Krugerstraat
Auteur: dick   Goedgekeurd: Nee   Soort:    Kenmerken: 


Een jonge dame diepte-interview 19 december 2007 De jongedame met een gesloten hoofddoek, enkel haar gezicht is zichtbaar: "Mijn moeder schrok toen ik met een hoofddoek begon. Ze dacht dat het een grap was. Ik was altijd zo’n vrijbuiter. Ze verwachtte het eerder van mijn zusjes dan van mij. Maar ik heb het gedaan, omdat ik zeker van mezelf was. In het begin experimenteerde ik wel met de hoofddoek, losjes, dan weer vaster, maar op gegeven moment hakte ik de knoop door. Je gaat ervoor of niet. In mijn omgeving kreeg ik respect. Maar onbekende mensen benaderden mij als een ‘gebrekkige’ allochtoon. Ik vraag dan gewoon of er iets is. Ik heb ook wel eens lol om die reacties. Boos worden doe ik niet. Vaak is het onwetendheid. Maar ik zie het ook wel eens misgaan. Vooral op de markt stoort de arrogantie en misbruik mij als ik zie hoe sommige vrouwen door de marktkooplui behandeld worden."134  

ik/groep Ned Mar Brede Hilledijk
Auteur: dick   Goedgekeurd: Ja   Soort:    Kenmerken: 


Een opbouwwerkster en een jongerenwerkster netwerkgesprekken 1 november 2006 De opbouwwerkster: "Die plek waar dat groepje Marokkaanse jongens op de Brede Hilledijk rondhangen, is een klassieke hangplek. Dat deden wij hier vroeger ook al. Dat is nog altijd mijn lievelingshoek in de wijk. Er is veel leven op die plek. Er komt heel veel volk langs zo vlakbij het Metrostation. Er rust een samenscholingsverbod op deze plek, hoewel je het bordje nooit ziet. Dat wordt natuurlijk weggejat. De jongeren houden er wel rekening mee, want je ziet ze er nooit staan met meer dan het toegestane aantal van vier. Ze fungeren als ongevraagde bewakers naar de Afrikaanderwijk. Vanuit het jongerencentrum Plein 3 is er contact met deze jongeren. De jongerenwerkster: “Waar ik het werk eigenlijk voor doe, is voor die jongeren die rondhangen op de kop van de Brede Hilledijk. Turkse en Marokkaanse jongeren. Die zijn nog aanspreekbaar en die willen ook wel wat.”


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 • 111 on/veilig Mar Oleanderplein
 • 112 on/veilig Alg Oleanderplein
 • 114 buurt Ned Oleanderplein
 • 115 buurt Alg Oma Suikerplein
 • 116 menging Ned Paul Krugestraat
 • 117 minder/meerderheid Alg Pimpernelstraat
 • 118 scheiding Mar Putsebocht
 • 119 ik/groep Mar Putsebocht
 • 120 ik/groep Ned Putsebocht
 • 121 on/veilig Ned Putsebocht
 • 122 on/veilig Ned/Som Putsebocht
 • 123 geloof Turks Putselaan
 • 124 menging Ned Putselaan
 • 125 minder/meerderheid Ned Strevelsweg
 • 126 buurt Alg Transvaalstraat
 • 128 menging Mar Hortensiastraat
 • 129 autorMid Ned Afrikaanderplein
 • 131 ik/groep Turks Afrikaanderplein
 • 132 buurt Turks Rijnhaven
 • 133 geloof Mar Paul Krugerstraat
 • 134 ik/groep Ned Mar Brede Hilledijk

 • Dovnload 1.74 Mb.