Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Periode Blz

Dovnload 0.78 Mb.

Periode BlzPagina9/9
Datum28.10.2017
Grootte0.78 Mb.

Dovnload 0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Intellectueel eigendomsrecht

 • Auteur:

  • Wettenbundel

 • Vakgebied:

  • Intellectueel eigendomsrecht

 • Beschrijving:

  • Het uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid, geestelijke eigendom en is een monopolie. Informatie productie: wanneer je toch dit product wil gebruiken moet je een vergoeding betalen aan bijvoorbeeld de auteur.

  • Kent 5 soorten rechten, namelijk:

   • Portretrecht

   • Auteursrecht

   • Octrooirecht

   • Merkenrecht

   • Handelsnaam

  • Wet IE

 • Relevantie/Te gebruiken voor:

  • Hierbij kunt u denken aan de rechten van een auteur van een boek. Als iemand anders dit boek wil verkopen is hij een bepaalde vergoeding schuldig aan de auteur. • Auteur:

  • Wettenbundel

 • Vakgebied:

  • Portretrecht

 • Beschrijving:

  • In hoeverre wordt je beschermd tegen bekent in beeld zijn. Wet IE portretrecht

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Het beschermt een persoon tegen onvrijwillig in beeld komen om foto’s of andere geportretteerde stukken. • Auteur:

  • Wettenbundel

 • Vakgebied

  • Auteurswet

 • Beschrijving:

  • Het uitsluitend recht van:

   • Maker van een … , Werk van letterkunde, wetenschap of kunst (…) en Om dit te openbaren en te verveelvoudigen (art. 12 AW).

  • Vereisten hierbij:

   • 1. Aantonen dat je de maker bent

   • 2. Zekere mate van originaliteit

   • 3. Geconcretiseerd in product/werk

  • Art. 20 en 21 auteurswet

  • Art. 1 en 10 auteurswet

  • Is overdracht bij mogelijk (art. 2 lid 2 AW)

  • Hoelang geld de bescherming (art. 37+38 AW)

  • Bij werkgeven en werknemer art. 7 AW

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Het beschermd de auteur tegen vervalsing van de boeken en de recht die hierbij horen. • Auteur:

  • -

 • Vakgebied:

  • 10 stappen bij jurisprudentie

 • Beschrijving:

1. rechterlijke instantie?

2. Welke plaats?

3. Datum uitspraak?

4. Partijen?

5. Feiten?

6. Argumenten partijen?

7. Vordering(en)?

8. Relevante wetsartikelen?

9. Beslissing?

10. Motivering? • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Met deze stappen kun je duidelijk aangeven welke punten aan de orde komen en wat hierbij van toepassing is. • Auteur:

  • Wettenbundel

 • Vakgebied:

  • Octrooirecht

 • Beschrijving:

  • Alleenrecht van de uitvinder om zijn uitvinding commercieel uit te betalen

  • Octrooirecht is een eigendomsrecht

  • Octrooi = patent

  • Relevante artikelen zijn: art 4, 6, 7 en 24 rijksoctrooiwet

  • Rechtsmiddelen art. 70

  • Staking art. 6:162 BW evt. met dwangsom

  • Vernietigen vragen art. 75 EV

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Dit is van toepassing als jij de uitvinder van een uitvinding bent. • Auteur:

  • Wettenbundel

 • Vakgebied:

  • Merkenrecht

 • Beschrijving:

  • Een merk is een teken waarmee de handelswaren / diensten van een onderneming onderscheiden worden van handelswaren / diensten van concurrenten. Art. 2.1 e.v. Benelux Verdrag I.E. Er zijn verschillende merken, namelijk:

   • Woordmerken

   • Beeldmerken

   • Vormmerken

   • Kleurmerken

   • Slagzinnen

  • Functies van het merk zijn:

   • Herkomstfunctie

   • Garantiefunctie

   • Reclamefunctie

  • Drie manieren waarop merken op elkaar lijken:

   • 1. visueel

   • 2. auditief

   • 3. begripsmatig

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Dit is relevant wanneer er inbreuk word gedaan op het merk waar jij al mee bestaat en hier ook de rechten voor hebt. • Auteur:

  • Wettenbundel

 • Vakgebied:

  • Handelsnaam

 • Beschrijving:

  • Misleidende handelsnamen

   • Misleiding omtrent eigendom (art 3 Hnw)

   • Misleiding omtrent rechtsvorm (art 4 Hnw)

   • Overige misleiding (art 5b Hnw)

  • Conflicterende handelsnamen artikel 5 Hnw

  • Botsing handelsnaam en merk artikel 5a Hnw

  • Rechtshandhaving

   • Artikel 6 Hnw: veroordelen tot wijziging

   • Artikel 6:162 BW: verbod en schadevergoeding

 • Relevantie/te gebruiken voor:

  • Deze wet is van toepassing als iemand gebruik maakt van een handelsnaam die op die van jou lijkt of die van jou is. Dan kun je terug roepen op bovengenoemde artikelen.

Brief voor de toekomst:

Beste Claudette van de Wert,

Vandaag heb ik mijn diploma ontvangen, er is veel veranderd. De gehele Bedrijfskunde MER opleiding afgerond. Het was niet altijd even makkelijk. Gelukkig heb ik wel twee hele leuke stages gehad. Over mijn schoolperiode ga ik hierna wat meer vertellen.


Tijdens mijn studie heb ik veel veranderingen doorgemaakt. Ik kende niemand toen ik hier begon en was ook erg benieuwd hoe mijn klas zou zijn en met wie ik hierin zou zitten. Begin van mijn studie liet ik alle maar op me af komen en deed ik netjes wat van me gevraagd werd. Nu na mijn stage en dus mijn leren in de praktijk durf ik alles vooraf met beide handen aan te pakken en maak ik alles direct af. Wat gelukkig niet is veranderd in de loop van mijn studie is mijn enthousiasme en mijn doorzettingsvermogen.

Daarnaast heb ik nog veel moeten overwinnen en heb ik waardevolle gebeurtenissen in mijn studie beleefd. Het eerste jaar voornamelijk vond ik presenteren erg eng. Door de vele presentaties die wij tijdens de studie hebben moeten geven ben ik dit steeds minder erg gaan vinden. En nu vind ik dat dit heel goed gaat. Ik heb veel geleerd en er zijn veel momenten die me nog bij zijn gebleven. Zo zijn we als groep bij de introductie erg gezellig begonnen en heb ik tijdens mijn stage, vanuit school, goede begeleiding gehad wanneer ik die toch nodig had.

Als ik naar mijn gehele studie terug kijk moet ik toch zeggen dat ik mijn stages het leuks vond. Dit omdat ik het leuk vind om in de praktijk bezig te zijn met de dingen die je hebt geleerd. Natuurlijk waren er ook momenten dat dit moeilijk was en dat het zwaar werd, maar over het algemeen gezien vond ik dit het leukst om te doen.

Door mijn ervaringen en mijn gehele leerproces op de Avans denk ik in het beroepenveld mijn steentje bij te kunnen dragen. Dit omdat ik veel inzet heb, doorzet en gemotiveerd ben. In het beroepenveld is dit het belangrijkste. Daarnaast ben ik voor een onderneming breed inzetbaar, omdat ik een brede studie heb gevolgd en van zowel management, recht als economie het nodige weet.


Over mijn gehele studie terug gekeken op de Avans hogeschool te Den Bosch kijk ik positief terug. Het waren vier leerzame jaren en ik ben klaar om het beroepenveld op te gaan. Tijdens mijn studie heb ik veel geleerd en heb ik dit door de tutor groepen direct in vergelijkbare echte situaties mogen gebruiken.

Vriendelijke groet,Claudette van de Wert.Voorwoord:

Beste lezer,


Hiervoor ziet u het document waarin u te weten komt wat ik de afgelopen periode gedaan heb om een volledige 360 graden feedback te kunnen geven. Hiermee heb ik dan ook mijn individuele leerlijn ingevuld. Tevens komt u te weten welke testen ik hierbij heb gebruikt en wat hiervan de uitkomsten waren.

In de uitwerking van mijn individuele leerlijn zult u dan ook informatie vinden over de kijk op mij vanuit verschillende oogpunten en mijn ervaringen hierbij.

Bij het maken hiervan en de tips wil ik de volgende mensen graag bedanken:


 • Marjolein Kluijtenaar;

 • Henrita van Rijn;

 • Lisa Lemmers.

Ik wens u veel lees plezier toe,

Claudette van de Wert360 graden feedback.

Inhoudsopgaven:

Blz.

Inleiding 3

Testen 4

Interviews 6

Interviewschema 12

Johari-venster 15

Conclusie 16

Bijlage 17

Inleiding:

Geachte lezer,


Dit verslag van de individuele leerlijn is van Claudette van de Wert.

Hierin zult u zien hoe mensen naar mij kijken en de feedback die ik met behulp daarvan heb kunnen maken.

In dit verslag wil ik dan ook kort weergeven wat ik heb gedaan en doormiddel van welke stappen. Zo zult u het volgende zien:


 • De testen die ik heb gedaan

 • De interviews die ik af heb genomen

 • Subthema’s waarin ik de interviews heb ingedeeld

 • Het johari-venster

 • Mijn conclusie

Het doel van dit verslag is het behalen van mijn individuele leerlijn en u vertellen wat ik ervoor heb gedaan en ervan vond.


Ik wens u veel leesplezier,


Claudette van de Wert

Testen

Voor de individuele leerlijn heb ik zeven verschillende testen uitgewerkt. De volgende testen heb ik gedaan: • Enneagram

 • IQ test

 • EQ test

 • Persoonlijkheidtest

 • Competentietest

 • Leerstijlen

 • Roos van Leary test

Aan de hand van de uitslag zal ik hieronder beschrijven wat mijn idee hierbij is en waar voor mij nog verbeter punten of juist goede punten liggen. De volledige uitkomst van de testen kunt u vinden in de bijlage van dit verslag.
Ennegram:

Deze test bestaat uit negen type, bij mij waren de volgende drie type het meest van belang: 1. Bemiddelaar

 2. Romanticus

 3. Denker

Met de uitleg die bij de bemiddelaar staat kan ik me groten deels wel aansluiten, maar mensen in mijn omgeving zullen niet zeggen dat ik geen eigen mening heb en ik zal ook niet door luiheid worden gedreven. Verder kan ik op sommige momenten iets meer een bemiddelaar zijn door echt een compromis te vinden.
Met de uitleg die bij de romanticus staat kan ik me niet echt bij aansluiten. Zo kan ik me wel aansluiten bij het opzoek zijn naar ongewone of afwijkende dingen, maar ik ben niet vaak ontevreden en weinig realistisch. Toch is dit uit de test gekomen, dus zal ik hier zelf toch goed op moeten gaan letten.
Met de uitleg die bij de denker staat kan ik me wel aansluiten. Ik kijk namelijk meestal wel eerst op een afstandje en verdiep me graag eerst in iets voordat ik hier over ga praten. Ook kan ik voor mijn gevoel privé en werk goed gescheiden houden. Dan staat er ook nog dat een denker vaak hebzuchtig is en het liefst aan zichzelf denkt, dit vind ik niet bij mezelf aansluiten.
IQ test:

Voor de IQ test heb ik gekozen voor een korte IQ test, dit om snel een goed beeld te krijgen van mijn IQ. Hieruit kwam dat ik zeven van de tien vragen goed had en hiermee een IQ score had van 105 tot 120. Dit zou een HBO of Universiteit opleidingsniveau zijn, qua HBO zit ik dan goed, maar universiteit lijkt me toch te pittig voor me.
EQ test:

Hierbij is uitgekomen dat mijn emotionele intelligentie gemiddeld is. Dat wil zeggen dat ik vrij goed om kan gaan met mijn emoties. Deze test bestaat uit vijf aspecten, namelijk: • Intrapersoonlijke eigenschappen

 • Interpersoonlijke eigenschappen

 • Aanpassingsvermogen

 • Stressmanagement

 • Stemming

De beschrijvingen van deze vijf aspecten kunt u zien in de bijlage. Met deze uitkomst ben ik het eigenlijk zo goed als geheel eens.
Persoonlijkheidstest:

Hieruit kwam dat ik een gebalanceerde persoonlijkheid heb. De kernwoorden die hierbij horen zijn: attent, tolerant en aardig. Met het gehele eerste stuk van de uitkomst kan ik me wel aansluiten, maar het omgaan met tegenspoed vind ik niet altijd even gemakkelijk. Op dit gebied zullen voor mij nog wel een aantal verbeterpunten liggen. De gehele uitkomst ziet u in de bijlage.


Competentietest:

Hieruit is gekomen dat voor mij de grootste competentie is luisteren. Op een rij van één tot en met vier zien de competenties bij mij er als volgt uit: 1. Luisteren

 2. Durf

 3. Flexibiliteit

 4. Resultaatgericht werken

Bij de vier bovengenoemde punten kan ik me eigenlijk wel goed aansluiten als zal ik ze voor mezelf in een andere volgorde hebben geplaatst. Als eerste resultaatgericht werken, als tweede luisteren, als derde durf en als vierde flexibiliteit. Dit omdat ik met al mijn werk serieus omga en hier ook een zo goed mogelijk resultaat voor wil behalen. Luisteren kan ik niet altijd even goed, tijdens de lessen gaat dit erg goed en tijdens het vergaderen bij de tutor ook, maar daarnaast vind ik het erg lastig om stil te moeten zijn. Qua durf en flexibiliteit kan ik me wel inbeelden, maar een direct voorbeeld heb ik hier niet bij.
Leerstijlen:

Hieruit is gekomen dat ik een oplossingsgerichte leerstijl heb. Bij de uitkomst kan ik me goed aansluiten, want wanneer iets niet direct theoretisch uit te leggen is vind ik het ook erg lastig om dit in de praktijk goed uit te kunnen voeren. Wanneer ik het nut van theorie niet in zie zal ik dit niet snel laten liggen maar toch goed doornemen. De uitkomst zegt daarnaast na aanleiding van de uitleg en die gegeven is (te vinden in de bijlage) dat ik een denker en een doener ben.


Roos van Leary test:

De uitkomst van deze test, maar ook de test in zijn geheel vind ik erg onduidelijk. Hierbij kan ik dan ook niet aangeven of ik het eens ben met de uitkomst en waarom wel of niet. Bent u toch benieuwd naar de uitslag, kijk dan in de bijlage.Interviews

Bij de interviews heb ik er bewust voor gekozen om ze op sommige momenten wel antwoordmogelijkheden te geven, omdat anders te veel uiteenlopende antwoorden geantwoord kunnen worden. De interviews heb ik op papier in een soort van enquête uitgewerkt. Deze interviews heb ik gehouden met een collega van turnen, mijn baas bij Hotel De Twee Linden en een medestudent. Hieronder zult u de interviews uitgewerkt aan bod zien komen.

Enquête individuele leerlijn.

Eerst wil ik u even kort uitleggen wat de bedoeling is van dit onderzoek. Met dit interview wil ik graag feedback krijgen op mijn gedrag en hoe ik ben. Dit om op mezelf een complete feedback te kunnen geven. De vragen die u in deze enquête tegenkomt zijn gebaseerd op testen die ik vooraf heb gemaakt en vragen die hier in zijn gesteld.Vraag 1: Waar ken ik je van en wie ben je? (stel je kort even voor)

Van het werk bij Hotel DeTwee Linden.

Mijn naam is Henrita van Rijn, eigenaar van dit hotel.
vaardigheden:

Vraag 2: Maak ik veel fouten tijdens mijn werkzaamheden?

Nee, je bent zeer gedreven en uiterst precies.


Vraag 3: Welke van de volgende competenties vind je bij mij passen?

 • Flexibel

 • Energie

 • Loyaal

 • Mensgerichte werkzaamheden

 • Klantvriendelijk

 • Luisteren

 • Durf

 • Leervermogen

 • Leiderschap

 • Creatief denken

 • Plannen en organiseren

 • Kritisch

 • Anders, namelijk ______________________________________________________________


Houding:

vraag 4: Hoe ga ik met andere mensen om?

Naar klanten: zeer open, vriendelijk, spontaan, geïnteresseerdNaar collega’s: vriendelijk, kritisch opmerkzaam.
Vraag 5: Hoe vind je dat ik te werk ga met een opdracht die ik krijg?

Zeer serieus en meteen aanpakken.
Vraag 6: Wat zijn specifieke eigenschappen die bij mij passen?

Open, vriendelijk, serieus en hard werkend.
Vraag 7: Hoe ben ik als persoon? (graag duidelijk beschrijven)

Innemend en hartelijk. Kan zeer duidelijk zijn, wat niet altijd prettig kan overkomen.
Vraag 8: Welke werkstijl past het beste bij mij?

 • Denker

 • Doener

 • Probleem oplosser

 • Luisteraar

 • Bronnenzoeker

 • Leidingnemend

Studie- of werkaanpak:

Vraag 9: Als ik aan een taak begonnen ben, maak ik deze dan ook goed en volledig af?

Ja

Vraag 10: Pak ik zelf werkzaamheden op?

Ja

Vraag 11: Kies steeds het woord uit dat het meest bij mij past.


Ondersteunen

- Presenteren

Resultaat gericht

- Verantwoordelijkheidsgevoel

Leider

- Vredestichter

Hardwerkend

- Alles of niets

Principieel

- Loyaal

Analytisch

- Verbeeldingskracht

Sensitief

- Direct

Opportunistisch

- Behoefte aan informatie

Gedisciplineerd

- Flexibel

Controlerend

- Makkelijk

Samenwerkend

- Zelfstandig


Kennis:

Vraag 12: Vervul ik mijn taken op een kwalitatief goed niveau?

Ja

Motivatie:

Vraag 13: Zet ik me meestal vol in bij de werkzaamheden (ben ik gemotiveerd)?

Ja, namelijk je pakt alle taken zelf op en voert de taken goed uit________________

Persoonlijke ontwikkeling :

Vraag 14: Wat is een valkuil gezien de opdrachten die ik uitvoer?

Bij drukte instrueren op korte toon , collega’s instructies geven.


Vraag 15: Werk je graag samen met mij?

Ja, omdat ik veel aan je kan overlaten en weet dat dat correct en goed word uitgevoert. ___Vraag 16: Heb je nog verbeterpunten of punten die je juist goed vind aan mij?

Ja, namelijk volwassener proberen over te komen, soms bepaalde/zakelijke afstand houdenVraag 17: Heeft u nog aanvullende feedback die ik bij mijn verslag mee kan nemen?

Nee


Hierbij wil ik u graag bedanken voor het meewerken aan deze enquête.

Enquête individuele leerlijn.

Eerst wil ik u even kort uitleggen wat de bedoeling is van dit onderzoek. Met dit interview wil ik graag feedback krijgen op mijn gedrag en hoe ik ben. Dit om op mezelf een complete feedback te kunnen geven. De vragen die u in deze enquête tegenkomt zijn gebaseerd op testen die ik vooraf heb gemaakt en vragen die hier in zijn gesteld.

Vraag 1: Waar ken ik je van en wie ben je? (stel je kort even voor)

Ik ben Lisa Lemmers. Je kent mij van Fortis. We zijn jarenlang samen assistent bij de peuters


en kleuters en volgen nu samen de opleiding tot leiding.
vaardigheden:

Vraag 2: Maak ik veel fouten tijdens mijn werkzaamheden?

Nee, wegens je kennis en ervaringen.


Vraag 3: Welke van de volgende competenties vind je bij mij passen?

 • Flexibel

 • Energie

 • Loyaal

 • Mensgerichte werkzaamheden

 • Klantvriendelijk

 • Luisteren

 • Durf

 • Leervermogen

 • Leiderschap

 • Creatief denken

 • Plannen en organiseren

 • Kritisch

 • Anders, namelijk______________________________________________________________Houding:

vraag 4: Hoe ga ik met andere mensen om?

Bekende mensen: maakt snel contact, vraagt aandacht van de ander, staat graag in de


aandacht, een open houding

Onbekende mensen: rustig, luisterend oor, meedenken over oplossing, zakelijk


Vraag 5: Hoe vind je dat ik te werk ga met een opdracht die ik krijg?

In een bekende en veilige omgeving start je energiek en vertrouwt aan een opdracht. Is de omgeving voor jou nieuw, voel je je er niet prettig stel je je wat rustiger/terug houdend op. Je laat duidelijk merken of je een opdracht leuk/niet leuk vindt.


Vraag 6: Wat zijn specifieke eigenschappen die bij mij passen?

Energiek, spontaan, enthousiast, vrolijk


Vraag 7: Hoe ben ik als persoon? (graag duidelijk beschrijven)

Je bent een energiek persoon,duidelijk aanwezig . Je bent op een leuke manier aanwezig. Je

zorgt binnen een groep voor een fijne sfeer. Je bent bijna altijd vrolijk en positief.

Vraag 8: Welke werkstijl past het beste bij mij?


 • Denker

 • Doener

 • Probleem oplosser

 • Luisteraar

 • Bronnenzoeker

 • Leidingnemend


Studie- of werkaanpak:

Vraag 9: Als ik aan een taak begonnen ben, maak ik deze dan ook goed en volledig af?

Ja, wanneer je begint aan een taak rond je deze volledig af. Je laat geen half werk liggen.Vraag 10: Pak ik zelf werkzaamheden op?

Ja, wanneer je mogelijkheden ziet.

Nee, wanneer je in drukke perioden zit, veel aan je hoofd hebt, dan laat je het op je afkomen.
Vraag 11: Kies steeds het woord uit dat het meest bij mij past.


Ondersteunen

- Presenteren

Resultaat gericht

- Verantwoordelijkheidsgevoel

Leider

- Vredestichter

Hardwerkend

- Alles of niets

Principieel

- Loyaal

Analytisch

- Verbeeldingskracht

Sensitief

- Direct

Opportunistisch

- Behoefte aan informatie

Gedisciplineerd

- Flexibel

Controlerend

- Makkelijk

Samenwerkend

- Zelfstandig


Kennis:

Vraag 12: Vervul ik mijn taken op een kwalitatief goed niveau?

Ja, wanneer je duidelijk voor ogen hebt wat de eisen zijn.


Motivatie:

Vraag 13: Zet ik me meestal vol in bij de werkzaamheden (ben ik gemotiveerd)?

Ja, namelijk ik heb je nog weinig ongemotiveerd gezien.Persoonlijke ontwikkeling :

Vraag 14: Wat is een valkuil gezien de opdrachten die ik uitvoer?

Negatief denken, van te voren denken dat het je niet gaat lukken.


Vraag 15: Werk je graag samen met mij?

Ja, omdat we op elkaar goed kennen en daardoor weten wat we aan elkaar hebben.Vraag 16: Heb je nog verbeterpunten of punten die je juist goed vind aan mij?

Ja, probeer soms positief in te denken voordat je negatief denkt. Zet alles goed op een rij.


Vraag 17: Heeft u nog aanvullende feedback die ik bij mijn verslag mee kan nemen?

Nee.
Hierbij wil ik u graag bedanken voor het meewerken aan deze enquête.

Enquête individuele leerlijn.

Eerst wil ik u even kort uitleggen wat de bedoeling is van dit onderzoek. Met dit interview wil ik graag feedback krijgen op mijn gedrag en hoe ik ben. Dit om op mezelf een complete feedback te kunnen geven. De vragen die u in deze enquête tegenkomt zijn gebaseerd op testen die ik vooraf heb gemaakt en vragen die hier in zijn gesteld.Vraag 1: Waar ken ik je van en wie ben je? (stel je kort even voor)

Ik ben Marjolein Kluytenaar, 20 jaar en ik ben een studiegenoot van Claudette.


Vaardigheden:

Vraag 2: Maak ik veel fouten tijdens mijn werkzaamheden?

Nee, volgens mij controleer je altijd of dat je gemaakte opdracht aan de eisen voldoet. Hierdoor werk je nauwkeurig. Alleen je maakt veel spelfouten.
Vraag 3: Welke van de volgende competenties vind je bij mij passen?

 • Flexibel

 • Energie

 • Loyaal

 • Mensgerichte werkzaamheden

 • Klantvriendelijk

 • Luisteren

 • Durf

 • Leervermogen

 • Leiderschap

 • Creatief denken

 • Plannen en organiseren

 • Kritisch

 • Anders, namelijk______________________________________________________________


Houding:

vraag 4: Hoe ga ik met andere mensen om?

Je bent een sociale meid, je neemt graag de leiding en je voelt je verantwoordelijk voor de groep.
Vraag 5: Hoe vind je dat ik te werk ga met een opdracht die ik krijg?

Je gaat vrijwel meteen aan de slag, je werkt hard en je zorgt dat je de deadline haalt.


Vraag 6: Wat zijn specifieke eigenschappen die bij mij passen?

Hardwerkend, leiding nemend en sociaal.
Vraag 7: Hoe ben ik als persoon? (graag duidelijk beschrijven)

Een hardwerkende lieve meid, Claudette weet wat ze wil en dit maakt ze kenbaar.
Vraag 8: Welke werkstijl past het beste bij mij?

 • Denker

 • Luisteraar

 • Doener

 • Bronnenzoeker

 • Probleem oplosser

 • Leidingnemend


Studie- of werkaanpak:

Vraag 9: Als ik aan een taak begonnen ben, maak ik deze dan ook goed en volledig af?

Soms, omdat: je begint met volle moed aan de opdrachten maar je vergeet soms dan de opdracht op bb te plaatsen. Dit zou beter kunnen.
Vraag 10: Pak ik zelf werkzaamheden op?

Ja
Vraag 11: Kies steeds het woord uit dat het meest bij mij past.


Ondersteunen

- Presenteren

Resultaat gericht

- Verantwoordelijkheidsgevoel

Leider

- Vredestichter

Hardwerkend

- Alles of niets

Principieel

- Loyaal

Analytisch

- Verbeeldingskracht

Sensitief

- Direct

Opportunistisch

- Behoefte aan informatie

Gedisciplineerd

- Flexibel

Controlerend

- Makkelijk

Samenwerkend

- Zelfstandig


Kennis:

Vraag 12: Vervul ik mijn taken op een kwalitatief goed niveau?

Ja, kwaliteit is soms wisselend. Maar dit komt vanwege de spelfouten (dyslexie)
Motivatie:

Vraag 13: Zet ik me meestal vol in bij de werkzaamheden (ben ik gemotiveerd)?

Ja, namelijk: je geeft meteen aan als je iets wilt doen. Dit is positief, je wacht niet af totdat er iemand anders zegt wat je moet doen.

Persoonlijke ontwikkelingen:

Vraag 14: Wat is een valkuil gezien de opdrachten die ik uitvoer?

Je dyslexie is helaas een valkuil maar dit wordt door de anderen van de groep goed opgevangen en opgelost.
Vraag 15: Werk je vraag samen met mij?

Ja, omdat: je een hardwerkende meid bent, net zo als ik. Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en dat vind ik fijn.
Vraag 16: Heb je nog verbeterpunten of punten die je juist goed vind aan mij?

Ja, namelijk: je moet erop letten dat je niet teveel de leiding neemt. Hierdoor bereik je juist minder dan dat je eigenlijk wilt bereiken.
Vraag 17: Heeft u nog aanvullende feedback die ik bij mijn verslag mee kan nemen?

Ja, namelijk: ga zo door! Bent een hardwerkende meid, ik werk graag samen met je.

Hierbij wil ik u graag bedanken voor het meewerken aan deze enquête.


Interviewschema
Zoals u bij de uitwerking van de interviews ziet heb ik deze al ingedeeld op verschillende subthema’s. Zo ziet u de volgende subthema’s aan bod komen:

 • Kennis;

 • Vaardigheden;

 • (beroeps)houding;

 • Motivatie;

 • Studie- of werkaanpak;

 • Adviezen voor je persoonlijke ontwikkeling.

Hieronder zal ik de punten aan de hand van de interviews verder uitwerken.

Kennis:

Als antwoorden bij de verschillende interviews kreeg ik hier elke keer goed feedback op. Wel word gezegd dat de kwaliteit soms wisselend is, maar dat komt door de spelfouten (dyslexie). Daarnaast wordt gezegd dat dit erg goed is als ik het doel van de opdracht goed voor ogen heb. Maar over het algemeen vinden ze dat ik een goede kwaliteit van werk inlever.


Vaardigheden:

Met betrekking op mijn vaardigheden had ik 2 vragen gesteld. Een of ik veel fouten maak tijdens mijn werkzaamheden en een welke competenties het best bij mij paste. Alle drie de geïnterviewde vinden dat ik niet veel fouten maak tijdens mij werkzaamheden. Zij hebben daar als toelichting op dat ik gedreven, uiterst precies, er kennis van heb en ervaren mee ben, en door de controle die ik ook nog eens op mezelf uitvoer.

Bij de tweede vraag is het erg opvallend dat het aantal gekozen competenties die ik hierbij had gegeven wisselt tussen de personen. Zo komen bij alle 3 de volgende competenties naar voor toe:


 • Leiderschap

 • Luisteren

 • Mensgerichte werkzaamheden

 • Energie

Dan is het opvallend dat op een plek de volgende competenties maar naar voren komen:

 • Flexibel

 • Creatief denken

 • Plannen en organiseren

 • Kritisch


(Beroeps) Houding:

Bij mijn houding op de verschillende plekken heb ik wel overeenkomende vragen gesteld, om zo de interviews goed met elkaar te kunnen vergelijken. Met betrekking op mijn houding heb ik vijf vragen gesteld, namelijk: • Hoe ga ik met andere mensen om?

 • Hoe vind je dat ik te werk ga met een opdracht die ik krijg?

 • Wat zijn specifieke eigenschappen die bij mij passen?

 • Hoe vind je mij als persoon (graag duidelijk uitleggen)?

 • Welke werkstijl past het beste bij mij?

Zo vind ik het bij vraag vier erg opvallend dat mijn collega het ingedeeld heeft op bekende mensen en onbekende mensen en hoe ik me dan gedraag, terwijl dit op mijn baan bij Hotel De Twee Linden eigenlijk andersom is. Wel komt bij alle interviews naar voren dat ik sociaal/spontaan ben.

Met de opdrachten die ik krijg ga ik vrijwel direct mee aan de slag en zorg ook altijd dat de deadline op tijd word behaald.

Bij de specifieke eigenschappen zijn verschillende woorden gebruikt die eigenlijk het zelfde zeggen. Wel is het opvallend dat er twee eigenschappen maar bij een persoon voorkomen, namelijk: leidingnemend en energiek.

Als persoon vinden ze mij vaak hartelijk. Maar als ik ergens iets van vindt maak ik dit ook duidelijk en soms kan dat op een subtielere manier gebeuren. Verder word gezegd dat ik zorg voor de sfeer door mijn energie en aanwezigheid.

Tot slot heb ik hierbij gevraag welke werkstijl het best bij mij past. Hierbij waren meerdere antwoorden mogelijk, maar een antwoord is maar door alle drie genoemd. Dit is leidingnemend. Daarnaast is het ook opvallend dat de werkstijl als bronnenzoeker niet bij mij past, want deze word door niemand aangevinkt.
Motivatie:

Om te kijken wat ze vonden van mijn motivatie heb ik een vraag hierbij gesteld. Wel vind ik dat sommige vragen die ik bij een ander subthema heb geplaatst ook betrekking op mijn motivatie kunnen hebben. De vraag die ik hierbij heb gesteld is: Zet ik me meestal vol in bij de werkzaamheden (ben ik gemotiveerd)?. Hierbij antwoordde iedereen ja. Dit doordat ik de taken vaak zelf oppak en niet afwacht toch ik er een toe gewezen krijg. Tevens heeft mijn collega bij turnen mij nog weinig ongemotiveerd gezien.


Studie- of werkaanpak:

Of ik mijn taken goed en volledig afmaak is wisselend op geantwoord. Zo vinden er twee dat ik dat wel doe en een dat ik soms aan het einde wat vergeet om het ook echt goed af te ronden. Een tweede vraag met betrekking op mijn studie- of werkaanpak was of ik zelf werkzaamheden oppak. Hierop is door alle drie ja geantwoord, en door een ook nee. Dit doordat als ik het erg druk heb ik de opdrachten wel op me af laat komen en ze dan niet zelf op zou pakken.

Hieronder staan de woorden die alle drie de geïnterviewde het beste woord was waar ze uit konden kiezen (steeds uit 2):


Verantwoordelijk

Hardwerkend

Behoefte aan informatie

Samenwerkend

Leider

Direct

Gedisciplineerd
Hiernaast valt het op dat alle woorden die overblijven tegenovergesteld worden gekozen door mijn collega bij turnen dan door de andere twee.


Adviezen voor je persoonlijke ontwikkeling:

Met betrekking op mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik vier vragen gesteld. Dit waren de volgende vragen: 1. Wat is een valkuil gezien de opdrachten die ik uitvoer?

 2. Werk je graag samen met mij?

 3. Heb je nog verbeterpunten of punten die je juist goed vind aan mij?

 4. Heeft u nog aanvullende feedback die ik bij mijn verslag mee kan nemen?

Bij vraag één is door allen verschillend geantwoord. Zo ben ik bij drukte tegen mijn collega’s bij Hotel De Twee Linden erg kort als ik ze instrueer, dit mag wat subtieler. Denken ze bij turnen dat ik vooraf al negatief kijk op dat iets niet gaat lukken. En heeft een medestudent alleen de valkuil van mijn dyslexie aangegeven.

Bij vraag twee is door iedereen met ja geantwoord. Dit vind ik zelf erg fijn om te zien. Dat mensen ook weten dat ik opdracht correct en met verantwoordelijkheid uitvoer. En om te zien dat ze weten wat ze aan me hebben.

Bij vraag drie heeft tevens iedereen met ja geantwoord. Hierbij moet ik erop letten dat ik positiever denk volgens turnen en volgens mijn baas en medestudent mag ik soms iets volwassener worden en zodoende ook wat subtieler de leiding nemen. Dit om te bereiken wat ik graag wil bereiken.

Bij vraag vier antwoorden er twee met nee en een met ja. De ja heeft als aanvullende feedback dat ik zo door moet blijven gaan, omdat ik een hardwerkende meid ben waar ze graag mee samen werkt.Johari-venster

Blind.

Onbekend.
Loyaal

Verbeeldingskracht

Flexibel

Makkelijk

ZelfstandigOpen.
Spontaan

Vriendelijk

Leidingnemend

Duidelijk

Behulpzaam

Samenwerkend

VerantwoordelijkheidsgevoelVerborgen.
Onderzoekend

Gevoelig

Creatief denken

DrukDe bovenstaande begrippen heb ik gekozen aan de punten die ik in het verslag hiervoor mee heb genomen. Dus de punten zijn gebaseerd op de gemaakte testen, de interviews die ik heb gehouden en de verdeling in subthema’s.

Conclusie

Aan de hand van de voorgaande punten die ik heb behandeld heb ik hieruit mijn conclusie kunnen trekken. Zo heb ik gezien dat bij de testen ik het niet altijd eens was met de uitkomsten. Dit omdat sommige punten die erbij stonden geschreven naar mijn mening niet van mij op toepassing waren. Maar door de uitkomst van de test wel duidelijk is geworden voor mij.

Daarnaast ziet u de drie verschillende interviews. Door deze interviews die ik met bekende heb gehouden heb ik een betere kijk op mezelf gekregen. De geïnterviewde werkte allemaal goed mee ook al was het voor mij soms niet het antwoord wat ik op de betreffende vraag had verwacht. Tevens merkte ik wel dat mensen het vaak erg lang vonden duren, een interview van een half uur. Hierdoor kreeg je bij sommige op het eind kortere antwoorden dan op het begin, ondanks dat ik van tevoren duidelijk had gemaakt dat het interview ongeveer 30 minuten zou duren.

De verdeling in subthema’s vond ik niet altijd even makkelijk. Bij het interview heb ik de vragen al onderverdeeld in deze verschillende subthema’s. Dit vond ik soms erg lastig om te doen doordat sommige vragen zo waren beschreven dat ze eigenlijk op twee verschillende subthema’s antwoord gaven. Hierbij heb ik er bewust voor gekozen om dit bij een subthema te laten.

Na het uitwerken van de verschillende subthema’s heb ik het johari-venster ingevuld. Dit aan de hand van de interviews die ik heb gehouden en de uitkomsten die hieruit zijn gekomen. Er staan punten bij verborgen die u wel terugziet in het interview, maar hier heb ik bewust voor gekozen omdat de meerderheid er niet mee bekend is.

Tot slot wil ik in zijn geheel concluderen dat ik dit een zeer leerzame oefening vond, omdat het jezelf een goed beeld geeft over hoe andere mensen naar je kijken. Tevens geeft het aan waar voor jou omgeving verbeterpunten voor jou lagen en wat naar hun idee een valkuil voor jou is. Dit terwijl jij er als persoon eigenlijk heel anders tegen aan kijkt en het dan ook anders interpreteert dan jou omgeving. Door deze opdracht kun je weer gaan werken aan de punten die verbeterd kunnen worden ten aanzien van de omgeving.Bijlage

Enneagram Je uitslag

Het enneagram bestaat uit negen typen. Zeven daarvan zijn gebaseerd op de traditionele zonden woede, trots, afgunst, hebzucht, gulzigheid, lust en luiheid. Angst en bedrog zijn daar in de 20e eeuw nog aan toegevoegd. Dit resulteert in de volgende negen enneagramtypen; "Perfectionist", "Helper", "Verkoper", "Romanticus", "Denker", "Vragensteller", "Levensgenieter", "Bepaler" en de "Bemiddelaar".

In totaal heb je 100 punten verdeeld. Een type kan maximaal 25 punten hebben. Hieronder staan eerst de twee typen die je de meeste punten gaf en daaronder het type die je het minst aantal punten gaf.

De meeste punten gaf je aan het type: Bemiddelaar (17 punten)

De bemiddelaar heeft het vermogen naar anderen te luisteren en standpunten bij elkaar te brengen. De bemiddelaar vermijdt conflicten. De bemiddelaar is dan ook iemand die bereid is compromissen te sluiten. De bemiddelaar is flexibel en bereid anderen te accepteren. De bemiddelaar zal in de ogen van anderen vaak geen eigen mening hebben. Volgens het enneagram wordt de bemiddelaar gedreven door luiheid. Andere termen voor de bemiddelaar zijn: onderhandelaar of vredesstichter.Daarna gaf je de meeste punten aan de: Romanticus (14 punten)

De romanticus heeft gevoel voor schoonheid en kunst. De romanticus is vaak artistiek en wil zich vaak onderscheiden. De romanticus is op zoek naar het ongewone, het afwijkende. In de ogen van anderen is de romanticus weinig realistisch en vaak ontevreden. Ook kunnen zij als emotioneel ervaren worden. Volgens het enneagram worden romantici gedreven door nijd. Ze voelen zich aangetrokken tot datgene wat ze niet hebben. Andere namen die worden gegeven aan de romanticus; individualist, artiest of verdieper.Het minst aantal punten gaf je voor: Denker (8 punten)

De denker is iemand die op een afstandelijke manier naar de omgeving kijkt. De denker heeft vaak kennis van zaken, is veelal analytisch en pakt de zaken systematisch aan. De denker kan goed relativeren en weet werk en privé doorgaans goed te scheiden. Door anderen kan de denker als afstandelijk worden ervaren. Volgens het enneagram wordt de denker gedreven door hebzucht. De denker houdt informatie het liefst voor zichzelf. Andere namen voor de denker zijn; observator, waarnemer of filosoof.IQ Uitslag

Je had 7 van de 10 vragen goed.

Dat duidt op een IQ van 105 tot 120. Qua opleidingsniveau komt dat overeen met HBO of universiteit. Bij een echte IQ test zou je met oefenen en concentratie wellicht nog hoger scoren.

Je echte IQ meten en je IQ verhogen

Op basis van deze 10 vragen weet je wat je bij een IQ test kunt verwachten. Wil je nu weten wat je IQ echte is? Doe dan tegen een vergoeding de professionele IQ test van 123test. Deze IQ test wordt ook door psychologen en voor assessments gebruikt. Je kunt je ook voorbereiden op een IQ test of een assessment door de IQ test training te doen. Met de IQ test training kun je vijf dagen lang tegen een vergoeding de tien meest gebruikte onderdelen van een IQ test onbeperkt oefenen waardoor je beter zult presteren op een assessment en een hogere IQ score zult halen.Je score op de EQ test

Totaalscore

In het algemeen is je emotionele intelligentie gemiddeld. Dat wil zeggen dat je vrij goed om kunt gaan met de emoties van jezelf en anderen. Emotionele intelligentie bestaat uit 5 aspecten. Hieronder kun je zien hoe je op elk van deze aspecten scoort en waar eventueel zwakke plekken zitten.Intrapersoonlijke eigenschappen

Je hebt gemiddelde intrapersoonlijke eigenschappen. Dat wil zeggen, je bent je redelijk bewust van jezelf en je gevoelens en staat behoorlijk goed op eigen benen. Soms nog kun je het moeilijk vinden om jezelf en je gevoelens te accepteren. Het kan zijn dat je te hoge eisen stelt aan jezelf, of je teveel laat intimideren door andere mensen. Het kan dan helpen om je te beseffen dat je prima bent zoals je bent en dat mensen met een grote mond niet beter zijn dan jij.Interpersoonlijke eigenschappen

Je hebt gemiddelde interpersoonlijke eigenschappen. Dat wil zeggen, je bent behoorlijk goed in staat om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Soms kan het echter gebeuren dat je anderen niet goed aanvoelt of onbedoeld de verkeerde signalen afgeeft. De kans is groot dat je op zo'n moment niet goed in je vel zit. Zorg je goed voor jezelf en voel je je lekker, dan voel je je ook happy bij anderen.Aanpassingsvermogen

Je hebt een gemiddeld aanpassingsvermogen. Je reageert behoorlijk snel en adequaat op veranderende omstandigheden en onverwachte problemen. Soms kun je echter aan jezelf twijfelen of bang zijn dat je het niet aan kunt. Je kunt dan een foute inschatting maken of problemen voor je uitschuiven. Op zich is dat helemaal niet erg, iedereen doet dat wel eens. Op zo'n moment kan het helpen om wat meer in je eigen kracht te geloven: de kans is groot dat je een stuk sterker bent dan je denkt.Stressmanagement

Je bent redelijk stressbestendig. Zit het tegen dan laat je je niet snel ontmoedigen of meeslepen door angst. Soms kun je echter het overzicht verliezen. Het kan dan helpen om het hoofd koel te houden en oog te hebben voor het grotere geheel. Bedenk je bijvoorbeeld hoe het zou zijn om hier over 10 jaar op terug te kijken. Misschien lijkt je probleem van nu dan wel een onbenulligheid.Stemming

Meestal is je stemming goed. Je voelt je redelijk tevreden en gelukkig met je leven. Soms kan er echter van binnen iets knagen. Het kan zijn dat er iets ontbreekt in je leven: liefde of een leuke baan. Misschien ook zit je gevoel van onvrede van binnen. Het lukt je niet om echt gelukkig te zijn met wat je hebt. Het kan dan zijn dat je te hoge eisen stelt aan jezelf of het leven.Zaken die voor een hoog EQ van belang zijn

 • Ken je gevoelens en gebruik ze om beslissingen te maken waarmee je kunt leven.

 • Heb je gevoelens onder controle. Laat je niet door depressies en zorgen verlammen en laat angst je gedrag niet bepalen.

 • Houd bij tegenslag vol en gebruik je impulsen of je doelen na te streven.

 • Wees empathisch. Begrijp andermans gevoelens zonder dat ze deze expliciet tegen je uiten.

 • Ga met de gevoelens die binnen een relatie optreden zorgzaam en harmonieus om. Wees bijvoorbeeld in staat om algemene onuitgesproken gevoelens te verwoorden.

Lees meer over de achtergrond van deze test en emotionele intelligentie.

Je uitslag op de persoonlijkheidstest

Een gebalanceerde persoonlijkheid

Kernwoorden: attent, tolerant, aardig

Over het algemeen lijk je iemand te zijn die zowel op komt voor zijn of haar eigen belang, als dat van anderen. Waarschijnlijk heb je geen moeite om anderen te helpen met het bereiken van hun doelen. Daarnaast heb je over het algemeen ook oog voor je eigen doelstellingen. Je bent een goede teamspeler, weet wat je wilt en kan goed omgaan met voor- en tegenspoed.

Uitslag competenties test

Hieronder staan jouw sterkste competenties op een rijtje.

Je grootste competentie is : Luisteren (4 maal gekozen boven de overige competenties).

De toplijst van je competenties is: 1. Luisteren

 2. Durf

 3. Flexibiliteit

 4. Resultaatgericht werken

Tot nu toe hebben er 29382 mensen deze test gedaan. Hieronder vind je de top vijf van de competenties die door deze mensen als beste competenties werd beschouwd.
Competentie

frequentie (%)

1.

Luisteren

2744 (9.34%)

2.

Doorzettingsvermogen

1825 (6.21%)

3.

Plannen en organiseren

1700 (5.79%)

4.

Analyserend vermogen

1401 (4.77%)

5.

Creatief denken

1230 (4.19%)

Van de deelnemers waren er 2744 die ook "Luisteren" als beste competentie benoemden. Let wel, er zijn heel veel competenties voorgelegd, dus de kans dat er heel veel mensen net als jij dezelfde competentie als beste competentie hebben benoemd is klein.

Deze competentietest is niet genormeerd en geeft daarom slechts een beetje inzicht in je competenties. Met de genormeerde en professionele competentietest van 123test kun je je competenties betrouwbaar in kaart brengen. Je wordt op basis van de 16 meest voorkomende en werkgerelateerde competenties vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking. Voor deze uitgebreide professionele competentietest wordt wel een vergoeding gevraagd.Leerstijlen test Je uitslag op de leerstijltest

Je hebt een oplossingsgerichte leerstijl.
Dat wil zeggen dat je het liefst leert door de theorie in de praktijk te brengen. Met abstracte of theoretische leerstof heb je dan ook geen enkel probleem, zolang je er maar iets praktisch mee kunt doen. Je kunt er een probleem mee oplossen of mensen helpen. Zie je van leerstof het nut niet in, dan vind je deze snel saai of onbelangrijk. Wat moet je immers met boeken als je er verder niks mee kunt? Kortom, je bent een doener én een denker. Je leerstijl heeft grote voordelen. Je blijft niet hangen in theorieën en gedachtespinsels maar doet iets met de kennis die je opdoet. Daardoor benut jij de leerstof en je opleiding optimaal.

Jouw motto is:
Denken én doen!

Beroep of studie:
Bij deze leerstijl past elke studie en/of beroep waarin je op een praktisch manier bezig bent met je kennis. Denk bijvoorbeeld aan beroepen in het onderwijs of de gezondheidszorg. Studies of beroepen waar je met je neus alleen maar in de boeken zit maken jou doodongelukkig.
Tip: Vertrouw je in álle situaties op de oplossingsgerichte leerstijl dan kun je tegen jezelf aanlopen. Bijvoorbeeld in situaties waarin je niet een theorie moet uitvoeren, maar zelf moet bedenken. In dat geval moet je een probleem eerst goed uitpluizen en niet te snel tot actie overgaan. Hoe zit het probleem in elkaar? Wat zijn mogelijke verklaringen voor het probleem?

En verder:
Dat je een oplossingsgerichte leerstijl hebt, wil niet zeggen dat je niet op een andere manier kúnt leren of geen andere studies of beroepen kunt doen. Zoals gezegd, beschikken mensen over meerdere leerstijlen. Uit de test kwam dat je minst favoriete stijl de creatieve leerstijl is.

Mensen met een creatieve leerstijl leren het liefst door te observeren en hun fantasie te gebruiken. Door goed naar de leerstof, andere mensen, of een probleem te kijken, komen ze erachter hoe iets in elkaar steekt en in zijn werk gaat.Resultaten
Vragenlijst interpersoonlijk gedrag (VIG)


Interpretatie dominantie (DOM) en affiliatie (AFF) scores.
De twee scores vatten de belangrijkste informatie samen van hoe u uzelf op de vragenlijst beschreven hebt.Ze vormen twee wezenlijke aspecten van uw interpersoonlijke gedrag:
- de mate waarin u uzelf als dominant, dan wel als submissief omschrijft,
- de mate waarin u uzelf als affiliatief, dan wel als vijandig omschrijft.
Anders gezegd: uw basishoudingen tegenover macht en tegenover intimiteit.

schaal

score

zelf omschrijving

DOM

-5

hoog +

Ik neem het initiatief, geef leiding, overtuig, beheers en domineer anderen voor mijn eigen doeleinden.

hoog -

Ik volg, geef toe, maak mezelf klein, pas me aan, gehoorzaam en onderwerp me aan anderen op een afhankelijke manier.

AFF

5

hoog +

Ik sympathiseer, vergeef, ben het met anderen eens, wil graag hun affectie winnen.

hoog -

Ik wantrouw, rebelleer, klaag, verwijt, voel me kwaad tegenover anderen op een zelfgerichte manier.Aantal aangegeven kenmerken(AAK-score)

AAK-score = 22
Interpretatie.Omdat het invullen van de vragenlijst beschouwd kan worden als een vorm van communicatie, zou het aantal kenmerken dat u aangegeven hebt een index kunnen zijn van van uw communicatiebereidheid: uw bereidheid om uzelf"bloot te geven" en te onthullen aan anderen, die uw scores kunnen zien.Op deze manier geredeneerd kan een lage score wijzen op een aarzeling om zichzelf aan anderen te laten kennen, terwijl een hoge score wijst op een bereidheid tot openheid.

NB1: De aanduiding "hoog", "gemiddeld" en "laag" zijn gebaseerd op scores uit een onderzoek bij psychologiestudenten.NB2: Het aangegeven hebben van méér kenmerken betekent overhet algemeen ook het aangevinkt hebben van meer zelfkritische kenmerken(zie ook bij GIN-score).


Gemiddelde intensiteit
(GIN-score)

GIN-score = 1.82

Interpretatie.
Omdat de kenmerken op elk van de acht vragenlijstschalen gerangschikt zijn naar hun intensiteit, geeft deze score een gemiddelde intensiteitsniveau van de aangegeven kenmerken.

Zo is bijvoorbeeld kenmerk 1 ("kan opdracht geven") minder intens dan kenmerk 22 ("dictatoriaal").

Een hoge score wijst op een sterke mate van zelfkritiek, omdat deze het resultaat is van negatievere zelfomschrijving.Interpretatie "Roos van Leary".

De segmenten in de rechterhelft van de cirkel geven aan in hoeverre u uzelf beschreven hebt als affiliatief (de "Samen"-pool van Leary); de segmenten in de linkerhelft als vijandig (de "Tegen"-pool van Leary).

De segmenten in de bovenste helft van de cirkel geven aan in hoeverre u uzelf omschreven hebt als dominant (de "Boven"-pool van Leary); de segmenten in de onderste helft als submissief (de "Onder"-pool van Leary).

Hogere scores (meer naar de buitenkant) wijzen op negatievere zelfomschrijvingen dan lage scores.De typering van uw zelfbeeld is als volgt:

kan streng zijn wanneer dat nodig is; kan voor zichzelf zorgen; kan opdrachten geven; met een ruim hart en onbaatzuchtig, moedigt aan, heeft er plezier in om voor anderen te zorgen; hartelijk en met begrip, er sterk op uit met anderen goed overweg te kunnen, wil ieders sympathie; bewondert en imiteert anderen, erg bezorgd om bevestiging te krijgen, vol respect voor gezag; afhankelijk, laat anderen de besluiten nemen, houdt er van om verzorgd te worden; heeft gebrek aan zelfvertrouwen, bescheiden, geeft gewoonlijk toe; kan klagen wanneer dat nodig is.http://www.testjegedrag.nl/tjg/zelftest/zelftest.htm
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 • Hierbij wil ik u graag bedanken voor het meewerken aan deze enquête.

 • Dovnload 0.78 Mb.