Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Periode Blz

Dovnload 0.78 Mb.

Periode BlzPagina5/9
Datum28.10.2017
Grootte0.78 Mb.

Dovnload 0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Inleiding management

 • Auteur:

  • McKinsey

 • Vakgebied:

 • De 7 S’en in de onderneming. en model.

  • Significante waarde (visie)

  • Structuur

  • Systemen

  • Managementstijl

  • Staf

  • Sleutelvaardigheden

  • Strategie

 • Beschrijving:

 • Het 7 S’en model.

  • Significante waarde (visie)

  • Structuur

  • Systemen

  • Managementstijl

  • Staf

  • Sleutelvaardigheden

  • Strategie

 • Bij het 7 S’en model moet je rekening houden met een zachte of een harde S. Dit geeft aan of dat de S betrekking heeft op de normen en waarden of juiste op de externe kant. Tevens kun je met dit model goed zien welke punten van belang zijn voor een onderneming als ze wat veranderen. Hierbij moeten wel alle punten dezelfde kant op blijven wijzen anders gaat er iets mis in de onderneming.

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

 • Om te kijken hoe alle punten ingezet moeten worden voor een onderneming is dit model goed en erg relevant. Bij ontwikkelingen in een onderneming zal dit model dan ook goed bruikbaar zijn. • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • organisatiestructuur

 • Beschrijving:

  • Beschrijving van een organisatie aan de hand van kenmerken zoals de structuur, de

taakverdeling, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, macht, gezag en besluitvorming.

Betrekking op:

1 . De naam die aan een organigram van een organisatie kan worden toegekend

2. Het onderscheid tussen de begrippenmechanistisch of organistisch

 • Er zijn vier verschillende organisatiestelsels:

  • Lijnorganisatie; iedere medewerker heeft maar een baas, bevelsvoering langs verticale weg.

  • Lijn-staforganisatie;

   • Medewerkers met specialistische kennis

   • Kunnen het (lijn-)management gevraagd/ongevraagd adviseren en informeren > stafafdeling werkt voor de manager waar ze onder valt

   • Mogen aan de lijnmedewerkers nooit opdrachten geven

  • Lijn- en functionele staforganisatie

   • Hierbij heeft de stafafdeling over de afdeling eronder ook wat te zeggen.

  • Matrixorganisatie

   • Hoogopgeleide specialisten van verschillende afdelingen die in projecten samenwerken.

   • De medewerkers hebben wel een eigen afdeling maar ze zijn daar zelden, ze werken meestal in projecten buiten de eigen afdeling

 • De organisatiestructuur kent twee begrippen, namelijk:

  • Mechanistisch

   • Lijkt op een machine

   • Alles moet efficiënt functioneren

   • Veel procedures liggen vast, veel is geregeld

  • Organistisch

   • Lijkt in het functioneren op een levend orgaan

   • Het functioneren van de medewerker staat centraal, medewerkers hebben veel bevoegdheden

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Dit organisatiestelsel is te gebruiken bij de beschrijving van kenmerken in een organisatie zoals; de structuur, verantwoordelijkheid en het gezag. • Auteur:

  • Handy

 • Vakgebied:

  • Verschillende culturen in de organisatie.

 • Beschrijving:

  • Rollencultuur:

   • kleine machtsspreiding, lage samenwerkingsgraad

   • regels en procedures

   • functies geven toon aan, niet de mens (bureaucratische organisatie)

  • Machtscultuur:

   • kleine machtsspreiding, hoge samenwerkingsgraad

   • alles draait om topfiguur

   • weinig regels en procedures (kleine, jonge organisaties

  • Taakcultuur:

   • grote machtsspreiding, hoge samenwerkingsgraad

   • taakgericht en professioneel (vaak matrix-organisatie; veel projecten)

  • Personencultuur:

   • grote machtsspreiding, lage samenwerkingsgraad

   • prioriteit aan het individu; manager is een gelijke (school, advocatenkantoor)

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Rollencultuur:

   • bij bijv. Ambtenarij, je hebt weinig te zeggen (hij doet zijn deel en dan gaat de ander verder)

  • Personencultuur:

   • je werkt weinig samen, maar je hebt wel veel te zeggen (manager staat op gelijke voet als medewerker)(bijv. Advocatencultuur)

  • Machtscultuur:

  • Taakcultuur:

   • hoge zelfstandigheid + hoge samenwerking (vind je in profesionele organisaties, bijv. Projectteams) • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • MVO

 • Beschrijving:

  • Een bedrijf geeft een bewuste en structurele invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid op een wijze die verdergaat dan de wet verplicht.

  • economisch uitvoerbaar is, milieuvriendelijk is, sociaal rechtvaardig is,

  • Planet, Profit, People.

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Relevant voor ondernemers die milieu bewust bezig willen zin en op de gebeurtenissen om zich heen bij willen dragen. Met namelijk gericht op de Planet, Profit en People.

 • Auteur:

  • Deming

 • Vakgebied:

  • Beleidscyclus

 • Beschrijving:

  • Hierbij zie je hoe de cirkel die betrekking heeft op de S van Systemen word ingevuld. Dit is de PDCA cycles en deze letters staan voor:

   • Plan

   • Do

   • Check

   • Act

  • Deze vier punten moeten altijd SMART geformuleerd zijn.

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Het doel hiervan is de continue procesverbetering en de kwalitatieve verbetering van (productie-)processen
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Dovnload 0.78 Mb.