Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Parochie koningsbosch week 15 10-4-2016 (Jrg 60-37) Pastoor: Bert Mom: 481428; Joseph Loete

Dovnload 0.82 Mb.

Parochie koningsbosch week 15 10-4-2016 (Jrg 60-37) Pastoor: Bert Mom: 481428; Joseph Loete



Pagina1/3
Datum10.10.2017
Grootte0.82 Mb.

Dovnload 0.82 Mb.
  1   2   3

De WINGERD

PAROCHIE KONINGSBOSCH week 15 10-4-2016 (Jrg 60-37)

Pastoor: Bert Mom: 481428;

Joseph Loete: 302066 of 06-51094052; e-mail: jloete@freeler.nl;

Koster G. Jorissen: 300878

Postbank kerkbestuur: IBAN: NL60 INGB 0001034512

Kerkbijdragen NL10 RABO 0126200173; overig NL31 RABO 0126210950
Mensenvissers
“Ik zal mensenvissers van jullie maken”, had Jezus eens gezegd tegen zijn leerlingen. En jaren later, na zijn dood, waren ze dat ook. Eerst hadden ze moedeloos bij elkaar gezeten, maar toen hadden ze een hele indringende ervaring gehad: Hun Jezus was niet dood, hij leefde voort. En daarna waren ze in zijn geest aan de slag gegaan, als mensenvissers, om mensen bijeen te brengen in zijn naam, om mensen te verzamelen rond zijn idealen.

Maar dat viel lang niet altijd mee, dikwijls vingen ze bot en bleven hun netten leeg. Soms scheurden hun netten, niet vanwege een teveel aan gelovigen, maar wel vanwege bestaande onenigheid onder de gelovigen.

Dit alles klinkt een beetje mee in de evangelietekst van komende zondag: die vertelt over vissen en niets vangen. Het vertelt van die man aan de oever, die vraagt: “Succes gehad? Wat gevangen?” “Nee”, antwoordt Petrus, “alles zit ons tegen!” “Probeer het nog eens, maar nu rechts van de boot”, zegt de man. Ze doen het, en dan puilen de netten opeens uit. Nu daagt bij de leerlingen het Paasgeloof: Het is de Heer, Hij leeft! Geef de moed niet te gauw op, probeer het nog eens, want de Heer, de Levende is er ook nog!

Die bemoediging is nog steeds actueel. Ook nu hebben velen het gevoel dat het niet goed gaat met de kerk van Jezus, de netten worden steeds leger, steeds minder mensen laten zich verzamelen in het vangnet van de kerk, steeds minder mensen lopen warm voor Jezus' boodschap. Ook nu zijn er gescheurde netten door allerlei tegenstellingen binnen de christelijke geloofsgemeenschappen. En ook nu kom je vaak mensen tegen die moedeloos zijn, die de toekomst van de kerk somber inzien. Maar ook nu krijgen pastores en betrokken gelovigen de goede raad: probeer het toch nog eens, probeer het eens op een andere manier, en bedenk: de Heer is er ook nog!



Houdt moed, want de kerk is niet alleen mensenwerk; ze is ook Gods werk, want anders was ze er al lang niet meer geweest. Houdt moed, maar blijf niet passief zitten afwachten. Want ook nu nog klinkt de boodschap van het evangelie: gooi het net nog eens uit, probeer het nog eens, ga door met waar je mee bezig bent: mensenvissers zijn. En de levende Heer is dan dichterbij dan je denkt!

  1   2   3

  • PAROCHIE KONINGSBOSCH week 15 10-4-2016 (Jrg 60-37) Pastoor: Bert Mom
  • Mensenvissers

  • Dovnload 0.82 Mb.