Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Pastoraal op school basisonderwijs

Dovnload 78.08 Kb.

Pastoraal op school basisonderwijsDatum18.06.2017
Grootte78.08 Kb.

Dovnload 78.08 Kb.


PASTORAAL OP SCHOOL BASISONDERWIJS
JAARTHEMA SCHOOLJAAR 2015-2016

w:\pastoraal\impulsdag 2015\logo\voorbeeld 3 jpeg.jpg

IMPULSEN PERSONEELSVERGADERINGEN

Je kan de personeelsvergadering openen met een blikopener : een vrolijk lied, een gebed, een bezinning, een citaat…


Inspiratie
Hoe... komt een idee ooit tot stand?

Kan zo’n gedachte ontstaan?

Waar komt dat helder ogenblik,

dat inzicht toch vandaan?

Dat komt door ons.

Zin voor zin gaven wij die woorden in.

Die fluisterden wij toe.
Hoe... kreeg jij ooit een idee?

Vroeg jij je dat nooit eens af..?

Het was de stem van een van ons

die jou het inzicht gaf.

De stem van iemand als wij,

onzichtbaar aan je zij. Zo luisterde jij toe.


Je noemde het inspiratie,

Adem van de geest,

Inspiratie.

Maar wij zijn het steeds geweest.

Zo... krijgt het kind een idee.

Zo vindt de man wat hij zoekt.

Zo wordt de sterveling een held.

Zo wordt vooruitgang geboekt.

Dat komt door iemand van hier.

De mens bereikt op die manier

het hogere niveau.
Je noemde het inspiratie,

Adem van de geest, Inspiratie.

Maar wij zijn het,

wij zijn het steeds geweest.

Noem het inspiratie.

Zo noemt men het ’t meest.

En dat is het ook:

de ingeblazen adem van de geest!


Inspiratie...
Mathilde Santing
Blikopener: De metafoor van het venster
"Eén van de metaforen die ik wel eens gebruik, is dat we allen de wereld zien vanuit ons eigen standpunt. We zien de wereld door een venster. En dan heb ik twee opmerkingen...
Ten eerste is het zo dat naarmate het glas schoner is, we minder van het glas en van het venster zien en enthousiaster zijn over wát we zien. Ik zie mijn eigen venster niet. Ik kijk erdoor en mijn buurman moet mij vertellen: je kijkt door een venster. En ik zeg tegen hem: jij kijkt door een venster. Dus gaan we vergelijken wat we zien. We zien grofweg hetzelfde landschap. Misschien bekijken we het anders. Misschien zeg ik: volgens mij zit het zo. Maar we hebben elkaar dus nodig.
Er speelt nog iets anders mee in deze venstermetafoor. Ik kijk door mijn venster en ik kan niet ontkennen dat ik zie wat ik door mijn venster zie. Ik kijk niet door het venster van mijn buurman. Maar als ik hem liefheb -en dat kan geen kwaad- moet ik wel luisteren naar zijn beschrijving van wat hij ziet. Ik zeg dan: sorry, dat zie ik niet, want ik kijk door mijn venster. Maar ik hoor dat jij mij iets anders vertelt.
Daarmee ontdek ik twee dingen: ik ontdek dat de ander, mijn buurman, niet dezelfde wereld ziet als ik. Maar ik ontdek ook dat ik niet de hele wereld zie. Dus tenzij hij gek is en ik een fanaticus ben of niet geluisterd heb - en voor Paulus begint geloven met luisteren - hoor ik de ander iets vertellen over de wereld en de realiteit, over wat hij door zijn venster ziet en ik niet.

En dan zeg ik: de wereld is nog veel mooier dan ik dacht. "


Indisch theoloog Raimon Pannikar

Gebeden als blikopener
WAT een GELUK
Wat een geluk

wanneer je niets te verliezen hebt,

want dan hoor je bij God thuis.

Wat een geluk

wanneer je niet oppervlakkig

over alle ellende heen leeft,

want je zult worden getroost.

Wat een geluk

wanneer je een mild mens bent,

want je zult het beloofde land bezitten.

Wat een geluk

wanneer je verlangt dat alles terecht komt,

want je zult het overvloedig zien gebeuren.

Wat een geluk

wanneer je durft vergeven,

want je zult genadig worden behandeld.

Wat een geluk

wanneer je hart ongecompliceerd is,

want je zult God zien.

Wat een geluk

wanneer je vrede sticht,

want God zal je zijn kind noemen.

Wat een geluk

wanneer je lijdt om te bereiken dat alles terecht komt,

want dan hoor je bij God thuis.
Pius Drijvers, Recht uit het hart
God wijst de weg
Ga met alles naar God toe.

Je kan steeds bij Hem terecht.

Hoe moeilijk het soms ook gaat,

voor welke keuze je ook staat.

Richt je gedachten naar Hem

en vertrouw op wat je hart je zegt.

God laat je niet in de steek.

Hij kent je zorgen en je verdriet.

Hoe moeilijk het soms ook gaat

welke traan ook in je ogen staat.

Durf los te laten en druk tijdig op de rem

God zorgt dat je weer kansen ziet.

God maakt alle dingen nieuw.

Probeer in dankbaarheid te leven.

Hoe moeilijk het soms ook gaat,

en ook al loop je buiten de maat

Geef je gevoel gerust een stem.

God zal je steunpunten geven.Vera Vastesaeger


Kijk eens door een andere bril
Kijk eens door een andere bril.

Gooi wat overbodig is overboord.

Zorg dat je jezelf nog hoort

en houd niet te veel vast

Want te veel willen en

te veel hebben is een last.

Leef bewust en spontaan,

bid en vertrouw op Gods wil.

Kijk eens door die andere bril.

Kijk eens door een andere bril.

Als je over de grens gaat, zal je het wel merken.

God probeert je onderweg te sterken

Hij spreekt je erop aan

en helpt je anders in het leven te staan

Leef bewust en spontaan,

bid en vertrouw op Gods wil.

Kijk eens door een andere bril.

Vera Vastesaeger

t Is goed in ’t eigen hert te kijken

‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan.
Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei
Of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns herten
Dat ik één droefenis genas
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...
Dan voel ik, op mijn jonge lippen
Die goedheid lijk een avond-zoen...
‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken
en zo z’n ogen toe te doen. 

Alice Nahon

Gebed van Franciscus

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.


Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken


om getroost te worden,
als wel om te troosten.
Om begrepen te worden
als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden
als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven.


Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.

Amen.


St. Franciscus van Assisi
(1182-1226)


Verhalen als blikopener

Verhaal : Over een kleine prins en een roos

De kleine prins zocht een vriendje om mee te spelen. Plots kwam hij een vos tegen. "Ik kan niet met je spelen', zei de vos, "want je hebt mij nog niet tam gemaakt." "Wat is dat: tam maken?" vroeg de kleine prins. "Dat betekent dat je uniek bent voor mekaar en mekaar nodig hebt," legde de vos uit. Nu had het kleine prinsje een roos waar hij goed voor zorgde. Hij begreep dat ze veel belangrijker voor hem was dan alle andere rozen. Hij keek naar de andere rozen en zei: "De mensen die voorbij wandelen, zien geen verschil tussen mijn roos en jullie. Maar toch is mijn roos veel belangrijker, omdat ik haar water heb gegeven en onder een stolp gezet; omdat ik haar beschut heb met een kamerscherm en de rupsen voor haar heb gedood (behalve een enkele hier en daar, voor de vlinders); omdat ik geluisterd heb als ze klaagde en opschepte en zelfs als ze zweeg; omdat ze mijn roos is." Toen zei de vos: "Dit is mijn geheim. Het is heel eenvoudig: alleen met je hart kun je goed zien. Wat echt belangrijk is, kun je niet zien met je ogen. Al de tijd die je aan je roos besteed hebt, maakt je roos juist zo belangrijk. De mensen vergeten dat, maar jij mag het niet vergeten. Je bent verantwoordelijk voor je roos." "Ik ben verantwoordelijk voor mijn roos," herhaalde de kleine prins om het goed te onthouden.naar Antoine de Saint-Exupéry

Verhaal : Mens worden

Een aap was in het aards paradijs uit een bananenboom gevallen. Met een schok besefte hij : Morgen word ik een mens. En hij droomde over alles wat hij, als mens, zou hebben. Hij riep alle dieren samen en zei : “Morgen word ik mens. Dan ben ik heer en meester van heel de schepping. Daarom neem ik nu afscheid van jullie.” Toen kwam het schaap naar voren en sprak : “Kijk mij maar goed aan. Ook al word je morgen mens, toch zal je iets van mijn schaapachtigheid blijven behouden.” Ook de ezel wilde nog wat vertellen : “Het ga je goed. Maar je zult zien dat er ook nog wat ezelachtigheid in je zal zitten!”. De slang kwam erbij : “Van mij zal je gif en venijn erven.” En de kikker zei :”Als mens zal je af en toe opgeblazen doen, net als ik.” En de wolf gromde :”Ja, ik zie het. Je zal morgen wel mens worden. Maar ook dan zal je soms nog op mij lijken. Als mens zal je dan hard en wreed zijn voor je medemensen.” Toen verdwenen de dieren en de aap bleef piekerend achter : “Misschien is het toch niet de moeite waard om mens te worden.” En terwijl hij daar zo stilletjes zat, kwam God voorbij. “Ik zie dat je veel vragen hebt”, zei God. “Kijk eens naar mij. Ik wil dat jij morgen als mens ook iets van mij meeneemt. Ik wil dat jij, in Mijn Naam, alles laat leven en groeien. Ik wens dat jij heel de schepping uitbouwt tot een thuis van vrede.” Toen is de aap met al zijn vragen gaan slapen. De volgende morgen werd hij wakker en dacht : “Als God mij niet zoveel had gegeven, was ik wellicht nooit aan dit nieuwe avontuur begonnen. En dan vertrok hij, op zoek naar gezelschap. Want hij voelde dat er die morgen nog meer mensen waren wakker geworden.Verhaal : De toekomst die kwijt was

De haan gaapte, kraaide de dag wakker en schrok. Het leek een gewone ochtend, maar dat was het niet. Er was iets kwijt. Eerst wist de haan niet wat, maar ineens wel: de toekomst was kwijt! Ook de mensen merkten het toen ze wakker werden. De toekomst was kwijt!

‘Dat is niet zo mooi,’ bromde de burgemeester. ‘Over een half jaar ben ik jarig en zonder toekomst gaat dat niet door.’ De dominee keek sip. ‘Over twee weken zou ik met vakantie gaan ...’ Het kleine meisje zag haar droom in duigen vallen. Ze wilde als ze groot was, een beroemde violiste worden. ‘Daar kan je naar fluiten,’ zei haar vader. ‘Ik wil niet fluiten, ik wil vioolspelen,’ antwoordde het kleine meisje met tranen in de ogen.

De burgemeester, de dominee en het kleine meisje besloten op zoek te gaan naar de toekomst. Zij gingen eerst naar de geleerden. Die weten alles van alles en nog veel meer. ‘Wij gaan een machine bouwen die toekomst kan maken,’ beloofden zij. De burgemeester knikte. ‘Vergeet niet eerst veel te vergaderen, want anders wordt het niks.’ Maar de geleerden wilden dat niet. ‘Daarvoor hebben we niet genoeg tijd, er is immers geen toekomst.’ Snel bouwden ze hun machine. Het was een mooie machine, dat wel. Maar toen ze de stekker in het stopcontact stopten, ontplofte hij. De oudste geleerde schudde het hoofd. ‘Ik had het kunnen weten. Er is geen toekomst. Ook niet voor deze machine.’ De burgemeester, de dominee en het kleine meisje gingen naar de dieren. Misschien dat

die wisten waar de toekomst lag. Een eendagsvlieg vloog hen tegemoet. De dominee nam het woord: ‘Eendagsvlieg, weet jij waar we de toekomst kunnen terugvinden?’

De eendagsvlieg lachte: ‘Nee, maar die heb je ook niet nodig. Je moet gewoon nu leven, net als ik. Dat is voldoende.’ Het gezicht van de dominee klaarde op. Op die manier had hij het nog nooit bekeken. ‘Zo ben ik ook van die moeilijke preken over de eeuwigheid af,’ bedacht hij, ‘eigenlijk weet ik daar toch niks vanaf.’ Maar dat laatste zei hij natuurlijk niet hardop. De burgemeester, de dominee en het kleine meisje gingen verder. Ze kwamen bij een oud vrouwtje. Nu weten oude vrouwtjes altijd heel veel, vooral over het dorp of hun buren. Maar zou ze ook weten waar de toekomst te vinden was? ‘Jazeker,’ vertelde het dametje, ‘die

ligt in de hemel.’ ‘De hemel is veel te ver voor ons,’ klaagde het kleine meisje. ‘Ach kind, je hebt toch een stukje hemel in je hart. Kijk daar maar.’ De dominee had zoiets nooit geleerd op school. ‘Staat dat in de Bijbel?’ vroeg hij streng. ‘Nee,’ antwoordde het oude vrouwtje snibbig, ‘het staat geschreven op een steen die ooit voor een graf in Jeruzalem lag.

Dat behoort u toch te weten!’ Het kleine meisje hoorde dat allemaal niet. Ze was al op zoek naar de toekomst in haar hart. ‘Kijk maar onder de h,’ moedigde het oude dametje aan. ‘De h van hemel?’ vroeg het meisje. ‘Nee, de h van hoop. Want wie hoopt, die heeft toekomst.’ Het duurde niet lang of het kleine meisje had de hoop gevonden. Het voelde alsof haar hart

ruimer werd. Ze deelde de hoop uit aan alle mensen en zo keerde de toekomst terug. Vele jaren later werd het kleine meisje een groot violiste. Als de mensen naar haar luisteren, is het net of hun hart een beetje ruimer wordt en de wereld een beetje hoopvoller.
Verhaal uit … De Gelukbrenger- 50 verhalen bij de feestdagen voor school en kerk-

Stephan de Jong- Narratio

Verhaal : Uitsmijter… of nieuw begin.

Uit: TELLEGEN, Toon, Misschien wisten zij alles. 313 verhalen over de eekhoorn en de andere dieren,Querido,2003
IK ZAL ME NIET VERBAZEN, DACIIT DE SPRINKHAAN. Wat ik ook doe: dat nooit. Hij zat op een grasspriet aan de oever van de rivier en keek tevreden om zich heen. Het was een warme dag en in de verte vloog de reiger langzaam langs de oever weg, terwijl zo nu en dan de karper even zijn hoofd boven water stak. De sprinkhaan streek een plooi in zijn jas recht en wilde juist een knoop losmaken, toen de jas in elkaar schrompelde, rood werd en in flarden van zijn lijf viel. Dat is wel vervelend, dacht de sprinkhaan, maar het verbaast me niet.

Wit en mager zat hij op de grond naast de resten van zijn jas. Hij nam een sprong en kwam in de schaduw van de wilg terecht. Anders verbrand ik nog, dacht hij. Maar plotseling stortte de zon naar beneden, werd de hemel zwart en begon het te vriezen, terwijl een sneeuwstorm opstak en wild in het rond begon te blazen. De kaken van de sprinkhaan bevroren, maar hij kon nog wel denken. Geloof maar niet dat ik me hierover verbaas, dacht hij. O nee. Niets daarvan. Met heel veel moeite kreeg hij zijn lippen van elkaar en riep. 'Dit is de gewoonste zaak van de wereld!'

Op dat moment kwamen de eekhoorn en de mier voorbij, die zich buitengewoon verbaasden.

'Wat vreemd, mier!' zei de eekhoorn.

'Ja,' zei de mier. 'Dit is heel vreemd, eekhoorn.'

Zij baanden zich een weg door de sneeuw en zagen de sprinkhaan onder de wilg zitten, zonder jas, hevig rillend.

'Sprinkhaan!' riep de eekhoorn bezorgd.

'Hallo eekhoorn,' mompelde de sprinkhaan. Toen kon hij niets meer zeggen en viel hij om.

Niet lang daarna klom de zon weer omhoog en werd de lucht weer blauw. De sneeuw smolt en het was weer zomer. De sprinkhaan opende zijn ogen en keek om zich heen. 'Wat doe jij hier?' vroeg de eekhoorn. 'Zo zonder jas.'

'0,' zei de sprinkhaan. 'Heel gewoon.' En hij legde aan de eekhoorn en de mier uit dat hij zich nergens meer over verbaasde.

'Dat is niet makkelijk,' zei hij. 'Maar wel mogelijk.'

En toen even later de wilg zich losmaakte uit de grond, glimlachte, op twee takken floot, wat rondliep, een slokje water nam en weer op zijn plaats ging staan, toen viel de mond van de eekhoorn van verbazing open, schudde de mier zijn hoofd en geeuwde de sprinkhaan.

'Niets bijzonders,' zei de sprinkhaan. 'Dat is nou niets bijzonders.'

'Hoe is je dat gelukt?' vroeg de mier die zich ook graag over veel dingen niet meer wilde verbazen.

'Als ik je dat vertel, ' zei de sprinkhaan, 'zou je vreemd opkijken, mier.'

'Dat is niet erg,' zei de mier.

Maar de sprinkhaan vertelde het niet. 'Dat is beter,' zei hij. Even later namen de mier en de eekhoorn afscheid van de sprinkhaan die er nog steeds wit en eigenaardig uitzag. Er verschenen groene sterren in de lucht en het begon inkt en suiker te regenen.

Met grote ogen keken de mier en de eekhoorn omhoog. In de verte hoorden zij de sprinkhaan schamper lachen.

De eekhoorn vroeg zich af hoe het zou zijn als je je nooit meer verbaasde. Heel vreemd, dacht hij, heel vreemd.
Mattheüs 7

Gelijkenis : Bouwen op rots (Mattheüs 7, 24-29)

Sommige mensen lijken op een zandhuis. Ze zeggen ‘ja’, maar ze menen het niet. Het lijkt mooi aan de buitenkant. Jullie moeten zijn als het huis op de rots. Dan ben je stevig, dan kun je overeind blijven bij tegenslag en word je meer en meer mens naar Gods hart.
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zal je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zal je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’

Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun Schriftgeleerden.Citaten
Bekijk jezelf eens door de ogen van een ander,

voordat je een ander met je eigen ogen bekijkt.
Denk niet wit, denk niet zwart maar denk in de kleur van je hart.

Frank Boeijen
Als achterom kijken je pijn doet en vooruit kijken je bang maakt,

kijk dan naast je…ik ben er.
De weg van het oog naar het hart maakt niet altijd een tussenstop bij het verstand.
Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor de mensen die niet kunnen vliegen.

Nietzsche
Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.

Carl Jung
Wij zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn.

Talmoed
'Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn' (Mattheus 6:22)
Angst verandert niets aan het verdriet van gisteren en lost de problemen van morgen niet op. Het enige dat angst doet is je vandaag verlammen. C. ten Boom

Bidden is de geest van de mens uitademen en de Geest van God inademen.

Edwin Keith
De belangrijkste dingen in ons leven zijn geen dingen.
De hele kunst van het spreken is begrepen te worden.

Confucius
Wij zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn.

Talmoed
Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij er een wijs hart aan overhouden’.

Karel Eyckman

Liederen
Lied : Hij heeft mij aan het licht gebracht – Arie Maasland.

Bartimeüs


Bij: Marc 10:46-52

Ik sleet mijn leven in het stof.


Geen keus had ik dan alle dagen
om wat liefdadigheid te vragen.
Mijn blik was leeg, mijn geest was dof.

Er drong een boodschap tot me door:


dat er een man van God zou wezen
die zelfs de blinden kon genezen.
Het klonk absurd, maar stel je voor.

En op een dag kwam Hij voorbij.


Ik zag Hem niet, ik kon niet kijken,
maar wel Hem met mijn stem bereiken.
Ik schreeuwde: ‘Jezus, denk aan mij!’

Diep in mij was het altijd nacht,


maar Jezus heeft mij aangesproken.
Nu is de morgen aangebroken.
Hij heeft mij aan het licht gebracht.

https://youtu.be/CoA932YdiU4

Lied : Bartimeüs – Herman Boon
Bartimeüs, Bartimeüs

Een blinde bedelaar

langs de weg van Jericho

naar Jeruzalem zat hij daar

En op een dag kwam Jezus langs

En toen hij daarvan hoorde

schreeuwde hij zo hard ie kon

de volgende woorden


Jezus van Nazareth

heb medelijden met mij

Jezus van Nazareth

loop mij niet voorbij!


Bartimeüs ja, die dacht

bij hem moet ik wezen

want Jezus kan wonderen doen

dus Hij kan mij genezen.

En de mensen om hem heen

die zeiden: hé houd je kop

maar Bartimeüs schreeuwde door

die hield mooi niet op


Jezus van Nazareth

heb medelijden met mij

Jezus van Nazareth

loop mij niet voorbij!


En Jezus vroeg : Hé Bartimeüs

wat kan ik voor jou doen

Wilt u mijn ogen beter maken

En dat deed Jezus toen

En Bartimeüs was zo blij

Hij danste en hij sprong

En hij ging met Jezus mee

naar Jeruzalem en hij zong


Jezus van Nazareth

had medelijden met mij

En zie je het niet meer zitten

Nou roep hem er dan maar bij.


https://youtu.be/E-XXhclvXOU

Lied : Gelukkig – Stef Bos

Ik ben soms te blind


Om te zien wat ik heb
Verdwaal soms nog steeds
Ook al ken ik de weg

Vrij als een vogel


Die de storm heeft overleefd
De wind in de rug
En ik klaag soms nog steeds

Maar ik ben gelukkig


Ook al zie ik het niet
Teveel ontevreden met alles
Te weinig tevreden met niets

Ik voel me steeds lichter


Ik dans met verdriet
En ik ken zes akkoorden
Maar ik gebruik er maar drie

Want ik ben gelukkig


Ook al zie ik het niet
Teveel ontevreden met alles
Te weinig tevreden met niets

Ik word langzaam onzichtbaar


Verdwijn in de mist
Verwissel mijn vroeger
Met dat wat nu is
Zo loop ik verloren
Gelukkig verdwaald
Wordt altijd weer ergens
Met liefde onthaalt

https://youtu.be/Z36OtUGiNzI

https://www.youtube.com/watch?v=pXjgHaUm5Eg&feature=player_detailpage
Lied : Don’t worry, be happy

Here's a little song I wrote


You might want to sing it note for note
Don't worry, be happy.
In every life we have some trouble
But when you worry you make it double
Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy now.

CHORUS: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.


Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.

Ain't got no place to lay your head


Somebody came and took your bed
Don't worry, be happy.
The landlord say your rent is late
He may have to litigate
Don't worry, be happy.

CHORUS: (Look at me -- I'm happy. Don't worry, be happy.


Here I give you my phone number. When you worry, call me,
I make you happy. Don't worry, be happy.)

Ain't got no cash, ain't got no style


Ain't got no gal to make you smile
Don't worry, be happy.
'Cause when you worry your face will frown
And that will bring everybody down
Don't worry, be happy.

CHORUS: (Don't worry, don't worry, don't do it.


Be happy. Put a smile on your face.
Don't bring everybody down.
Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried, I'm happy...)

Lied : Gelukkig zijn - Ann Christy

Het lopen door straten

Gewoon zonder doel

Het stilletjes praten


Alleen in 't gewoel
Het kijken naar mensen
Dat maakt me blij

Dat heet dan gelukkig zijn


Een deur die plots opengaat
Dat heet dan gelukkig zijn
Waardoor je weer hopen gaat
Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij

Dat heet dan gelukkig zijn


't Gevoel niet alleen te zijn
Dat heet dan gelukkig zijn
Om dan met z'n twee te zijn

Het onbezorgd dromen


Gewoon over jou
En dat je zal komen
't Liefste heel gauw
Je weer te ontmoeten
Dat maakt me blij

Dat heet dan gelukkig zijn


Een deur die plots opengaat
Dat heet dan gelukkig zijn
Waardoor je weer hopen gaat
Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij

Dat heet dan gelukkig zijn


't Gevoel niet alleen te zijn
Dat heet dan gelukkig zijn
Om dan met z'n twee te zijn

Dat heet dan gelukkig zijn


Een deur die plots opengaat
Dat heet dan gelukkig zijn
Waardoor je weer hopen gaat
Dat maakt je blij, maakt je blij, maakt je blij

Dat heet dan gelukkig zijn


Lied : ’t Is goed in ’t eigen hert te kijken

De Elegasten

t Is goed in 't eigen hert te kijken
nog even voor het slapen gaan
of ik van dageraad tot avond
geen enkel hert heb zeer gedaan
of ik geen ogen heb doen schreien
geen weemoed op een wezen lei
of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei
en vind ik in het huis mijns herten
dat ik van droefenis genas
dat ik mijn handen heb gewonden
rondom een hoofd dat eenzaam was
dan voel ik op mijn jonge lippen
de goedheid lijk een avondzoen
't is goed in 't eigen hert te kijken
en zo zijn ogen toe te doen

Lied : Look through my eyes – Phill Collins
Komt uit de film Brother bear. Neem eens een kijkje :

https://www.youtube.com/watch?v=xvdzOT3DKl0

There are things in life you learn


And oh in time you'll see
It's out there somewhere
It's all waiting
If you keep believing
So don't run
Don't hide
It will be alright
You'll see
Trust me
I'll be there watching over you

Just take a look through my eyes


There's a better place somewhere out there
Just take a look through my eyes
Everything changes
You'll be amazed what you'll find
(There's a better place)
If you look through my eyes

There will be times on this journey


All you'll see is darkness
But out there somewhere
Daylight finds you
If you keep believing
So don't run
Don't hide
It will be alright
You'll see
Trust me
I'll be there watching over you

Just take a look through my eyes


Theres better place somewhere out there
Just take a look through my eyes
Everything changes
You'll be amazed what you'll find
(Theres a better place)
If you look through my eyes

All the things that you can change


There's a meaning in everything
And you will find all you need
There's so much to understand
Take a look (take a look) through my eyes
Theres a better place somewhere out there
Just take a look (take a look) through my eyes
Everything changes
You'll be amazed what you'll find
(You'll be amazed if you just take a look)
Look through my eyes theres a better place somewhere out there
Just take a look through my eyes
Everything changes
You'll be amazed what you'll find
If you look through my eyes
Just take a look through my eyes
If you look through my eyes
Take a look through my eyes  • Gebeden als blikopener WAT een GELUK
  • Verhalen als blikopener Verhaal : Over een kleine prins en een roos
  • Mattheüs 7 Gelijkenis : Bouwen op rots (Mattheüs 7, 24-29)
  • Liederen L ied : Hij heeft mij aan het licht gebracht – Arie Maasland.
  • Lied : ’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
  • Lied : Look through my eyes – Phill Collins

  • Dovnload 78.08 Kb.