Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Pedagogisch-didactische wenken en bijkomende informatie

Dovnload 1.98 Mb.

Pedagogisch-didactische wenken en bijkomende informatiePagina15/28
Datum04.04.2017
Grootte1.98 Mb.

Dovnload 1.98 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   282.7.3 Leerlijn spreken: 1ste graad – 2de graad – 3de graad

Verschillen t.o.v. de 2de graad

Verschillen t.o.v. het basisleerplan (= in richtingen met component MO.TA)


1ste graad A-stroom

2de graad aso

3de graad aso

Spreektaken

kopiërend niveau

Spr 1

vooraf beluisterde en gelezen teksten luidop lezenbeschrijvend niveau

Spr 2

vooraf gekende informatie meedelen

Spr 1

informatie meedelen

Spr 1

informatie meedelen

Spr 3

een gebeurtenis, een verhaal uit een tekst navertellen

Spr 2

beluisterde en gelezen teksten navertellen*

Spr 2

beluisterde en gelezen teksten navertellen*

Spr 4

een spontane mening gevenSpr 5

een gebeurtenis, een verhaal, iets of iemand beschrijvenstructurerend niveau

Spr 7

tekst bondig weergeven

Spr 3

gelezen teksten samenvatten

Spr 3

beluisterde en gelezen teksten samenvatten

Spr 8

bondig verslag uitbrengen over een gebeurtenis

Spr 4

verslag uitbrengen over een ervaring, een situatie, een gebeurtenis

Spr 4

verslag uitbrengen over een ervaring, een situatie, een gebeurtenis

Spr 9

voorbereide informatie presenteren a.d.h.v. een format

Spr 5

een presentatie geven a.d.h.v. een format

Spr 5

een presentatie gevenSpr 6

cultuuruitingen opzoeken en presenteren die specifiek zijn voor de francofone wereld

beoordelend niveau
Spr 6

een waardering toelichten

Spr 7

een waardering toelichten

Spr 7

teksten becommentariëren

Spr 8

een gefundeerd standpunt naar voor brengen bij beluisterde en gelezen teksten

Tekstsoorten waarop de spreektaak gebaseerd is

kopiërend niveau

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT


beschrijvend niveau

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT


**


**

structurerend niveau

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT
beoordelend niveau

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LIT

INF

PRES

NAR

ARG

ART-LITKenmerken van de geproduceerde teksten

Onderwerp

concreet

concreet

vrij concreet

heeft betrekking op de eigen leefwereld en het dagelijkse leven

eigen leefwereld en dagelijks leven

eigen leefwereld en dagelijks leven
af en toe ook onderwerpen van meer algemene aard

ook onderwerpen van meer algemene aard

Taalgebruikssituaties

concrete en voor de leerling vertrouwde, relevante situaties

voor de leerling relevante gebruikssituaties

voor de leerlingen relevante en vertrouwde taalgebruikssituaties
met en zonder achtergrondgeluiden

met en zonder achtergrondgeluiden

met en zonder visuele ondersteuning

met en zonder visuele ondersteuning

met en zonder visuele ondersteuning
met aandacht voor digitale media

met aandacht voor digitale media

Structuur en samenhang

eenvoudige zinnen


eenvoudige en samengestelde zinnen

eenvoudige en samengestelde zinnen met een beperkte mate van complexiteit

elementaire tekststructuur

duidelijke tekststructuur

duidelijke tekststructuur
korte, eenvoudige elementen verbonden tot een samenhangend geheel

complexere elementen verbonden tot een coherente tekst

Lengte

korte teksten

vrij korte teksten

vrij korte teksten en af en toe ook langere teksten

af en toe langere teksten

Woordenschat en taalvariëteit

relevante woorden uit de woordvelden

frequente woorden

frequente en minder frequente woorden
toereikend om, eventueel met behulp van omschrijvingen, over de eigen leefwereld te spreken

voldoende uitgebreid om de spreektaken uit te voeren

standaardtaal

standaardtaal

standaardtaal

informeel en formeel

informeel en formeel

informeel en formeel

Uitspraak, articulatie, intonatie

aanzet tot

heldere uitspraak

zorgvuldige articulatie

natuurlijke intonatieheldere uitspraak

zorgvuldige articulatie

natuurlijke intonatie

standaardtaalheldere uitspraak

zorgvuldige articulatieduidelijke, natuurlijke intonatie

standaardtaalTempo en vlotheidlangzaam tempo

eventueel herhalingen, hernemingen, herformuleringen en langere onderbrekingennormaal tempo

met eventuele herhalingen en onderbrekingennormaal tempo

tempo dat aanleunt bij een natuurlijk spreektempo

met af en toe eventuele herhalingen en onderbrekingen die de communicatie evenwel niet storenFunctionele kennis

Spr 10

hun functionele taalkennis inzetten en uitbreiden

Spr 8

de in de klas behandelde woordenschat en grammaticale structuren inzetten en uitbreiden

Spr 9

hun functionele kennis (taalhandelingen, woordenschat en grammatica) inzetten en uitbreiden
Spr 11

het spreekdoel bepalen

Spr 9

het spreekdoel bepalen en hun taalgedrag erop afstemmen

Spr 10

het spreekdoel bepalen en hun taalgebruik erop afstemmen

gebruikmaken van ondersteunend visueel materiaal

gebruikmaken van ondersteunend visueel en auditief materiaal


gebruikmaken van ondersteunend visueel en auditief materiaal


iets op een andere wijze zeggen


ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap overbrengen

ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap overbrengen

de boodschap beperken tot of aanpassen aan wat zij echt willen uitdrukken


een spreekplan opstellen

een spreekplan opstellen
indien nodig gebruikmaken van een canvas en/of sleutelwoorden

digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden raadplegen en rekening houden met de gevonden informatie


bij de voorbereiding, digitale en niet-digitale hulpbronnen (woordenboeken, grammatica’s …) raadplegen en de gevonden informatie correct gebruiken

bij een gemeenschappelijk spreektaak talige afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren en corrigeren

bij een gemeenschappelijke spreektaak talige afspraken maken, elkaars inbreng in de tekst benutten, evalueren, corrigeren en redigeren

Strategieën

Spr

11

Spr 9
Spr 10
Spreekstrategieën

 • het spreekdoel bepalen • noteren van kapstopwoorden …

 • het spreekdoel bepalen en hun taalgebruik er op afstemmen

 • een spreekplan opstellen

 • rekening houden met de eigenheid van de spreektaak

 • het spreekdoel bepalen en hun taalgebruik erop afstemmen

 • een spreekplan opstellen
Compensatiestrategieën • gebruikmaken van ondersteunende lichaamstaal

 • gebruikmaken van ondersteunend visueel materiaal

 • iets op een andere wijze zeggen

 • de boodschap beperken tot of aanpassen aan wat zij echt kunnen uitdrukken

 • gebruikmaken van authentieke modellen • gebruikmaken van non-verbaal gedrag

 • gebruikmaken van ondersteunend visueel en auditief materiaal

 • ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap overbrengen

 • bij de voorbereiding, digitale en niet-digitale hulpbronnen (woordenboeken, grammatica’s, …) raadplegen, evenals rekening houden met de gevonden informatie
 • desnoods gebruikmaken van een canvas en/of sleutelwoorden

 • gebruikmaken van non-verbaal gedrag

 • gebruikmaken van ondersteunend visueel en auditief materiaal

 • ondanks moeilijkheden via omschrijvingen de correcte boodschap overbrengen

 • bij de voorbereiding, digitale en niet-digitale hulpbronnen (woordenboeken, grammatica’s, …) raadplegen en de gevonden informatie correct gebruiken

 • waar nodig, digitale en niet-digitale hulpbronnen en gegevensbestanden (een woordenlijst, een woordenboek, een encyclopedie …) efficiënt raadplegen en rekening houden met de gevonden informatie

Leerstrategieën

 • zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles kunnen uitdrukken

 • gebruikmaken van voorkennis

 • zich afvragen wat men zal zeggen en in welke volgorde

- afspraken maken over inhoud en formulering (taal);

- elkaars inbreng in de tekst benutten;

- elkaars voorbereiding evalueren en corrigeren.


 • zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles kunnen verwoorden

 • bij een gemeenschappelijke spreektaak:

- afspraken maken over inhoud en formulering (taal);

- elkaars inbreng in de tekst benutten;- elkaars voorbereiding evalueren en corrigeren.

Attitudes

Spr 12

tonen bereidheid en durf om te spreken

Spr 10

tonen durf en bereidheid om de spreektaken uit te voeren en de gepaste strategieën in te zetten. Ze worden daarbij zelfstandiger en nemen meer initiatief

Spr 11

tonen durf en bereidheid om de spreektaken uit te voeren en de gepaste strategieën in te zetten. Ze worden daarbij zelfstandiger en nemen meer initiatief

Spr 13

zijn bereid hun taal te verzorgen

Spr 11

streven naar een verzorgd taalgebruik

Spr 12

streven naar een verzorgd taalgebruik, onder andere door het inzetten van strategieën
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

 • Tekstsoorten waarop de spreektaak gebaseerd is kopiërend niveau
 • Kenmerken van de geproduceerde teksten Onderwerp
 • Woordenschat en taalvariëteit
 • Uitspraak, articulatie, intonatie

 • Dovnload 1.98 Mb.