Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Pedagogisch-didactische wenken en bijkomende informatie

Dovnload 1.98 Mb.

Pedagogisch-didactische wenken en bijkomende informatiePagina13/28
Datum04.04.2017
Grootte1.98 Mb.

Dovnload 1.98 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28

 
Tablet28


Apps Androïd & iOs
Socrative

educatieve quiz maken

Nearpod

leerproces visueel ondersteunen (collectief of autonoom) en begrip van leerlingen simultaan toetsen

Google Drive/Dropbox

laat toe om alle documenten van je pc, tablet etc. te bekijken, waar je ook bent + delen met leerlingen

Specifiek voor Androïd
Edmodo

netwerk om samen te werken, bestanden te delen, beveiligde discussies

Tabpilot

laat toe het tabletgebruik in de klas te controleren

SchematicMind Free mind map

mindmaps maken

SyncSpace Shared Whiteboard

een ruimte delen om te schrijven, tekenen …

Easyvoice recorder

om gesprekken, discussies op te nemen

Specifiek voor iOs
Party Timer

laat toe een timer toe te voegen aan alle verbonden tablets

Streame Learning

netwerk om samen te werken, bestanden te delen,

Insight Teacher’s assistant

laat toe het tabletgebruik in de klas te controleren

/

2.7Exhaustieve leerlijnen


2.7.1 Leerlijn luisteren: 1ste graad – 2de graad – 3de graad

Verschillen t.o.v. de 2de graad

Verschillen t.o.v. het basisleerplan (= in richtingen met component MO.TA)


1ste graad A-stroom

2de graad aso

3de graad aso

Luistertaken

beschrijvend niveau

het onderwerp bepalen

Lu 1

het onderwerp bepalen

Lu 1

het onderwerp bepalen

de hoofdgedachte achterhalen

Lu 2

de hoofdgedachte achterhalen

Lu 2

de hoofdgedachte achterhalen

de gedachtegang volgen

Lu 3

de gedachtegang volgen

Lu 3

de gedachtegang volgen

relevante informatie selecteren

Lu 4

relevante informatie selecteren

Lu 4

relevante informatie selecteren

de structuur en de samenhang van een tekst herkennenLu 5

de structuur en de samenhang van een tekst herkennen


Lu 6

cultuuruitingen herkennen en opzoeken die specifiek zijn voor de francofone wereld

structurerend niveau
Lu 5

de informatie op overzichtelijke wijze ordenen

Lu 7

de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze ordenen

beoordelend niveau
Lu 6

een oordeel vormen

Lu 8

een oordeel vormen

In een gespreksituatie

Lu 4 in een eenvoudig gesprek de gesprekspartner voldoende begrijpen om deze te woord te staan

Lu 7

de gesprekspartner voldoende begrijpen om deel te nemen aan het gesprek

Lu 9

de gesprekspartner voldoende begrijpen om deel te nemen aan het gesprek

Tekstsoorten

beschrijvend niveau

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT
structurerend niveau

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LITbeoordelend niveau

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT
Tekstkenmerken

Onderwerp

concreet

vrij concreet

af en toe enige abstractie

af en toe abstractie

eigen leefwereld en dagelijks leven

eigen leefwereld en dagelijks leven

eigen leefwereld en dagelijks leven

ook onderwerpen van meer algemene aard

ook onderwerpen van meer algemene aard

ook domeinspecifieke, zoals zakelijke en wetenschappelijke

Taalgebruikssituatie

concrete en vertrouwde, relevante situaties

relevante situaties

relevante situaties

zonder storende achtergrondgeluiden

met en zonder achtergrondgeluiden

met en zonder achtergrondgeluiden

met en zonder visuele ondersteuning

met en zonder visuele ondersteuning

met en zonder visuele ondersteuning

met socioculturele aspecten van francofone wereld

socioculturele verschillen tussen eigen wereld en francofone wereld

met af en toe socioculturele verschillen tussen eigen wereld en francofone wereld

met aandacht voor socioculturele verschillen tussen eigen wereld en francofone wereld

met aandacht voor digitale media

met aandacht voor digitale media

Structuur en samenhang

enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen

ook samengestelde zinnen met beperkte complexiteit

ook samengestelde zinnen met zekere mate van complexiteit

elementaire tekststructuur

tekststructuur met een beperkte mate van complexiteit

tekststructuur met een zekere mate van complexiteit

ook met redundante informatie

ook met redundante informatie

ook met redundante informatie

Lengte

vrij korte teksten

af en toe iets langere teksten

af en toe iets langere lange teksten

Woordenschat en taalvariëteit

frequente woorden

frequente woorden


overwegend frequente woorden


eenduidig in context

overwegend eenduidig in context

overwegend eenduidig in context

standaardtaal

ook minimale afwijking van standaardtaal

ook met lichte afwijking van standaardtaal

informeel en formeel

informeel en formeel

informeel en formeel

Uitspraak, articulatie, intonatie, tempo


heldere uitspraak
heldere uitspraak

heldere uitspraak

zorgvuldige articulatie

zorgvuldige articulatie

zorgvuldige articulatie

duidelijke, natuurlijke intonatie

duidelijke, natuurlijke intonatie

duidelijke, natuurlijke intonatie

standaardtaal

standaardtaal

ook met lichte afwijking van de standaardtaal

langzaam tempo

normaal tempo

normaal tempo

Functionele kennis
Lu 8

cultuuruitingen herkennen die specifiek zijn voor de francofone wereld

Lu 6

cultuuruitingen herkennen en opzoeken die specifiek zijn voor de francofone wereld

Lu 6

functionele taalkennis inzetten, consolideren en uitbreiden

Lu 9

functionele kennis (taalhandelingen, woordenschat, grammatica) inzetten en uitbreiden

Lu 10

functionele kennis (taalhandelingen, woordenschat, grammatica) inzetten en uitbreiden

Strategieën

Lu 5
Lu 10
Lu 11
Luisterstrategieën

 • luisterdoel bepalen

 • gebruikmaken van ondersteunend visueel en auditief materiaal

 • hypothesen vormen over de inhoud van de tekst

 • luisterdoel bepalen, gedrag en aanpak erop afstemmen

 • gebruikmaken van visuele en auditieve ondersteuning

 • hypothesen vormen over inhoud van de tekst
 • luisterdoel bepalen, gedrag en aanpak erop afstemmen

 • gebruikmaken van visuele en auditieve ondersteuning

 • hypothesen vormen over inhoud en bedoeling van de tekst
Compensatiestrategieën

 • de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden

 • de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context
 • de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden

 • de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context • de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden

 • de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en uitdrukkingen afleiden uit de context
Leerstrategieën • zich blijven concentreren zelfs als men niet alles begrijpt
 • zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen

 • relevante informatie noteren
 • zich blijven concentreren zelfs als men niet alles begrijpt

 • relevante informatie noteren in kernwoorden

In een gesprek kunnen de leerlingen daarbij strategieën gebruiken om de gesprekspartner te begrijpen. Ze kunnen:

 • ondersteunende lichaamstaal correct interpreteren en eventueel zelf gebruiken

 • vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen

 • zelf iets herhalen om na te gaan of ze de ander goed begrepen hebben

Om hun gesprekspartner beter te begrijpen, kunnen de leerlingen in een gesprekssituatie volgende strategieën inzetten:

 • vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen

 • zeggen dat ze iets niet begrijpen en vragen wat iets betekent

 • zelf iets herhalen of iets aanwijzen om na te gaan of zij de andere gesprekspartner begrepen hebben

Om hun gesprekspartner beter te begrijpen, kunnen de leerlingen in een gesprekssituatie volgende strategieën inzetten:

 • vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen

 • zeggen dat ze iets niet begrijpen en vragen wat iets betekent

 • zelf iets herhalen of iets aanwijzen om na te gaan of zij de andere gesprekspartner begrepen hebben

Attitudes

Lu 7*

tonen bereidheid om te luisteren in het Frans

Lu 12*

tonen bereidheid om te luisteren in het Frans

Lu 12*

tonen bereidheid om te luisteren in het Frans en de gepaste strategieën in te zetten; ze worden daarbij zelfstandiger en nemen meer initiatief

Lu 8*

tonen belangstelling voor de aanwezigheid van Frans in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socioculturele wereld van de francofonen

Lu 13*

tonen belangstelling voor de aanwezigheid van Frans in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socioculturele wereld van de francofonen

Lu 13*

tonen belangstelling voor de aanwezigheid van Frans in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socioculturele wereld van de francofonenLu 14*

staan open voor verschillen en gelijkenissen in leefwijze tussen de eigen cultuur en die van de francofone wereld

Lu 14*

staan open voor verschillen en gelijkenissen in leefwijze tussen de eigen cultuur en die van de francofone wereld

Lu 8*

staan open voor de esthetische component van teksten

Lu 15*

staan open voor de esthetische component van teksten

Lu 15*

staan open voor de esthetische component van teksten


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28

 • 2.7Exhaustieve leerlijnen 2.7.1 Leerlijn luisteren: 1 ste graad – 2 de graad – 3 de graad
 • Tekstsoorten beschrijvend niveau
 • Tekstkenmerken Onderwerp
 • Woordenschat en taalvariëteit
 • Uitspraak, articulatie, intonatie, tempo

 • Dovnload 1.98 Mb.