Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Persbericht Datum: 21 april 2015 Onderwerp: Het Belgische bedrijfsvoertuigenpark blijft groeien… De fod mobiliteit en Vervoer heeft zijn studie over de evolutie en samenstelling van het bedrijfsvoertuigenpark op 31/12/2014 klaar

Dovnload 14.98 Kb.

Persbericht Datum: 21 april 2015 Onderwerp: Het Belgische bedrijfsvoertuigenpark blijft groeien… De fod mobiliteit en Vervoer heeft zijn studie over de evolutie en samenstelling van het bedrijfsvoertuigenpark op 31/12/2014 klaarDatum01.08.2017
Grootte14.98 Kb.

Dovnload 14.98 Kb.

presbergroen

Persbericht


Datum: 21 april 2015

Onderwerp: Het Belgische bedrijfsvoertuigenpark blijft groeien…
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft zijn studie over de evolutie en samenstelling van het bedrijfsvoertuigenpark op 31/12/2014 klaar. Uit deze studie komen een aantal frappante resultaten naar boven:


  1. In 2014 is het bedrijfsvoertuigenpark voor het goederenvervoer verder blijven stijgen met 2,1% ten opzichte van 2013.
  1. Het aantal bestelwagens blijft jaar na jaar stijgen. De laatste 10 jaar is het aantal met 36 % gestegen van 484.000 voertuigen in 2004 naar 657.000 in 2014.
  1. Bij de lichte bedrijfswagens is er sterke stijging van het aantal voertuigen op aardgas (+62 %) en elektrische voertuigen (+21 %). In absolute aantallen blijft het aantal echter zeer beperkt (447 voertuigen op aardgas en 521 elektrische voertuigen in 2014).
  1. Tot slot is het aantal bussen en autocars in 2014 duidelijk gestegen (+3,1 %).

In 2014 is het bedrijfsvoertuigenpark voor het goederenvervoer verder blijven stijgen. Op 31 december 2014 waren er 1.054.544 bedrijfsvoertuigen ingeschreven, een stijging van 2,1 % t.o.v. 2013. Deze stijging ligt in lijn met de evolutie de voorbije jaren en is vooral te wijten aan de stijging van het aantal lichte bedrijfswagens (+2,5 %), het aantal aanhangwagens (+2,8 %) en het aantal opleggers (+1,9 %). De opleggertrekkers kenden een lichtere stijging (+0,9 %) en voor de vrachtwagens is er een lichte daling van -0,7 %.


Het aantal bestelwagens blijft jaar na jaar stijgen. De laatste 10 jaar is het aantal met 36 % gestegen (van 484.000 voertuigen in 2004 naar 657.000 in 2014) terwijl het aantal vrachtwagens een lichte daling kende en de opleggertrekkers nagenoeg constant bleven (respectievelijk met -4,0 % en +1,9 %).
Bij de lichte bedrijfswagens neemt het aandeel lpg-voertuigen verder af, terwijl er een sterke stijging is van het aantal aardgas (+62 %) en elektrische voertuigen (+21 %). In absolute aantallen blijft het aantal echter zeer beperkt (447 aardgas en 521 elektrische voertuigen in 2014).
Na een jarenlange stabilisatie kende het aantal autobussen en autocars in 2014 een duidelijke stijging van 3,1% (16.767 bussen).

Evolutie en samenstelling van het bedrijfsvoertuigenpark (2002-2014):
De FOD Mobiliteit en Vervoer publiceert jaarlijks de statistieken van het bedrijfsvoertuigenpark. In deze reeks zijn de bedrijfsvoertuigen opgenomen die ingeschreven zijn bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) en die specifiek ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen of van personen. Voor het goederenvervoer gaat het om lichte bedrijfswagens (bestelwagens), vrachtwagens, opleggertrekkers, aanhangwagens en opleggers. Voor het personenvervoer zijn de autobussen en autocars opgenomen.
Deze studie is beschikbaar op onze website:

(http://www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/cijfers/bedrijfsvoertuigenpark/)

In de brochure wordt het overzicht en de evolutie van het bedrijfsvoertuigenpark weergegeven en het aantal ingeschreven voertuigen per provincie en per gewest.
Het voertuigenpark voor goederenvervoer wordt opgesplitst volgens laadvermogen, maximaal toegelaten massa, koetswerktype, brandstof en aantal assen.

Het voertuigenpark voor personenvervoer wordt opgesplitst volgens aantal toegelaten personen, brandstof en tarragewicht.

De brute cijfers vindt u in het schema hieronder terug.

Meer info:

Thomas DE SPIEGELAERE – Woordvoerder NL


FOD Mobiliteit en Vervoer

Vooruitgangsstraat 56

1210 BRUSSEL

GSM: 0485/195963E-mail: pers@mobilit.fgov.be

De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft als opdracht het voorbereiden en het implementeren van een overlegd federaal mobiliteit -en vervoerbeleid in dienst van de bevolking, de ondernemingen en de economie van het land. Het omvat 4 directoraten-generaal: het DG Luchtvaart, het DG Maritiem Vervoer, het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid en het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over de FOD Mobiliteit en Vervoer vindt u op www.mobilit.belgium.be  • Meer info: Thomas DE SPIEGELAERE – Woordvoerder NL

  • Dovnload 14.98 Kb.