Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Parket van de procureur des Konings van Brussel

Dovnload 35.54 Kb.

Parket van de procureur des Konings van BrusselDatum05.05.2019
Grootte35.54 Kb.

Dovnload 35.54 Kb.Parket van de procureur des Konings van Brussel

Persbericht

21/06/2017


Onderzoek naar het gebruik van het wapen door de militairen in het kader van de terroristische daad in het centraal station op 20 juni 2017
Steeds wanneer ordediensten gebruik maken van hun vuurwapen, wordt er hiernaar een onderzoek geopend op het parket. Deze standaardprocedure werd ook gevolgd naar aanleiding van het neerschieten van de verdachte van de terroristische aanslag, gisteren in het centraal station te Brussel, door de aanwezige militairen.
Uit de eerste elementen van het onderzoek (o.a. camerabeelden) blijkt dat de militair de verdachte heeft neergeschoten op het moment dat hij tot zeer dicht bij de militair genaderd was. Uit de omstandigheden waarmee de militairen geconfronteerd werden , konden zij reeds afleiden dat de verdachte gevaarlijk was. Bovendien kwam hij naar hen toegelopen met een voorwerp in zijn hand en schreeuwde hij  « Allahu Akbar ».
In de loop van de namiddag vindt er nog een autopsie plaats op de verdachte. Eens het autopsierapport en het expertiseverslag van de ballistisch deskundige ter kennis gebracht zijn van het parket, zal het parket een definitieve beslissing nemen in dit dossier. We kunnen evenwel nu reeds melden dat de elementen waarover we nu beschikken, aangeven dat het gebruik van het vuurwapen door de militairen gerechtvaardigd was.

Ine VAN WYMERSCHEerste substituut-procureur des Konings - WoordvoerderParquet du Procureur du Roi de Bruxelles

Communiqué de presse

21/06/2017


Enquête suite à l’incident de tir par des militaires survenu dans le cadre de la tentative d’attentat terroriste du 20 juin 2017
Lorsque qu’il y a un incident de tir par arme à feu effectué par les forces de l’ordre, le parquet ouvre une enquête. Il s’agit d’une procédure standard qui est également mise en place suite à la neutralisation par les militaires de l’auteur de la tentative d’attentat terroriste hier à la gare centrale de Bruxelles.
Il ressort des premiers éléments de l’enquête et notamment du visionnage des caméras de surveillance, que les militaires ont ouvert le feu sur le suspect alors que celui-ci s’approchait dangereusement d’eux. En effet, l’auteur des faits courait vers les militaires avec un objet dans la main et criait « Allah Akbar ».
Dans le courant de cet après-midi, une autopsie de l’auteur des faits a été effectuée par le médecin légiste. Lorsque le rapport d’autopsie définitif ainsi que le rapport de l’expert balistique seront transmis au Parquet de Bruxelles, ce dernier prendra une décision définitive relative à ce dossier. Selon les éléments en notre possession actuellement, l’usage que les militaires ont fait de leur arme à feu s’inscrirait dans un cadre tout à fait règlementaire.

Ine VAN WYMERSCHPremier substitut du procureur du Roi – Porte-parole


Dovnload 35.54 Kb.