Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Palestina solidariteit nieuwsbrief 32 Inhoudsopgave: Toets Ctrl en klikken op de link om bij het gewenste artikel te komen

Dovnload 128.81 Kb.

Palestina solidariteit nieuwsbrief 32 Inhoudsopgave: Toets Ctrl en klikken op de link om bij het gewenste artikel te komen



Pagina1/5
Datum01.08.2017
Grootte128.81 Kb.

Dovnload 128.81 Kb.
  1   2   3   4   5

Palestina solidariteit nieuwsbrief 32

Inhoudsopgave: Toets Ctrl en klikken op de link om bij het gewenste artikel te komen.





Redactioneel To exist is to resist 1

Geweldige solidariteit voor Palestina Solidariteit! 2

11.11.11 is partner van Palestina Solidariteit 3

Interview 40 jaar Association Belgo-Palestinienne 3

Er zal geen vrede zijn tot Israël de bezetting van Palestina beëindigt - Marwan Barghouti 6

Is de derde intifada begonnen? 8

Palestijnen vechten voor hun leven, Israël vecht voor de bezetting. 14

Opinie De archipel van verzet 16

In de kijker Hashem Azzeh, symbool van vreedzaam verzet tegen de bezetting in Hebron 19

Schrijf eens een brief 20

Actuele notities 23

Kalender 27





Redactioneel To exist is to resist


Ondanks een nieuw akkoord tussen Israël en Jordanië over de toegang van de Tempelberg in Oost-Jeruzalem blijft het onrustig in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Er zijn tot nu toe langs Palestijnse zijde vijf keer meer doden gevallen dan langs Israëlische zijde. De verslaggeving en de commentaren in de Westerse media over de Palestijnse revolte geven soms de indruk dat het om een louter religieuze strijd tussen moslims en joden over de heilige plaatsen gaat. Een meer diepgaande analyse dringt zich dus op. Om het geweld te beëindigen moet men de basisoorzaken aanpakken: de jarenlange onderdrukking, bezetting, vernedering en discriminatie van de Palestijnen door Israël. In de bezette gebieden zijn er de dagelijkse vernederingen aan de checkpoints, de gewelddadige repressie van betogingen, de arrestaties in het holst van de nacht, de administratieve detenties zonder enige vorm van proces, het geweld van de Israëlische kolonisten, de uitbreiding van de kolonies, de voortdurende bouw van de apartheidsmuur, het slopen van huizen, de systematische roof van land en water. Binnen Israël zijn er de discriminaties van de Palestijnen, die twintig procent van de bevolking uitmaken. Israël discrimineert deze bevolkingsgroep op alle niveaus: huisvesting, tewerkstelling, onderwijs, vrijheid van beweging, cultuur, enz. Sommigen zien vergelijkingspunten met het voormalige apartheidsregime van Zuid-Afrika. Bouwvergunningen worden geweigerd en in de Naqab (Negev) worden structuren van Bedoeïenen vernietigd met als doel de joodse aanwezigheid in de streek te vergroten: er is sprake om voor 25 000 joden nieuwe woningen te bouwen. Intussen zijn de bedoeïenen, nochtans burgers vaan de staat Israël, daar niet meer zeker van het voortbestaan van hun huis en dorp, omdat ze niet-joods zijn.
En dan is er nog de weigering van de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu om Syrische vluchtelingen op te vangen onder het voorwendsel dat Israël te klein is en joods moet blijven. Het is dezelfde eerste minister die, om nog meer olie op het vuur te gieten, zonder schroom verklaart dat de Palestijnse grootmoefti Hai Amin al-Husseini in 1941 Hitler op het idee van de Holocaust zou gebracht hebben.
Op 4 november is het 20 jaar geleden dat de toenmalige Israëlische eerste minister Yitzak Rabin door een extremistische jood in Tel Aviv werd vermoord omdat hij wou onderhandelen over een politiek akkoord met de Palestijnen. Als Netanyahu in de geschiedenis onthouden wil worden, kan hij het voorbeeld van Rabin volgen. Dit vergt evenwel moed, want door tot een evenwichtig en duurzaam akkoord met de Palestijnen te komen, zou hij wel eens de volgende verkiezingen kunnen verliezen. In november gaat Netanyahu op bezoek bij de Amerikaanse president Obama. Deze laatste zou Netanyahu onder druk kunnen zetten, nu hij geen presidentskandidaat is en dus niets meer van de Amerikaanse kiezers te vrezen heeft. Maar daar zal wellicht niet veel van in huis komen. Intussen kijkt Europa de andere kant uit. De Europese Unie zou een politieke rol kunnen spelen, maar beperkt zich tot humanitaire hulp aan de Palestijnen. En wat doet België? In december trekt onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders met een hele delegatie van ondernemers naar Israël!

De redactie Brussel, 30 oktober 2015


Geweldige solidariteit voor Palestina Solidariteit!

We zijn waarlijk overdonderd door jullie gulle giften voor onze werking.

Palestina Solidariteit heeft het bedrag van 4000 euro gehaald én dus ook de 4000 euro extra van de beloofde sponsoring. Het is een hart onder de riem voor de vrijwilligers die de vzw dragen. Die hebben zich dan ook met veel energie en motivatie terug op onze activiteiten en campagnes  gericht, wetende dat we gesteund worden door zovelen. 

We werkten aan een wederwoord aan de stad Gent en plannen -als alles goed gaat- ook naar andere steden uit te breiden. Begin november kwamen we samen met de vele gemotiveerde vrijwilligers en planden we al enkele acties.

Je hoort zeker nog van ons.


11.11.11 is partner van Palestina Solidariteit




Campagne 11.11.11 voor 2015: Sociale bescherming voor iedereen

11.11.11 wil het thema 'Sociale bescherming voor iedereen' centraal in de Belgische ontwikkelingssamenwerking zetten.



Doe mee met de campagne 2015

SUPPORTER MEE - http://socialebescherming.be/doemee/supportermee.aspx



Website:  http://www.11.be/

Palestina Solidariteit kon in 2015 rekenen op de steun van 11.11.11: er werd ons 8961,85 EUR steun gegeven, waarvoor onze dank!



http://www.palestinasolidariteit.be/content/onze-partners-111111

Interview 40 jaar Association Belgo-Palestinienne


Op 28 november vieren onze collega's van de Association Belgo-Palestinienne[1] (ABP) hun veertigjarig bestaan. Tot 1991 was ABP trouwens een tweetalige nationale vereniging. Het is pas in 1991 dat Tijl Declerq, die actief was binnen ABP,  het Vlaams Palestina Komitee heeft opgericht. Op 6 oktober jl. legden we ons oor te luister bij Marianne Blume vrijwilligster bij ABP sinds 1987 en Nadia Farkh coördinatrice bij ABP sinds 1998. 




Kunnen jullie iets vertellen over het ontstaan van ABP?

De Association Belgo-Palestinienne werd opgericht in 1975 door een aantal mensen van verschillende strekkingen: Jean Delfosse (medewerker van het tweemaandelijks tijdschrift La Cité chrétienne en directeur van het maandblad La Revue Nouvelle), Jacques Yerna (Luikse socialistische syndicalist), Marcel Liebman (joodse professor aan de ULB), Renée Mousset (publiceerde tijdschrift over het Midden-Oosten), de communist Jack Houssa, Jan Reynaerts, de christendemocraat Tijl Declerq en Herman Talloen. Jean Delfosse was de eerste voorzitter tot 1986. Van 1986 tot 1990 was het Jacques Yerna en sindsdien is het Pierre Galand. In 1991 verlaat Tijl Declercq de ABP en richt het Vlaams Palestina Komitee op.

 

Welke zijn jullie doelstellingen en hoe werken jullie?

We komen op voor de rechten van de Palestijnen en voor een rechtvaardige en duurzame vrede. In 1977 is er ons maandblad “Palestine”. In het begin lezen we de Israëlische tijdschriften die voor vrede ijveren. We hebben regelmatig contact met Naïm Khader, de toenmalige vertegenwoordiger van de PLO in België die in 1981 in Brussel wordt doodgeschoten. We volgden toen de politieke lijn van de PLO, maar sinds de Oslo-akkoorden onderhouden we vooral contacten met het Palestijnse middenveld. We zijn een pluralistische vereniging en tellen in ons midden zowel christenen als socialisten, leken, joodse progressisten, zoals mensen van de Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB). We hebben verschillende regionale comités, zoals Luik (bestaat al 30 jaar), Waals Picardië (bestaat al 25 jaar: Doornik, Moeskroen, Komen), de Borinage (Bergen), Namen, en we werken nauw samen met het Comité pour une paix juste au Moyen-Orient in Waals Brabant (Ittre, Eigenbrakel; Mazerine).

Sinds de jaren tachtig organiseren we delegaties naar Palestina op aanvraag van verenigingen. Met sommige ngo’s, vakbonden, journalisten, plaatselijke of federale  politici bezoeken we onze partners in Palestina.

Sinds 1997 stuurden we delegaties van journalisten en politici naar onze partners in Palestina. Sinds 2001 organiseren we ook regelmatig “burgermissies” of inleefreizen.

We werken samen met andere verenigingen of koepelorganisaties zoals het Midden-Oostenoverleg (campagne Made in Illegality), met Palestina Solidariteit, UPJB, CNAPD (coordination nationale pour la Paix et la Démocratie), CNCD (Centre National de coopération et de Développement), MOC (Mouvement ouvrier chrétien), ABVV, AMDH (Association Marocaine des Droits Humains), ...  We zijn ook lid van ECCP (European Coordination of Committees and Associations  for Palestine) opgericht in 1986. We werken ook actief mee met het Russell Tribunal on Palestine, onder meer met het Belgisch steuncomité.

De derde zitting van het Russell Tribunal stelde de Israëlische apartheid aan de kaak

Inderdaad, er bestaan gelijkaardige kenmerken als die van het toenmalige apartheidsregime in Zuid-Afrika. In de bezette gebieden wordt een wanbedrijf van een kolonist door een burgerlijke rechtbank in Israël beoordeeld en een wanbedrijf van een Palestijn door een militaire rechtbank. Resultaat: voor eenzelfde wanbedrijf worden verschillende straffen uitgesproken. Inderdaad, voor de Palestijnen van de Westbank die in zone C en B wonen, zijn militaire wetten van toepassing. Een Palestijnse bewoner van Oost-Jeruzalem is geen volwaardige burger: hij ontvangt slechts een verblijfkaart en moet elk jaar bewijzen dat hij in Oost-Jeruzalem verblijft aan de hand van elektriciteitsfacturen, waterverbruik, betaling van gemeentetaksen. Zo niet moet hij Jeruzalem verlaten. Ook de Palestijnen die in Israël wonen (20 procent van de bevolking), worden gediscrimineerd. Ze betalen belastingen zoals iedereen, maar de collectieve uitrustingen, voorzieningen en diensten verschillen. Dit is onder andere het geval met de oude stadsdeel van Nazareth bewoond door Palestijnen, en het nieuwe en joodse stadsgedeelte Illit waar bovendien de burgemeester Palestijnse kinderen in zijn scholen weigert. Palestijnen mogen (en willen) geen legerdienst doen en daardoor wordt hen vaak een betrekking zowel in de privésector als in de overheidssector geweigerd. De ruimtelijke expansie van Palestijnse dorpen in Israël  wordt onmogelijk gemaakt. Dorpen van bedoeïenen worden door Israël niet erkend en worden derhalve niet aangesloten aan het elektriciteitsnet en de waterdistributie. Om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen moet je dagelijks gaan stempelen, maar er zijn niet altijd rechtstreekse wegen of vervoermiddelen. Zo worden de Palestijnse dorpen rond de stad Haïfa niet rechtstreeks verbonden met de hoofdwegen. Ander voorbeeld van discriminatie: sommige rabbijnen roepen zelfs op om geen woningen aan Palestijnen te verhuren.

 

Sommigen spreken van een bewust georganiseerde "sociocide"

Het is een andere manier om te doden door een cultuur te onderdrukken, het erfgoed te vernietigen of door te verhinderen dat Palestijnen zich politiek organiseren. Palestijnen die zich politiek organiseren, worden gearresteerd en zelfs vermoord.  Het betreft dus een Israëlische bewuste strategie om de sociale banden te breken en de Palestijnen te verdelen. Ook de Palestijnse economie werd ontregeld, onder andere door de scheidingsmuur op de Westbank. De uitvoer van Palestijnse producten moet via Israël gebeuren. In de Gazastrook is de uitvoer zelfs onmogelijk door de Israëlische blokkade die die al meer dan 8 jaar duurt. De sociocide[2] is dus een systematische vernietiging van de hele Palestijnse samenleving.  

 

Hoe staan jullie tegenover de boycot van Israël?

In 1999 publiceerden we de brochure "Palestine un économie asphyxiée" (Palestina een verstikte economie) en in september 2000 zijn we samen met een aantal organisaties uit het middenveld gestart met de campagne "Les Palestiniens sont-ils condamnés à l'apartheid?"[3] om de verkoop van "Israëlische" producten uit de bezette gebieden aan de kaak te stellen. Sinds 2003 lanceren we zowat om de twee jaar (naast de campagne tegen de bouw van de Muur)  een nieuwe campagne waarbij zich tal van verenigingen hebben aangesloten. Zo was er de campagne "Stop aux fruits de l'occupation".  We hebben ons aangesloten bij de campagne van het Actieplatform Palestina "Les fruits Israéliens ont un goût amer" (De Israëlische vruchten hebben een bittere smaak). In 2008 was er de campagne "Israël occupe la Palestine, je sanctionne" en 2010 "Israël occupe la Palestine, je boycotte". Vervolgens was er in 2012 de campagne "Osez le boycott".  Intussen  hadden we ons in 2005 aangesloten bij de BDS-oproep[4] van het Palestijnse middenveld. Met de meeste van deze campagnes vroegen we de mensen om een drietal postkaarten te versturen: één naar de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, één naar de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie en één naar de directeur van Delhaize, Carrefour en Colruyt. We wilden de aandacht trekken op de fraude ten aanzien van het Associatieverdrag tussen Israël en de Europese Unie. We werken ook samen met de huidige campagne "Made in illegality"[5] binnen CNCD-11 11 11.

 

Wie kritiek heeft op Israël, wordt als antisemiet bestempeld

Voor sommigen is elke kritiek op het Israëlische beleid een vorm van antisemitisme. Men kan ons niet van antisemitisme beschuldigen. We zijn heel waakzaam op dat gebied: we dulden geen enkele dubbelzinnigheid. Wie lid wil worden moet onze principeverklaring ondertekenen:  we veroordelen alle racistische, antisemitische of islamofobe uitlatingen. We werken samen met UPJB (Union des progressistes juifs de Belgique) en sommige mensen van UPJB zijn ook lid van onze vereniging. De pro-Israëlische propaganda is heel actief. In Franstalig België zijn het vooral de kritische joden die het moeten ontgelden. De pro-Israëlische lobby langs Franstalige kant is vooral zichtbaar via de "Carte blanche" (vrije tribune) in het dagblad Le Soir, zoals bijvoorbeeld dit jaar naar aanleiding van een actie (symbolische apartheidsmuur) op de universitaire campus van de ULB tijdens de week van de apartheid. Ook een ontwikkelingsproject van Broederlijk Delen en FOS in de bezette gebieden werd sterk bekritiseerd door de pro-Israëlische ngo-Monitor. Het Israëlisch leger beschikt over een heel bataljon internetpropagandisten. Over de hele wereld worden studenten aangeworven om internet in alle talen te bestoken met pro-Israëlische versies en interpretaties van de actualiteit. De informatiebronnen van de journalisten in het Frans of het Engels zijn meestal van Israëlische oorsprong. Minstens 150 personen maken deel uit van de pro-Israëlische lobby bij de Europese Unie in Brussel. Brand Israël werd opgericht om een positief beeld van Israël te scheppen door het organiseren en sponsoren van allerlei culturele activiteiten, zoals concerten, tentoonstellingen, festivals met Israëlische kunstenaars of films, enz.

 

Hoe gaan jullie de veertigste verjaardag van de Association Belgo-Palestinienne vieren?

We zullen ons veertigjarig bestaan vieren op 28 november naar aanleiding van de Internationale Dag van de Solidariteit met het Palestijnse volk. We willen een campagne opstarten in de scholen en bij de politici:  Wat is het te moeten leven onder de bezetting? Wat betekent de bezetting in het dagelijkse leven van de Palestijnen? De essentie van de zaak is geen religieuze oorlog maar een koloniale bezetting, de apartheid zoals vroeger in Zuid Afrika. 

 

Bedankt voor dit gesprek en nog veel succes toegewenst.
[1] website http://www.association-belgo-palestinienne.be/

facebook https://www.facebook.com/Association.belgo.palestinienne?fref=nf



[2] http://www.association-belgo-palestinienne.be/infos/le-sociocide-des-palestiniens/

  http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=766

  http://www.lagauche.com/spip.php?article1463

[3] http://archives.lesoir.be/haro-sur-les-produits-des-territoires_t-20000914-Z0JNTG.html

[4] Boycot-Divestment-Sanctions:  http://www.bdsmovement.net/call

[5] http://www.11.be/artikels/item/made-in-illegality-stop-de-economische-relaties-met-de-israelische-nederzettingen

  1   2   3   4   5

  • Redactioneel To exist is to resist
  • Geweldige solidariteit voor Palestina Solidariteit!
  • 11.11.11 is partner van Palestina Solidariteit
  • Interview 40 jaar Association Belgo-Palestinienne

  • Dovnload 128.81 Kb.