Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Peeter Laurens van de Ven, Allegonda van de Ven

Dovnload 222.27 Kb.

Peeter Laurens van de Ven, Allegonda van de VenPagina1/6
Datum21.09.2017
Grootte222.27 Kb.

Dovnload 222.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Het onderstaande bestand is uitgewerkt door historische collega Cas Koolen waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn …….
R A Vught inventarisnr 56

NB folio 229 komt 2 keer voor!


001 11-06-1777 1r Transport

Peeter Laurens van de Ven, Allegonda van de Ven weduwe van Jan van de Zande, Piet van de Ven als man van Geertruij Adriaen van de Ven, Laurens van de Ven, Cornelia van de Ven, Francijn Adriaen van de Ven, zich tesamen sterk makend voor hun absente zuster Jennemie van de Ven, Anna Maria Laurens van de Ven weduwe van Johannes van Roij, Laurens van de Pas, Jan Heesackers als man van Mie van de Pas wonend te Esch, Johannes van de Ven als man van Hendrien van de Pas, Jan van de Hurk wonend te Cromvoirt als man van Willemijn van de Pas en Andries van Balcom als man van Berbera van de Pas, allen erfgenamen van wijlen Anna Maria Aart Lamberts weduwe van Rijk van de Ven verkopen aan Adriaen van de Wiel wonend te Cromvoirt.

1 De helft van een huis met toebehoren gelegen in de Hoogstraat te Cromvoirt; belenders de wed. Hendrik Brok, Hendrik Jan Maas.  1. Helft in perceel teulland gelegen als voor; belenders Laurens van Iersel, de kinderen van Gerrit van Esch.

3 Een vierde deel in een perceel teulland gelegen als voor, belenders Peeter van de Ven, Adriaen van de Wiel.

4 De helft van een kamp hooiland te Deuteren, belenders de wed. Cornelis van Warmond, Geertruij de Jong.

5 De helft van een kamp hooiland in den Ham onder Cromvoirt. Er berusten lasten op deze goederen welke moeten worden voldaan aan de rentmeester NN Tengnagel.

002 11-06-1777 3r Transport


Peeter Laurens van de Ven wonend te Vught, Allegonda van de Ven wed. van Jan van de Zande wonend te Vught, Piet van de Ven als man van Geertruij Adriaen van de Ven, Laurens van de Ven, Cornelia van de Ven, Francijn Adriaan van de Ven allen wonende te Vught, Jennemie van de Ven, Anna Maria Laurens van de Ven wed. van Johannes van Roij mede wonend te Vught, Laurens van de Pas wonend te Vught, Jan Heesackers als man van Mie van de Pas wonend te Esch, Johannes van de Ven als man van Hendrien van de Pas wonend te Vught, Jan van de Hurk als man van Willemijn van de Pas wonend te Cromvoirt, Andries van Balcom als man van Berbera van de Pas wonend te Vught, allen erfgenamen van wijlen Anna Maria Aart Lamberts wed. van Rijk van de Ven, verkopen aan Anna Maria Laurens van de Ven wed. van Johannes van Roij wonend te Vught, een perceel teulland in de Peeperstraat te Cromvoirt. Belenders zijn Aert Breekelmans en de wed. van Jan Antonij Witlox.

003 21-06-1777 4r Transport


Francis van Bijnen wonend te Waalwijk verkoopt aan Theodorus Luijckx koperslager te 's-Hertogenbosch

een perceel hooiland te Deuteren. Belenders zijn de erfgenamen van NN van de Keer.


004 21-06-1777 5r Transport
Theodorus Luijx koperslager te 's-Hertogenbosch verkoopt aan Francis van Bijnen wonend te Waalwijk de helft van een huis genaamd Het Deuters huijsken met bijbehorend land, belender de wed. Deckers. Tevens de helft van een perceel genaamd den Heuvel gelegen bij het Deuters huisken.
005 21-06-1777 6r Schuldbekentenis
Francis van Bijnen wonend te Waalwijk verklaart 2000 gulden schuldig te zijn aan Theodorus Luijckx koperslager te 's-Hertogenbosch. Onderpand een huis genaamd het Deuters huijske, belenders Theodorus Luijkx en de wed. Deckers.
006 05-05-1778 6r Schuldbekentenis
Theodorus Luijckx bekent dat Francis van Bijnen zijn schuld betaald heeft.
007 25-06-1777 6v Transport
Bastiaan van der Bruggen wonend te Vught verkoopt aan Mattijs Teunisse wonend te 's-Hertogenbosch een huis met toebehoren gelegen onder de Vlasmeer. Belenders zijn Eijmert Schellekens, Joost Jonkers, NN van Hanswijk.

008 25-07-1777 7v Transport


Adriaan van Giersbergen wonend te Vught verkoopt aan Mattijs Perkin wonend te Vught een perceel land genaamd het Zesterse gelegen in het Schoonvelt. Belenders Hendrik Maas, NN Markgraev, Govardus Abbema.
009 16-08-1777 8r Transport
Cornelia van Hal wed. van Cornelis van de Pas wonend te Boxtel, verkoopt aan Nicolaas van Lieshout wonend te Esch een perceel akkerland gelegen op de Schorvoirt in het Vossehol. Belenders de wed. Peeter van Aggelen, Jan Philip van der Braken, Marcelis Goossens.

010 18-09-1777 9r Schuldbekentenis


Jan van Grinsven wonend te Vught bekent 450 gulden schuldig te zijn aan Gijsbert van Beerestijn wonend te

's-Hertogenbosch. De schuld komt voort uit twee eerdere schulden aan resp. Laurens Bensel en Anna Habraeke. Zie hiervoor de akten gepasseerd voor het RA Vught, data 10-08-1751 en 10-09-1761.


011 24-08-1781 9r Schuldbekentenis
G. van Beresteijn verklaart dat de eerder vermelde schuld op 26-02-1779 is voldaan.

012 16-10-1777 10 v Schuldbekentenis


Hendrik Joost van Mierlo wonend te Vught bekent 150 gulden schuldig te zijn aan Helena van Giersbergen wed. van Nicolaes van der Meijden.
013 16-10-1777 11r Transport
Piet van Vlijmen en Jan van Vlijmen beide wonend te Vught verkopen aan Catharina van Vlijmen wed. van Nicolaas van Logten wonend te 's-Hertogenbosch een deel van een huis met land gelegen aen ‘t Martvelt te Vught.

Belenders Mattijs Perkin, Andries van Hal. Er is een jaarlijkse Cijns verschuldigd aan Mevr. NN Beresteijn.


014 01-12-1777 12r Transport
Peeter Vissers wonend te Vught verkoopt aan Catarina van Vlijmen wed. van Nicolaes van Logten een deel van een huis met land gelegen aen het Martveldt te Vught. Belenders Mattijs Perkin, Andries van Hal. Er is een jaarlijkse Cijns verschuldigd aan mevr. NN Beerestijn.

015 15-12-1777 13r Schul dbekentenis


Hermanus van der Bruggen man van Willemijn Gerrit de Cort en Jan Gerrit de Cort allen wonend te Vught bekennen 400 gulden schuldig te zijn aan Arnoldus Keldermans koopman te 's-Hertogenbosch.
016 18-12-1777 14r Schuldbekentenis
Schuldbekentenis verleden voor notaris Hendrik Tercroije te 's-Hertogenbosch op 01-04-1773. Hendrik van Laarhoven wonend op de Klinkert te Drunen, Johanna de Bresser wed. Lambert van Laarhoven wonend te Cromvoirt, Willemijn van Laarhoven wonend te Cromvoirt en Cornelis van Laarhoven wonend te Helvoirt bekennen 100 gulden schuldig te zijn aan Gerrard Smits advocaat te 's-Hertogenbosch. Toonder van deze akte is Hendrik du Pont wonend te Vught.
017 02-07-1778 14r Schuldbekentenis
G. Smits verklaart van Hendrik van Laarhoven cs 50 gulden ontvangen te hebben. Hij tekent protest aan tegen de verkoop van een perceel akkerland gelegen in de Hoogackers te Cromvoirt door Hendrik van Laarhoven cs aan Jan Mattheus Witlox, aangezien de schuld niet geheel is afbetaald.
018 22-12-1777 15v Transport
Antonij Verhijden wonend te Vught en Pieter Bedijx wonend te Vught verkopen aan Maria Johanna Vercamp wonend te 's-Hertogenbosch een perceel houtbos gelegen op Bergenshuisen te Vught. Belenders Andries van Hal. De transportant in bezit gekomen door transport te Vught dd 23-03-1772 van Franciscus Jacobus van de Mortel.
019 11-02-1778 16r Schuldbekentenis
Schuldbekentenis voor notaris Willem Michiel Althuijsen te 's-Hertogenbosch dd 30-01-1778. Eijmert Schellekens wonend te Vught bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Gijsbert van Beresteijn oud-schepen te 's-Hertogenbosch. Toonder van deze akte is Hendrik du Pont.
020 14-02-1778 17r Transport
Jan Mattheus Witlox wonend te Helvoirt en Jan van den Heuvel wonend te Schijndel, voogden over de 3 kinderen van wijlen Cornelis van Gemert en Hendrina Andries van den Heuvel echtelieden, verkopen aan Nicolaes Korne wonend te 's-Hertogenbosch en Hermanus Troosters wonend te 's-Hertogenbosch. Een perceel hooiland gelegen in de honderd mergen te Deuteren. Belenders Hendrik van de Pieren, NN van Berkel. Een perceel hooiland eveneens gelegen in de honderd mergen te Deuteren. Belenders Gijsberdina Biesemortels, Hendrik van de Pieren, NN van Berkel. Deze percelen zijn de grootvader Willem van Gemert in bezit gekomen samen met Adriaan van Gemert bij erfmangeling en transport te Vught dd 27-08-1739. Zie ook: Authorisatie Vught dd 07-01-1778.
021 14-02-1778 18v Transport
Jan Mattheus Witlox wonend te Cromvoirt en Jan van den Heuvel wonend te Schijndel voogden over de kindeen van wijlen Cornelis van Gemert en Hendrina Andries van den Heuvel echtelieden, Corstiaan Cox en Gijsberdina Biesemortels echtelieden te Deuteren, verkopen aan Guilelmus Josephus van Hagens wonend te 's-Hertogenbosch en Willem Blonquet wonend te Oisterwijk, een vogelkooi en de dammen gelegen te Deuteren onder Cromvoirt. Dit goed is de grootvader Willem van Gemert en Johannes Biesemortels in bezit gekomen door koop van Gijsbert Biesemortels. Zie ook: Authorisatie Vught dd 07-01-1778 en Transport Vught dd 10-04-1748.
022 14-02-1778 19v Transport
Jan Mattheus Witlox wonend te Helvoirt en Jan van den Heuvel wonend te Schijndel voogden over de kinderen van wijlen Cornelis van Gemert en Hendrina Andries van den Heuvel echtelieden, verkopen aan Hendrikus van Leuwen wonend te Deuteren een perceel akkerland gelegen te Groot Deuteren. Belenders Hendrik van de Pieren, Gijsberdina Biesemortels, Tomas Coolen. De grootvader der kinderen Willem van Gemert in bezit gekomen tegen Adriaan van Gemert bij Erfmangeling en Transport Vught dd 27-08-1739. Zie ook: Authorisatie Vught 07-01-1778
023 19-02-1778 21r Transport
Gertruda de Jong wed. van Wilhelmus van Boxmeer wonend te 's-Hertogenbosch verkoopt aan Petrus Appelboom wonend te 's-Hertogenbosch een perceel akkerland gelegen aan de Heijkant te Vught. Belenders Johannes Schuurmans, de wed. NN Gast. Tevens wordt verkocht een perceel teulland gelegen op de Vughtse Hoeve te Vught. Belenders NN van Bommel, Jan van Grinsven. Ook wordt verkocht een perceel hooiland gelegen over de Dieze te Vught. Belenders NN Schmeeling, den Otterstok en NN Vissers.
024 03-03-1778 22r Transport
Adriaan van Giersbergen wonend te Vught verkoopt aan Mattijs Perkin wonend te Vught een perceel land genaamd Lubberacker gelegen in de Leegstraat te Vught. Belenders Eijmert Schellekens, Quirinus van den Dungen. De transportant in bezit gekomen door erfenis van Jan van Eijndoven. Er moet een cijns betaald worden aan NN Tengnagel, rentmeester.
025 07-04-1778 22v Transport
Francis van Asten wonend te Cromvoirt, Willem van Asten wonend te Oisterwijk en Johanna van Asten wonend te Oisterwijk verkopen aan Hendrik van Biljou wonend te Cromvoirt en aan Peeter van Biljouw wonend te Oisterwijk een perceel teulland gelegen in de Hoogackers te Cromvoirt. Belenders Adriaen van de Wiel, Adriaen Maes, Gerrit Martijn. Er dient cijns te worden betaald aan NN Tengnagel en aan NN van Ermel te Vught.

026 07-04-1778 23v Transport


Jacobus Bouwens wonend te Helvoirt verkoopt aan Petrus Appelboom wonend te 's-Hertogenbosch een perceel teulland gelegen op de Vughtse Hoeve. Belenders NN van Bommel, Jan van Grinsven.
027 07-04-1778 24r Transport
Adriaen van Giersbergen wonend te Vught verkoopt aan Nicolaes van Doorn koopman te 's-Hertogenbosch een stukje land met schuur en bakhuis gelegen in de Vlasmeer te Vught naast een huis met land genaamd het Fortuijntje. Belenders Hendrik Maes, Piet Jonkers.
028 27-04-1778 25r Transport
Francis Vugts wonend te Cromvoirt en Hendrik Olijslagers wonend te Deuteren, voogden over Adriaen Vugts zoon van wijlen Arnoldus Vugts en Annemie Biesemortels echtelieden verkopen aan Guilelmus Josephus van Hagens wonend te 's-Hertogenbosch en aan Willem Blonquet wonend te Oisterwijk een deel van een vogelkooi met dammen gelegen te Deuteren onder Cromvoirt. Belendende percelen; de Kruijskampen, den Ijseren Pijl, de Luijsbosschen. Zie ook: Authorisatie Vught dd 22-04-1778.
029 27-05-1778 26r Transport
Hendrik van de Piere wonend te Deuteren verkoopt aan Nicolaes Korne wonend te 's-Hertogenbosch en aan Hermanus Troosters wonend te 's-Hertogenbosch een perceel hooiland gelegen in de hondert mergen te Deuteren. Belenders NN van der Meulen.
030 17-06-1778 26v Transport
Laurens van Giersbergen wonend te Cromvoirt verkoopt aan Hendrik van Leeuwen wonend te Deuteren en aan Johannes Stitsels wonend te Deuteren een perceel hooiland gelegen in ‘t Bossevelt te Cromvoirt. Belenders Margo van Boxtel, NN Graev van Walbeek en Twisteden, Gommert Jonkers en de Slijksteeg.
031 02-07-1778 27r Transport
Hendrik van Laerhoven wonend te Drunen en Willem van Hirtum man van Willemijn van Laerhoven wonend te Cromvoirt, verkopen aan Jan Mattheus Witlox wonend te Helvoirt een perceel akkerland gelegen in de Hoogackers te Cromvoirt. Belenders NN Jannette, wed. van NN Wale, Gerrit van Gerven.
032 20-07-1778 28r Transport
Petrus Appelboom wonend te 's-Hertogenbosch met volmacht van Gertruda de Jong wed. van Wilhelmus van Boxmeer wonend te 's-Hertogenbosch, Gommert Peeter Jonkers wonend te Vught , Laurens Cornelis van Giersbergen wonend te Vught en Hendrikus van der Struijk man van Anna Maria van Giersbergen wonend te Boxtel, verkopen aan Johanna Maria Catarina Hijssel wed. van Johan van Heeswijk wonend te 's-Hertogenbosch, een perceel heiland genaamd de Klijne weij gelegen op de Vughtse hoeven in de Oirbroeken. Belenders Jan van de Sande, Frederik Hendrik van der Steen. Zie ook: Procuratie voor notaris Samuel de Cassemajor te

's-Hertogenbosch dd 15-06-1769.


033 20-07-1778 29r Transport
Petrus Appelboom wonend te 's-Hertogenbosch met volmacht van Gertruda de Jong wed. van Willem van Boxmeer wonend te 's-Hertogenbosch, Gommert Peeter Jonkers wonend te Vught, Laurens Cornelis van Giersbergen wonend te Vught en Hendrikus van der Struijk man van Anna Maria van Giersbergen wonend te Boxtel, verkopen aan Theodorus Luijx man van Willemijn Olijslagers wonend te 's-Hertogenbosch een perceel heiland genaamd de groote weij gelegen op de Vugtse hoeve in de Oirbroeken. Belenders NN van Walbeek, Maria Leheu, Frederik Hendrik van de Steen. Zie ook: Procuratie voor notaris Samuel de Cassemajor te

's-Hertogenbosch dd 15-06-1769.

034 15-06-1769 30r Volmacht
Procuratie voor notaris Samuel de Cassemajor te 's-Hertogenbosch.

Geertruijda de Jong gesepareerde huisvrouw van Wilhelmus van Boxmeer verleent volmacht aan Petrus Appelboom bierbrouwer te 's-Hertogenbosch om al haar zaken waar te nemen.
035 30-09-1778 31v Schuldbekentenis
Gommert Peeter Jonkers wonend te Vught bekent 100 gulden schuldig te zijn aan Abraham Hendrik Jannette secretaris te Vught.
036 30-09-1778 32v Transport
Christiaen Cox wonend te Deuteren verkoopt aan Nicolaas Korne wonend te 's-Hertogenbosch en aan Hermanus Troosters wonend te 's-Hertogenbosch een perceel hooiland gelegen in de honderd merge te Deuteren. Belenders de kinderen Mattijs van der Bruggen.
037 03-10-1778 33r Vernadering
Christiaan Cox man van Gijsberdina Biesemortels willen het recht van vernadering. Zij kopen een perceel akkerland gelegen te Groot Deuteren terug van Hendrikus van Leuwen. Belenders Hendrik van de Pieren, Gijsberdina Biesemortels, Tomas Coolen. Zie ook: Transport Vught dd 14-02-1778.
038 15-10-1778 33v Transport
Theodorus Princen wonend te 's-Hertogenbosch verkoopt aan Mattijs Teunissen wonend te 's-Hertogenbosch een moerveld gelegen in de Vlasmeer te Vught. Belenders Eijmert Schellekens, Quirinus van den Dungen, Adriaen van Giersbergen. De tranportant in bezit gekomen bij overlijden van zijn broer Lambertus Franciscus Princen.
039 19-10-1778 34v Schuldbekentenis
Martinus Jan van Hal wonend te Cromvoirt bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Abraham Hendrik Jannette secretaris te Vught.
040 29-12-1781 34v Schuldbekentenis
A.H. Jannette verklaart dat Martinus Jan van Hal zijn schuld aan hem heeft voldaan.
041 22-10-1778 35v Schuldbekentenis
Antonetta van der Donk wed. van Jacobus van Mierlo wonend in de Taelstraat te Vught bekent 200 gulden schuldig te zijn aan Johannes Peeter Siedler gepensioneerd luitenant wonend te 's-Hertogenbosch. Zie ook: Authorisatie Vught dd 21-10-1778.
042 22-10-1778 36r Transport
Dielis van Wel wonend te Vught verkoopt aan Quirinus van den Dungen wonend te Vught een voetpad lopend van den Boevenacker tot de Steenweg. De verkoper in bezit gekomen uit de nalatenschap van Thomas Habrake en Anna Maria Princen, zijn schoonouders.
043 09-11-1778 37r Schuldbekentenis
Francis van Asten wonend te Cromvoirt bekent 100 gulden schuldig te zijn aan Helena van Giersbergen wed. van Nicolaes van der Mijden wonend te Vught.
044 09-11-1778 37v Schuldbekentenis
Johannes van Spaandonk wonend te Cromvoirt bekent 50 gulden schuldig te zijn aan Nicolaes Vos wonend te

's-Hertogenbosch. Onderpand is het huis te Cromvoirt waarin de debiteur woont.


045 26-11-1778 38v Schuldbekentenis
Schuldbekentenis voor notaris Willem Michiel Althuijsen te 's-Hertogenbosch dd 19-01-1778.

Johannes Schaght wonend te Vught bekent 150 gulden schuldig te zijn aan Cornelis van Oers wonend te Vught.
046 22-02-1779 38v Schuldbekentenis
Cornelis van Oers verklaart dat Johannes Schagt zijn schuld heeft voldaan.
047 27-11-1778 39v Transport
Arnoldus Mahie, hopman wonend te Vught, Peter Vissers wonend te Vught , Andries van Hal, wonend te Vught en Hendrik Schijvens wonend te Vught, dekenen van ‘t Lieve Vrouwe Broederschap, dragen over aan de armen van Vught een perceel teulland gelegen in de Vughtse akkers, gelegen naast de akker genaamd de Streep. Belenders

Rut Groenendaal, NN Faessen en de Oude Baan.
048 10-12-1778 40v Transport
Arnoldus Heeren gemachtigde wonend te Vught verkoopt aan Piet Jan Verhagen wonend te Vught een half huis gelegen aan de Gent onder de Waterkant te Vught. Belenders NN Veldriel, Willem van Heeswijk. De transportant in bezit gekomen door koop van Pieter van Vlijmen. Zie ook: Authorisatie Vught dd 02-12-1778 en Transport Vught dd 26-10-1768.
049 10-12-1778 41r Schuldbekentenis
Piet Jan Verhagen wonend te Vught verklaart 100 gulden schuldig te zijn aan Arnoldus Heeren wednr van Elisabeth Schellekens wonend te Vught. Onderpand een half huis gelegen aan den Gent onder de Waterkant te Vught.
050 21-12-1778 41v Transport
Peternel van de Pas wed. van Jan Philipse van der Braeken, wonend te Haren, verkoopt aan Hendrikus van Aggelen wonend te Vught, een perceel teulland gelegen onder de Schorvoirt te Vught. Belenders NN van Beers, Marcelis Goossens.
051 22-12-1778 42v Transport
Johannes Schagt wonend te Vught verkoopt aan Jan Vos schepen te Vught het recht van gebruik van een weg tussen zijn huis en het huis genaamd den Speelwagen.
052 23-12-1778 43r Transport
Adriaen van Giersbergen wonend te Vught verkoopt aan Cornelis Rademakers wonend te Vught een perceel weiland gelegen in de Vlasmeer te Vught. Belenders Jan van Bilsen, Goijert Backers, NN Cassemajor. De transportant in bezit gekomen bij het overlijden van zijn schoonouders Jan van Eijndoven en Catarina van Oers.

Zie ook: Scheiding en deling Vught dd 27-11-1765.


053 23-01-1779 43v Transport
Johannes Schaght wonend in den Speelwaegen te Vught verkoopt aan Jan Vos een reep teulland gelegen achter den Speelwaegen.
054 23-01-1779 44v Transport
Hendrikus Trimbos wonend te Vlijmen, mede namens zijn broer Jan Trimbosch wonend te St. Oedenrode en zijn zuster Anna Maria Trimbosch wonend te Antwerpen, verkoopt aan Michiel Vermeulen wonend te Herlaar een schuldbrief ten laste van Maerten van de Ven. Het betreft een schuldbekentenis aan Anna Habraken wed. van Laurens Bensel. Zie ook: Gelofte Vught dd 10-10-1764.

055 25-01-1779 45v Schuldbekentenis


Clara van de Merendonk wed. van Hendrik van den Bichelaar, wonend te Cromvoirt verklaart 100 gulden schuldig te zijn aan Helena van Giersbergen wed. van Nicolaes van der Mijden, wonend te Vught.
056 03-05-1791 45v Schuldbekentenis
Helena van Giersbergen wed. van Nicolaas van der Mijden verklaart dat de kinderen van Clara van de Merendonk wed. van Hendrik van de Biggelaar hun schuld hebben voldaan.
057 04-02-1779 46v Transport
Jan Mattheus Witlox wonend te Helvoirt verkoopt aan Adriaan Berkelmans wonend te Cromvoirt een perceel teulland gelegen aan het kerkeijnd te Cromvoirt. Belender Francis van Asten. De transportant in bezit gekomen door vernadering van Augustinus van de Goor. Zie ook: Vernadering Vught dd 23-09-1773.
058 13-02-1779 47r Transport
Jan van Grinsven wonend te Vught en Adriaen van Krieken wonend te Vught verkopen aan Onno Taminga baron Du Tour wonend te Halder, een perceel akkerland genaamd het Hagelkruijs gelegen in de Vugtse Akkers aan den dijk. Belender mevr. NN Beresteijn. Het goed is bezwaard met lasten te voldoen aan NN Tengnagel rentmeester.
059 22-02-1779 48r Transport
Johannes Schagt wednr. van Maria van de Grint, wonend te Vught vergezeld van de voorkinderen uit haar huwelijk met Francis van Oers, genaamd Cornelis van Oers, Willemijn van Oers en Annemie van Oers. Zij verkopen aan Francis Simons wonend te Vught een logement genaamd den Speelwaegen en een daarnaast staand huis gelegen te Vught. Belenders Jan Vos, Jan Schellekens. Dit bezit is de comparant in bezit gekomen door koop van Johan van Hanswijk.
060 22-02-1779 49r Transport
Johannes Schagt wednr. van Maria van de Grint, wonend te Vught met de voorkinderen uit haar huwelijk met Francis van Oers, genaamd Cornelis van Oers, Willemijn van Oers en Annemie van Oers. Zij verkopen aan Laurens van Bijnen wonend te 's-Hertogenbosch een perceel teulland genaamd den Kippenakker gelegen aan de Steenweg te Vught naast den Speelwaegen. Belenders Antonie Marks. Dit perceel is eerder gekocht van Johan van Hanswijk. Er moeten jaarrenten vergoed worden aan Francis van Bijnen en aan NN Snel.
061 03-03-1779 50r Verpachting
  1   2   3   4   5   6


Dovnload 222.27 Kb.