Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Pedagogisch-didactische wenken en bijkomende informatie

Dovnload 1.98 Mb.

Pedagogisch-didactische wenken en bijkomende informatiePagina14/28
Datum04.04.2017
Grootte1.98 Mb.

Dovnload 1.98 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

2.7.2 Leerlijn lezen: 1ste graad – 2de graad – 3de graad

Verschillen t.o.v. de 2de graad

Verschillen t.o.v. het basisleerplan (= in richtingen met component MO.TA)


1ste graad A-stroom

2de graad aso

3de graad aso

Leestaken

beschrijvend niveau

het onderwerp bepalen

Le 1

het onderwerp bepalen

Le 1

het onderwerp bepalen

de hoofdgedachte achterhalen

Le 2

de hoofdgedachte achterhalen

Le 2

de hoofdgedachte achterhalen

de gedachtegang volgen

Le 3

de gedachtegang volgen

Le 3

de gedachtegang volgen

relevante informatie selecteren

Le 4

relevante informatie selecteren

Le 4

relevante informatie selecteren

de structuur en de samenhang herkennen

Le 5

de structuur en de samenhang herkennen

Le 5

de structuur en de samenhang herkennenLe 6

cultuuruitingen herkennen en opzoeken die specifiek zijn voor de francofone wereld

structurerend niveau
Le 6

de informatie op overzichtelijke wijze ordenen

Le 7

de informatie op overzichtelijke en persoonlijke wijze ordenen

beoordelend niveau
Le 7

een oordeel vormen

Le 7

een oordeel vormen

Tekstsoorten

beschrijvend niveau

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT
structurerend niveau

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LITbeoordelend niveau

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT
Tekstkenmerken

Onderwerp

concreet

vrij concreet

af en toe abstractie

eigen leefwereld en dagelijks leven

eigen leefwereld en dagelijks leven

eigen leefwereld en dagelijks leven

ook onderwerpen van meer algemene aard

ook onderwerpen van meer algemene aard, o.m. met betrekking tot de actualiteit

ook domeinspecifieke, zoals zakelijke en wetenschappelijke

Taalgebruikssituatie

concrete en vertrouwde, relevante situaties

relevante situaties

relevante situaties

met en zonder visuele ondersteuning

met en zonder visuele ondersteuning

met en zonder visuele ondersteuning

met socioculturele aspecten van francofone wereld

socioculturele verschillen tussen eigen wereld en francofone wereld

met af en toe socioculturele verschillen tussen eigen wereld en francofone wereld

met aandacht voor socioculturele verschillen tussen eigen wereld en francofone wereld

met aandacht voor digitale media

waarin af en toe digitale media geïntegreerd worden

Structuur en samenhang

enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen

ook samengestelde zinnen met beperkte complexiteit

ook samengestelde zinnen met zekere mate van complexiteit

elementaire tekststructuur

eenvoudige tekststructuur (narr., arg., art.-lit.)

niet al te complexe tekststructuur (inf., prescr.)niet al te complexe tekststructuur (arg., art.-lit.)

relatief complexe tekststructuur (inf., prescr., narr.)

ook met redundante informatie

ook met redundante informatie

ook met redundante informatie

Lengte

vrij korte teksten

af en toe iets langere teksten

af en toe relatief lange teksten

Woordenschat en taalvariëteit

frequente woorden

frequente woorden

overwegend frequente woorden

toereikend om vermelde leestaken uit te voereneenduidig in context

overwegend eenduidig in context

niet altijd eenduidig in context

standaardtaal

ook minimale afwijking van standaardtaal

vaker minimale afwijking van standaardtaal

informeel en formeel

informeel en formeel

informeel en formeel

met aandacht voor taalvariëteiten

Functionele kennis

Le 5

functionele taalkennis inzetten, consolideren en uitbreiden

Le 9

functionele kennis (woordenschat, grammatica) inzetten en uitbreiden

Le 9

functionele kennis (woordenschat, grammatica) inzetten en uitbreidenLe 10

reeds behandelde vormen en structuren herkennen en ontleden

Le 11

gelijkenissen en verschillen tussen talen ontdekken en kennis van andere talen inzetten

Le 12

verschillen en gelijkenissen in leefwijze tussen eigen en francofone wereld onderscheiden

Strategieën

Le 4
Le 10
Le 13
Leesstrategieën

 • leesdoel bepalen, gedrag en aanpak erop afstemmen

 • gebruikmaken van visuele en tekstuele ondersteuning

 • hypothesen vormen over inhoud en bedoeling van de tekst

 • relevante informatie aanduiden

 • leesdoel bepalen, gedrag en aanpak erop afstemmen

 • gebruikmaken van visuele en tekstuele ondersteuning

 • hypothesen vormen over inhoud en bedoeling van de tekst

 • relevante informatie aanduiden

Compensatiestrategieën

 • de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden

 • de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context

 • indien nodig een woordenlijst of een woordenboek efficiënt raadplegen

 • de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden

 • de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context

 • digitale en niet-digitale hulpbronnen raadplegen

 • de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden

 • de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden en uitdrukkingen afleiden uit de context

 • digitale en niet-digitale hulpbronnen raadplegen

Leerstrategieën

 • onduidelijke passages herlezen

 • zich blijven concentreren zelfs als men niet alles begrijpt

 • onduidelijke passages herlezen

 • zich blijven concentreren zelfs als men niet alles begrijpt

Attitudes

Le 6*

tonen bereidheid om Frans te lezen

Le 11*

tonen bereidheid om een Franse tekst te lezen

Le 14*

tonen durf en bereidheid om een Franse tekst te lezen en de gepaste strategieën in te zetten

Le 7*

tonen belangstelling voor de aanwezigheid van Frans in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socioculturele wereld van de francofonen

Le 12*

tonen belangstelling voor de aanwezigheid van Frans in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socioculturele wereld van de francofonen

Le 15*

tonen belangstelling voor de aanwezigheid van Frans in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socioculturele wereld van de francofonenLe 13*

staan open voor verschillen en gelijkenissen in leefwijze tussen de eigen cultuur en die van de francofone wereld

Le 16*

staan open voor verschillen en gelijkenissen in leefwijze tussen de eigen cultuur en die van de francofone wereld

Le 8*

staan open voor de esthetische component van teksten

Le 14*

staan open voor de esthetische component van teksten

Le 17*

staan open voor de esthetische component van teksten
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

 • Tekstsoorten beschrijvend niveau
 • Tekstkenmerken Onderwerp
 • Woordenschat en taalvariëteit

 • Dovnload 1.98 Mb.