Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Periode Blz

Dovnload 0.78 Mb.

Periode BlzPagina8/9
Datum28.10.2017
Grootte0.78 Mb.

Dovnload 0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Bedrijfseconomie


 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

 • Beschrijving:

  • Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment. Deze balans moet ook altijd in evenwicht zijn. Is hij dit niet dan klopt de balans niet.

 • Te gebruiken voor:

  • Een moment opname van een onderneming en om deze in beeld te brengen.
 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

 • Beschrijving:

  • Een winst– en verliesrekening is een overzicht van de kosten en opbrengsten van een onderneming in een bepaalde periode. Deze word op de zelfde manier als de balans in elkaar gezet alleen nu staat erboven kosten en opbrengsten en moet je hem goed indelen hiermee. Net als bij de balans moet de winst- en verliesrekening in evenwicht zijn.

 • Te gebruiken voor:

  • Om de opbrengsten en kosten van een onderneming inzichtelijk te krijgen en het bedrijfsresultaat te berekenen.
 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Liquiditeitsrekening, Bedrijfseconomie

 • Beschrijving:

  • Op de liquiditeitsrekening worden de ontvangsten en uitgaven tegen over elkaar gezet. Dit is van een bepaalde periode. Deze word op de zelfde manier als de balans in elkaar gezet alleen nu staat erboven ontvangsten en uitgaven en moet je hem goed indelen hiermee. Net als bij de balans moet de liquiditeitsrekening in evenwicht zijn.

 • Te gebruiken voor:

  • Met de liquiditeitsrekening breng je in een keer in zicht wat de ontvangsten en uitgaven van een onderneming waren in de betreffende periode. Hierdoor kan de onderneming zien of zij voldoende ontvangsten hebben om aan de uitgaven te kunnen voldoen.

Innovatie theorie+ innovatie praktijk


 • Auteur:

 • Vakgebied:

  • Businessmodel Canvas.

 • Beschrijving:

  • Het businessmodel is op te delen in vier delen, die weer onderverdeeld kunnen worden in 9 bouwstenen:

   • Klantkant:

 • 1. Customer segments, 2. Customer relationships, 3. Value proposition en 4. Channels

   • Interne organisatie:5.

 • Key activities, 6. Key resources en 7. Key partners

   • Kostenkant: 8. Cost structure.

   • Inkomstenkant: 9. Revenu structure.

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Hij is te gebruiken voor ondernemingen die willen innoveren.
  • Auteur:

   • -

 • Vakgebied:

  • Businessmodel patronen.

 • Beschrijving:

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Een van deze patronen is te gebruiken in het businessmodel Canvas als je hem goed uitwerkt. Hierbij moet je dan wel echt van één patroon uitgaan.
 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Levens cyclus

 • Beschrijving:

  • Dit schema geeft aan wat een onderneming eerst moet doorstaan voordat zij bij de top van de verkoop te recht komen en wanneer zij de meeste winst maken. Ook geeft die weer wanneer de verkoop daalt en wanneer de onderneming dat met een ander idee moet komen.

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Hij is relevant voor een onderneming om te zien waar hij zich bevindt.
 • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • Adaption curve

 • Beschrijving:

  • Dit geeft aan hoeveel procent direct een product koopt, wanneer mensen het meest het product kopen en wie echt wachten tot het laatste moment en hoeveel procent dit is.

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Voor een onderneming is dit relevant om te weten hoe het is verdeeld.

Eerder hebben wij bij voorgaande vakken al bespreken hoe het 7 S’en, de SWOT analyse, het vijfkrachten model en de DESTEP in elkaar zitten. Deze komen ook weer aan de orde bij innovatie.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Dovnload 0.78 Mb.