Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Pathologische beeldvorming: Radiologie Doel?

Dovnload 0.49 Mb.

Pathologische beeldvorming: Radiologie Doel?Pagina1/4
Datum10.10.2017
Grootte0.49 Mb.

Dovnload 0.49 Mb.
  1   2   3   4

Pathologische beeldvorming: Radiologie

Doel?
 • Welke technieken voor welke vraag/regio

 • Herkennen voornaamste tekens

 • Voorspellen diagnose


 1. De Thorax

  1.1 Inleiding

  A. Onderzoeksmethoden

  - Fluoroscopie
  - Radiografie: face, profiel, ¾
  - Echografie
  - CT-scan (Computed Tomografie)
  - MRI (Magnetische Resonantie Imaging)
  - Angiografie


  Resolutie = Beeldkwaliteit:

  - Ruimtelijke resolutie: Wat is de kleinste afstand tussen 2 punten die op het beeld nog kunnen onderscheiden worden?
  - Densiteitsresolutie: Tot welke graaf hebben verschillende elementen uit het beeld verschillende ‘kleuren’ en tot op welk niveau kunnen deze van elkaar onderscheiden worden.
  - Tijd: Invloed van de opnametijd op de beeldkwaliteit. Beweging heeft vooral een negatief effect op de ruimtelijke resolutie.
   voorbeelden: beeldscherm computer: 800x600 pixels= ruimtelijke resolutie, 16 kleuren= densiteitsresolutie, printer: 600 dpi (dots per inch)= ruimtelijke resolutie, digitaal fototoestel: megapixels= ruimtelijke resolutie
  Voor ruimtelijke resolutie: Xray > CT > MR
  Voor contrast: MR > CT > Xray
  MR: 0,8 mm; Mammo: 0,08 mm; µCT: 0,008 mm (µCT heeft dus een hele goede ruimtelijke resolutie, maar ook een hele hoge straling! Mag enkel gebruikt worden bij beperkte gebieden)


  Kijken en/of zien

  Kies een patroon in beeld lezing! Je moet de foto in een bepaalde volgorde bekijken, niet zoals een familiefoto: centrum + beetje afwijken naar links/rechts/boven/onder. Je mag niet kijken naar het opvallende (vb bolletje in long) maar je moet de foto steeds systematisch bekijken.

  Vroeger was de schaal van ‘Hounsfield Units’ absoluut, maar bij de huidige toestellen is dit niet altijd het geval! Oorzaak: verschillende straling (energie).

Dus bvb bot en iodium kunnen bij een energie 1: botiodium (qua zwartwaarde)  je kan dit gebruiken om onderscheid te maken

Bovendien is het altijd beter om in film (bewegend beeld) te bekijken, op aparte foto’s in het verschil veel moeilijker te zien.
Coronaal: anatomisch vlak dat het lichaam verdeelt in een voor- en een achterkant.
Axiaal = Transversaal: anatomisch vlak dat het lichaam verdeelt in een boven- en onderkant.
Sagittaal: anatomisch vlak dat het lichaam verdeelt in een linker- en rechterkant.
Opm: 2D vs 3D: 3D is soms nuttig , soms is 2D (klassieke foto) beter.

B. Classificatie- Volgens type onderzoek:
Radiografie, echo,...
- Volgens localisatie (topografische anatomie): medische beeldvorming
Thoraxwand, long, mediastinum,...
- Volgens orgaan (anatomie):
bloedvaten, zenuwen,...
- Volgens type aandoening (pathologie): interne geneeskunde
infectie, tumor,...


C. Hoe letsel benaderen

- Detectie: Normaliteit, Topografie
- Localisatie + orgaan: Long, Mediastinum - aorta,...
- Beschrijving: Densiteit (wit/zwart, lucht/water), Vorm (reticulair, bolvormig, vlekkerig,...)
- Differentiaal diagnose: infectie, tumor, ischemie,...

D. De pathologieVICITM:
- Vasculair
- Inflamatoir, Infectieus
- Congenitaal, Cancer, Collageen
- Traumatisch
- Idiopatisch (= onbekende oorzaak)
- Metabool
1.2 Topografie


A. Mediastinum en de grote vaten

- Anterior - Midden - Posterior: Geen duidelijke aflijning van deze 3 compartimenten (het zijn geen anatomische compartimenten), communicatie
- Hilus: Overgang centraal long-mediastinum: links hoger dan rechts , uni- of bilaterale vergroting.

Mediastinum
- Op RX thorax: witte doos, alleen randen zijn zichtbaar, dus op RX steeds zeer weinig informatie!!
- CT-scan: Belang van normale anatomie, samen met contrast-toedienig voor onderscheiden vaten en hart
- MRI: Goede toepassingen cardiaal en grote vaten
- Echo: Goede toepassingen cardiaal en aorta

- Angiografie: Alleen bij longembolen, bronchiale arteriografie of diagnostisch probleem aorta


- Coronarografie: voor evaluatie en therapie coronaire arterie


Mediastinale massa
• Anterieure mediastinum:

– Normaal alleen vet en eventueel thymus

– Teratoom, Thyroïd, Thymoom, Tcel-Lymfoom = de 4 T’s

• Middenste mediastinum:

– Normaal alleen vet, bronchiën, grote vaten

– Klieren: Infectieus, Neoplastisch, sarcoïdose,..

Aneurysma

– Ontwikkelingsanomalie: pericardcyste,...

• Achterste mediastinum

– Normaal alleen vet, oesofagus en v. azygos (= aan de rechterkant van de ventrale wervelkolom)

– Klieren, Oesophagusdivertikel of neo, Neurogene tumor

med massa

Opm:
- Noduli: N1= alles buiten het mediastinum; N2= in het mediastinum, rechts van de middenlijn; N3= in het mediastinum, links van de middenlijn
- Een verkalkte klier is meestal GA (kalk = wit) maar uitzondering: metastasen van botkanker verkalken ook, maar zijn KA.

Bloedvaten
• Vena cava:

– Trombus = zwarte zone in contrast

– Compressie door tumor= v. cava syndroom

• Arteria pulmonalis:

– Trombus = Longembolen (als er veel longembolen zijn, zal je de bloedvaten niet meer goed zien op RX)

– Breder = Pulmonale hypertensie

Vena azygos

• Arteriae bronchiales:

– Alleen zichtbaar op angiografie, pathologie is meestal

bloeding. Mogelijkheid tot embolisatie


• Pulmonale hypertensie: initieel zetten de venen uit, later ook de arteriën
• Links-rechts shunt: arteriën zetten uit


Hart
• Evaluatie diameter op Rx en CT

• Evaluatie cardiale functie op MRI

• Evaluatie kleppenen contractiliteit op echo cardio

(transthoracaal of transoesofagiaal)

• Pericard: Vocht, evaluatie via echo en CT

• Pneumomediastinum= Lucht in mediastinum

– Na opening trachea, oesofagus

– Vanuit abdomen

– In combinatie met pneumothorax
Aorta
• Verbreding: Aneurysma

– Zo evolutie diameter: Eventueel heelkunde

• Scheur in wand: Dissectie

–Posttraumatisch:

• Meestal na linker a. subclavia

• Indicatie tot heelkunde

–Niet traumatisch

• Na linker a. subclavia: Geen heelkunde

• In aorta ascendens of boog: heelkunde

• Trombus tegen wand, verkalkingen: atheromatoseB. Thoraxwand en pleuraDe thoraxwand: Delen
• Thoraxwand= extrapleuraal

– Bot: Ribben, Wervels, scapula

– Spier

– Huid, subcutaan vet

– Borsten

– Op de huid: metaal,...De thoraxwand: Beeldvorming
• Localisatie:

– Op Rx: Buiten de longen

– Inspectie patiënt!! (Vb tepelmarker)

• Onderzoek

–Weke delen (spier, vet): echo

–Bot: Rx en/of CT-scan

–Borsten: zie les mammografie
Opm: Als lucht buiten het ribrooster, onder de huid: lucht komt uit de long dus er is connectie
De thoraxwand: Pathologie
• Ribfractuur

– Tekens

• Onderbreking botlijn

– Techniek voor evaluatie

• Rx ribrooster en thorax

• CT-scan

Complicaties

• Pneumothorax (zie pleura)

• Hematothorax(zie pleura)

• Subcutaan emfyseem: Lucht densiteit onderhuids

• Thoracaal luik

• Ribkraakbeenverkalkingen = normaal

• Man: Eerst perifeer in ribkraakbeen

• Vrouw: Eerst centraal in ribkraakbeen
De Pleura: Anatomie
 uitademingsopname
• Visceraal blad – Parietaal blad

• Virtuele ruimte

• Negatieve druk, gradiënt van top naar basis

• Costodiafragmatische sinus: scherp, dieper posterieur
De Pleura: Beeldvorming


• Rx thorax:

– Inspiratie PA (postero-anterieureopname)

– Inspiratie Profiel

– Decubitus (vocht verplaatst zich als vrij)

– Expiratie: Pneumothorax

Echografie

– Localisatie en evaluatie vocht + interventioneel

• CT-scan: betere evaluatie

– Densiteitscriteria, contrastaankleuring

– Vormcriteria

– Localisatie+ interventioneel

De Pleura: Pathologie
• Waterdensiteit in pleuraholte= grijs-wit

– Exudaat, Transudaat

– Bloed: hematothorax

– Etter: Empyeem

– Benigne pleurale verdikking (Inflammatoir)

– Tumor: Primair (mesothelioom) of meta

• Luchtdensiteit in pleuraholte= zwart

–Pneumothorax

• Kalkdensiteit thv pleura = dens wit

–Verkalking post-infectieus: grof

–Verkalking bij asbest pleuritis: fijn, lineair


Pleuraal vocht: tekens

• Vochtdensiteit

– Meniscusteken (staande)

– Witte waas (liggend)

Verlies diafragma silhouette

– Apicale kapschaduw (liggend)

– Verdikte horizontale scissuur

– Compressielong

• Negeren longanatomie
• Verandering met positie (liggend, staand)

Pleuraal vocht: oorzaken

  1   2   3   4

 • De Thorax 1.1 Inleiding A. Onderzoeksmethoden
 • B. Classificatie
 • D. De pathologie
 • B. Thoraxwand en pleura

 • Dovnload 0.49 Mb.