Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Parochie koningsbosch week 32 7-8-2016 (Jrg 61-2) Pastoor: Bert Mom: 481428; Joseph Loete

Dovnload 0.7 Mb.

Parochie koningsbosch week 32 7-8-2016 (Jrg 61-2) Pastoor: Bert Mom: 481428; Joseph LoetePagina1/5
Datum10.10.2017
Grootte0.7 Mb.

Dovnload 0.7 Mb.
  1   2   3   4   5

De WINGERD

PAROCHIE KONINGSBOSCH week 32 7-8-2016 (Jrg 61-2)

Pastoor: Bert Mom: 481428;

Joseph Loete: 302066 of 06-51094052; e-mail: jloete@freeler.nl;

Koster Ger Jorissen: 300878

Postbank kerkbestuur: IBAN: NL60 INGB 0001034512

Kerkbijdragen NL10 RABO 0126200173; overig NL31 RABO 0126210950
Wat is dat moeilijk!
Op de altaartafel in onze kerken ligt een dik boek. In het Altaarmissaal staan gebeden voor heel het jaar en bij bijzondere gebeurtenissen en noden. Veel van die gebeden kun je van harte uitspreken: voor een bruidspaar of een zieke, om wijsheid voor de leiders van kerk en wereld, voor een goede oogst of om de gave van liefde. Maar op twee bladzijden staan gebeden die niet zo gemakkelijk over je tong komen, zeker na de gebeurtenissen van de afgelopen tijd.

Het zijn gebeden “Voor hen die ons kwaad doen”. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar na de wrede aanslag in Nice en het afslachten van een hoogbejaarde priester in Normandië, voel ik er niet zo veel voor om te bidden voor hen die ons kwaad doen. Is dat wel mogelijk? Kan een mens dat opbrengen? Er is in ieder geval één geweest die ons daartoe heeft opgeroepen. Jezus zegt: “Bemint uw vijanden, doet wel aan wie u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen.” Hij liet het niet bij woorden alleen, maar heeft het ons zelf voorgedaan. Vanaf het kruis vergaf Jezus degenen die Hem zoveel leed aandeden. Gehaat, vervloekt en mishandeld, gaf Hij zijn leven om hen te redden.

Jezus praat geweld, terrorisme en haat niet goed. Maar Hij probeert ons te behoeden voor een antwoord op gelijke toon. Uiteraard moeten we waakzaam zijn en het terrorisme bestrijden. Maar wie de blinde haat van deze fanatiekelingen overneemt, gaat zelf ten onder. De weg van terroristen leidt naar de ondergang, het geweld zal hun ziel vernietigen. Jezus leert ons om mens van God te blijven.

Wie probeert om vijanden te beminnen en te zegenen wie ons haten, heeft de strijd al gewonnen. Zo overwon Jezus onderdrukking, onrecht en dood. Het Romeinse Rijk werd een museumstuk, maar het Koninkrijk van Jezus leeft in de harten van mensen.

De Duitse theoloog Bonhoeffer,die 71 jaar geleden door de Nazi’s werd vermoord, schreef ooit: “In Jezus Christus is de werkelijkheid van God binnengegaan in de werkelijkheid van deze wereld.”

Bidden voor je vijanden, zegenen wie jou vervloeken … wat is dat moeilijk! Maar wie het probeert gaat de werkelijkheid van God binnen. In het Missaal staat het volgende gebed, dat uitgesproken kan worden na het ontvangen van de Communie:

God, laat ons door het sacrament van onze vredemet allen in vrede samenleven.

Geef dat wij hen die ons vijandig gezind zijn,

nader brengen tot U

en hen met ons verzoenen.

Door Christus onze Heer.”

Het is moeilijk om zo te bidden, maar toch wil ik u uitnodigen om het proberen, opdat wij in Jezus de werkelijkheid van God binnengaan in de werkelijkheid van deze wereld. pastoor Bert Mom


*********************************************************************************************
  1   2   3   4   5

  • PAROCHIE KONINGSBOSCH week 32 7-8-2016 (Jrg 61-2) Pastoor: Bert Mom
  • Wat is dat moeilijk!

  • Dovnload 0.7 Mb.