Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Pancratiuscontact haaksbergen

Dovnload 52.68 Kb.

Pancratiuscontact haaksbergenDatum21.09.2017
Grootte52.68 Kb.

Dovnload 52.68 Kb.

PANCRATIUSCONTACT HAAKSBERGEN

Jaargang 16, nr. 393 – 29 januari 2017.Alle informatie is altijd onder voorbehoud!
Inleiding / overweging

Muren, door pastor Jacqueline Meupelenberg; bron: ‘Informatieblad Geloofsgemeenschap

H. Pancratius-Tubbergen, jrg. 51 nr. 2’

Muren, we vinden ze zo gewoon en overal om ons heen staan muren. Muren bescher-

men ons, ze geven ons veiligheid.

Als je vroeger binnen de muren van een stad kwam was je veilig en aan de hoogte en

sterkte van een muur kon je de welstand van een stad aflezen. Muren kunnen ons ook

het zicht ontnemen. We zien de ander niet meer staan waardoor we van elkaar kun-

nen vervreemden. Dit gebeurt als ze als scheid
Parochie St. Franciscus van Assisië

Locatie St. Pancratiuskerk
ingswand dienen. We herinneren ons

allemaal de muur die oost van west Berlijn scheidde en tegenwoordig bestaan de mu-

ren nog op de westelijke Jordaanoever, in China en ook president Trump denkt er

over een muur te bouwen op de grens van Mexico en Amerika.

Soms bouwen wij mensen ook muren, we bouwen ze dan om onszelf. We kunnen dit doen om verschillende

redenen. Om te voorkomen dat we nóg meer gekwetst of teleurgesteld worden. Dat we niet nóg meer pijn

hoeven te voelen. We kunnen het doen om op de been te blijven, om emoties buiten de deur te houden. Het

gevaar van het bouwen van zulke muren is zowel letterlijk als figuurlijk dat we elkaar niet meer zien, elkaar

niet meer in de ogen kunnen kijken. We niet meer open kunnen staan voor de ander. Het betekent ook dat

we onszelf het zicht belemmeren, dat we voor onszelf ruimte inperken en we van anderen vervreemd raken.

We sluiten ons dan als het ware op waardoor we niet meer of onvoldoende in staat zijn om als mens te groei-

en of tot elkaar te komen. En dat is jammer want elkaar ontmoeten, elkaar in de ogen durven kijken, elkaar te-

gemoet komen, samen de dialoog aangaan is van essentiële waarde om samen te blijven bouwen aan Gods Rijk.

Laten wij proberen om de muren die gemeenschapszin in de weg staan te slechten. Laten wij de muren die ongewild als scheidswand dienen proberen af te breken door met elkaar in gesprek te gaan. Laten wij beletten dat er muren gebouwd worden die ons scheiden van hen die wij zien als vreemd en anders. Laten wij in plaats van muren te bouwen, bruggen bouwen. Bruggen naar elkaar, zodat we over en weer kunnen gaan en we elkaar elke dag opnieuw de hand mogen en kunnen reiken.


De geloofsgemeenschap St. Pancratius heeft afscheid genomen van

Annie (Antonia Johanna) Sak – Terhurne, Dr. Schaepmanstraat 24; overleden op 89-jarige leeftijd.

Diny (Berendina Lamberta Antonia) Holtschlag – Wiggers, Buursestraat 127; overleden op 78-jarige leeftijd.
Dopen

Naar alle waarschijnlijkheid zullen Job Scharenborg, zoon van Manon en Ron (ten Vaarwerkstraat 9) en Mats Wieskamp, zoon van Femke en Michel (Steenbreek 2) zondag 5 februari om 11.00 uur het heilig Sacrament van het Doopsel ontvangen en daardoor in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen.

Nadien zijn in de St. Pancratiuskerk de eerstvolgende kinderdoopvieringen op 2 april en 4 juni 2017.

Parochianen die hun kindje willen laten dopen dienen zich te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie Sint Franciscus van Assisië / Boekelo - Buurse - Haaksbergen in het Alphons Ariënshuis aan de Sonderenstraat 55 in Haaksbergen; : 053 – 574 39 29.

Het Centraal Secretariaat is ’s maandags tot en met donderdags van 09.00 tot 12.00 uur geopend.
VIERINGEN in de St. Pancratiuskerk tot en met 12 februari 2017

►► Zaterdag 4 februari: Zaterdag in week vier door het kerkelijk jaar; H. Gilbertus, priester;H. Jozef van Leonessa, priester; H. Andreas Corsini, bisschop.

Biebel in de Twentse sproake - Mc. 6, 30: De apostels kwammen tehoop weerum biej Jezus en deu-

den Um bod van alns wat ze doan hadden en wat ze an oonderwies geaven hadden.

19.00 uur: Taizéviering met medewerking van het Taizékoor. De voorganger is pastoraal werker

F. de Heus; de koster is de heer S. te Bogt. Kleur: groen.

Dit is de derde gebedsviering van de winterreeks Taizévieringen. Thema: ‘Verwondering’. Wees wel-

kom in deze meditatieve viering in een rustige, mooi verlichte kerk met gezangen die u wiegen.
►► Zondag 5 februari: Vijfde zondag door het kerkelijk jaar; H. Agatha, maagd en martelares.

Biebel in de Twentse sproake - Mt. 5, 13: ‘Iejleu bint ’t zoalt van de eerde. As zoalt lak wordt, hoo

krieg iej der dan wier smak an? Het dög aans neargens veur as op stroat smetten te worden en deur

de leu vertreaden te worden.’

09.30 uur: Eucharistieviering met medewerking van het Pancratius dames- en herenkoor. De cele-

brant is pastor W. Rekveld; de lectrice is mevrouw E. Kleysen; de acoliet is Chantel Belshof; de koster

is de heer H. Oortman. Kleur: groen.- Jaargedachtenis van Geertruide Aleida Diepemaat; van Dine Wijlens – Overbeeke; van Jan

Rupert; van Antoon Leferink en Grada Leferink - Dwars. - Gebedsintenties: Dinie Wijlens – Leferink; Hennie Verhoef – Mulder; Wim Knijff; overleden familie

Diepemaat – Lansink; Jan Noordink en familie; Truus Waanders en overleden familie; pastoor

Geerdinck; familie Van Sark – Kemerink; tot zekere intentie; overleden familie Spenkelink – Lammers;

voor een samenleving van medemenselijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken

mét hun naasten, de eenzamen en allen die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de

toekomst; alle gebeden die staan geschreven in het gastenboek van de Mariakapel.

 Na afloop van deze viering is er gelegenheid om ‘n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
11.00 uur: Kinderdoopviering waarbij pastor W. Rekveld de doopheer is. De koster is de heer

H. Oortman. Zeer waarschijnlijk krijgen Job Scharenborg en Mats Wieskamp deze dag het heilig

Sacrament van het Doopsel toegediend.
►► Zondag 12 februari: Zesde zondag door het kerkelijk jaar; H. Julianus de Gastvrije, marte-

laar.

Biebel in de Twentse sproake – Mt. 5, 17: ‘Iejleu mot nich deanken dat Ik kömmen bin um de wet of

de profeten an de kaant te doon. Ik bin nich kömmen um dee an de kaant te doon, mer um dee oet te

voaren.’

09.30 uur: Eucharistieviering met medewerking van de Schola Cantorum Pancratius. De celebrant

is pastor H. Zegger; de lectrice is mevrouw D. Laarhuis; de acoliet is Marieke Wildenborg; de koster is

de heer S. te Bogt. Kleur: groen.- Jaargedachtenis van Hanna van Rooy – Morssinkhof. 

- Gebedsintenties: Jan Noordink en familie; Benny Emaus; voor een samenleving van medemense-

lijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid en vrede; de zieken mét hun naasten, de eenzamen en allen

die onder zorgen gebukt gaan; voor acceptatie van de toekomst; alle gebeden die staan geschreven

in het gastenboek van de Mariakapel.

 Na afloop van deze viering is er gelegenheid om ‘n kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
11.30 uur: Maandelijkse Kleuterkerkviering Haaksbergen onder leiding van Rozemarijn en Bianca,

met piano-ondersteuning door Coen. De koster is Frank Deeterink.

In de vertelkoffer zitten voorwerpen rondom het thema: ‘Wat is belangrijk?’. Het verhaal: ‘De kostbare

parel’ wordt voorgelezen en daarna met de kinderen nagespeeld. Iedereen is welkom, ook de aller-

kleinsten ook al is de viering voor hen nog niet te volgen. In plaats van een collecte kunnen de kinde-

ren houdbare levensmiddelen meenemen die worden verzameld t.b.v. de Voedselbank Enschede –

Haaksbergen. Zoals altijd bij de Kleuterkerkvieringen is er na afloop in de kerk ranja, koffie en thee en

kunnen de kleuters kleuren of iets knutselen. De viering duurt ongeveer een half uur. Zie voor meer

informatie op www.kleuterkerk.pvhaaksbergen.nl en op de kleuterkerk-facebookpagina.
betekent: deze jaargedachtenissen en gebedsintenties waren bekend op 25 januari.
VIERINGEN in de kapel van verzorgingshuis ‘het Saalmerink’

Vrijdag 3 februari: 10.30 uur: Kerkdienst. Voorganger: dominee N. Pronk.

Zaterdag 11 februari: 17.30 uur: Communieviering. Voorganger: de heer B. ten Hove.

Met medewerking van het Ouderenkoor.VIERINGEN in de O.L.V. van Lourdeszaal

Woensdag 1 februari: 09.00 uur: Communieviering. Voorgangers: enkele parochianen.

Woensdag 8 februari: 09.00 uur: Eucharistieviering. Celebrant: pastor C. van Breemen.
Organisatorische mededelingen

1. Franciscuscafé. Op dinsdag 14 februari gaat Marinus van den Berg, na een korte inleiding, met de aanwezigen in gesprek over leven, lijden en sterven. Deze bijeenkomst wordt in de Lourdeszaal gehouden, begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Aanmelden kan tót 12 februari via f.beuger@home.nl of : 06 – 23 09 03 56.

2. Voedselbank. Denkt u nog aan de cliënten van de Voedselbank Enschede – Haaksbergen? Zij kunnen houdbare levensmiddelen erg goed gebruiken. U kunt de artikelen op de bank in de toreningang van de St. Pancratiuskerk leggen of op de bank in de Mariakapel.
Mgr. De Korte over diaconie: (citaat uit een interview in NRC-Handelsblad van 31 december 2016)

“Een evenwichtige Kerk viert, leert en dient. We moeten de missionaire werking van diaconie niet onderschat-

ten. Vele historici verklaren de groei van de vroege Kerk met name ook door de hulp die Christenen gaven aan kwetsbaren.”

Compassie – mededogen: overweging tijdens de Maand van de Spiritualiteit (13 januari t/m 12 februari), door Ineke Wijsman, lid Pastoraatgroep Haaksbergen

Als we pijn en ellende zien, zijn we geraakt, soms diep geraakt. Als we mensen zien lijden, willen we iets doen, we willen helpen, hen nabij zijn. Dat is spontaan mededogen. Het is het hart dat spreekt. Soms kunnen we of willen we de pijn en de ellende niet zien. Omdat we het er niet meer bij kunnen hebben. Omdat we wel-

licht afkeer voelen. Het is te veel, te pijnlijk, we voelen ons onmachtig. We doen onze deur dicht en wenden ons af. Wat is er dan aan de hand? Is ons hart niet groot of sterk genoeg? Moeten of willen we het te veel al-

leen dragen? Moeten we altijd open zijn?

Om mededogend naar een ander te kunnen zijn, moet je mededogend naar jezelf kunnen zijn. Als we zo’n houding ten opzichte van onszelf hebben ontwikkeld, kunnen we pas goed de pijn en vervormingen bij de ander zien en die met een open hart ontmoeten. In mededogen zie je het lijden van de ander, en je kunt dat zien omdat je het lijden van jezelf kent. (Bron: Ton Kamphof, Mededogen is zonder grenzen. Uitg. Ankh-Hermes)

Geïnspireerd door het thema van deze Maand van de Spiritualiteit en door bovenstaande tekst heeft Rosita Steenbeek een essay geschreven getiteld: Heb uw vijanden lief. Zij schrijft daarin onder meer: Compassie is echt samenzijn in het leed van de ander… Compassie is meer dan ooit nodig in een wereld waar wordt ge-

dacht in cijfers in plaats van in mensen, waar meer geld is voor het redden van banken dan voor het redden van vluchtelingen, diersoorten razendsnel uitsterven, vissen en vogels stikken door een buik vol plastic en het water ons aan de lippen staat... Compassie hebben met je dierbaren is niet zo moeilijk, maar met mensen die tegenover je staan, mensen die je voor je vijand houdt, dan komt het er op aan…

Voor meer informatie zie: www.maandvandespiritualiteit.nl


Bijbelse Opmerkelijkheden-64 DE GODDELIJKE KOMEDIE-2:

Dante en zijn tocht door de Hel, naar de Louteringsberg en de Hemel – Dantes middeleeuwse wereldbeeld; door Joop Walhain. (‘Bijbelse Opmerkelijkheden’ is een rubriek met Bijbelfragmenten, die zelden of nooit in de liturgieën te horen zijn, maar wel mooi, raadselachtig of komisch.)

Zó zag Dante de aardse, onder- en bovenaardse wereld, net zoals veel van zijn middeleeuwse tijdgenoten. De aarde was een bol, van boven bewoond, met Jeruzalem als middelpunt. Het onderste deel van de aarde was water, zee. Midden in Jeruzalem was een put, een krater, geslagen door Lucifer en zijn gevallen enge-len, toen zij door Michaël uit de hemel werden gestoten. Die krater was de Hel, een trechtervormige diepte, opgebouwd uit negen ringen. Iedere ring dieper en steiler de aarde in, werd bewoond door steeds groter zon-daars en schurken, waaronder ook de politieke vijanden van Dante en de corrupte pausen uit zijn tijd. In de negende en laatste ring zat Satan zelf. Hij kauwde op de lijven van de grootste ellendelingen en verraders die ooit geleefd hadden: Brutus, de vriend en moordenaar van Julius Caesar en de moordenaar en verrader van Jezus, Judas Iskarioth. Satan was woedend door zijn nederlagen tegen de Mensenzoon. Hij huilde en sloeg wild met zijn vlerken, maar daardoor verspreidde hij een ijzige koude, waardoor hij vastvroor in zijn eigen tranen.


Door de deuk van de hellekrater in de aarde was een enorme hoeveelheid gesteente weggeduwd. Aan de onderkant van de wereldbol, was daardoor een berg ontstaan. Dat was de Louteringsberg, het vagevuur, voor wie boetten en wachtten op toelating in de hemel.
De Hemel bestond uit negen sferen, glazen bollen, waarop de planeten, maan en zon waren bevestigd. Die sferen draaiden rond de aardbol en vormden een goddelijk accoord, een zoemend geluid als van een hemel-se bromtol op volle toeren. In en tussen die sferen leefden de heiligen, de engelen, de gelukzaligen en in de buitenste sfeer bevond zich God, louter licht. Door die wereld, langs geheime paden, gaat Dante zijn tocht maken en hij vertelt wie hij in de Hel, op de Louteringsberg en in de Hemel tegenkomt. Een Goddelijk schouwspel vol gruwel, maar met een gelukkige afloop. (wordt vervolgd)

Wie gevoed wordt, wint. Bron: onbekend.

Er was eens een oude indiaan die zijn kleinzoon wilde binnenleiden in het leven. “In onze ziel is een hevige strijd gaande”, zei hij tegen zijn kleinkind. “Een wolf en een lam zijn er verwikkeld in een fel gevecht. De wolf is het kwaad – hij bestaat uit verdriet, woede, jaloezie, schuld en vooral blinde angst. Het lam daarentegen is de goedheid zelf – het is vrede, mededogen, liefde, hoop en geloof. De strijd tussen die twee woedt een leven lang in ieder mens. Ook in jou!”

De kleinzoon dacht hierover na en vroeg toen: “En wie van die twee zal het winnen?” De oude indiaan ant-

woordde: “Winnen zal degene die je te eten geeft.”


Het Onze Vader ter inspiratie, door het pastoraal team; bron: ‘Franciscuswebsite’

Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalge-

bied met dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met de woorden uitspreken. Deze week buigen we ons over…

Uw Rijk kome…door pastor Margot Dijkman – week 3

‘Uw Rijk kome’. Wat verwachten we dat er komt als we deze woorden bidden? Welk beeld hebben we bij dat Rijk? Met deze woorden spreken we een wens uit, een verlangen naar iets dat er nog niet helemaal is. ‘Uw Rijk kome’. Hoe zal het zijn als in onze wereld meer van Gods invloed en van zijn rijk zichtbaar is en wij daar ook naar verlangen?

Als je communicanten vraagt: ‘waar is dat Rijk?’ zoeken ze vaak eerst naar een land ergens op de wereld. Soms dichtbij, soms heel ver weg. Wanneer ik vraag, hoe kan dat rijk groeien?, dan vertellen ze over zon en regen, landwinning, bomen planten. Ze hebben geen ongelijk, al wat nodig is voor het leven op onze aarde is in dat Rijk, dat land van God. Volwassenen noemen vaak het Rijk na dit leven: de hemel.

Voor Jezus draait alles om dit Rijk van God. Hij leefde en stierf ervoor. Hij vertelde er over als over een kost-

bare schat waar je alles voor over hebt, een mosterdzaadje dat heel klein begint en uitgroeit tot een grote boom, als gist dat door alles heen gaat. Het Rijk van God is de wereld die God ons droomt, die we hier en nu al kunnen ervaren én waar we zelf aan bouwen. Het gebeurt en is er op alle momenten dat leven geheiligd, heel gemaakt wordt. Wanneer mensen zich gekend voelen, aanvaard en gewaardeerd, geliefd.

“Uw Rijk kome’. Bidden om Gods Rijk is het verlangen er naar aanwakkeren en ook onszelf aanzetten tot meewerken er aan.Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel…door pastor Carla Berbée – week 4

Ik vind, ik wil, ik moet… zelfstandigheid, zelfbeschikking, eigen keuzes maken. Dat zijn de waarden waar wij voor gaan in dit land en in deze tijd. Ze betekenen: vrijheid, ontwikkeling, vooruitgang.

Op zich staan anderen dat niet in de weg: solidariteit en rechtvaardigheid vullen die ontwikkeling aan. Al doen anderen ook een inbreuk op mijn individuele vrijheid. Ik kan me laten leiden door wat anderen vinden of wil-

len. En dan mijn eigen keuzes maken. Maar: Uw wil?! wat moet ik me daar bij voorstellen? En is het geen projectie van wat ik zelf bedenk… Me laten gezeggen door iets dat veel groter is dan ik zelf, mijn eigen wil neer leggen…, me overgeven?! Wie meer in dit leven heeft meegemaakt, weet hoe betrekkelijk autonomie is; hoe we als mensen ten diepte afhankelijk zijn, van baby tot aan onze oudste dag. Veel overkomt je in dit leven, het slechte én het mooiste.

Uw wil: sterker dan onze menselijke arm, groter dan onze kleine beperktheid. Wij mensen zijn van de aarde, maar we willen reiken naar de hemel. En waar hemel en aarde elkaar raken, waar zij elkaar liefdevol kussen daar ontmoeten recht en vrede elkaar (volgens een psalm). Kunnen we daar iets van Uw wil ontwaren?! Mag die gebeuren? Dankzij -en soms ondanks- onze wil. Dat mijn willetje zich mag strekken in dezelfde richting als uw Wil. Zoals de vaste hand van de boogschutter de pijl stuurt. Kome wat komt.
Ga met mij uw weg, door Sabine Nijland; bron: ‘Uw weg – mijn weg. Gids voor de geestelijke weg’

Steeds weer opnieuw word ik geroepen. Steeds als ik denk dat ik er ben, moet ik weer weg. Steeds dieper, steeds verder, steeds dichterbij. Want gaandeweg kom ik steeds meer thuis en wordt het onderweg-zijn, de eenzaamheid ervan, mijn thuis. Omdat ik nu weet dat God daar zijn woonplaats heeft. Daar mag ik mij geborgen weten, in de ongeborgenheid van het leven. Daar mag ik wonen totdat ik definitief thuis kom, in de alles omarmende liefde, die God zelf is.

Ik kom thuis waar ik nooit was en wonderlijk genoeg, toch ook altijd al ben geweest. En steeds opnieuw word ik geroepen om op zijn Woord het diepe in te gaan, de sprong van geloof te wagen en mijn weg te gaan. Een unieke, ongebaande, maar, achterafgezien, begaanbare weg. Het is de weg waarop Hijzelf is voorgegaan: het is Gods weg met mij.
Stille Omgang 2017, bron: ‘ParochieBladenService’

Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang, een religieus mediatieve omgang door het historische stadscentrum. Duizenden gelovigen uit het hele land nemen eraan deel, ook vanuit het Aartsbisdom Utrecht. De Stille Omgang wordt dit jaar gelopen in de nacht van zaterdag 18 maart 2017. Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2017 als intentie: ‘Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte’ (Dag Hammerskjöld). Dag Hammerskjöld (1905 – 1961), secretaris-generaal van de Verenigde Naties, kwam om het leven in Kongo bij een raadselachtig vliegtuigongeluk. In zijn appartement vond men zijn geestelijk dagboek ‘Merkstenen’ met deze intentie.

De organisatie verwacht zo’n 5.000 bedevaartgangers die vanuit het hele land per touringcar, per fiets of zelfs te voet naar Amsterdam komen om de Stille Omgang te lopen. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij in een van de zeven binnenstadkerken. De kerklijst is beschikbaar op de web-

site van de Stille Omgang: www.stille-omgang.nl

In de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein vindt zaterdagavond 18 maart het jongerenprogramma van de Stille Omgang plaats. Dit evenement is bedoeld voor katholieke jongeren uit het hele land.

Meer informatie: www.stille-omgang.nl en www.facebook.com/StilleOmgangVoor Pancratiuscontact nr. 394 kunt ook ù tot dinsdag 7 februari kopij in de brievenbus van het Pancratiussecre-

tariële Steunpunt (Markt 20) doen óf dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur [gedurende het spreekuur - ook bedoeld voor het opgeven van gebedsintenties] afgeven op het Pancratiussecretariaat, eveneens Markt 20 in Haaksbergen. Telefoon: 053 – 572 13 53.

E-mailadres van het secretariaat van de St Pancratiuskerk: pancratius@franciscusparochie.nl

Website van de parochie St. Franciscus van Assisië / Boekelo – Buurse - Haaksbergen: www.franciscusparochie.nl



Dovnload 52.68 Kb.