Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Pastorie in nood

Dovnload 15.29 Kb.

Pastorie in noodDatum25.10.2017
Grootte15.29 Kb.

Dovnload 15.29 Kb.

HULP HONGARIJE nr. 69 november 2011 _________________________________________________________________________________________________________________

PASTORIE IN NOOD

Het is bekend dat Hongarije er economisch slecht voorstaat.

Dat was al lange tijd het geval, maar het gaat zich steeds meer toespitsen.

We kregen daarover van verschillende predikanten informatie.

Waarom geven we zo veel aandacht aan predikanten, als bijna iedereen de gevolgen van

de crisis aan den lijve voelt?

Onze stichting is sterk betrokken bij de Hongaarse kerken en hun wel en wee.

Het is heel belangrijk - zo niet het belangrijkste - dat de verkondiging van Gods Woord doorgaat.

Wij hebben daaraan bijgedragen door de Hongaarse uitgave van de Ingwersenbijbel,

waarvan er in de loop der jaren meer dan 100.000 zijn gedrukt en waar nog steeds veel

vraag naar is.

Voor de opbouw van het gemeentelijk leven door de prediking is het nodig dat predikanten hun werk kunnen doen.

Dat wordt gehinderd als zij allerlei bijbanen moeten hebben om rond te kunnen komen.

Vooral in de kleinere gemeenten is de nood hoog.

Sommige dominees hebben de zorg voor vier of vijf gemeenten.

Deze zijn nauwelijks in staat om hen te onderhouden.

Neem bijvoorbeeld de gasrekening voor de kerkelijke gebouwen.

Die kan niet meer betaald worden als de winter streng is in Oost-Hongarije..

Dat heeft tot gevolg dat bespaard wordt op het salaris van de predikant.

Dat bedraagt minimaal 210-230 euro per maand, tenminste in de kleine gemeenten

in de dorpen. In de steden ligt het inkomen aanmerkelijk hoger.

De dorpen hebben in het bijzonder te lijden onder de teruggang in ledental.

Jongeren trekken naar de stad, omdat daar de meeste kans op een baan is.

De ouderen blijven achter.

Zij moeten leven van een klein pensioen van zo’n 200 euro,

terwijl de prijzen van gas, water en elektra net zo hoog zijn als in de westerse landen.

Hongarije heeft praktisch geen eigen energiebronnen en moet gas duur kopen in het buitenland.

Verder stijgen de prijzen van de levensmiddelen.

Al met al verslechtert de situatie.

De vraag is: wat kunnen wij voor hen doen?

Het rijke Westen heeft nog steeds welvaart.

Zelfs de armsten hier hebben het veel beter dan de doorsnee-Hongaar.

Als we alleen maar de minimumlonen vergelijken: in ons land 1435 euro,

in Hongarije 293 euro: bijna vijf keer minder!

Kunnen gemeenten niet contact opnemen met arme gemeenten in Oost-Hongarije

en de helpende hand bieden?

Adressen van zulke gemeenten zijn beschikbaar bij de heer G. Naber,

tel. 0527 - 61 43 13 of e-mail gejanaber@simpc.nl ds. K.H. de Groot


Bijbel in vertelling en beeld’ van Gesina Ingwersen

Helaas hebben we nog niet voldoende fondsen geworven voor een nieuwe herdruk.

We hebben daarvoor € 4.000 gereserveerd, maar voor een oplage van 3000 exemplaren is omstreeks € 10.000 nodig. Er zijn nog maar een paar honderd jeugdbijbels beschikbaar: onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. De bijbels worden met name gebruikt voor evangelisatie en jongerenwerk, in Hongarije, Roemenië, Slowakije en Servië. Spaart u mee?

Transporten hulpgoederen

We ontvingen weer veel kleding, schoenen, beddengoed en speelgoed. Waaronder kleding van de kinderkledingbeurs ‘Pummeltje’ uit Zwanenburg en van de hervormde damesgroep uit Alblasserdam prachtige gebreide truien, mutsen en sjaals.

Het tweede transport van dit jaar ging in oktober naar de hervormde gemeente te Budapest-Kispest. Dit keer extra veel goederen, te weten 300 zakken kleding, 100 dozen kleding, beddengoed, schoenen en speelgoed. Dat laatste is bestemd voor de christelijke kleuterschool in de gemeente. Voor het kerkelijk bejaardentehuis verstuurden we twee rollators.

De hulpgoederen worden ter plaatse gesorteerd en naar behoefte verdeeld. Er wordt ook kleding meegenomen bij reizen naar Roemenië en Oekraïne. Wat overblijft wordt beschikbaar gesteld voor hulp aan dak- en thuislozen.

Met het hulptransport gingen kledingpakketten mee voor Gyömrö en Abony. In deze gemeenten is ook hulp nodig, maar men heeft daar geen ruimte voor opslag, sorteren en verdelen van zo’n grote hoeveelheid kleding als met een transport wordt verzonden.

De pakketten worden in Hongarije per post verstuurd of bezorgd.Wij zamelen in: kleding, schoenen, beddengoed en speelgoed - schoon en niet beschadigd.

Onze opslagruimte is in een loods bij Sloterweg 343 te Badhoevedorp

- naast garage Erik van Wijk -

U kunt goederen afgeven op maandag tussen 10.00 en 12.00 uur.

( januari tot en met maart van 10.00 tot 11.00 uur.)

Tijdens de schoolvakanties gesloten.

Overleg over een ander tijdstip met mevr. Bosch, tel. 020 – 659 35 00

of mevr. Van Saarloos, tel. 06 – 15 08 02 03.

Een bijdrage voor de verzendkosten wordt op prijs gesteld, in de collectebus bij de opslagruimte, of op bankrekening 490926, t.n.v. Hulp Hongarije, Badhoevedorp.

Ter informatie: verzending van een transport hulpgoederen kost € 900.


Projecten

Voor de periode 2010 tot en met 2013 hebben we jaarlijks € 500 toegezegd als bijdrage aan een project in Vrbova, Slowakije. Dit is opgezet door de ZWO-groep van de protestantse gemeente in Bennekom en concentreert zich op zowel lichamelijke als geestelijke bejaardenzorg onder Roma. Voor diverse kleine projecten hebben we € 1.500 begroot.


HULP HONGARIJE

Een kleine, landelijk werkende, protestantse stichting tot het verlenen van geestelijke

en materiële steun aan Hongaren, zowel in Hongarije als in andere landen.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 41199675.Door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Samenstelling van het bestuur

M.A.M. de Groot-Barneveld, Lochem voorzitter 0573 – 25 58 78

W. Woudstra-van der Zouw, Dronten 2e voorzitter 0321 – 38 14 63

A.J. Bosch, Badhoevedorp 1e secr. / penn. 020 – 659 35 00

F.D. Meijer, Dronten 2e secr. / penn. 0321 – 31 54 69

A. Luehof-Kotricz, Dronten 0321 – 31 78 13G. Naber, Emmeloord 0527 – 61 43 13
Betalingen op bankrekening 4 9 0 9 2 6 ten name van Hulp Hongarije, Badhoevedorp

Adreswijzigingen en opgave van nieuwe donateurs aan het secretariaat:

De Korte Baan 5, 8252 GC Dronten, tel. 0321 – 31 54 69

  • Bijbel in vertelling en beeld’ van Gesina Ingwersen
  • Transporten hulpgoederen
  • Wij zamelen in: kleding, schoenen, beddengoed en speelgoed - schoon en niet beschadigd.
  • HULP HONGARIJE
  • Samenstelling van het bestuur
  • Betalingen op bankrekening 4 9 0 9 2 6 ten name van Hulp Hongarije, Badhoevedorp Adreswijzigingen en opgave van nieuwe donateurs aan het secretariaat

  • Dovnload 15.29 Kb.