Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Periode Blz

Dovnload 0.78 Mb.

Periode BlzPagina6/9
Datum28.10.2017
Grootte0.78 Mb.

Dovnload 0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Overeenkomsten- & rechtspersonenrecht
 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Burgerlijk recht

 • Beschrijving:

  • Burgerlijk recht is onderverdeeld in twee groepen personenrecht en vermogensrecht. De bijbehorende artikelen spreken voor zichzelf bij welk recht ze horen.

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Dit is relevant bij burgerlijk recht gebeurtenissen. • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Rechtsfeiten, rechtshandelingen

 • Beschrijving:

  • Het gaat hierbij erom welke stappen je moet ondernemen in welke situatie. Eerst kijk je naar wat voor een feit het is (menselijke of blote). Bij menselijke feiten kijk je verder.

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Dit is relevant bij verschillende rechtshandelingen. • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Tekortkoming (bij de nakoming)

 • Beschrijving:

  • Hierbij kan het overmacht of wanprestatie zijn. Bij wanprestatie heb je verschillende voorwaarden die voldaan moeten worden. Hierbij kun je bekijken hoe erg de schuldenaar aansprakelijk is.

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Hierbij is relevant hoe erg de tekortkoming is en hier deze ontstaan is. • Auteur

  • -

 • Vakgebied:

  • Recht bij wanprestatie

 • Beschrijving:

  • Hierbij kan nog gekeken worden of nakoming nog mogelijk is. Als dit nog mogelijk is heb je recht op schadevergoeding en natuurlijk de nakoming zelf. Is dit niet meer mogelijk dan heb je recht op een schadevergoeding.

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Dit is relevant wanneer iemand een wanprestatie heeft begaan.

Blok 3:

Algemene economie


 • Auteur

  • -

 • Vakgebied:

  • economie, werknemersverzekeringen en volksverzekeringen

      Beschrijving

 • Werknemersverzekeringen, dit zijn verzekerinegn voor werknemers en gelijkgestelden. De verzekering voorzien in geld als een werknemer onvrijwillig werkeloos is of arbeidsongeschrikt is. Dit is verplicht voor werknemers. Dat wil zeggen dat ze geen keuze hebben om te verzekeren of niet.

 • Volksverzekeringen, dit is een publiekrechtelijke verzekering voor ieder natuurlijk persoon die in Nederland woont. Dit is een sociale verzekering. Voorbeelden zijn de AOW, anw, Wajong.

        Relevantie/Te gebruiken voor:

 • Het gevoel van veiligheid en niet hulpeloos voelen als men eenbaan verliest of op een andere manier geen geld kan verdienen op de manier hoe het eigenlijk zou moeten.

    

 • Auteur

  • Amerikaanse Ministerie van handel.

         Vakgebied

 • Economie, bruto binnenlands product

         Beschrijving

 • Het bbp is de totale geldwaarde van de in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode. Dit is meestal een jaar. Dit bpp wordt meestal tegen marktprijzen bedoeld. Het is geen goede maatstaf omdat je de ongelijkheid in een land niet kan meten, je kan niet zien wat het verschil is tussen het hoogste en laagste salaris). Ook zit zwart werken en vrijwilligerswerk hier niet bij, terwijl dit wel de welvaart verhoogd.

         Relevantie/Te gebruiken voor

 • Dit is, zoals al eerder aangegeven, te gebruiken om de totale geldwaarde in een land te berekenen en zo de welvaart te kunnen vaststellen.


Bedrijfseconomie


 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

 • Beschrijving:

  • Methode voor het berekenen van het bedrijfsresultaat. Als uitgangspunt neem je de omzet van de onderneming.

 • Te gebruiken voor:

  • Om het bedrijfsresultaat te berekenen. • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Resultatenrekening geanalyseerde methode, bedrijfseconomie

 • Beschrijving:

  • Methode voor het berekenen van het bedrijfsresultaat. Als uitgangspunt neem je de omzet van de onderneming.

 • Te gebruiken voor:

  • Om het bedrijfsresultaat te berekenen. • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Kostenverdeling, bedrijfseconomie

 • Beschrijving:

 • Relevantie/te gebruiken bij:

  • Dit is te gebruiken bij het verdelen van de kosten tijdens de boekhouding. • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Kostensoorten, bedrijfseconomie

 • Beschrijving (kosten van):

 • Relevantie/te gebruiken bij:

  • Dit is relevant om de kosten in kostensoorten op de delen wanneer je veel verschillende kosten hebt. • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Voorraadkosten, bedrijfseconomie

 • Beschrijving:

  • 1. Opslagkosten

  • 2. Bestelkosten

  • 3. Kosten t.g.v. diverse risic’s

  • Economische voorraad en technische voorraad.

 • Relevantie/te gebruiken bij:

  • Ondernemingen die over een voorraad beschikken en hier bepaalde kosten over moeten betalen. • Auteur:

  • -

  • Vakgebied:

  • Bezettingsresultaat, bedrijfseconomie

  • Beschrijving:

  • Een resultaat (positief of negatief) dat ontstaat door afwijkingen van werkelijke bezetting t.o.v. de normale bezetting voortkomend uit het meer of minder gedekt worden van de vaste (constante) kosten.

  • Relevantie/te gebruiken bij:

  • Relevant bij ondernemingen die willen weten hoe hoog deze is.


Belastingrecht
 • Auteur:

  • Wet LB

 • Vakgebied:

 • Beschrijving:

  • Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Er wordt loonbelasting ingehouden op loon in geld, natura en fictief Loon. De loonbelasting heeft het meeste effect op werknemers.

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Om te kijken of ergens over loonbelasting moet worden betaald en zo ja hoeveel er betaald moet worden. • Auteur:

  • Wet IB

 • Vakgebied:

  • Inkomstenbelasting, Belastingrecht

 • Beschrijving:

  • Dit is een directe belasting. Deze belasting wordt geheven over het loon. Er zijn 3 boxen waar je ik kan vallen. De boxen zijn onderverdeeld en bedoeld voor:

  • Box 1 werk en woning,

  • box 2 aanmerkelijk belang en

  • box 3 sparen en beleggen.

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Dit is te gebruiken bij het bereken van het bedrag dat je moet afdragen over je loon/inkomsten en om te zien in welke box je valt. • Auteur:

  • Wet VPB

 • Vakgebied:

  • Vennootschapsbelasting, Belastingrecht

 • Beschrijving:

  • De BV en NV vallen onder een andere belasting. Wanneer er wist wordt gemaakt moeten zij vennootschapsbelasting betalen. Over de eerste €200 000,-- wordt 20% belasting geheven. Boven de €200 000,-- wordt er 25% belasting geheven.

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Dit is te gebruiken voor het berekenen van de vennootschapsbelasting die een BV en NV moet betalen.


Human Resourch Management


 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Personeelsmanagement, HRM

 • Beschijving:

  • In de afbeelding die u hiernaast ziet is duidelijk weergegeven waar de instroom, doorstroom en uitstroom plaats vind. Tevens staat er bij iedere stap aangegeven welke stappen daar weer bij komen kijken en welke hier erg belangrijk bij zijn. Zo ziet u ook dat personeelsplanning over het geheel gestrekt is. Dit is omdat je voor je medewerker een goede planning moet maken om niet tegen een ontslag of tekort aan te komen.

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Dit is te gebruiken bij ondernemingen met veel personeel, maar die de werknemers ook doorgroei en doorstroom mogelijkheden willen bieden.
 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

 • Beschrijving:

  • Bij dit plan zijn negen onderwerpen die aan de orde komen, namelijk:

   • 1. Probleemstelling: opdracht- centrale vraag

   • 2. Doelstellingen (SMART)

   • 3. Doelgroep

   • 4. Boodschap (wat willen we overbrengen?)

   • 5. Strategie (hoe gaan we dat aanpakken?)

   • 6. Werving- en selectiemiddelen/media

   • 7. Organisatie en planning (raaiboek werving en selectie)

   • 8. Budget

   • 9. Evaluatie

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Dit is te gebruiken bij ondernemingen die nieuwe medewerkers aan willen trekken en duidelijk kenbaar willen maken waar zij aan moeten voldoen en hoe ze dit gaan doen.
 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Online wervingsmiddelen, HRM.

 • Beschrijving:

  • Er zijn vier verschillende online wervingsmiddelen, namelijk: 1. Eigen (recruitment) site, 2. Vacaturesites, 3. Online exposure en 4. Online sociale netwerken.

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Dit is relevant bij ondernemingen die online nieuwe medewerkers willen trekken.

 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Competentiegerichte werving & selectie.

 • Beschrijving:

  • Dit model geeft aan waar je hierbij moet beginnen en wat op dat niveau belangrijk is. Zo ziet u drie niveaus. Niveau 1: organisatie, niveau 2: groep en niveau 3: individueel.

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Dit is relevant bij ondernemingen die alle drie deze groepen kennen.
 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • HRM

 • Beschrijving:

  • In de afbeelding hiernaast ziet u dat er maar een klein gedeelte is die aan jou criteria voldoet en het juiste succes heeft/juist geselecteerd is.

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Hierbij moet je goed op letten als je aan het selecteren bent (relevant).
 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Selectiemiddelen, HRM

 • Beschrijving:

  • Hierbij kennen we vijf selectiemiddelen:

   • Referenties

   • Sollicitatiebrieven

   • CV’s

   • Sollicitatieformulieren

   • Het sollicitatie-interview (STARR)

   • Tests/ assessmentcenter (kost als snel €2500,--)

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Dit is te gebruiken bij het aannemen van nieuwe medewerkers.1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Algemene economie
 • Bedrijfseconomie
 • Belastingrecht

 • Dovnload 0.78 Mb.