Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Parochie koningsbosch week 50: 14-12-2014 (Jrg 59-21) Pastoor: Bert Mom: 481428; Joseph Loete

Dovnload 60.79 Kb.

Parochie koningsbosch week 50: 14-12-2014 (Jrg 59-21) Pastoor: Bert Mom: 481428; Joseph LoeteDatum03.07.2017
Grootte60.79 Kb.

Dovnload 60.79 Kb.

De WINGERD

PAROCHIE KONINGSBOSCH week 50: 14-12-2014 (Jrg 59-21)

Pastoor: Bert Mom: 481428;

Joseph Loete: 302066 of 06-51094052; e-mail: jloete@freeler.nl;

Koster G. Jorissen: 300878

Postbank kerkbestuur: IBAN: NL60 INGB 0001034512

Kerkbijdragen NL10 RABO 0126200173; overig NL31 RABO 0126210950
Kijk eens wat vaker in de spiegel…..
“Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper”, dat was jaren geleden een reclamespreuk. In een spiegel kijk je naar jezelf, of je haar goed zit, of je stropdas recht zit, of je al rimpeltjes krijgt of grijze haren. Kortom: een spiegel vertelt je hoe je eruit ziet. Maar in een spiegel zien we alleen ons uiterlijk, en hoe belangrijk dat ook voor de meesten van ons is, ons innerlijk is natuurlijk veel belangrijker. En de vraag is: hoe vaak kijken we naar ons innerlijk, hoe dat eruit ziet?

In deze zondagen van de advent gaat het vaak over Johannes de Doper. Je zou hem een man met een spiegel kunnen noemen. Hij houdt zijn tijdgenoten een soort spiegel voor, niet voor hun uiterlijk maar voor hun innerlijk. Hij nodigt zijn toehoorders, en dus ook ons, uit om naar zichzelf te kijken in het licht van Gods bedoelingen. En meestal ziet men dan dat er best wat te verbeteren valt.

Johannes preekte niet voor niets een doopsel van bekering. Op die manier bracht hij licht in het leven van mensen. Hij was zelf niet het licht, maar hij kwam getuigen van het licht Jezus, dat kind van Betlehem, wiens geboorte we gaan vieren; die profeet van Nazaret, die ons op heel veel punten een heel duidelijke spiegel heeft voorgehouden.

En elke keer als we in de kerk samen komen om naar zijn boodschap te luisteren, om onze verbondenheid met hem te vieren, is het de bedoeling dat we even in zijn spiegel kijken, om te kijken hoe wij er van binnen uitzien. Want Hij is zoals God wil, dat we er allemaal van binnen uit zien.

We gaan binnenkort weer kerstmis vieren, dat feest van licht en vrede voor iedereen. En in deze voorbereidingstijd op dit feest is het goed dat we ons afvragen: ben ik wel licht voor anderen, breng ik wel vrede in mijn omgeving, en dat in de gewone kleine dingen van het leven.

De tijd van de kerstkaarten is weer aangebroken, we wensen elkaar alle goeds, maar zo'n wens uitspreken is gemakkelijk genoeg. Het gaat er toch vooral om wat we uitstralen naar anderen toe, en we kunnen alleen iets goeds uitstralen als het van binnen aanwezig is.

In die zin moeten we allemaal een spiegel zijn, niet om naar onszelf te kijken of anderen naar zichzelf te laten kijken, maar een spiegel om het licht en de vrede waar het kerstkind voor staat, zo helder mogelijk te weerspiegelen naar anderen toe, niet alleen in mooie woorden en schone wensen, maar juist in de dingen die we doen met elkaar en voor elkaar. Dan zijn wij, ieder van ons op zijn eigen manier, ook wegbereiders voor het kind van Betlehem, voor zijn boodschap van licht en vrede. Dan kan het echt Kerstmis worden. Joseph Loete
*******************************************************************************************
KERKDIENSTEN
Zondag 14-12: Derde zondag van de Advent; 9.30 u.: Hoogmis

Intenties: Jan van Heel als jaardienst; Gerard Hilgers als jaardienst, Brigitta Hilgers-Loete, overleden kinderen en familieleden; Agnes op het Veld als jaardienst en overleden ouders Gerard en Elisabeth op het Veld-van Heel; Sjeng Tholen; overleden ouders Reijans-Houben en overleden famiieleden; Sjaak en Mia Wolters-Reijans en kleinzoon; overleden echtgenoten Biermans-Nelissen; voor een voorspoedig herstel; voor alle zieken van de parochie;
Maandag 15-12,19.00 u.: H, Mis

Intenties; Chrétien Ramakers, Margaretha Ramakers-Claessen en zoon René als jaardienst; Mia Dauven-van Lumich als jaardienst en Gerard Dauven; Math Janssen als jaardienst; Mia van Kruchten-Engelen als jaardienst; Fita en Hans van Kruchten; John en Katja Hendrikx; Frans Claessen; overleden ouders Martien en Annie Kitzen-Tholen; Thei Krispijn vanwege burtvereniging Op de Driessen-Koningsplein; overleden ouders Moors-Katzenbauer en overleden familieleden; overleden ouders Janssen-Erkens en kleindochter Yvonne als jaardienst; overleden echtgenoten Piet en Christien Pubben-Loete; voor een voorspoedige genezing; tot bijzondere intentie; voor alle zieken van de parochie;

Misdienaarsbeurten

Zondag, 9.30 u : Danny, Gian en Zoë

Maandag 19.00 u.: Michat en Loes

Spreekuren

Pastoor Bert Mom dinsdag 16-12 van 20-21 u.: pastorie Pey (481428)

Joseph Loete (pastorie Koningsbosch, tel. 301215):

Ma van 11.00 tot 12.00 u., di van 20.00 tot 21.00 u., za van 11.00 tot 12.00 u.Opgeven misintenties en overige zaken
Misintenties kunt U opgeven in de pastorie op maandag en zaterdag van 11.00 tot 12.00 u., en op dinsdag van 20.00 tot 21.00 u., of in de winkel van Tilda Muijsers-Geurts tijdens openingstijden, tot uiterlijk maandag 17.00 u..

Overige zaken (aangifte doopsels en huwelijken, vooruitbetaalde diensten, stichtingen, grafrechten, kerkbijdragen etc.): tijdens het spreekuur van pastoor Bert Mom(dinsdags van 20-21 u.), op maandag van 11-12 u., dinsdag van 20 tot 21 u. en zaterdag van 11-12 u. in de pastorie of na afspraak met Joseph Loete (06-51094052; jloete@freeler.nl)
Berichten en advertenties voor de Wingerd van volgende week kunt U tot uiterlijk maandag 15-12, 17.00 u. opgeven in de winkel van Tilda Muijsers-Geurts of tot deze tijd sturen naar: jloete@freeler.nl
Parochieberichten
Eervol ontslag en herbenoemingen kerkbestuur
Op 5 december j.l. heeft mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond, vanwege de afloop van de zittingstermijnen, eervol ontslag ontleend aan Maurice Hos, die zich ruim 8 jaar als vicevoorzitter van het kerkbestuur met hart en ziel voor onze parochie heeft ingezet. Wij danken hem van harte voor al het goede, dat hij in die jaren heeft gedaan en we zijn blij, dat hij als vrijwilliger actief zal blijven!

Tevens zijn op dezelfde datum Frank Ramacher en Toos Willems-Beumers door de bisschop herbenoemd als kerkbestuurslid, tot het tijdstip, waarop het clusterbestuur van de samenwerkende parochies van Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, Pey en Sint Joost een feit zal zijn (1 juli 2015). Frank Ramacher blijft zijn functie van secretaris uitoefenen en Toos Willems-Beumers zal de functie van vicevoorzitter gaan vervullen.

Beiden van harte proficiat en veel sterkte en wijsheid toegewenst!
*********************************************************************************************

Welkom in onze geloofsgemeenschap

Op zondag 7 december is door het sacrament van het doopsel

in onze geloofsgemeenschap opgenomen:
Finn Köhlen
Proficiat en welkom in onze parochie!


Overzicht vieringen kersttijd
Zondag 21-12. 9.30 u.: boeteviering en H. Mis met aandacht voor kinderen

en zegening Jezusbeeldjes.Maandag 22-12, 19.00 u.: H. Mis met advent- en kerstliederen

Woensdag 24-12: kerstavond, 19.00 u.: hoogmis met het gemengd kerkkoor

20.30 u.: h. mis met zanggroep Mes Amis

Donderdag 25-12: eerste kerstdag, 9.30 u.: h. mis met mannenkoor Sint Caecilia

Vrijdag 26-12: tweede kerstdag, 9.30 u.: herdersmis met fluit- en trommelcorps

Sint Joseph


Hartelijk dank
-Aan allen die aan onze oproep gehoor hebben gegeven om de parochiebijdrage over dit jaar te voldoen. Ook van harte dank aan de nieuwe deelnemers, die zich in de afgelopen weken hebben gemeld.

Zoals U weet zijn mensen die voldoende bijdragen, geheel vrijgesteld van de kosten voor huwelijks- en uitvaartdiensten. Bovendien geldt het bedrag dat U geeft, als “gift” bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarom kan het financieel aantrekkelijk zijn om de kerkbijdrage over meerdere jaren “vooruit” te voldoen. Dit kan via een contract geregeld worden.

Een dergelijk contract kunt U ook afsluiten voor “vooruitbetaalde diensten”: voor een bepaald aantal jaren sluit U een contract af voor een of meerdere H. Missen op bepaalde data. Ook de kosten hiervan gelden als “gift” bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voor meer informatie en advies over het bovenstaande kunt U contact opnemen met Joseph Loete tijdens spreekuren, of kunt U een afspraak maken: 0651094052


Gerarduskalenders
De Gerardus-scheurkalenders voor 2015, met voor elke dag een “doordenkertje” en leuke grapjes en weetjes, zijn nog te verkrijgen in de winkel van Tilda Muijsers-Geurts (301284) of tijdens openingstijden in de pastorie. Misschien een leuk cadeautje voor Kerstmis!

Ze kosten € 6,60 per stuk (inclusief gratis schild) en een deel van de opbrengst is bestemd voor kleinschalige projecten in de missie.


Een vriendelijk verzoek
Van de beheerders van het kapelletje op het kerkhof: Wilt U zo goed zijn om in dit kapelletje geen “gewone” offerkaarsen meer te laten branden, maar alleen kaarsen met een (plastic) omhulsel, zoals noveenkaarsen e.d.? Dit in verband met overlast door druipend kaarsvet. Alvast hartelijk dank!
*********************************************************************************************

Zorg In Eigen Dorp - activiteiten
kerststukjes maken

Op maandagmiddag 15 december bent U van 14-16 u. allen van harte welkom in Oos Heem om samen kerststukjes te maken. De bijdrage voor het benodigde materiaal + een kop koffie/thee bedraagt € 3,00. Opgave is nog mogelijk tot vrijdag 12 december bij Frits Knoops (301682) of Elfriede Hermanns (300344).


Computerlessen

Zoals reeds eerder aangekondigd organiseert Zorg In Eigen Dorp vanaf begin volgend jaar een (laagdrempelige) cursus voor mensen, met name ook ouderen, die willen leren werken met de computer. Steeds meer instanties (overheid, banken) schijnen ervan uit te gaan, dat iedereen over voldoende computerkennis beschikt, zodat men mensen “dwingt” om er gebruik van te maken. Daarom deze voor iedereen toegankelijke “cursus”.

Het voorstel is om met ingang van maandag 5 januari 2015 twee avonden per week in de pastorie (Prinsenbaan 130) bijeen te komen, en wel op maandag en woensdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Indien gewenst kan de cursus in gezamenlijk overleg met docent Pierre van Pol ook op andere tijden/dagen worden gehouden.

Tijdens het eerste uur van elke bijeenkomst wordt een algemeen thema aan de orde gesteld (bijv. internetbankieren, emailen), terwijl de deelnemers in het tweede uur zelf (met begeleiding) aan de slag kunnen gaan. Ook bestaat de mogelijkheid om evt. vragen en problemen aan de orde te stellen.

Het gebruik van een eigen computer heeft de voorkeur, maar indien gewenst zijn er enkele computers gratis beschikbaar voor gebruik tijdens de lessen.

Deelnamekosten bedragen € 7,50 per persoon per bijeenkomst of € 50,00 voor 10 bijeenkomsten (inclusief lesmateriaal, gebruik printers en kop koffie/thee).

Heeft U interesse, dan bent U welkom op de informatiebijeenkomst, die op maandag 22 december van 20-21 in de pastorie wordt gehouden.

Ook kunt U voor nadere informatie terecht bij:

Joseph Loete tel. 06-51094052 en Frits Knoops tel. 301682            
*********************************************************************************************

Sociaal Wijkteam Koningsbosch
Het sociaal wijkteam houdt dagelijks een spreekuur (ma en vr van 13-14 u.; din, wo en don van 10-11 u.). U kunt er terecht voor het aanvragen van voorzieningen in het kader van de WMO, vervoer, huishoudelijke hulp, dagopvang en dagbesteding en alle andere zorgvragen. In de afgelopen maanden heeft al een groot aantal mensen de weg naar het Sociaal Wijkteam weten te vinden. Dus aarzelt U niet, en kom op een van de spreekuren, als U vragen heeft. Ook kunt U contact opnemen met zorgcoördinator Har Reijnen (tel. 0475-302244) voor het maken van een afspraak.
Spreekuur Wijkagent
Volgend inloopspreekuur: dinsdag 6 januari 2015 van 18.30 tot 21.00 u.

in de pastorie
U kunt terecht voor aangiftes, meldingen, klachten m.b.t. overlast,

óf om gewoon eens kennis te maken. U/jij bent van harte welkom!


De wijkagent is bereikbaar via tel.0900-8844,

e-mail: wijkagent-echt-susteren@limburg-noord.politie.nl

*********************************************************************************************

Oproep aan de bedrijven en verenigingen van Koningsbosch
Bedrijven of verenigingen van Koningsbosch die nog niet op de website van Koningsbosch vermeld staan, kunnen hun gegevens doorsturen naar contact@koningsbosch.nl

Zijn er adreswijzigingen, of wilt u uw bedrijf of verenging niet meer vermeld hebben op koningsbosch.nl ook dan kunt u dit aan ons doorgegeven.

Webteam koningsbosch.nl

*********************************************************************************************Goertz Assurantiën en RegioBank is gesloten van 24 t/m 28 december en van 31 december t/m 4 januari.

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.


*********************************************************************************************

Wandel je fit
De wandeling van deze maand vindt daarom plaats op zaterdag 13 december.

Bent U van plan een keertje mee te wandelen kom dan om 10.00 uur naar Calma (Kerkstraat 108) waar onze wandeling start.

Meer informatie over de wandeling van januari '15 leest U wederom in het parochieblaadje 'De Wingerd'.

Info: bel 06 52 54 85 01                                  Marinka en Anet

******************************************************************************************

Kerst-In Calma voor goed doel
Op woensdagavond 17 december zullen muzikanten en zangers uit Koningsbosch en Maria Hoop in Calma (Kerkstraat 110) in een gezellige sfeer kerstmuziek ten gehore brengen ten bate van Artsen Zonder Grenzen. Toegangskaarten zijn voor 5 euro per stuk verkrijgbaar bij Miep Peeters fietsen en fa Muysers 1001-artikelen. Aanvang 20:00 uur. U bent allen van harte welkom!

Kunt u niet komen? Dan is uw bijdrage voor Artsen Zonder Grenzen welkom op bankrekeningnummer NL61ABNA 0506 465 853 t.n.v. Medische Praktijk Koningsbosch o.v.v. “Artsen Zonder Grenzen”.


Conventus’03 Nieuws

Vrijdag 12 december, 20:15 Jaarvergadering.

Voor uitnodiging/agenda zie www.conventus03.nl


Zaterdag 13 december:

zaalcompetitie voor de C1, E2 en F1

14:00 Conventus'03/PSV'35 B1G- Sportclub Leeuwen B2 (Beker)
Zondag 14 december:

11:30 Conventus'03 2 - SNA 3

10:30 Conventus'03 3 - RIOS'31 3

13:00 Conventus'03 VR1 - Slekker Boys VR1

*********************************************************************************************

ZijActief – kerstviering
Woensdag 17 december: jaarlijkse kerstavond voor de leden.

Aanvang 19.30 uur in Oos Heem. Het  Bestuur

********************************************************************************************

Een Limburgse Kerst Mozaïek.
Op zondag 14 december 2014 organiseert harmonie St. Cecilia in samenwerking met het Koninklijk Erkend Mannenkoor St. Caecilia een traditioneel kerstconcert in zaal van Pol, Haverterstraat 6. Aanvang 15.00 uur.

Behalve een aantal gezamenlijk uit te voeren stukken, zoals een Limburgse Kerstmozaïek zullen beide verenigingen apart een aantal kerst- en sfeerliederen ten gehore brengen.

Harmonie St. Cecilia die onder leiding staat van Mark Partouns, zal onder andere ten gehore brengen: Oh du fröhliche,  A Celtic Christmas, Gabriella’s Song, Orion en Symphonic Prelude on Adeste Fidelis.

Mannenkoor St Caecilia dat onder leiding staat  van Marc Kalkhoven en op piano begeleid wordt door Jeanny Vergoossen, zal onder andere de volgende stukken ten gehore brengen: Stille Nacht, Lasst uns lauschen, Maria durch ein Dornwald ging, Weihnachtsglocken, Un kleen pleetsjke, Transeamus usque Bethlehem, Les choers Angéliques ont chante Noël en Dormi Filli.

Samen met de zaal wordt Nu zijt wellekome ten gehore gebracht.

Tijdens de pauze worden de aanwezigen getrakteerd op Glühwein, warme chocomel en wafels. De entree is vrij; wél wordt een vrije gift op prijs gesteld.

Harmonie St. Cecilia, Koningsbosch

*********************************************************************************************Kerstactie 2014 Damescomité Harmonie St.Cecilia

Kaarsenverkoop huis aan huis van maandag 08 tot/m zaterdag 13  december a.s. door leden van het Damescomité van Harmonie St.Cecilia.Kersttoepen – Spaarkas Café Van Pol
Spaarkas café Van Pol houdt op zaterdag 13 december a.s. haar jaarlijkse Kersttoepen voor mooie prijzen. Iedereen is hiervoor hartelijk uitgenodigd!  Aanvang  21:00 uur

Wij hopen vele toepliefhebbers te mogen verwelkomen!


*********************************************************************************************

De Zonnebloem afdeling Koningsbosch
In verband met de kerstviering van Zij-Actief; vervalt de woensdagmiddagactiviteit op woensdag 17 december.
Kerstviering
De traditionele kerstviering vindt plaats op maandag 22 december in Oos Heem.

De middag begint om 14.30 uur met een viering.

Aansluitend aan de viering volgt dan de koffietafel met het gezellige samenzijn.

Ook is er weer een loterij met vele mooie prijsjes.

Na afloop ontvangen de gasten een kleine kerstattentie.

De kosten voor deze middag bedragen € 5,00 per persoon.


Opgave voor de kerstmiddag is mogelijk tot en met zaterdag 20 december bij de secretaris, Lei Dycks. Telefoon 302025.
*********************************************************************************************
De oude droom (Paul van Vliet)
De stokoude droom heeft nog heel veel te geven,
hij heeft een geheim en dat zijn wij soms kwijt;
maar hij zal ons allemaal ooit overleven,
hij is zo oud als de wereld en zo jong als de tijd.

Maar je moet hem beschermen, je moet hem verzorgen,


je moet hem koesteren onder de zon,

je moet hem vertrouwen en vandaag al of morgen,


dan weet je het weer waar het ooit om begon.

Dan neemt hij je weer mee langs wegen van liefde


tot hoog in de bergen naar toppen van kracht
en daar zal dan blijken dat je verder kunt kijken
en hoger kunt reiken dan je ooit had gedacht!

Basisschool 't Keuningshöfke steunt de Voedselbank!

L1 slaat samen met alle andere regionale omroepen van Nederland de handen ineen om de Voedselbank te helpen met het inzamelen van levensmiddelen. De actie vindt plaats in de weken voor kerst, van maandag 8 december tot en met vrijdag 19 december 2014.Feiten en cijfers

Elk jaar worden er diverse acties voor goede doelen in het buitenland gehouden. Er zijn echter ook meer dan een miljoen mensen die in armoede leven in ons eigen land. Samen met alle Limburgers gaat L1 met de zes Voedselbanken in Limburg zo veel mogelijk levensmiddelen inzamelen.

Limburg telt 1.400 gezinnen die zelf niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Dit zijn maar liefst 3.270 personen die afhankelijk zijn van de voedselbank! Het is toch onvoorstelbaar dat er Limburgers zijn die niet eens één van de eerste levensbehoeften – voedsel - hebben? Samen met alle Limburgers zet L1 zich hiervoor in tijdens de landelijke actieperiode. Ook ’t Keuningshöfke zet zich graag in voor de voedselbank bij ons in de buurt!

Hoe kunnen jullie helpen?
Een steentje bijdragen aan deze actie kan heel eenvoudig!

Lever vanaf dinsdag 9-12 tot uiterlijk donderdag 18-12 om 12u een product van bijgaande boodschappenlijst in op school, zodat iedereen een fijn kerstfeest heeft! Alvast bedankt voor uw bijdrage(n)!

Ook de bijdragen van omwonenden zijn uiteraard van harte welkom!
Zie ook de site van L1!

http://www.l1.nl/algemeen/273889-basisschool-t-keuningsh%C3%B6fke-steunt-voedselbank

*********************************************************************************************Kerststukjes en kerstdecoratie
De kerst nadert snel, en bent U op zoek naar een kerststuk en/of leuke kerstdecoratie? Alles wat wij hebben uitgestald kunt U direct meenemen!

U kunt eens vrijblijvend een kijkje kunnen nemen.

Wij zijn geopend op:

Donderdag 11 december van 15.00 tot 18.00 u.

Woensdag 17 december van 15.00 tot 18.00 u..

U bent van harte welkom bij: Desiree Leurs, Kerkstraat 14, Koningsbosch


******************************************************************************************

Kerstmarkt Maria Hoop
Zaterdag 13 december 2014 om 11.00 uur

Kerstartikelen en geschenken voor Kerstmis

Locatie : Zaal de “Annendaal“ (bij de kerk)

Koffie met gebak / frisdrank is aanwezig

De opbrengst is ten bate van het onderhoud

Parochiekerk O.L. Vrouw der H. Hoop


*********************************************************************************************

Woning te huur
Twee slaapkamers aanwezig
Te bevragen: Prinsenbaan 107, tel. 301861
*********************************************************************************************

Kerstbomen (Amorica) te koop
W. Peulen, Molenweg 16
Ma t/m vr na 18.00 u. + zaterdag
*********************************************************************************************

Laser Graveer Atelier

Heidi Pesgens

Prinsenbaan 73 Koningsbosch

Tel: 0475-856873 Mob: 06-28402899 www.lasergraveeratelier.nl
Voor al uw

Lasergraveerwerk, borduringen,

Bedrukkingen en beletteringen

Meubelmagazijn Koningsbosch, Prinsenbaan 178, tel. 302266


  • Eiken meubels van modern tot klassiek

  • Bankstellen, kasten, tafels en stoelen

  • Nieuwe collectie senior-bankstellen in leder of stof

  • Relaxfauteuils met opstaphulp

  • Seniorbedden met elektische lattenbodem en bijpassende matras

  • Tevens: boxsprings

********************************************************************************************

BOERDERIJWINKEL P. VON CLEEF – DAGELIJKS VERS!!!
Alle soorten groente en fruit dagelijks vers
Openingstijden volgende week: maandag: 13-18 u.; dinsdag: gesloten.

woensdag: 13-18 u.; donderdag: 13-18 u.

vrijdag: 9-18 u; zaterdag: 9-16 u.

Boerderijwinkel P. von Cleef, Spaanshuisken 4, tel. 301963

*******************************************************************************************ECHTE BAKKER MARTENS – AANBIEDINGEN
Elke woensdag: 3 hele broden naar keus: € 6,50

Elke zaterdag: 10 harde witte broodjes: € 2.50

Weekendreclame: pudding-kruimelvlaai: € 7.95
******************************************************************************************

Thijs Maessen -de kleurrijke huisschilder.nl-

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor het schilderwerk aan uw huis.
Thijs Maessen maakt gebruik van hoogwaardige kwaliteit verf.

En garandeert u een jarenlang plezier van uw schilderwerk.

Adres : Molenweg 55 te Koningsbosch

Tel. : 0475-301591 Tel.: 06-42299166

*********************************************************************************************
Doordenkers


maar zijn hebzucht verkleinen


  • Hij die alle antwoorden kent, heeft niet alle vragen gesteld


WR Wortelen Uw groene vakwinkel
Aanbiedingen maand december:
10% korting op alle speelgoed van Bruder

10% korting op winterwerkkleding

Noorse sokken: 3 paar € 6,95

Thermo sokken: 3 paar € 6,49

Onderhoudsbrok: € 7,00

Dames softshell jassen in diverse kleuren: € 34,95


Met de winter in aantocht!!!

Reeds voorradig: strooizout, sneeuwschoppen en sneeuwbezems


Nieuw in onze winkel:

Muizen- en rattenvallen

Alle soorten speeltjes voor uw kat of hond

Honden- en kattensnacks

Haardhout voor uw kachel

Diverse soorten blikjes frisdrank

Hondenriemen en –borstels
Ook in onze winkel:

Worteldoek - dekzeilen en afdekfolie

Alle soorten bouten en schroeven

Barca-hondenvoer en diepvriesvoer voor uw hond

katten-, honden-,vissen-, duiven-,

kippen-, konijnen- en paardenvoer


Tot ziens in onze winkel!!!

Tel. Bart: 06-41652355

Tel. Wiel: 06-51340730

*********************************************************************************************Schoenreparatie

Binnen een week klaar!!!

bij: “1001 artikelen” zaak: Fa Muijsers-Geurts

Kerkstraat 144

Tel. 301284Dovnload 60.79 Kb.